عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

کنترل


 1. کنترل توربین بادی با ژنراتور آسنکرون تغدیه دوبل، برای کار در نقطه بازده ماکزیمم

 2. کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه

 3. کنترل حداکثر توان بدون سنسور در سیستم توربین بادی PMSG

 4. کنترل کنورتور DC-DC در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

 5. بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور

 6. بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی STATCOM

 7. رویکردی نو در سیستم های کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت ایران با استفاده از امکانات پایش و کنترل فراگیر (WACS)

 8. ساختار بهره برداری وکنترل شبکه برق ایران، چالش ها و چش مانداز آینده

 9. کنترل بار- فرکانس سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدودیت های اشباع گاورنر با استفاده از الگوریتم PSO

 10. مدل کنترلی پیش بینی کننده عملکرد دینامیکی یک میکروتوربین 100 کیلوواتی

 11. کنترل فرکانس بر مبنای بار مزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی

 12. بهبود پایداری گذرا با کنترل بهنگام مقاومت ترمزی در شبکه های قدرت

 13. طراحی سیستم کنترل نوین DVR به منظور جبرا ن سازی انواع کمبود ولتاژ در شبکه توزیع بر اساس روش پیش از خطا

 14. کاربرد روش نوین کنترل مستقیم توان در یکسوسازهای PWM برای جبران سازی عدم تعادل ولتاژ و نوسانات بار

 15. مروری بر نکات عملی طراحی کنترل دیجیتال اینورتر در یوپی اس های تکفاز به کمک DSP

 16. کنترل منابع پراکنده مبتنی براینورتر سه فاز چهار سیمه درحضور بارهای نامتعادل و غیرخطی

 17. تحلیل حالت ماندگار یک پیکربندی جدید برای اینورتر نیم پل کنترل شده به روش PWM جهت استفاده در سیستم های Ballast

 18. مروری بر نکات طراحی عملی کنترل دیجیتال PFC در یوپی اس های تکفاز با استفاده از DSP

 19. کنترل چند ناحیه ای بار- فرکانس در فضای رقابتی صنعت برق با روش کنترل فیدبک خروجی بهینه

 20. کنترل مستقل ناحیه ای بار- فرکانس در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

 21. بهبود نوسانات توان در سیستم های قدرت با بهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف در کنترل ترکیب SMES با UPFC

 22. بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن

 23. کنترل برداری موتور القایی س هفاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی

 24. پیاده سازی الگوریتم کنترل دور FOC مبتنی بر DSP وتست آن بر روی موتور القایی 55kW

 25. کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی

 26. کنترل شارش توان در UPFC با استفاده از حداقل اطلاعات سیستم قدرت

 27. روش جدید برای کنترل غیرخطی دی استات کام، به منظور بهبود کیفیت توان

 28. بهبود پایداری گذرا توسط UPFC به کمک روش کنترلی مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی و شبکه های عصبی مصنوعی

 29. جایابی کنترل کننده یکپارچه سیلان توان درشبکه برق منطقه ای آذربایجان جهت افزایش امنیت شبکه

 30. بهبود عملکرد پایدارساز سیستم قدرت چند وروردی با استفاده ازکنترلر فازی

 31. کنترل کننده بهینه خطی بر مبنای الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود عملکرد حلقه های کنترلی فرکانس در سیستم قدرت

 32. کنترل فرکانس مدرن در شبکه های به هم پیوسته و ارائه روشی مناسب برای شبکه برق ایران

 33. بهبود پایداری گذرای سیستم های AC-DC به کمک طراحی مناسب کنترل کننده توان VSC-HVDC

 34. کنترل خودکار تولید در سیستم قدرت چند ناحیه ای تجدیدساختارشده به کمک کنترل بهینه خطی با درجه پایداری مقررشده

 35. شبیه سازی DVR با استفاده از کنترل مود لغزشی درسطح ولتاژ متوسط

 36. کنترل جریان پیشگویانه جریان در فیلتر اکتیو موازی با روش تشخیص هارمونیک مبتنی بر تبدیل موجک و تکنیک پنجره گذاری

 37. سیستم های چند عاملی، ابزار جدیدی برای کنترل و مدیریت شبکه های قدرت آینده

 38. طراحی و بهینه سازی پروفیل داخلی یک نمونه شیر کنترلی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی

 39. طراحی و آنالیز تنش و مودال بدنه شیر کنترلی نمونه به روش مکانیک جامدات محاسباتی

 40. تعیین درجههای آزادی مبدل ماتریسی برای پیادهسازی روش کنترل مستقیم گشتاور

 41. بهینهسازی چند منظوره الگوی روشن/ خاموش بارهای حاضر در برنامه کنترل مستقیم بار

 42. بهره برداری بهینه از منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع نامتعادل

 43. ارائه روش جدید کنترلی برای مبدل های ماتریسی سه فاز به تک فاز

 44. روش جدید کنترل DVR با استفاده از حلقه هیسترزیس

 45. کوره القایی مبتنی بر کنترل فرکانس و کلیدزنی نرم بدون استفاده از ترانس جریان و دنبالگرفاز

 46. بهبود شاخص های کیفیت توان در سیستمهای انتقال با ارائه کنترل پیشنهادی برای UPFC

 47. طراحی یک سیستم کنترل مناسب برای مبدل DC/DC رابط دو میکروشبکه DC

 48. بهره برداری بهینه از منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ و توان راکتیو همزمان با تجدید آرایش شبکه در سیستم های توزیع

 49. مدلسازی سیستم حمل و نقل ریلی - برقیDC بمنظور کنترل جریان سرگردان و ولتاژ تماسی ریل

 50. معرفی اینورتر نیم پل فرکانس بالای کنترل شده به روش PWM با ویژگی کلیدزنی نرم جهت استفاده در سیستم های القاء گرمایی

