عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق


هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق


نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق


بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق


بیست ویکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق


نوزدهمین کنفراس بین المللی برق


بیستمین کنفرانس بین المللی برق


بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق


بیست ودومین کنفرانس بین المللی برق


بیست وسومین کنفرانس بین المللی برق


11th IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics


2003 international symposium and industrial electronics


2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference


2005 CPES Power Electronics Conference


26TH TELECOMMUNICATIONS ENERGY CONFERENCE


International Electric Machines and Drives Conference


کتاب برق و الکترونیک


جزوه مهندسی برق


کنکور کارشناسی ارشد برق


پروژه مهندسی برق


دیکشنری برق


مجله برق و الکترونیک


دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


ششمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


پنجمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


سومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


اولین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


نیروگاه


 1. مقایسه فنی-اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی مدرن با گزینه های سیکل ترکیبی رقیب در کشور

 2. بررسی مسایل توسعه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در شبکه برق ایران

 3. مدیریت مصرف منابع و تولید انرژی در زمان بحرانی خلاء کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبی

 4. بررسی تاثیر زاویه و سرعت تزریق سوخت مشعل های نیروگاهی بر پارامترهای احتراق

 5. افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایوهای اینورتوری

 6. تأثیر خارج شدن گرم کن های آب تغذیه در یک نیروگاه بخار

 7. طراحی، ساخت و تست یک نمونه شیر کنترلی مورد استفاده در مسیر کنترل سطح آب درام فشار بالای نیروگاه های سیکل ترکیبی

 8. پتانسیل سنجی و شناسایی نقاط مستعد جهت نصب نیروگاه های آبی خیلی کوچک در استان لرستان

 9. شناسایی و ارزیابی خطرات بخش شیمیایی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده ازتکنیک مطالعه عملیات و خطر(HAZOP)

 10. ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه های گازی 1 و 2 زنجان

 11. بررسی و تعیین ارتباط شدت میدان های مغناطیسی با سلامت کارکنان شاغل در یکی از نیروگاههای کشور

 12. تحلیل و تصحیح اثر نمکهای کلراید روی اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در پساب های شور نیروگاهی با روش رفلاکس بسته بوسیله دی کرومات پتاسیم

 13. بررسی علل مشکلات سیستم تهویه محفظه اگزوز واحد GE F9E نیروگاه گازی آبادان با استفاده از CFD

 14. بررسی نقایص الگوریتم اجتماع مورچگان جهت حل مسئله ورود و خروج واحدهای نیروگاهی

 15. بازیافت انرژی از چگالنده واحد بخار نیروگاه نکا با بهره گیری از فناوری ترموالکتریک

 16. انتخاب نیروگاه کوچک تولید همزمان برق، گرما و سرما برای یک ساختمان نمونة آموزشی در راستای اصلاح الگوی مصرف سوختهای فسیلی

 17. بررسی عملکرد سیستم CPP نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و ارائه پیشنهاد جهت رفع معایب آن

 18. علل زوال پره گردان ردیف دوم توربین گازی GE-F5 یکی ازواحدهای نیروگاهی

 19. بررسی علل شکست پره فن بویلر یک واحد نیروگاهی داخل کشور

 20. بررسی ومقایسه نقش خزش وخستگی درکاهش عمر هدرهای نیروگاهی

 21. تخمین عمر باقیمانده روتور توربین گازی نیروگاه مشهد

 22. تهیه اطلاعات شاهد جهت پایش وضعیت ژنرتورهای نیروگاهی ازطریق آنالیز گاز خنک کننده

 23. مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین

 24. صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی

 25. مدیریت بهینه و تطبیقی بار در مجتمعهای صنعتی بزرگ با وجود نیروگاههای داخلی در شرایط اضطراری

 26. آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد)

 27. بکارگیری متد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در مدیریت پروژه های احداث نیروگاه در کشور

 28. ارتقاء پایداری ولتاژ در یک شبکة ضعیف با نیروگاه بادی توسط ادوات FACTS

 29. طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری

 30. کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

 31. ارزیابی منافع زیست محیطی منابع تولید پراکنده و مقایسه هزین ه تولید آنها با نیروگاههایحرارتی با در نظر گرفتن تأثیر آلودگی تولیدی بر سلامتی انسان

 32. مکان یابی و اولویت بندی سایت های دفن زائدات صنعتی نیروگاه شهیدرجایی قزوین بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 33. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید بخار در یک نیروگاه زباله سوز و ارزیابی تاثیر پارامترهای طراحی بر کارایی سیستم

