عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
برنامه ریزی بهینه ظرفیت و محل پست های توزیع 236.6 KB
محل یابی خطا در فیدرهای 20 كیلوولت توزیع شعاعی بر اساس نمونه های ولتاژ و جریان گرفته شده توسط ثبات ریكلوزرها 529.66 KB
كاربرد تصمیم گیری چند خصیصه ای در برنامه ریزی احداث شبكه های توزیع 319 KB
ارائه الگوریتم جدید جبران سازی و اصلاح كمبود و بیشبود ولتاژ 695.5 KB
رزونانس و فرورزونانس در شبكه های توزیع 317.31 KB
تعیین تعداد و محل بهینه نصب ریكلوزر در یك فیدر شعاعی فشار متوسط 283.89 KB
مدلسازی حرارتی ترانسفورماتور جهت بررسی تاثیر دمای محیط بر روی عمر عایقی آن 264.46 KB
استفاده از توربین های چند پره بادی در پمپاژ آب چاه كشاورزی و آزاد سازی 51 مگاوات برق در پیك مازندران 369.16 KB
باز آرایی چند منظوره در شبكه های توزیع نامتعادل 308.18 KB
استفاده از محدود كننده ابررسانایی جریان خطا در سیستمهای توزیع شعاعی برای بهبود مسأله افزایش دینامیكی ولتاژ 222.75 KB
طراحی و ساخت سیستم هشدار دیجیتال خاموشی برق 509.77 KB
علت سوختن دسته کات اوت فیوز و راه های پیشگیری آنها 1.62 MB
بررسی فنی و اقتصادی حذف تابلوها از پستهای زمینی یا زیرزمینی آنتن 425.56 KB
مطالعه رابطه جریان نشتی بامیزان آلودگی در مقره های سرامیكی توزیع 249.72 KB
پیرشدگی و حوادث ناشی از مقره ها در استان مازندران 214.98 KB
شناسایی و حذف ظرفیتهای اضافی ترانسهای منصوبه در شبكۀ توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر 355.82 KB
بررسی قابلیت اطمینان ، هزینه - منافع و مسائل حفاظت و رلیاژ سیستم فشار ضعیف غربالی پیشنهادی برای منطقه فردوسی (تهران) 933.33 KB
بررسی روشهای بالانس بار با هدف كاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات در شبكه فشار ضعیف 403.32 KB
تشخیص و نظارت تركیبی، تاریخی، روش بهینه جهت تعیین وضعیت داخلی ترانسفورماتور توزیع زمینی 243.65 KB
استفاده بهینه از حداكثر ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع 378 KB
تعیین سطح مقطع كابلهای فشا رمتوسط در حضور بارهای غیر خطی با استفاده از تئوری تصمیم 364.71 KB
مدلسازی تأثیر اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبكه های توزیع انرژی الكتریكی 406.23 KB
مزایای بكارگیری ترانسفورمرهای با تلفات پایین در شبكه های توزیع نیروی برق 271.11 KB
جبران سازی سریع توان راكتیو در شبكه های توزیع انرژی الكتریكی با استاتكام به روش تئوری منطق فازی 957.51 KB
ارائه یك روش كنترلی قابل انعطاف برای سیستم تولید پراكنده جهت بهبود شاخصهای كیفیت توان در شبكه توزیع 553.35 KB
كنترل ولتاژ در شبكه های توزیع الكتریكی شعاعی توسط جبران ساز سری GCSC با استفاده از منطق فازی 491.7 KB
آنالیز و بررسی كیفیت توان الكتریكی درشبكه های توزیع چهارسیمه با در نظر گرفتن اتصال زمین چند گانه 296.53 KB
اثرات اعوجاج كیفیت توان روی محركه های القایی، عمر ترانسفورماتور و كیفیت محصول در صنایع چوب و كاغذ مازندران 506.92 KB