 51. طراحی وساخت یکسو کننده 3 فاز با لینک جریان وضریب قدرت یک بروش کنترل برداری

 52. طراحی استراتژی کنترل فازی جهت بهبود فروافتادگی ولتاژ و کنترل توان اکتیو در سیستم های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده پیل سوختی

 53. ارائه الگوریتم کنترلی برقگیرکنترل شده با تریستور برای کاهش گذرای کلیدزنی خازن در شبکه

 54. بهبود کیفیت در شبکه های الکتریکی شعاعی توسط جبران سازی سری کنترل پذیر ومقایسه عملکرد کنترل کننده های مختلف

 55. تحلیل عملکردD-STATCOM وDVR برای کنترل ولتاژ سیستم های توزیع با استفاده از یک روش کنترلی جدید

 56. کنترل فیلتر فعال با استفاده از شار مجازی و مدولاسیون بردار فضایی دوازده ناحیه ای

 57. روشی نوین در بهبود کنترل بهبود دهند هی یکپارچه ی کیفیت برق جهت جداسازی مشترک و شبکه در ایجاد اغتشاشات هارمونیکی و عدم تعادل

 58. بهبود عملکردSSSC و SVC در کاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با پیشنهاد سیگنال کنترلی مناسب مبتنی بر شرط پایداری لیاپانوف

 59. تاثیر ابعاد حلقه کرونا و پروفیل مقره در کنترل میدان الکتریکی روی مقرههای کامپوزیتی

 60. مروری بر سوابق کاربرد کنترل کننده قابل برنامه ریزی در حفاظت عملکرد حفاظت اتصال زمین مقاوم

 61. مروری بر سوابق کاربرد کنترل کننده قابل برنامه ریزی در حفاظت وکنترل پست ها با هدف استفاده از آن در ارتقاء عملکرد حفاظت اتصال زمین مقاوم

 62. بهبود عملکرد SVC و SSSC در کاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با پیشنهاد سیگنال کنترلی مناسب مبتنی بر شرط پایداری لیاپانوف

 63. کنترل فیلتر فعال با استفاده از شار مجازی و مدولاسیون بردار فضایی دوازده ناحیه ای

 64. تنظیم فازی کنترل کننده دمای بخار فوق داغ واحد بخاری

 65. تعیین امن ترین مسیر تبادل اطلاعات در شبکه های کنترل صنعتی

 66. کنترل پیش بین غیرخطی موتور سوییچ رلوکتانس

 67. تعیین امن ترین مسیر تبادل اطلاعات در شبکه های کنترل صنعتی

 68. تاثیر ابعاد حلقه کرونا و پروفیل مقره در کنترل میدان الکتریکی روی مقرههای کامپوزیتی

 69. کمینه سازی تلفات توسط الگوریتم جستجوی شار بهینه در درایو موتور القایی کنترل شده به روش برداری مبتنی بر میدان

 70. بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل ولتاژ سیستم های قدرت

 71. استفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز

 72. مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 73. کنترل بهینه عملکرد موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 74. کنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یک موتور- ژنراتور رلوکتانسی با میدان کمکی

 75. کنترل سرعت و گشتاور دو موتور القایی کوپل شده همراه با بازیافت انرژی

 76. کنترل مقاوم موتور القایی اشباع پذیر نسبت به تغییرات بار

 77. کنترل V/f موتور القایی با استفاده از اینورترهای چند سطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات(PSO)

 78. طراحی اولیه دستگاه تست عملکرد شیرهای کنترلی فشار بالای نیروگاهی

 79. شیوه ای جدید برای استخراج مولفه های بار خانگی قابل جابجایی با استفاده از اطلاعات میدانی و شبیه سازی به منظور بکارگیری تکنیکهای کنترل مصرف

 80. بررسی رله های کنترلر سوییچینگ کلیدهای قدرت و حالات گذرای مرتبط با آن

 81. انتخاب الگوی جبران سازی استاتیک برای کنترل ولتاژهای گذرا در پست های فشار قوی

 82. طراحی و مدلسازی شیر کنترلی با خاصیت جریان مشخص جهت کاربرد در مسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی

 83. کنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتیکی توان راکتیو با استفاده از نظریه ی کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد

 84. طراحی و شبیه سازی کنترل کننده یکسوساز فعال با ورودی فرکانس بالابرای استفاده در میکروتوربین

 85. اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده از مبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان با کنترلر فازی

 86. مدلسازی و بررسی کنترلی زاویة چرخش پرة توربین بادی در شرایط جوی ناپایدار

 87. بهینه سازی مقادیر کنترلرهای ولتاژ و جریان اینورتر شش سوئیچه تک فاز برای کاربرد پیل های سوختی

 88. طراحی، ساخت سیستم کنترلی و تک سلول پیل سوختی متانولی

 89. کنترل توان خروجی پیل سوختی بر مبنای هوش محاسباتی

 90. بهره گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین بادی متصل به شبکه

 91. کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد

 92. کنترل برداری موتور القایی بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر جدید سرعت فازی تطبیقی

 93. بهبود کنترل کننده بار- فرکانس غیر متمرکز در سیستم های دو ناحیه ای به روش جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 94. طراحی کنترل کننده برای کنترل فرکانس در شبکه غیرخطی دو ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از روش ترکیبی اتفاقی

 95. طراحی کنترل کننده برای کنترل فرکانس در شبکه غیرخطی دو ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از روش ترکیبی اتفاقی

 96. طراحی کنترل کننده مقاوم برای موتور DC با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل (ABC)

 97. کنترل تک سیکلی ژنراتور دوسو تغذیه DFIG جهت تولید توان در یک توربین بادی

 98. روش های کلاسیک و پیشرفته کنترل روشنایی ساختمان های اداری و مسکونی

 99. طراحی کنترل کننده فازی چند طبقه به کمک HPSOBFA در سیستم AGC تجدید ساختار یافته