 34. طراحی و پیاده سازی سیستم مستقیم مانیتورینگ و عیب یابی با روش آنالیز ارتعاشات بر روی مجموعه توربین-ژنراتور واحد یک نیروگاه گازی آبادان

 35. بررسی سوختگی لاینرهای نیروگاه های گازی در محل تقاطع با کراس فایر تیوب

 36. آنالیز رفتاری انواع اضافه ولتاژها و انجام هماهنگی عایقی در نیروگاه شهید رجائی

 37. تضمین کیفیت در مدیریت تأمین تجهیزات نیروگاهی

 38. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 39. کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیتهای شیب نیروگاه ها و محدودیت های عملی سیستم قدرت

 40. بررسی آثار زیست محیطی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از نیروگاه های هسته ای و فسیلی

 41. تغییر رژیم شیمیایی سیکل آب و بخار واحدهای فاز 1 نیروگاه شهید محمد منتظری

 42. طراحی کنتر لکننده فرکانس نیروگاه برق آبی میکرو برای پروژه ناو در استان گیلان توسط شبکه های عصبی تطبیقی

 43. بررسی دلایل تخریب پر ههای ثابت ردیف اول بازسازی شده توربین در یک واحدگازی نیروگاهی داخل کشور

 44. بررسی فنی و اقتصادی نصب مولتی سیکلون در سیستم فیلتراسیون سوخت گاز دریکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور

 45. جذب گاز د یاکسیدکربن از نیروگاه های حرارتی به منظور تزریق در مخازن نفتی

 46. شناسایی پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد گازی نیروگاه منتظر قائم با بکارگیری روش جستجوی الگو

 47. برنامه ریزی کوتاه مدت تأمین سوخت نیروگاه ها در شرایط بحران

 48. برنامه ریزی به مدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قیود امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت مدرن

 49. تحلیلی بر معضل مربوط به سیستم CPP نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و کازرون

 50. بررسی امکان حذف فرایند نرم سازی آب توسط شیر آهک و کلرورفریک در نیروگاه حرارتی تبریز

 51. روش کاربردی دفع آلودگی های رزین های تبادل یون آنیونی (نتایج انجام روش در نیروگاه شهید محمد منتظری )

 52. حفاظت کاتدی کندانسور نیروگاه بخار تبریز و نتایج به دست آمده از آن

 53. بررسی وضعیت لوله های سوپرهیتر بویلر یک نیروگاه 320 مگاواتی

 54. بررسی علل خوردگی سمت آتش و تعیین نقاط بحرانی در لوله های سوپرهیتر و ری هیتر یکی از نیروگاه های کشور

 55. تاثیر هوادهی برراندمان بازیافت آب کلین درین در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 56. بررسی خوردگی میکروبی در لوله های آب آتش نشانی نیروگاه شهید رجایی و روش های کنترل از آن

 57. بررسی تأثیر رقابت نیروگاه های بادی در بازار برق

 58. بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق

 59. مقایسه اقتصادی هزینه تولید انرژی در مولدهای پراکنده و نیروگاههای دولتی

 60. استراتژی جدید کنترلی بمنظور میرایی نوسانات مکانیکی توربین کاپلان در نیروگاه آبی

 61. تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک الگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد

 62. آشکارسازی وتشخیص عیب واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بااستفاده از شبکه های عصبی فازی

 63. مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی دربرنامه ریزی مشارکت نیروگاههای حرارتی

 64. انتخاب نیروگاه کوچک تولید همزمان برق و حرات در یک مجموعه ساختمانهای اداری

 65. مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از توربین های انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه نکا

 66. قیمت دهی بهینه نیروگاه های مجازی با استفاده از استراتژی تعادلی نش-SFE

 67. برنامه ریزی مشارکت بهینه به منظور کاهش ریسک نیروگاه های بادی با استفاده از نیروگاه های تلمبه ای _ ذخیره ای

 68. کاهش اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع (VFTO) پست 230/400 کیلوولت GIS نیروگاه بوشهر ایران با استفاده از یک مدلسازی جدید حلقه فریت

 69. بهره‌برداری بهینه منابع ذخیره‌ساز انرژی برای شرکت نیروگاه بادی در بازار برق

 70. مدل سازیسوپر هیتر و دی سوپر هیتر نیروگاههای سیکل ترکیبی طرح نیام به همراهحلقه کنترل دمای بخار

