عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: 2005 CPES Power Electronics Conference

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
Degraded Blocking Performance of 4H-SiC Rectifiers under High dV/dt Conditions 1.81 MB
Novel High Voltage 4H-SiC Schottky Rectifiers 895.43 KB
High-Voltage Injection-Enhanced 4H-SiC N-Channel IGBTs with Forward Drop approaching that of a PiN Junction Rectifier 689.23 KB
Comparison of Simulation Tools for Power Electronics Education: VTB and ATP-EMTP 1.31 MB
Characterization of Low-Temperature Sintered Nanoscale Silver as a Novel Power Device Interconnect Material 3.91 MB
Low-Temperature Sintered Nanoscale Silver Interconnections for Chip-Scale Packaging 1.79 MB
Conformal, Hermetic Micro-packaging using Indium and Silver for Sealing High Power MEMS Devices 871.09 KB
Active Thermal-Mechanical Strain Control for Power Modules 1.34 MB
Integrated Electromagnetic and Electro-thermal Analysis for Rating of Actuators/Motors with Soft Magnetic Composite Cores 1.02 MB
Variable Voltage Variable Frequency AC-AC Power Conversion using a Vector Switching Converter 1.08 MB
Control of the Hybrid Solid Oxide Fuel Cell Power System 1.81 MB
Current Regulation for Surface Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using Integrated Pilot Current Sensors 1.28 MB
Giant Magneto Resistive Manipulations to Measure High Voltage 1.67 MB
Modeling and Simulation for the Start-up Process of the Turbo Subsystem in Hybrid SOFC Power Systems 1.35 MB
Modeling and Control of Turbine/Generator in the Solid Oxide Fuel Cell Hybrid Power Systems 1.61 MB
Relative Temperature Control in Parallel-Acting Power Modules 1.9 MB
Thermal Design Considerations for Voltage Regulator Modules 2 MB
Assessment of Thermo-mechanics for An Integrated Power Electronics Switching Stage 1.6 MB
Thermal Design Guidelines for Embedded Power Modules 1.36 MB
Experimental Study on the Double-sided Cooling for Integrated Power Electronics Modules 2.17 MB
Double Sided Liquid Cooling for MOSFET Chips Using Embedded Power Technology 1.1 MB
Thermal Modeling of a Mica Capacitor for Resonant Capacitor Bank of a Pulsed DC-DC Converter 2.02 MB
Investigation of Power MOSFETs for High Temperature Operation 1.11 MB
Comparison of Integrated Current Sensing Circuits and Implementation for Smart Control of Synchronous Rectifiers 819.39 KB
Analysis and Design of Adaptive Bus Voltage Positioning System for Two Stage Laptop Voltage Regulators 1.26 MB
Design and Simulation of a 0.8 V, 1 A, 1 A/ns, Transient Voltage Regulator (TVR) Using Switched Capacitors 1.15 MB
Digital Controller Using Dynamic Pole Placement by Polynomial Approach (R-S-T) for a Boost PFC Converter 1.24 MB
High Frequency ZVS Self-driven Full-Bridge Using Full Integration of Magnetics 1.76 MB
Thermal Impact of Using a Band-limited, Linear Regulator in 120 A/ns Transient Suppression for Future Microprocessor Power Systems 955.43 KB
Modeling, Analysis and Control of Single-Stage Current Source PFC Converter 1.33 MB
Modeling, Analysis and Control of Single-Stage Voltage Source PFC Converter 1.35 MB
Small Signal Modeling of A High Bandwidth Voltage Regulator Using Coupled Inductors 1.82 MB
The Multi-Frequency Small-Signal Model for Buck and Multiphase Interleaving Buck Converters 1.98 MB
Improved Resonant Converters with a Novel Control Strategy for High-Power- Density Capacitor-Charging Power Supplies 1.7 MB
A Novel Input-Side Current Sensing Method to Achieve AVP for Future Vrs 1.88 MB
2 Phase 4 Phase Motor Drive 932.2 KB
Introducing the Practice of Asymmetrical Regauging to Increase the Coefficient of Performance of Electromechanical Systems 999.55 KB
Investigation on the Effect of Capacity Control on Energy Consumption for small HVAC and R Systems 996.73 KB
Investigation on the Possible Use of Wavelet Transform in EMC and Power Electronics 1.52 MB
Development of Current-Scalable Emitter Turn-Off (ETO) Thyristor Module 1.4 MB
Modular Approach for Characterizing EMI Noise Emission of Switching Power Modules in Power Converters 2 MB
Design and Implementation of a 30 kW Resonant Converter for Capacitor Charging 2.31 MB
A High Power-Density, High Efficiency Front-End Converter for Capacitor Charging Applications 1.55 MB
Design Issues for the Transformer for Resonant Converter Charger 1.56 MB
Design and Evaluation of 33 kW PEBB Module for Advanced, Distributed Power Conversion Systems 2.28 MB
A Universal Controller for Distributed Control of Power Electronics Systems in Electric Ships 1.73 MB
A Universal Controller for Synchronous Distributed Digital Control of Power Electronics Conversion Systems 2.82 MB
Singular Perturbation Methods in Power Electronics 1.08 MB
Thermal Evaluation of IGBT Integrated Power Electronics Modules 2.68 MB
On the Usage of Wavelet Transform for Studying Conducted EMI in Power Electronics Systems 2.79 MB
A High Power Density High Voltage Distributed Power System for Pulse Power Applications 1.95 MB
Electrical and Thermal Dynamic Modeling of Solid Oxide Fuel Cell 1.26 MB
Control and Detection Algorithms for the Standardization of a Grid Connected Power Conversion System 1.76 MB
Power Density Comparison of Voltage-Source and Matrix Converters in an Aircraft Power Conversion System 1.06 MB
GATE-DRIVER LAYOUT TRANSFORMATIONS FOR IMPROVED EMI PERFORMANCE 1001.26 KB
Analysis and Control of Unified Power Flow Controller 964.49 KB
Digital Redesign Strategy for an Asymmetrical Half-Bridge Converter with Range Winding 1.05 MB
Investigation of Conducted EMI in Converters with an RF Filter 2.46 MB
Transformation between Common Mode and Differential Mode due to Imperfect Balance of EMI Filters 1.11 MB
Power Cycling Induced Distortion Resulting From Thermomechanically Induced Fatigue Cracks 1.44 MB
مسیر سایت : 2005 CPES Power Electronics Conference

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456