 100. رویتگر گشتاور باربر اساس رویتگر‌های سرعت و گشتاور موتور القایی کنترل برداری شده

 101. ارائه روش کنترل موتور سنکرون IPM با استفاده از مفهوم شار روتور توسعه یافته جهت کاهش ریپل گشتاور و شار در ساختارهای مبتنی بر SVM DTC

 102. بررسی امکان شناسایی انحرافات با دلیل در بار شبکه توزیع نیرو به کمک کنترل آماری بار و نمودار EWMA

 103. طراحی و پیاده سازی زیر‌سیستم کنترل مستقیم بار مشترکین در شبکه هوشمند برق

 104. مدل سازیسوپر هیتر و دی سوپر هیتر نیروگاههای سیکل ترکیبی طرح نیام به همراهحلقه کنترل دمای بخار

 105. شناسایی تجربی مدل دینامیکی- کنترلی توربین گازی V94.2 نیروگاه شیروان

 106. اثر بخشی سامانه های کنترل هوشمند سیستم سرمایش تراکمی و رادیویی پایانه های حرارتی دمنده دار در بهینه سازی مصرف انرژی

 107. ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم آلارم در مرکز کنترل شمالشرق کشور

 108. طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

 109. یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

 110. تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC بادرنظرگرفتن اثرمدل سازی و پارامترهای سیستم کنترل

 111. استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

 112. طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

 113. پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

 114. ارائه روشی جهت تشخیص منشأ خطای داده های مبادله شده بین مراکز کنترل و پایانه های راه دور ( RTU)

 115. طراحی کنترل کننده بار فرکانس به کمک SPHBMO با در نظر گرفتن نامعینی ها و عوامل غیر خطی در سیستم تجدید ساختار یافته

 116. طراحی کنترل کننده اولیه و ثانویه بار- فرکانس با در نظر گرفتن نایقینی های سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA

 117. روش جدیدی برای اعمال کنترل کننده گام به گام به عقب در برشگر کاهنده/افزاینده

 118. مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو-پیشرو

 119. طراحی کنترل کننده براساس سوییچ زنی بهبودیافته HFC جهت کنترل توان انتقالی

 120. ارائه روش کنترلی مناسب برای بهبود پایداری گذرای خطوط انتقال HVDC

 121. طراحی همزمان کنترل کننده های میرایی ادوات PSS و IPFC با ارائه مدل سازی جدید برای IPFC در یک سیستم قدرت چندماشینه

 122. پیاده سازی یک الگوریتم نوین برای کنترل ثانویه ولتاژ در شبکه سراسری ایران

 123. طراحی کنترل کننده هیبرید PSSRPID در سیستم کنترل فرکانس تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن عوامل غیر خطی به کمک روش بهبود یافته IABC

 124. مطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترلر دینامیکی توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستان

 125. کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته

 126. مدل‌سازی و کنترل ریز شبکه شامل واحدهای توربین بادی با ژنراتور القایی دوتغذیه‌‌ای، فتوولتائیک و پیل سوختی در حالت جزیره ای ومتصل به شبکه

 127. کنترل توربین بادی سرعت متغیر به روش بهر برنامه ریزی شده

 128. ردیابی نقطه ماکزیمم توان(MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک،با استفاده از کنترلر پیشبین(MPC)

 129. پیاده سازی سیستم MPPT سلول خورشیدی با استفاده از میکرو کنترلر AVR

 130. کنترل اضطراری ولتاژ با استفاده از کنترل مبتنی بر ژیش بینی مدل با تابع هدف اصلاح یافته

 131. کنترل زنجیره‌ی چند سطحی تامین انرژی الکتریکی از تامین سوخت اولیه تا مصرف‌ نهایی

 132. بهینه سازی چندهدفه ساختار کنترلی DVR جهت بهبود شاخص های کیفیت توان

 133. ارائه روشی جدید به منظور کنترل فیلتر اکتیو جهت بهبود شاخص های کیفیت توان با کاهش اندازه فیلتر اکتیو

 134. روش‌های مختلف کنترل سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و مبدل‌های DC-DC جهت تغذیه کوره‌های قوس الکتریکی جریان مستقیم

 135. جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان (RPFC) در شبکه انتقال خراسان

 136. طراحی و کنترل UPQC به منظور بهبود پارمترهای کیفیت توان به روش شبکه عصبی

 137. کنترل مبدل واسط یک واحد تولید پراکنده در حالت کاری تنها به منظور جبران‌سازی هارمونیک‌ها و نامتعادلی ولتاژ PCC

 138. روشی نوین برای کاهش اضافه‌ولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنترل‌شده

 139. ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه در یک سیستم جزیرهای

 140. طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای UPFC به روش H /2H ممزوج برای میرایی نوسانات سیستم قدرت

 141. تنظیم بهینه کنترلر فازی یک جبران کننده استاتیک توان به منظور میراسازی نوسانات توان با الگوریتم هوش گروهی

 142. روشی نوین درکنترل جریان هیسترزیس باند ثابت جهت تثبیت فرکانس کلیدزنی درفیلتر اکتیو موازی

 143. بررسی خوردگی میکروبی در لوله های آب آتش نشانی نیروگاه شهید رجایی و روش های کنترل از آن

 144. طراحی بهینه کنترل کننده های فازی و PI برای SVC جهت میرا کردن نوسانات ولتاژپایانه ژنراتور سنکرون

 145. کنترل اینورتر سه فاز 70 کیلوواتی با عملکرد جزیره ای برای یک سیستم میکروتوربین با استفاده از DSP

