عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع 415.15 KB
ارزش اقتصادی اتوماسیون در شبكه توزیع 189.62 KB
تصدیق اطلاعات در سیستم اتوماسیون توزیع با استفاده از تابع در هم MD5 892.27 KB
طراحی و ساخت مكانیزم قطع همزمان سه فاز كات اوت فیوز 917.24 KB
با اصلاح و كنترل صحیح سیستم زمین جان انسانها و سلامت تجهیزات را تضمین كنیم 314.88 KB
بررسی قابلیت اطمینان شبكه توزیع استان گلستان بر اساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت مرتبط با ویژگی های منطقه ای 340.78 KB
مكانیابی بهینه سكسیونرها در شبكه های توزیع فشار متوسط هوایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار مبتنی بر الگوریتم ژنتیك 319.85 KB
اهداف، روشهای اجرایی و پیاده سازی عملی طرح هی جامع شبكه های 20 كیلوولت 335.07 KB
مدلسازی ضریب تلفات توان بر حسب ضریب بار ترانسفورماتورها در پست های توزیع v20/04 346.24 KB
مروری بر فیلترهای فعال قدرت و بررسی موارد كاربردی آنها در شبكه های توزیع ژاپن 360.57 KB
بررسی امكان پخش بار موازی در شبكه توزیع برق مشهد با توجه به اتوماسیون پست ها 164.71 KB
بكارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طرح های جامع شبكه های توزیع 666.71 KB
روابط متقابل بازدارنده ها، بایده و نبایدها در شبكه های توزیع برق 536.58 KB
حذف نویز صوتی ترانسفورماتورها با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی LMS و FXLMS 343.57 KB
بررسی عوامل موثر در فرسودگی روغن ترانسفورماتورها 365 KB
بررسی آزمایشگاهی اثرات هارمونیكی لامپهای كم مصرف و تاثیر آن بر روی شبكه 993.5 KB
بررسی نقش بالاست الكترونیكی در بهینه سازی مصرف انرژی 546.19 KB
محاسبه یراق آلات مورد استفاده در شبكه های توزیع، براساس توجیهات فنی و اقتصادی 337.23 KB
مقایسه عملكرد لامپهای كم مصرف و انواع دیگر از دیدگاه فنی و اقتصادی 223.94 KB
محافظت تابلوهای اوت دور در برابر افت ولتاژ ناشی از قطع فیوزهای كات اوت 325.53 KB
ضرورت سازماندهی خرید و ارتقا كیفیت تجهیزات بخش توزیع 238.14 KB
بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به كمك نرم افزار EMTP 405.3 KB
بررسی فنی بازیافت روغن و افزایش عمر ترانسفورماتورهای توزیع 230.93 KB
طراحی و ساخت تستر برقگیر 20 كیلو ولت 319.68 KB
بررسی علل انفجار ترانسفورماتورهای ولتاژ در شبكه های توزیع 635.84 KB
بررسی ساختمان ترانسفورماتورهای خارجی موجود در شبكه های توزیع 611.53 KB
بررسی روشهای ارتیگ بتونی برای كاهش مقاومت خاك در سیستم های اتصال زمین 315.76 KB
بحران تراكم در برق مركز و احداث پست تونلی كمپكت 1.51 MB
نقش مدیریت بهره برداری و تعمیرات در شبكه های توزیع 372.26 KB
ارزیابی نت در ترانسفورماتورهای شبكه های توزیع با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و معاومنت برنامه ریزی و تحقیقات 176.28 KB
روش بهینه عیب یابی در شبكه های توزیع 168.92 KB
تعیین چگالی احتمال اضافه ناشی از كلیدزنی در كابل های فشارقوی با استفاده از نرم افزار EMTP 440.09 KB
وGPS و كاربرد آن در جابجایی خودروهای عملیاتی شركتهای توزیع برق 202.93 KB
تشكیل دیسپاچینگ فشار ضعیف تكمیل آخرین حلقه زنجیره مراكز دیسپاچینگ 848.71 KB
اصول انتخاب و برآورد ظرفیت و بكارگیری بهینه از تراسفورماتورهای توزیع 455.99 KB
تعیین محل خطا با استفاده از اختلاف زمانی بین دو پیك متوالی به كمك موجك ها 481.81 KB
كاهش تلفات تا حد استاندارد، هدفی مجهول و دست نیافتنی 415.14 KB
مقایسه یك روش ابتكاری و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازی ظرفیت و كاهش تلفات در شبكه های توزیع از طریق جایابی بهینه نیروگاه های كوچك تولید پراكنده 353.84 KB
گروه های خط گرم راهكاری موثر در كاهش و حذف خاموشی های با برنامه در بخش توزیع 697.12 KB
تجدید آرایش شبكه های توزیع برای كاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف 308.6 KB
سیستم DSAP جامع مهندسی توزیع و كاربرد آن در تهیه طرح جامع توسعه و اصلاح شبكه توزیع 362.61 KB
بررسی اثر مقاومت زمین برقگیر اكسید روی بر تعداد قطعی های ناشی از صاعقه در یك خط توزیع 377.67 KB
بهینه سازی شبكه های روشنایی موجود و ارزیابی اقتصادی 298.4 KB
مدلسازی شبكه توزیع برق با نرم افزار ATP جهت بررسی كیفیت توان در حالت های مختلف اختلال در شبكه 309.98 KB
كیفیت توان از دید مهندسین توزیع 298.6 KB
كاربرد فیلترهای فعال در شبكه ای توزیع برق 665.25 KB
كیفیت توان در ساختار جدید رقابتی 446.25 KB
استفاده از جبران سازی های خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود كیفیت توان 364.29 KB
روش اندازه گیری كیفیت توان در شبكه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج اندازه گیری مشتركین بزرگ برق تهران 214.64 KB
مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیكی و شبیه سازی بر روی شبكه كارخانه كاغذ غرب 345.62 KB
بكارگیری تبدیل موجك برای آشكارسازی و طبقه بندی انواع اختلالات كیفیت توان 1.35 MB
بررسی مشكلات مشتركین شركت توزیع نیروی برق شیراز و ارائه راهكارهای مناسب 268.24 KB
بررسی رفتارها و واكنشهای اجتماعی مشتركین نسبت به خاموشی ها و قطع برق در شهر اهواز 239.52 KB
بررسی شبهات فنی و مزایای فنی-اقتصادی جایگزینی عمومی لامژ های كم مصرف 506.26 KB
بررسی اقتصادی جایگزینی چراغهای معمولی(رشته ای) با چراغهای پربازده در روشنایی معابر 200.07 KB
راهكارهای اقتصادی برای كاهش اثرات هارمونیكی درایورهای فركانس متغیر 266.02 KB
بهره وری و نظام پرداخت كارانه در شركت های توزیع نیرو 515.03 KB
عوامل موثر در تعیین تعداد پرسنل شركت های توزیع نیروی برق 456.48 KB
بهره گیری از آمار عملكرد در تعیین سطح كیفی و تشویق پرسنل 231.18 KB
بررسی اثرات تعارضات سازمانی و عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر عملكرد كاركنان مدیریت برق كازرون 430.41 KB
مسیر سایت : هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1554
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1168
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 998
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 977
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 971
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 910
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 894
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 815
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 770
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 725
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 663
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 653
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 649
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 649
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 647
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 604
Positive Feedback Frequency Compensation Using Internal Current Follower 572
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 557
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 557
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 549