عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

ژنراتور


 1. مدل سازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل (DFIG) و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک حالت

 2. بررسی الکترومغناطیسی باس داکت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

 3. مقایسه پارامترهای مکانیکی طراحی دو ساختار ژنراتور سرعت بالای مغناطیس دائم استوانه ای و دیسکی

 4. تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و با استفاده از سیگنالهای آزمایش درحین کار

 5. کنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یک موتور- ژنراتور رلوکتانسی با میدان کمکی

 6. ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در تحلیل و محاسبة اندوکتانسهای ژنراتور سنکرون قطب برجسته

 7. طراحی الکترومغناطیسی یک نمونه میکروژنراتور روتور گرد 75 کیلوواتی و تحلیل آن در محیط اجزاء محدود

 8. تأثیر مسدود شدن کانالهای حامل آب خنک کن شینه بر بارگیری از ژنراتور

 9. روشی جدید در رفع تراکم خطوط بکمک ضرائب حساسیت و تلفیق ژنراتورها

 10. کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه

 11. ارائه روش برای درنظرگرفتن پشتیبانی توان راکتیو تولیدی ژنراتورها بعنوان سرویس جانبی انتقال

 12. روشی جدید برای حل مساله ی در مدار قرار دادن ژنراتورها

 13. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون با روش کمترین مربعات غیرخطی و با استفاده از آزمایش درحین کار

 14. بررسی اثر اتصال مزارع بادی در نزدیکی واحدهای بخار بر نوسانهای مود پیچشی سیستم توربین- ژنراتور

 15. مدل سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا

 16. شناسایی غیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین

 17. طراحی و ساخت ژنراتور ترموالکتریک

 18. تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون

 19. طراحی و ساخت متعادل سازجریان پسیوبرای ژنراتور القایی خودتحریک

 20. ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون

 21. بررسی تاثیر تغییر پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون

 22. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد

 23. بررسی اثر پارمترهای هندسی و سرعت دورانی بر عمر خستگی شفت وتنش های بیشینه اجزاء روتور یک میکروژنراتورkW 100 دور بالا

 24. تشخیص عیوب لقی گوه ها و آلودگی سیم بندی های انتهایی به وسیله اندازه گیری on-line تخلیه جزئی در موتورها و ژنراتورها و ارائه یک تجربه عملی

 25. ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با هدف تخمین پارامترهای فیزیکی

 26. تخصیص هزینه های انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

 27. ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه

 28. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکروننیروگاه شهید رجایی بروشSSFR

 29. تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتور القایی

 30. کنترل توربین بادی با ژنراتور آسنکرون تغدیه دوبل، برای کار در نقطه بازده ماکزیمم

 31. بهینه سازی اقتصادی ظرفیت سامانه تولید همزمان گرمایش سرمایش و توان الکتریکی برپایه موتور ژنراتور گازسوز دریک مرکز خرید

 32. تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

 33. تاثیر واحدهای پیل سوختی برپایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون

 34. محاسبه ظرفیت خازنی یک حلقه ازکویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده ازمدل شش ضلعی منتظم

 35. تاثیر عدم دقت پارامترهای ژنراتور سنکرون برعملکرد پایداری گذرای ژنراتورها و سیستم قدرت

 36. طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان

 37. کنترل تک سیکلی ژنراتور دوسو تغذیه DFIG جهت تولید توان در یک توربین بادی

 38. تنظیم ولتاژ و فرکانس ژنراتور القایی خود تحریک با استفاده از جبرانساز استاتیکی سنکرون چهار سوئیچه با توربین بادی سرعت متغیر

 39. مزرعه بادی سرعت متغیر با ژنراتور های القایی دوتغذیه‌‌ای تنها با یک مبدل سمت شبکه در حالت اتصال به شبکه قدرت

 40. مدل‌سازی و کنترل ریز شبکه شامل واحدهای توربین بادی با ژنراتور القایی دوتغذیه‌‌ای، فتوولتائیک و پیل سوختی در حالت جزیره ای ومتصل به شبکه

 41. روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستمهای قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه

 42. بهبود پایداری گذرای شبکه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتنی بر سیستم عصبی-فازی

 43. مدیریت تراکم بهینه در بازار برق با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل بر اساس ضریب حساسیت ژنراتور

 44. بررسی سرعت و زمان رفع خطای بحرانی در ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه

 45. طراحی بهینه کنترل کننده های فازی و PI برای SVC جهت میرا کردن نوسانات ولتاژپایانه ژنراتور سنکرون