بررسی و بهبود كیفیت ولتاژ شبكه های 400 ولت دارای آسانسورهای برق (مطالعه موردی : سیستم فشار ضعیف توزیع مشهد) 906.05 KB
شبیه سازی اثر انواع اتصالات ترانسفورماتوری در كاهش هارمونیك ناشی از وجود بارهای غیرخطی 2.46 MB
استفاده از فیلترهای هیبرید برای بهبود كیفیت توان شبكه های توزیع دارای منابع تولید پراكنده توربینهای بادی 498.67 KB
تعیین جهت و اندازه گردش هارمونیك در نقطه اتصال به شبكه قدرت 300.19 KB
ارائه یك روش عملی جهت تعیین منشاء فلیكر و روشهای جبران آن در سیستم های قدرت 457.14 KB
بررسی اثر زمین كردن سیم نول در كاهش عدم تعادل ولتاژ شبكه های فشار ضعیف 394.54 KB
بررسی و مقایسه روش های نوین جهت بررسی كیفیت و پایش بر قگیرها 398.13 KB
ارائه الكترود و روش اجرای جدیدی برای سیستم اتصال زمین در شبكه های توزیع 547.99 KB
جایابی برقگیر در شبكه توزیع براساس تكنیكهای منطق فازی 311.62 KB
بررسی تطبیقی استانداردهای جهانی و ملی برای اصلاح سیستم ارت پست های زمینی 648.78 KB
پارامترهای مخابراتی خطوط توزیع قدرت و حداقل سازی اثرات این پارامترها بر دیتای ارسالی 510.28 KB
اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستمهای توزیع چهارسیمه 274.72 KB
توزیع بهینه توان راكتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیك بهبود یافته جهت كاهش تلفات شبكه قدرت 282.81 KB
پیش بینی بار كوتاه مدت با استفاده از شبكه های عصبی - فازی 214.56 KB
بهبود الگوی بار مصرفی در شبكه توزیع با بكارگیری سیستم های PV 786.24 KB
مطالعه راهكارهای افزایش ضریب بار با انجام مدیریت مصرف در كارخانجات بالای یك مگاوات استان مازندران 228.97 KB
تخمین تلفات انرژی به روش تئوری فازی در شبكه های توزیع فشار ضعیف 280.19 KB
طراحی فیلتر فعال قدرت تحت كنترل تك قطبی جهت كاهش تلفات 533.69 KB
تاثیر نامطلوب پارامترهای الكتریكی شبكه توزیع بر كنتورهای الكترونیكی ازمنظر سازگاری كنتورها با شبكه 337.41 KB
استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از شبكه های توزیع 405.31 KB
روش ضرایب تحقق دیماند برای پیش بینی تحقق دیماند مصرفی متقاضیان بزرگ 250.51 KB
كمینه سازی هزینه خرید برق از بازار برق با اعمال یك الگوریتم كاربردی به پیش بینی نیاز مصرف 269.41 KB
ارائه مدلی كاربردی برای مطالعه تاثیر كنتورهای چند تعرفه بر پیك سایی و كاهش مصرف انرژی الكتریكی بخش خانگی 282.15 KB
اصلاح رو ش حسابداری قیمت تمام شده قرار داد توسعه و احداث در شركت توزیع نیروی برق شیراز 275.98 KB
طرح برونسپاری فعالیتهای بخش توزیع 453.49 KB
برآورد ضررهای اقتصادی ناشی از خطای قرائت كنتورها با مدل سازی ترانسهای جریان در شبكه های توزیع 191.17 KB
تحلیل و بررسی ویژگیهای اقتصادی استفاده از منابع انرزی تجدید پذیر بعنوان منابع تولید پراكنده در شبكه های توزیع 878.49 KB
استفاده از انرژی خورشیدی - سیستم فتوولتائیك - در تامین برق چاههای آب كشاورزی 190.31 KB
مسیر سایت : یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456