 71. سیستم خنک کن مدیای متحرک بیرونی جهت افزایش ظرفیت دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

 72. افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی

 73. بررسی ملاحظات فنی استحصال گاز CO2 از دود خروجی نیروگاه بعثت

 74. بررسی چگونگی عملکرد مدل آزمایشگاهی سیستم دودکش بادی وکاربرد آن درنیروگاههای حرارتی

 75. طراحی سیستم عیب یابی مرکزی با آنالیز ارتعاشات و پیاده سازی آن در نیروگاه آبادان (بخش نرم افزار)

 76. شناسایی تجربی مدل دینامیکی- کنترلی توربین گازی V94.2 نیروگاه شیروان

 77. ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری سامانه ذخیره سازی سرما برای سرمایش هوای ورودی در یک نیروگاه چرخه ترکیبی

 78. اجرای هوشمندانه برنامه زمان استفاده (TOU) توسط یک شرکت تولید کننده (GenCo) به منظورکمینه سازی هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی

 79. حل مسئله ورود و خروج واحدهای نیروگاهی توسط الگوریتم جدید پنجره

 80. توزیع اقتصادی زیست‌محیطی بار با در نظر گرفتن ریسک ناشی از حضور نیروگاه بادی

 81. بهینه سازیِ تولید در نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با کلکتورهای ثابت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

 82. بهینه سازیِ تولید در نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با کلکتورهای ثابت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

 83. طراحی نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر مستقل با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

 84. امکانسنجی استفاده از سیم‌پیچ سوم اتوترانسفورماتور 240 مگاولت آمپری در نیروگاه بوشهر

 85. تعیین مناسب ترین نقطه برای احداث نیروگاه گازی سازی بر پایه توزیع و هزینه استفاده از منابع مختلف زیست توده در ایران

 86. امکان سنجی احداث نیروگاه 100 مگاواتی جزرومد در سواحل جنوبی ایران

 87. کاربرد الگوریتم توسعه یافته‌ی اجتماع ذرات در حل مسأله‌ی توزیع اقتصادی بارمیان نیروگاه‌ها با توابع هزینه‌ی ناصاف

 88. پخش بار احتمالاتی سیستم قدرت در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر دسته‌بندی داده‌ها

 89. ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر اصول قابلیت اطمینان و دسترسی برای نیروگاه شهید منتظری اصفهان

 90. بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت (PSS) نیروگاه نکا و مطالعه هماهنگی عملکرد آن با محدودساز زیرتحریک(UEL)

 91. شناسایی مدل دینامیکی توربین نیروگاه بخاری شهید مفتح همدان

 92. حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی اجتماع ذرات دودوئی و الگوریتم ژنتیک

 93. بررسی تاثیر سیستم خنک کن فاگ(FOG) بر نشر آلایندگی گازهایحاصل از احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 94. امکان سنجی بازیافت قسمتهایی از پسیاب صنعتی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 95. بررسی علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب

 96. بررسی فنی واقتصادی راه کارهای رفع محدودیت تولید نیروگاه رامین

 97. مدلسازی دینامیکی وشناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز

 98. فروش توان نیروگاه بادی دربازار کوتاه مدت برق با استفاده از روشهای پیش بینی تصادفی

 99. بررسی اضافه ولتاژ ناشی ازاصابت صاعقه به خطوط انتقال پست GIS چغادک 2 نیروگاه اتمی بوشهر

 100. مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی درقیمت دهی به کمک الگوریتم کیو لرنینگ مبتنی بر تابع مطلوبیت

 101. بررسی علل بالابودن ارتعاش توربین گازی نیروگاه آبادان و کاهش آن تا حد مجاز

 102. شناسایی توربین گازی نیروگاه گیلان با استفاده از مدارک نیروگاه

 103. بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 104. بررسی عملکرد سیکل دارای بازیافت دی اکسید کربن به روش احتراق اکسیژن سوخت درنیروگاه کازرون

 105. بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 106. بررسی توجیه پذیری استفاده از مشعل های کانالی به منظور افزایش توان تولیدی درنیروگاههای سیکل ترکیبی

 107. ارائه راهکاری به منظورافزایش کارایی واثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیندبهره برداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده ازمتدولوژی اف ام ای آ مطالعه موردی درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 108. بررسی فنی وعملی تاثیر کارآیی سیستم مه پاش برعملکرد سیکل ترکیبی نیروگاه یزد

