عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: International Electric Machines and Drives Conference

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
Condition Monitoring of Generator Stator Winding Inter-Turn Short Circuit Fault Based on Electrically Excited Vibration 248.04 KB
Evaluation of Radiation Thermal Resistances in Industrial Motors 240.82 KB
Comparison of Lamination Iron Losses Supplied by PWM Voltages 321.2 KB
Analysis and Test of a High-Speed Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Motor 482.71 KB
Reluctance Network Model of Turbo-Generator and its Application in Rotor Winding Inter-Turn Short Circuit Fault 217.72 KB
Round the world flight with a solar aircraft: complex system optimization process 461.63 KB
Experimental High Frequency Parameter Identification of AC Electrical Motors 346.14 KB
Minimum Torque Ripple Control of Permanent Magnet Synchronous Motor in the Stationary Reference Frame 265.94 KB
Thermal Analysis of Induction and Synchronous Reluctance Motors 229.12 KB
Independent Vector Control of Asymmetrical Nine-phase Machines by Means of Series Connection 481.6 KB
Vertical Electrical Motor using Soft magnetic Composites 425.34 KB
Position Control of a Sensorless Interior Permanent Magnet Synchronous Motor System 327.12 KB
Simplified Unbalanced Force Calculation in Switched Reluctance Machines Using Electromagnetic Circuit Model 554.15 KB
Parallel Operation System of High Frequency modularized UPS Based on Distributed Logic Control 488.83 KB
Control System of Doubly Fed Induction Generators Based Wind Turbines With Production Limits 216.51 KB
A Novel Internal Fault Analysis of a Brushless DC Motor Using Winding Function Theory 308.45 KB
The Effect of Induction Motor Rotor Eccentricity on Surge Test Data 202.53 KB
Design of a Super-High Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Cryogenic Applications 534.75 KB
An On-line Rotor Resistance Estimator for Induction Machine Drives 295.55 KB
An Adaptive Maximum Torque Per Amp Control Strategy 269.1 KB
Component Minimized AC-AC Single-Phase to Three-Phase-Four-Wire Converters 359.08 KB
A linear permanent magnet generator for a free-piston energy converter 518.86 KB
Synthesis of Cogging Torque Waveform from Analysis of a Single Stator Slot 518.77 KB
Three-Level Inverter Scheme with Common Mode Voltage Elimination and DC-Link Capacitor Voltage Balancing for an Open End Winding Induction Motor Drive 1.33 MB
Failure Detection in Converter Fed Induction Machines under Different Operation Conditions 625.75 KB
An Investigation of the Effect of Three-Dimensional Tooth Top Protrusions on Magnet Overhang in Radial Flux Motors 377.7 KB
Resistance Estimation for Temperature Determination in PMSMs through Signal Injection 389.6 KB
Integrated starter generator: need of an optimal design and control approach 5.19 MB
Analysis of multi-phase induction machines with winding faults 537.1 KB
A New Strategy for Differential Overvoltages and Common-Mode Currents Determination in PWM Induction Motor Drives 340.42 KB
A Genetic Algorithm Based Induction Machine Characterization Procedure 340.72 KB
POWER DENSITY OPTIMIZATION IN A HI-FIDELITY POWER DRIVE 406.05 KB
The Restrain of the Dead Time Effects in Parallel Inverters 663.64 KB
Design of a Switched Reluctance Machine Converter for ISA Applications from Engine Cranking Perspectives 342.08 KB
Mechanical Load Fault Detection in Induction Motors by Stator Current Time-Frequency Analysis 306.38 KB
New Optimal Current Control Methods for Energy-Efficient and Wide Speed-Range Operation of Hybrid-Field Synchronous Motor 282.55 KB
On-line monitoring of insulation aging in AC motors fed by PWM inverters 824.1 KB
Energy Storage Considerations for a Stand-alone Wave Energy Plant 467.09 KB
Advanced Optimization Design Techniques for Automotive Interior Permanent Magnet Synchronous Machines 548.66 KB
H∞ Control of Induction Motor with Efficiency Maximum for HEVs 345.35 KB
Analytical Force Determination in an Electromagnetic Actuator 479.06 KB
Measurement of Torque Ripple in Mass-Produced Switched-Reluctance Motor Drives 522.58 KB
The Modeling and Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor with Direct Torque Control Based on Matlab/Simulink 527.82 KB
Modeling, Simulation and Analysis of a Homo-polar Generator with Input Limiter 381.5 KB
New Dynamic Mathematical Model and New Dynamic Vector Simulators of Hybrid-Field Synchronous Motors 286.72 KB
A Hybrid High speed Electrical Micromachine for Micro Scale Power Generation 672.8 KB
Finite Element Analysis for Field Currents and Reactances of Doubly Fed Induction Generators forWind Turbines 306.58 KB
Adaptive Field-Oriented Control of Induction Motor for HEVs 273 KB
High Power Interleaved Boost Converter in Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle 311.69 KB
Design Methodology of Drive Train for a Series-Parallel Hybrid Electric Vehicle (SP-HEV) and its Power Flow Control Strategy 1.2 MB
Modeling of a Switched Reluctance Drive System for a ‘Convoy Vehicle’ 392.28 KB
FEM Analyses for the Design and Modeling of a Novel Flywheel Energy Storage System Assisted by Integrated Magnetic Bearing 474.2 KB
Design and Operation Aspects of Field Regulated PM Synchronous Machines with Concentrated Armature Windings 886.86 KB
Fretting Fatigue of Slot-dovetails in Turbo-generator Rotor 972.85 KB
EKF-based Hybrid Controller for Permanent Magnet Brushless Motors Combining Hall Sensors and a Flux-Observer-based Sensorless Technique 826.43 KB
Modelling and Test Validation of High Speed Universal Motors Fed via a Triac 376.01 KB
Inuence of Higher Harmonics in the End Region Magnetic Field on Eddy Currents in the Stator Clamping System of Hydro Generators 17.45 MB
New Concept of Multi-Phase Inductively-Driven Shaft-less Centrifugal Pumps 1023.04 KB
Detection of bearing faults in cage induction motors fed by frequency converter using spectral analysis of line current 326.1 KB
Comparative Study of Stabilizing Controllers for Brushless DC Motor Drive Systems 425.92 KB
مسیر سایت : International Electric Machines and Drives Conference

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456