 46. بررسی عملکرد لایه Stress Grading (SG) روی بازوهای شینه های استاتور ژنراتور

 47. طراحی بهینه ژنراتور آهنربای دائم بادی برای بار یکسوکننده

 48. روشی جدید در اندازه گیری پیوسته تخلیه جزئی در ژنراتور و کاربرد آن در تشخیص وضعیت عایق

 49. تشخیص خطای خروج از مرکزیت استاتیکی روتور در ژنراتور سنکرون قطب برجسته مبتنی بر مونیتورینگ ولتاژ محور به کمک شبکه عصبی

 50. بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی STATCOM

 51. شناسایی پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد گازی نیروگاه منتظر قائم با بکارگیری روش جستجوی الگو

 52. طراحی و پیاده سازی سیستم مستقیم مانیتورینگ و عیب یابی با روش آنالیز ارتعاشات بر روی مجموعه توربین-ژنراتور واحد یک نیروگاه گازی آبادان

 53. روش هوشمند جدیدی برای حل مساله ی در مدار قرار دادن ژنراتورها

 54. کنترل مستقیم توان در ژنراتور بادی سرعت متغیر توسط مبدل ماتریسی

 55. بکارگیری رؤیت گر شبکة عصبی در تخمین بلادرنگ پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون مبتنی بر یک استخراج ویژگی فازی از اطلاعات بهره برداری

 56. کنترل حداکثر توان توربین بادی سرعت متغیر متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم با بهره گیری از چاپر مجهز به سلف ابررسانا

 57. تعیین مسیرهای انتقال توان اکتیو تولیدی ژنراتورها به منظور تخصیص سهم آنها از توان انتقالی

 58. مدیریت تراکم درسیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از تعقیب فلوی توان مختلط ژنراتورها

 59. بررسی اثر پارمترهای هندسی و سرعت دورانی بر عمر خستگی شفت و 100 دور بالا kW تنش های بیشینه اجزاء روتور یک میکروژنراتور

 60. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد با استفاده از آزمایش افول جریان مستقیم و اعتبار سنجی با آزمایش درحین کار

 61. تشخیص خروج از مرکزیت ژنراتور سنکرون مبتنی بر مونیتورینگ سیگنال ولتاژ محور با استفاده از نتایج شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی

 62. بهبود پایداری سیگنال کوچک توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دوتغذیه در یک ریزشبکه

 63. تعیین همزمان توان اكتیو و راكتیو و مكان بهینه ی ‍ژنراتورهای تولید پراكنده به وسیله ی الگوریتم ژنتیك باهدف كاهش تلفات خط

 64. شناسایی گروههای همنوای ژنراتوری و تعیین فرکانس نوسانات بین ناحیه‌ای در شبكه سراسری برق ایران با استفاده از ضرایب سنكرونیزاسیون

 65. ارائه روش جدید جهت جلوگیری از آسیب به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه در شرایط خطا

 66. بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه ای با بهره‌گیری از کنترل کننده فازی

 67. بهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از کنترل کننده بر اساس رویتگر حالت

 68. اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل به منظور طراحی منبع جریان توان بالا

 69. ارائه روشی جدید برای محاسبات راکتانس نشتی سیمبندیهای خاص در ژنراتورهای ولتاژ بالای کابلی

 70. طراحی بهینه کنترل کننده PID سیستمهای غیر خطی توسط روش جستجوی هارمونی بهبود یافته-مطالعه موردی: سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ ژنراتور

 71. روشی جدید در آشکار سازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع برای تولیدات پراکندهاز نوع ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه(DFIG)

 72. تنظیم ضرایب کنترل کننده PID توسط الگوریتم برنامه ریزی تکاملی برای سیستم تبدیل انرژی باد با ژنراتور دو سو تغذیه

 73. بهره برداری و کنترل سیستم ترکیبی نیروگاه بادی با ژنراتورهای DFIGو ذخیره ساز انرژی

 74. بررسی فنی واقتصادی بهره گیری از انرژی زیست توده در سیستم توان ترکیبی شامل بیومس ژنراتور, باتری و بویلر

 75. بررسی تداخل مبدل های خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی DFIG با استفاده از تحلیل مدال خطی

 76. مدلسازی توأم ژنراتور القایی و جبرانساز توان راکتیو به منظور کنترل ولتاژ ژنراتور

 77. پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته تکرار گروه ذرات با درنظر گرفتن محدودیت¬های عملی ژنراتور

 78. تحلیل رفتار دینامیكی توربین بادی ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در حضور جبران‌سازسری كنترل شده با تریستور