 146. طراحی کنترل کننده بار-فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظرگیری نامعینی های سیستم قدرت دوناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین

 147. تشخیص پدیده قطع شبکه اصلی در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از پایش نوسانات سیگنال ورودی به گاورنر سیستم کنترل بار- فرکانس

 148. بهبود کنترل اولیه فرکانس شبکه برق ایران با وجود کمبود منابع آب

 149. روش جدید کنترل برداری موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی

 150. یک استراتژی کنترلی برای بهبود عملکرد درایو موتور القائیCSI با استفاده از فیلتر اکتیو

 151. TASE.2 به عنوان پروتکل استاندارد ارتباط بین مراکز کنترل توزیع و فوق توزیع در ایران

 152. ارائه الگوریتم جدید جهت کنترل شبکه بر مبنای محدودیت های فرکانسی

 153. تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک الگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد

 154. کنترل موقعیت موتور پله ای با استفاده از روش فازی-تطبیقی مستقیم

 155. کنترل پیشگویانه جریان در کنترل باتری پشتیبان سیستمهای تولید پراکنده مبتنی بر پیل سوختی در تغذیه توان AC مجزا از شبکه

 156. ارائه استراتژی کنترل جهت بهینه سازی عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی/ باتری

 157. تاثیر کنترل رابط تولید پراکنده بر تشخیص جزیر ه ای شدن به روش جابجایی فرکانسی ساندیا

 158. طراحی کنترل کننده بار-فرکانس در سیستم های قدرت دو ناحیه ای به روش تئوری فیدبک کمی (QFT) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

 159. کنترل مستقیم توان توربین های بادی با استفاده از بردارهای فضایی زمان گسسته

 160. کنترل حداکثر توان توربین بادی سرعت متغیر متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم با بهره گیری از چاپر مجهز به سلف ابررسانا

 161. کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیرمتمرکز فرکانس – بار در یک سیستم قدرت مقیاس بزرگ

 162. استراتژی جدید کنترلی بمنظور میرایی نوسانات مکانیکی توربین کاپلان در نیروگاه آبی

 163. مدلسازی، طراحی و پیاده سازی کنترل کننده نظارتی گسسته پیشامد در تثبیت ولتاژ

 164. کنترل مستقیم توان در ژنراتور بادی سرعت متغیر توسط مبدل ماتریسی

 165. بهبود کارآیی موتور PM کنترل شده به روش DTC با درنظرگیری اشباع مغناطیسی

 166. طراحی و پیاده سازی واحد مانیتورینگ و کنترل سیستم اندازه گیری مداوم گازهای دودکش نیروگا هها

 167. مقایسه روش های کنترل گسترده ولتاژ و توان به منظور رفع اضافه ولتاژ ناشی ازاتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع

 168. ارائه روشی جدید جهت بهبود درتوزیع ولتاژ وکنترل میدان الکتریکی بوشینگ خازنی

 169. کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مؤلفه های متقارن

 170. بررسی چالش های موجود درکنترل شبکه برق ایران و ارائه راهکار دیسپاچینگ متمرکز

 171. کنترل فرکانس وولتاژمیکروگرید بااستفاده ازذخیره AC

 172. کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع

 173. کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL

 174. کنترل جریان یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف

 175. کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم رقابت استعماری ICA

 176. کنترل توان راکتیو درسیستم های توزیع درحضور منابع تولید پراکنده بادرنظرگرفتن قیود کیفیت توان وبااستفاده از الگوریتم مورچگان بهبودیافته

 177. بهبودپاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO

 178. کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

 179. بررسی اثر متقابل بین استراتژی کنترلی بخش واسطه DG و روش تشخیص جزیره از نوع اکتیو

 180. کنترل شرایط اضطراری در سیستمهای توزیع با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی در ادوات DVR

 181. بررسی اثر ارت کردن کابل های کنترلی از دو طرف در کاهش اضافه ولتاژ های گذرای موجود در پست های فوق توزیع و انتقال

 182. طراحی، ساخت و تست یک نمونه شیر کنترلی مورد استفاده در مسیر کنترل سطح آب درام فشار بالای نیروگاه های سیکل ترکیبی

 183. کنترل حلقه بسته جبرانساز استاتیکی سنکرون با اهداف جبرانسازی همزمان توان راکتیو و عدم تعادل بار

 184. پیشنهاد ساختار مبتنی بر سلفdcبرای کنترل پدیده های گذرای ناشی از کلیدزنی بانک های خازنی

 185. طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان

 186. استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان(UPFC)به عنوان محدود کننده جریان خطا در شرایط خطا

 187. روش جدید کنترل مبدل ماتریسی جهت حذف تاثیر نامتعادلی ولتاژ ورودی در ولتاژ خروجی

 188. روشی جدید در بهبود تنظیم موقعیت مقاوم موتور DC با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 189. ارائه یک سیستم مخابراتی PLC به منظور کنترل اتوماتیک تجهیزات الکتریکی

 190. تاثیر تعداد زیرکانال‌ها و طول بسته در کارایی کانال کنترل مشترک شبکه‌های رادیوی شناختی

 191. اندازه گیری و کنترل TDS آب در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس با توانایی حذف اثر دما

 192. کنترل تطبیقی تعقیب سیستم های سوئیچینگ غیرخطی به فرم فیدبک اکید

 193. مدلسازی و آنالیز پایداری سیستم کنترل شبکه­ای

 194. مدلسازی و بررسی کلید های کریستال های مایع و کنترل چرخش پلاریزاسیون با روش المان های محدود

 195. ارائه یک معماری نوین مبتنی بر سیستم های چند عامله هولونی،جهت کنترل هوشمند سیستم روشنایی معابر

 196. کنترل سرعت و شارژ موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با کنترل کننده خطی سازی با فیدبک و ولتاژ ورودی نامتعادل