 109. بهینه سازی اقتصادی زیست محیطی یک نیروگاه توربین گاز با پیش گرمکن به کمک الگوریتم ژنتیک

 110. کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه بهبود یافته درتوزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ناصاف

 111. بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه

 112. بررسی عوامل موثر بر افزایش بازدهی و تولید در نیروگاه های ایران

 113. مقایسه بهره وری نیروگاههای برق حرارتی در ایران قبل و بعد از تجدید ساختار

 114. بررسی طرح سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت در نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

 115. ارایه مدل تحلیلی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه خیام نیشابور بر پایه آزمایش‌های حوزه زمان

 116. بررسی خوردگی سیستم خنک کاری کمکی نیروگاهها در حضور هیدرازین و مشتقات تیازولیدین

 117. کاربرد تکنولوژی بیسیم در نیروگاه های سیکل ترکیبی محاسن و چالشها

 118. شناسایی و اعتبارسنجی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه دماوند با استفاده از آزمایش‌های حوزه زمان

 119. پخش باراقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی ازنیروگاهها به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و اجتماع ذرات

 120. کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخ گویی باراضطراری با استفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات

 121. برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

 122. بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده

 123. ساختار نرم افزاری بهینه جهت ساخت شبیه ساز نیروگاه سیکل ترکیبی

 124. بررسی علت صدمه ترانسفورماتورهای تعمیری نیروگاه نکا

 125. طراحی نرم افزار محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای حرارتی

 126. تحلیلی پیرامون جریمه آزمون ناموفق ظرفیت تولید (مطالعه موردی - نیروگاههای خراسان)

 127. بررسی کارایی نیروگاههای حرارتی کشور

 128. مطالعات اقتصادی احداث نیروگاه زیست توده درمحل دفن زباله های شیراز

 129. پیک سایی مصرف گاز نیروگاههای کشور در فصل زمستان

 130. علل افزایش سختی درروتورهای نیروگاهی و اصلاح آن به روش تمپرینگ

 131. تجزیه و تحلیل اقتصادی احداث نیروگاههای بادی

 132. مطالعه عملکرد میدان ردیاب خورشیدی در یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی

 133. بررسی و تحلیل علل خرابی زودرس پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی MHI 701D نیروگاه قم

 134. امکان سنجی فنی – اقتصادی پروژه های نیروگاهی؛ دیدگاهها و راهکارها

 135. بررسی علل لهیدگی دندانه های چرخدنده گرمکن هوای یک نیروگاه

 136. بررسی نحوه تزریق گاز به ورودی هوای یک مولد دیزل نیروگاهی دوگان هسوز

 137. تحلیل فنی واقتصادی نصب کولر تبخیری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس و

 138. تحلیل شکست پره های فن خنک کن ژنراتور نیروگاه منتظرقائم

 139. پیاده سازی یک سیستم جمع آوری و ذخیره داده با کمک PDA به منظور حذف لاگ شیت و نرم افزار تحلیل اطلاعات بروی کامپیوتر برای یک نیروگاه نمونه

 140. خمش زدایی روتورهای نیروگاهی با استفاده ازعملیات گرم کردن موضعی

 141. مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی در بهره برداری از سیکل آب و بخار نیروگاه شهید منتظری به روش قلیایی، نیمه قلیایی و سیستم خنثی

 142. ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی

 143. برنامهریزی تولید نیروگاه های کشور با استفاده از روش سلسله مراتبی

 144. بررسی هضم بی هوازی آلاینده های زیست محیطی شهر ساوه جهت ساخت اولین نیروگاه بیوگازی ایران

 145. استراتژی بهینه نیروگاه ها برای رقابت در بازار انرژی روزانه

 146. تعیین خسارت وارده بر سلامت انسان و محیط زیست به دلیل آلودگی هوا ناشی از دودکش نیروگاهها

 147. بررسی کمی و کیفی آلاینده های زیست محیطی نیروگاه شازند

 148. بررسی اثرات تولیدات پراکنده و نیروگاه در دست احداث زنجان بر تلفات و کیفیت توان در شبکه با استفاده از نرم افزار Digsilent

 149. شناسایی موانع موجود دراستقرار نظام مشارکت کارکنان مطالعه موردی (نیروگاه های گازی استان خراسان)

 150. طراحی کوره نیروگاه زباله سوز

 151. شبیه سازی مشعل های نیروگاه شازند به روش عددی و بررسی اثر هوای اولیه بر شکل و محل شعله