 79. ارائه روشی برای کنترل ژنراتور دوسر تغذیه به کار رفته در مزرعه بادی به منظور حصول حداکثر توان خروجی با استفاده از مبدل بوست

 80. بررسی فلش ولتاژ در شبكه های توزیع و فوق توزیع به همراه تاثیر عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلی

 81. تقلیل بار راكتیو كارخانجات توسط ژنراتورهای موجود در آنها

 82. بهینه سازی کنترل مستقیم توان ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG ) در نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم های PSO وICA

 83. بهبود سرعت محاسبه جریان سیم پیچی دمپر ژنراتور سنکرون قطب برجسته به روش تركیبی اجزای محدود-فضای حالت

 84. مدلسازی ژنراتور القایی از دو سو تغذیه شده همراه با تصحیح شار مغناطیسی به روش iz با استفاده از Matlab-Simulink

 85. آشکارسازی خروج از همگامی ژنراتور سنکرون توسط تئوری بیزین

 86. طراحی بهینه شبكه هیبرید متشكل از ژنراتور بادی، سلول خورشیدی و سیستم ذخیره ساز انرژی (باطری) برای سایت انرژی های نو طالقان

 87. افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم

 88. مقایسه مدل های ژنراتور به منظور مطالعه در حالت های گذرای سریع و بسیار سریع

 89. معرفی یک روش تخمین سرعت در ژنراتورهای بادی القایی دو تحریکه و کاربرد آن در استخراج حداکثر توان از باد

 90. محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی ژنراتور تراکم شار مغناطیسی دارای حلقه هایی با سطح مقطع دایره ای شکل یکپارچه بدون پوشش عایقی

 91. ارزیابی پایداری ژنراتور القایی با استفاده از روش مستقیم لیاپانف در یک مزرعه باد

 92. ارزیابی پایداری ژنراتور القایی با استفاده از روش مستقیم لیاپانف در یک مزرعه باد

 93. تشخیص نوع عیب تخلی هجزئی شینه های ژنراتوربا استفاده از شاخصهای آماری و شبک ههای عصبی احتمالی

 94. استفاده از آنالیز ویبول برای تشخیص نوع عیب تخلیه جزئی در شینه های ژنراتور

 95. تحلیل شکست پره های فن خنک کن ژنراتور نیروگاه منتظرقائم

 96. طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون

 97. تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با تحریک هدفمند ورودی

 98. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه شهید رجایی بروش SSFR

 99. طراحی و ساخت متعادل سازجریان پسیو برای ژنراتور القایی خودتحریک

 100. طراحی و ساخت ژنراتور ترموالکتریک

 101. بررسی تاثیر تغییر پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون بر رفتار حالت گذرای اتصال کوتاه آن

 102. ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون

 103. شناسایی غیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین

 104. ساخت و مونتاژ یک نمونه ژنراتور سنکرون کوچک

 105. بررسی ژنراتورهای کابلی Powerformer و پتانسیل استفاده ازآنها در شبکه برق ایران

 106. تبیین ساختار و عملکرد ژنراتورهای اتصال کوتاه

 107. بررسی و شبیه سازی عملکرد دو ژنراتور موازی

 108. طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای ژنراتورهای القایی بهمراه STATCOM در نیروگاه های بادی سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم ایمنیImmune

 109. شبیه سازی و مقایسه خودروی هیبرید سری معمولی و خودروی هیبرید سری با ژنراتور دو سو تغذیه توسط Advisor

 110. مدل سازی ترانزیت برق در برنامه ریزی توسعه شبکه فشار متوسط توزیع درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

 111. استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک جهت پیش بینی سرعت باد (تولید توان ژنراتورهای بادی)

 112. معرفی یک روش جدید برای راه اندازی ژنراتور القایی با خروجی دوبل دریک نیروگاه بادی با استفاده از مدل ترکیبی

 113. آنالیز دینامیک کاربردی و طراحی کنترل مقاوم یک واحد ژنراتور القائی توربین بادی

 114. انتخاب بهینه زوایای تحریک در ژنراتور سوئیچ رلوکتانس سرعت زیاد

 115. بررسی تاثیردما روی الگوهای تخلیه الکتریکی جزئی ناشی از عیوب سطحی شینه های ژنراتور فشار قوی

 116. طراحی بهینه ژنراتور سنکرون با توجه به دینامیک شبکه

 117. کنترل مود لغزشی ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون

 118. طراحی ژنراتور الکتریکی سوئیچ رلوکتانس برای تبدیل انرژی بادی

 119. تاثیر ژنراتورهای سنکرون و القایی در سیستم های با تولید پراکنده