 197. طراحی کنترلر سوئیچینگ و پیاده سازی آن بر روی موشک های پدافندی

 198. مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه

 199. تنظیم ضرایب کنترل کننده PID جهت کنترل سیستم بار- فرکانس با در نظر گیری اثر محدودیت نرخ تولید و اعمال کنترل بهینه و کنترل مقاوم

 200. کنترل و مانیتورینگ خط تولید عصاره و عرقیجات به کمک نرم افزار WinCC

 201. طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از یک تخمین‌گر ترکیبی H_2/H_ی برای موتورهای القایی سه فاز

 202. کنترل سوئیچینگ در مبدل چند برابر‌کننده‌ی ولتاژ DC به DC بر اساس اصول پونتریاگین و کنترل bang- bang

 203. طراحی کنترل کننده تحمل پذیر در برابر عیوب برای سیستم های غیر خطی با وجود محدودیت در ورودی با قابلیت افزایش ناحیه جذب

 204. مشاهده‌گر بهبود‌یافته جهت کنترل بدون سنسور سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم

 205. مینیمم واریانس قابل دسترسی به ازای کنترل‌کننده PID با استفاده از روش تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس

 206. کنترلر فازی جهت کنترل ولتاژ لینک DC اینورتر پنج سطحی آبشاری با کاربری در جبران‌ساز استاتیکی سیستم توزیع

 207. کنترل زمان محدود یک ماشین با تریلر به روش TSM,Terminal Sliding Mode

 208. کنترل پدیده وارونگی کانال چرخ در یک موشک با استفاده از شبکه عصبی

 209. کنترل پیشگویانه گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم دیسکی

 210. طراحی کنترل کننده تطبیقی غیر خطی برای گرسپر ربات لاپاروسکوپی

 211. بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه ای با بهره‌گیری از کنترل کننده فازی

 212. معرفی استراژی کنترلی بهینه با گذار نرم برای نسل جدید UPS های سری - موازی

 213. طرح حذف بار دینامیکی ولتاژ به کمک کنترل پیش بین مدل

 214. طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا با استفاده از رویکرد سیستم های توصیفی

 215. ارائه روشی برای محاسبه نرخ ضربان قلب بصورت آنلاین در میکروکنترلرهای 8 بیتی به منظور استفاده در سیستم های مراقبتی همراه

 216. معرفی و ارزیابی سه الگوریتم بلوکی برای بهبود سرعت همگرایی الگوریتم های کنترل توان در سیستم های سلولار CDMA

 217. کنترل توان در یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ولتاژ پایین

 218. حل مسئله کنترل بهینه زمان محدود برای سیستمهای غیرخطی تاخیری

 219. ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستم های قدرت

 220. بهره برداری و کنترل سیستم ترکیبی نیروگاه بادی با ژنراتورهای DFIGو ذخیره ساز انرژی

 221. کنترل بهینه دو سطحی مبتنی بر اصل تعادل برهمکنش برای سیستمهای ابعاد وسیع خطی

 222. اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل به منظور طراحی منبع جریان توان بالا

 223. عملکرد شبکه ی عصبی پیشرو در کنترل فعال نویز صوتی مدل سازی شده

 224. تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده فیدبک حالت در مبدلهای DC-DC افزاینده بر پایه مدل میانگین و دقیق در سیستم های تولید توان پیل سوختی

 225. کنترل مرتبه کسری سیستم کارکرد از دور در حضور تأخیر متغیر با زمان در محیط سخت

 226. بررسی و مقایسه روشهای کنترل مبدل ماترسی تحت شرایط خطا

 227. کنترل بهینه سیستم های سینگولار غیرمتغیر با زمان با استفاده از توابع متعامد

 228. الگوریتم فیلتر خود تنظیم (STF-CPC) جهت کنترل اکتیو فیلتر هیبریدی بر اساس سیگنال مرجع جریانی

 229. طراحی، ساخت و کنترل هوشمند ربات میکروماس برای حل ماز

 230. تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان (RPFC)(مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان)

 231. کنترل بدون سنسور موتور سنکرونIPM با استفاده از روشSVM DTC در سرعت های پایین و با در نظر گرفتن نویز اندازه گیری

 232. طراحی کنترل کننذه زمان بنذ بهره با مکانیسم دوشیره برای توربین بخار

 233. بهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از کنترل کننده بر اساس رویتگر حالت

 234. طراحی و پیاده سازی یک کنترلر تعبیه شده پیشگو بر اساس مدل برای کنترل یک فرایند PH به کمک FPGA

 235. طراحی و شبیه‌سازی کنترل کننده مد لغزشی برای پدستال X-Y قابل نصب روی شناور به منظور ردیابی ماهواره‌های LEO

 236. الگوریتم کنترل توان توزیعی با بهینه‌سازی چند منظوره با بهبود ثابت در سیستم‌های رادیویی سلولار CDMA

 237. طراحی و مقایسه کنترل کننده های مد لغزشی انتگرالی تطبیقی و دینامیک معکوس برای پدستال X-Y نصب بر شناور به منظور ردیابی ماهواره LEO

 238. طراحی کنترل کننده مد لغزشی-فازی برای دسته ای از سیستم های کم عملگر و کاربرد آن در روباتیک

 239. بهینه سازی کنترل مستقیم توان ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG ) در نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم های PSO وICA

 240. تنظیم ضرایب کنترل‌کننده‌های PIبا استفاده از الگوریتم ژنتیک در ساختارهای مبتنی برSVM DTC با هدف کاهش ریپل گشتاور و شار

