عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: 11th IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics
Files:
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 391.1 KB
Accelerating Design of Digital Buck DC-DC Converters with Nonlinear Sampled-Data Models 293.57 KB
A Novel Diode-capacitor Voltage Multiplier for Increasing the Voltage of Photovoltaic Cells 246.24 KB
CALCULATION OF THE CONVERTER ELEMENTS BY ELECTRONIC SIMULATOR OF FORMULAS 1.03 MB
Optimization of a Wearable Power System 387.31 KB
High-frequency, Three-phase Current Controller Implementation in an FPGA 1.08 MB
A New Control Method in PV Grid Connected Inverters for Anti-Islanding Protection by Impedance Monitoring 275.97 KB
A DVS System Based on the Trade-off Between Energy Savings and Execution Time 524.45 KB
Analog IC Design for Real-Time Simulation of Power Electronic Circuits 326.66 KB
Operation of Regenerative Cascade Multicell Converter Under Fault Condition. 759.72 KB
A Stability Analysis of the Mechanical Simulator for Induction Motor Speed Sensor-less Control in Ultra Lower Speed Range 499.55 KB
Simulation-based Analysis of Current Control Methods for Voltage Source Inverters with Practical Considerations 332.57 KB
Multi-functional Power Converter Building Block to Facilitate the Connection of Micro-grid 301.22 KB
Fuel Cell Modelling for Power Supply Systems Design 233.54 KB
Measurement-based load modelling for power supply system design 327.04 KB
A Novel Design Method to Prevent SEPIC's Instability 326.07 KB
A Passivity-Based Controller via Parallel Damping Injection for Three Phase/Level/Switch Unity Power Factor (Vienna I) Rectifier 257.15 KB
Multi-Level Electro-Thermal Modeling for Circuit Simulation of Packaged Power Devices 2.11 MB
DSP-based Controller for Multi-output/Multi-phase High Switching Frequency DC-DC Converters 290.6 KB
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 436.58 KB
A Basic Study on Control Strategy of Hybrid Powered Railway Vehicles with EDLC 539.51 KB
The Effect of ESR of the Capacitors on Modeling of a Quadratic Boost Converter 622.73 KB
Time Optimal, Parameters-Insensitive Digital Controller for VRM Applications with Adaptive Voltage Positioning 526.96 KB
Power Factor Correction via Passivity-Based Adaptive Controller Using Buck Converter Operating in Continuous Mode 395.27 KB
Control Strategy for a Hybrid Five-level Three-phase PWM Rectifier Using Twelve Switching Devices 564.34 KB
Model Based Optimization of EMC Input Filters 304.19 KB
Efficient Partial Element Calculation and the Extension to Cylindrical Elements for the PEEC Method 1.18 MB
Design and Optimization of Tubular Permanent Magnet Linear Motor for Electric Power Steering System 278.19 KB
A Dynamic Maximum Power Point Tracker using Sliding Mode Control 310.22 KB
A General Purpose Tool for Simulating the Behavior of PV Solar Cells, Modules and Arrays 439.43 KB
Minimum-Time Digital Control with Raster Surfaces 974.17 KB
Grid-Connected PV with Maximum Power Point Tracking techniques implemented in Real case study of variable radiation 576.36 KB
FPGA Implementation of QFT based Controller for a Buck type DC-DC Power Converter and Comparison with Fractional and Integral Order PID Controllers 731.23 KB
Non-Droop Methods for Context-Sensitive Sharing in Multi-Module Switching Converters 191.6 KB
Multi-Domain Simulation of Transient Junction Temperatures and Resulting Stress-Strain Behavior of Power Switches for Long-Term Mission Profiles 739.81 KB
Improving the Efficiency of Residential HVAC Systems Using Computer-Based Power-Electronic Controls 622.44 KB
A fuel cell-supercapacitor power supply for portable applications 229.13 KB
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 301.49 KB
Modeling Design for a Matrix Converter with a Generator as Input 750.74 KB
Industry Perspective on Multi Domain Simulations and Virtual Prototyping 1.83 MB
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 467.09 KB
Experimental Tests on a Multilevel Converter for Grid-Connected Photovoltaic Systems 521.34 KB
Accurate Small-Signal Model for an Automotive Bidirectional Dual Active Bridge Converter 295.49 KB
Model Predictive Control of Buck DC-DC Converter with Nonlinear Inductor 714.92 KB
Modelling Turn-Off Losses in Power Diodes 176.07 KB
Application of the NIOS II Processor–FPGA on the Digital Control of a Single-Phase PFC Rectifier 677.54 KB
Verification by Simulation of Power Management Strategies for 4Q-load 430.49 KB
Distance Laboratory for Teaching Power Electronics – Part II DC-AC 909 KB
Capacitive Matrix Converters 293.77 KB
Plug-and-Play Digital Controllers for Scalable Low-Power SMPS 355.58 KB
An Improved Harmonic Detection based on Lead Compensation for Active Power Filter 566.33 KB
Electrical System Modeling for Simulation and Stability Analysis using Modelica 54.95 KB
COMPEL 2008 1.06 MB
مسیر سایت : 11th IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456