 241. طراحی کنترل کننده ی تحمل پذیر خطای مد لغزشی انتگرالی برای هلیکوپترR-50

 242. کنترل سیستمهای سینگولارخطی به کمک فیدبک حالت تطبیقی

 243. یک کنترلرفازی PI جدید با مشاهده گر اغتشاش برای کنترل دقیق حرکت موتور خطی مغناطیس دائم

 244. کنترل مقاوم یک سیستم سوئیچینگ غیرخطی با تاخیر زمانی نامعلوم به فرم پسخور اکید به روش گام به عقب وفقی

 245. طراحی یک کنترلر تطبیقی و مقاوم برای سیستم‌های تعلیق نیمه‌فعال

 246. بهبود اثر اغتشاشات در سیستم کنترل‌ سرعت‌ تطبیقی‌خودرو با رویکرد ترکیب‌ اطلاعات

 247. بهبود عملکرد درایو کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی با استفاده از کنترل¬کننده¬ی PID فازی

 248. الگوریتم کنترل مستقیم بهبود یافته جذب حداکثر توان فتوولتایی

 249. کنترل مستقیم بارهای وقفه پذیر به منظور پیک سایی و کاهش هزینه توسط الگوریتم چند هدفه SA

 250. کنترل مستقیم بار مشترکین جهت مدیریت بار سمت تقاضا با هدف پیک سایی

 251. کنترل زمان کار چیلرها با استفاده از ساعت فرمان

 252. کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از سلف های متغیر با هسته های متعامد و بررسی نتایج آزمایشگاهی

 253. تعیین ضرایبPI درکنترل فرکانس و ولتاژ یک شبکه مایکروگرید با استفاده از منطق فازی

 254. طراحی بهینه چند هدفه ربات کابلی صفحه ای با استفاده از معیار های کنترل پذیری و حساسیت سینماتیکی

 255. مدلسازی توأم ژنراتور القایی و جبرانساز توان راکتیو به منظور کنترل ولتاژ ژنراتور

 256. ارائه روشی برای کنترل ژنراتور دوسر تغذیه به کار رفته در مزرعه بادی به منظور حصول حداکثر توان خروجی با استفاده از مبدل بوست

 257. طراحیو پیاده سازی کنترل کننده فازی جهت بهبود تولید، با کنترل سرعت بهینه ی منیپولاتورهای صنعتی کوکا در خطوط برش و پرس رباتیک کارخانه ی ایران-خودرو

 258. استفاده از روش دو مقیاس زمانی ـ کنترل مد لغزشی جهت بهبود روش نیوتن پیوسته زمان به منظور یافتن ریشه توابع غیر خطی

 259. کنترل نیروگاه تلمبه ذخیره ای سرعت متغیر با DFIG در حین اغتشاشات شبکه

 260. طراحی کنترلر فیدبک حالت برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم لوله ای در کاربرد حفاری

 261. کنترل حرکت مفصل قوزک پا در حیوان رت با استفاده از تحریک میکرونی چندالکترودی داخل نخاع

 262. پیاده سازی کلید مجهز به کنترل لحظه وصل در نرم افزارEMTP/ATP Draw و بررسی اضافه ‌ولتاژهای ناشی از عملکرد آن

 263. طراحی و ارزیابی کنترل کننده سیستم ترمز ضدقفل خودرو

 264. کنترل تطبیقی مدل مرجع نرمالیزه سیستم های تأخیردار با تأخیر در حالت ها

 265. ارائه‌ی روشی نوین جهت کنترل توأم فاز و اندازه‌ی ولتاژ توسط تپ‌چنجر‌های استاتیکی ترانسفورماتور

 266. طراحی یک کنترل­کننده مقاوم ولتاژ برای یک ریزشبکه منفک بر اساس تئوری خاریتانف

 267. استفاده از کنترل‌کننده منطق فازی برای کنترل زمان‌بندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع چندراهه با مسیرهای ورودی متفاوت

 268. بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل

 269. تاثیر شبکه های هوشمند در مدیریت بهتر کنترل ولتاژ

 270. افزایش دقت و سرعت ردیابی نقطه ماکزیمم توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک, با بهبود مبدل بوست و استفاده از کنترلر پیش بین (MPC)

 271. ارائه یک مبدل برای درایو موتور سوئیچ رلکتانس با رویکرد افزایش و کنترل ولتاژ مغناطیس زدایی

 272. طراحی و کنترل منبع تغذیه لامپهای میکروویو بر اساس مبدل DC-DC تمام پل و قابلیت ZCS در دیودهای یکسوساز فشار قوی

 273. پایدارسازی سیستم آونگ برگشتی کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی

 274. مدیریت و کنترل شبکه هوشمند خانگی با منابع تولید پراکنده

 275. کنترل همزمان سرعت و گشتاور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک(BLDC) با استفاده از کنترل‌کننده فازی

 276. طراحی و شبیه سازی یک کنترلر جدید با پیچیدگی و مساحت مصرفی پایین برای حلقه قفل فاز تمام دیجیتال در تکنولوژی 0.18µm

 277. طراحی سیستم کنترل موقعیت محرکی از جنس آلیاژ حافظه دار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

 278. مدل سازی و کنترل یک درجه آزادی چهارپره برپایه کنترل کننده پیش فاز گسسته

 279. پیاده سازی عملی تحلیل تفاضلی توان به پیاده سازی AES روی میکروکنترلر PIC

 280. ارائه یک الگوریتم جدید برای کنترل چاپر سه سطحی دو طرفه جهت کاربرد در سیستم ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی

 281. طراحی بهینه سیستم کنترل عملیات ریخته گری توسط الگوریتم ژنتیک

 282. کنترل میدان گرای غیر مستقیم موتور القایی شش فاز با خطای تک فاز

 283. استفاده ازکنترل کننده های هیستریزیس درمولدهای تغذیه دوگانۀبکاررفته درتوربین های بادی

 284. کنترل حرکت برخاستن در افراد پاراپلژیک به وسیله کنترل کننده تطبیقی مستقیم غیر متمرکز به همراه ناظر با در نظر گرفتن رفتار ارادی بالاتنه بیمار

 285. کنترل فیلترهای قدرت هیبرید بر اساس روش پیش بین با حالتهای محدود کلید زنی

 286. طراحی و ساخت سیستم کنترل گسسته زاویه افقی پرتو آنتن BTS ماکرو در باند EGSM900

 287. طراحی و ساخت سامانه پراکنش فراصوتی پرتوان بر پایه کنترل خودکار فرکانسی

 288. بکارگیری کنترل یادگیر تکرار شونده در کنترل چاه های نفت

 289. روشی جدید برای تخمین مقاومت استاتور در کنترل موتور القایی به روش DTC بر پایه ALM

 290. کنترل پیش بین غیرخطی موتور سوییچ رلوکتانس

 291. کنترل مود لغزشی ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون

 292. آنالیز دینامیک کاربردی و طراحی کنترل مقاوم یک واحد ژنراتور القائی توربین بادی

 293. بررسی رفتار کنترل کننده های فازی بهره تطبیقی، انتگرالی توسعه یافته

 294. طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای ژنراتورهای القایی بهمراه STATCOM در نیروگاه های بادی سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم ایمنیImmune

 295. کنترل جبران کننده دینامیکی ولتاژ بین خطی به روش چند حلقه ای

 296. کنترل عصبی موتور القایی بر پایه ایده ای جدید در تولید پالسهای کلید زنی مناسب برای محدوده سرعتهای بالا و پایین

 297. مقاوم سازی درایو کنترل سرعت موتور القایی در قبال تغییرات مقاومت روتور و استاتور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 298. کنترل مقاوم سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از کنترل کننده PID غیرخطی

 299. روشی جدید برای کنترل برداری موتور القایی نامتعادل

 300. کنترل ضربه ای؛ سیستم های غیرسینگولار و سیستم های سینگولار

 301. کنترل برداری تضعیف شار موتور سنکرون مغناطیس دائم در بازه وسیع سرعت

 302. روش کنترل زنجیره دایروی اصلاح شده برای اینورترهای موازی با توان نامی متفاوت

 303. کنترل دسترسی به رسانه بی سیم با استفاده از پالس های درخواست

 304. استفاده از شبکه های نوسانی عصبی CPG برای کنترل رفتار راه رفتن روبات انسان نمای NAO در محیط سرور شبیه سازی فوتبال سه بعدی روبوکاپ

 305. کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با کنترل مستقل اندازه و زاویه شار استاتور با کنترل کننده پیش بین

 306. بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل

 307. روشی جدید برای تعیین تعداد و محل بهینه کلیدهای کنترل از راه دور در شبک ههای توزیع

 308. استفاده از مولفه های اکتیو و راکتیو جریان جهت کنترل منابع تولید پراکنده

 309. کنترل مقاوم یکسوساز اکتیو هارمونیکی برای کاهش THD جریان ورودی از شبکه ی قدرت

 310. مطالعه فنی- اقتصادی کنترل خودکار روشنایی

 311. کنترل کامل بدون سنسور موتور رلوکتانس سوییچی از شروع تا سرع تهای بالا

 312. یافتن محل مناسب نصب برای فیلتر فعال قدرت موازی (با بهرة ثابت و کنترل شده) در یک فیدر شعاعی توزیع بمنظور کاهش پدید ههای انتشار و نوسان هارمونیکی

 313. استفاده از شبکه عصبی در کنترل توان راکتیو TCR و TSC به منظور کاهش هارمونیک

 314. نزدیکسازی فازها از طریق کنترل اضافه ولتاژ کلیدزنی

 315. نزدیکسازی فازها از طریق کنترل اضافه ولتاژ کلیدزنی

 316. طراحی و کنترل جبران کننده اکتیو موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی

 317. کنترل کننده نوین مبتنی برحداقل انرژی برای dvr درجبران سازی کمبود ولتاژ بارهای حساس

 318. کنترل بهینه موتورهای آهنربای دائم سنکرون بر مبنای مولف ههای ولتاژ در ناحیة تضعیف شار

 319. بررسی و تحلیل حساسیت سیستم کنترل برداری غیر مستقیم نسبت به تغییر پارامترهای موتور القائی

 320. طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه 3(upfc) کیلو ولت آمپر

 321. طراحی کنترلگر فیدبک بهینة تصادفی برای سیستم دینامیکی غیرخطی توربین بادی دیزباد

 322. یک روش جدید برای بکارگیری و کنترل ups های موازی در شبکه های قدرت

 323. مقایسه روش های کنترل سیستم UPQC و معرفی یک روش کنترل بهینه

 324. تنظیم فازی کنترل کننده دمای بخار فوق داغ واحد بخاری

 325. مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت- متغیر(VSCM)

 326. تعیین پارامترهای بهینه کنترل برداری موتور سنکرون قطب برجسته با استفاده ازالگوریتم فازی - ژنتیک

 327. طراحی سیستم نرمافزاری تایید اطلاعات جهت حفاظ ثانوی انتقال اطلاعات کنترلی در پستهای فشارقوی ضمن وجود سپر مغناطیسی

 328. طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون

 329. طراحی و ساخت سیستم مدیریت انرژی و کنترل هوشمند یخچال با استفاده از منطق فازی

 330. طراحی کنترل کننده سیستم تنظیم ولتاژ نیروگاهی با روش کنترل یادگیر تکراری

 331. ارائه یک ساختار کنترلی نوین مبتنی بر منطق فازی برای تعقیب نقطه بهینه انرژی در توربینهای بادی و اجرای سخت افزاری آن

 332. بررسی نقش فیدبکهای آوران سرعت و شتاب در پایداری مدل کنترلی مفصل بازو

 333. مدلسازی غیرخطی مسیر ثانویه به کمک شبکه عصبی در یک سیستم کنترل فعال نویز

 334. یک راهکار جدید مبتنی بر مینیمم آمارگانهای چندباندی کنترل شده، برای حذف نویزهای صنعتی بشدت غیرایستا از روی سیگنال گفتار

 335. کنترل بهینه لغزش در ترمز ضد قفل به روش تحلیلی و با در نظر گرفتن محدودیتهای عملی

 336. طراحی سیستم کنترل پیشنهادی برای فیلترهای اکتیو به منظور بهبود عملکرد سیستم های قدرت

 337. افزایش حد انتقال توان بین نواحی مقید به پایداری گذرا مبتنی بر تنظیم راکتانس انتقال بین ناحیه ای با استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان

 338. بالانسینگ بهینه روبات دولینکی با استفاده از کنترل بهینه در حرکت نقطه به نقطه

 339. حل مسئله کنترل بهینه ردیابی زمان محدود برای سیستمهای غیرخطی

 340. کنترل نوسانات سیستم قدرت توسط UPFC کنترل شده با کنترل کننده فازی خودتنظیم

 341. کنترل ردیاب یک بالگرد مدل با استفاده از رگولاتور خطی درجه دو

 342. کنترل رشد نانوسیم های اکسید روی در دمای پایین به روش رسوب حمام شیمیایی

 343. تنظیم ضرایب کنترل کننده PID توسط الگوریتم برنامه ریزی تکاملی برای سیستم تبدیل انرژی باد با ژنراتور دو سو تغذیه

 344. کنترل سیستمهای آشوبناک با فیدبک تاخیری توسعه یافته

 345. پیاده سازی کنترل نظارتی نامتمرکز کراندار در یک پتری نت

 346. استفاده از جبران کننده سنکرون استاتیکی سری در کنترل کننده میان فاز

 347. روشی جدید برای حل مسئله چند هدفه کنترل روزانه ولتاژ و توان راکتیو با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده

 348. روشی نوین جهت کالیبره کردن خودکار پوزیشنرهای هوشمند در سیستم های کنترلی مبتنی بر پرتوکل HART

 349. تأثیر بکارگیری سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی در کنترل آلودگی های زیست محیطی نیروگاه های سیستم قدرت

 350. تشخیص و شناسائی عیب در زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از رؤیتگر تطبیقی

 351. بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترل شار مرجع در روش کنترل مستقیم گشتاور

 352. کنترل بهینه سیستمهای سینگولار مرتبه کسری با استفاده از روشهای تقریبی توابع متعامد و تجزیه مقدار تکین

 353. روش پرتوسازی تطبیقی تحت الگوریتم کنترل توان حلقه بسته برای ردگیری کاربر متحرک در یک محیط شهری دوبعدی

 354. کنترل موجودی پیش بین زنجیره تامین تحت تغییر تقاضای تصادفی

 355. کنترل کننده ی یادگیر تکرارپذیر جهت سامانه های تحت شبکه با تأخیر اتفاقی

 356. کاربرد منطق فازی نوع-2 در طراحی کنترلر تطبیقی مقاوم

 357. یک روش نوین برای بهبود کارایی شبکه سنسورهای آکوستیک زیرآبی بی سیم با کنترلِ وفقی فرکانس حامل ارسال براساس طول لینک ارتباطی سنسورها با ایستگاه مرکزی

 358. کنترل موقعیت سیستم تعلیق مغناطیسی با کنترل کننده فازی-عصبی مد لغزشی

 359. کنترل مقاوم ∞H - لغزشی، یک سیستم فوق آشوب جدید با ورودی های کنترلی غیرخطی

 360. کنترل و تشخیص عیب در سیستمهای غیرخطی با استفاده از مشاهده گر حالت تعمیم یافته

 361. ارائه یک ترانزیستور دوقطبی با کنترل بهره

 362. یک روش جدید کنترل بدون حسگر وضعیت با اینورتر شش سوئیچه، برای موتور BLDC با استفاده از ولتاژ ترمینال خط

 363. کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع

 364. کنترل کننده سرعت جدید وفقی و مقاوم برای کاهش ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلکتانس

 365. کنترل تک سیکلی فیلتر قدرت اکتیو سه فاز با عملکرد برداری

 366. کاربرد کنترل کننده میان فاز توان (IPC) برای کنترل و محدود سازی جریان اتصال کوتاه

 367. کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه

 368. کنترل بهینه با وجود نامعینی با استفاده از روش نامساوی های ماتریسی خطی

 369. کنترل هایبرید یک سیستم تولید پراکنده شامل نیروگاه بادی و انباره باطری

 370. طراحی بهینه کنترل کننده PID سیستمهای غیر خطی توسط روش جستجوی هارمونی بهبود یافته-مطالعه موردی: سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ ژنراتور

 371. معرفی یک الگوریتم کنترلی ترکیبی برای UPS های سه فاز

 372. طراحی کنترل کننده بار- فرکانس PID مقاوم با در نظرگیری نامعینی ها و محدودیت های غیرخطی در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم PSO

 373. کنترل تطبیقی- مقاوم راستای خط دید یک پلتفرم دو درجه آزادی الکترواپتیکی پایدارشده ژیروسکوپی واقع بر بالگرد

 374. کنترل مستقیم گشتاور و ضریب توان موتور القایی رتور سیم پیچی شده در زیر و بالای سنکرون

 375. طراحی کنترل کننده انتگرالی بار- فرکانس و کنترل کننده توان اکتیو SSSC در سیستم قدرت تجدیدساختاریافته با استفاده از الگوریتم PSO

 376. کنترل ولتاژ تماسی ریل در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی با تغذیه