 152. مدلسازی وبررسی عملکرد کولرهای تبخیری جهت افزایش توان خروجی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

 153. بررسی روشهای بهبود بازده سیستم ماهی ترسان در نیروگاه نکا

 154. بهبود بازده انرژی با استفاده از سیست مهای دور متغیر مورد مطالعه: کاهش مصرف داخلی نیروگاهها

 155. بررسی صدمه دیدن لول ههای سوپرهیتر نیروگاه بیستون توسط مدلسازی cfd

 156. تحلیل ارتعاشی خط بخار زنده ترنسمیتر واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی توس

 157. بررسی صحت طراحی و کارآیی برج خنک کن نیروگاه شهید محمد منتظری

 158. روشی جدید جهت مکان‌یابی بهینه نیروگاه‌ها به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

 159. ارائه یک چهارچوب بهینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات فازی در قیمت و تقاضای انرژی

 160. یك روش جدید برای توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه های حرارتی با در نظر گرفتن تلفات, مبتنی بر توان نقاط valve

 161. پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از نیروگاه بادی در شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم جدید چند هدفه بر اساس حرکات باکتری

 162. بهره برداری و کنترل سیستم ترکیبی نیروگاه بادی با ژنراتورهای DFIGو ذخیره ساز انرژی

 163. روشی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ذرات در توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها با درنظرگرفتن تاثیر شیرهای بخار و محدودیت آلودگی

 164. برنامه ریزی توسعه نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت

 165. کنترل نیروگاه تلمبه ذخیره ای سرعت متغیر با DFIG در حین اغتشاشات شبکه

 166. بررسی برق رسانی به صنایع از طریق نیروگاههای اختصاصی با اتصال به شبكه سراسری

 167. الگوهای انرژی و لزوم بكارگیری آنها در توسعه نیروگاه ها و سیستم ای قدرت

 168. ارزیابی اقتصادی تولید انرژی در نیروگاه های برق- ابی كوچك(نیروگاه برق ابی كوچك یاسوج)

 169. شیوه مناسب محاسبه قیمت تمام شده انرژی در نیروگاه ها

 170. بهینه سازی کنترل مستقیم توان ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG ) در نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم های PSO وICA

 171. روشی جدید برای حل مسأله به مدار آوردن نیروگاه ‌ها مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی جهت‌دار

 172. تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی

 173. ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار

 174. علل ترک خوردن لوله های هیتر یک واحد بویلر نیروگاهی و روش های پیشگیری

 175. طراحی و ساخت سیستم مونیتورینگ سطح درام بویلر نیروگاههای

 176. خوردگی و رسوبگذاری در نیروگاه زرند و راه حل برای کاهش آنها

 177. معرفی یک روش جدید برای راه اندازی ژنراتور القایی با خروجی دوبل دریک نیروگاه بادی با استفاده از مدل ترکیبی

 178. بهینه سازی ساختار غبارگیرهای نیروگاه با استفاده از جداکنند ههای سیکلونی

 179. تحلیل ریاضی سیاستگزاری بازیافت در نیروگاههای انرژی الکتریکی بر اساس

 180. طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای ژنراتورهای القایی بهمراه STATCOM در نیروگاه های بادی سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم ایمنیImmune

 181. طراحی کنترل کننده سیستم تنظیم ولتاژ نیروگاهی با روش کنترل یادگیر تکراری

 182. بهینه سازی هزینه تولیدی واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن اثر شیرهای بخار

 183. تأثیر بکارگیری سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی در کنترل آلودگی های زیست محیطی نیروگاه های سیستم قدرت

 184. ارزیابی قابلیت اطمینان و دسترسی نیروگاه شهید منتظری اصفهان

 185. روش برای محاسبه هزینه ارائه خدمات توان راکتیو یک نیروگاه در محیط تجدیدساختار یافته

 186. کنترل هایبرید یک سیستم تولید پراکنده شامل نیروگاه بادی و انباره باطری

 187. بهبود مسائل کیفیت توان و فلیکر ولتاژ نیروگاه بادی والفجر با استفاده از ادوات FACTS

 188. مدلسازی دینامیکی نیروگاه بادی والفجر برای مطالعات پایداری

 189. طراحی و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر با هدف بازیابی آب

 190. بررسی آلاینده های زیست محیطی و مواد خورنده ناشی از سوخت مایع در نیروگاه نیشابور

 191. بررسی CFD اثر موقعیت نازل بر روی خنثی سازی پساب حوضچه نهایی تصفیه نیروگاه بیستون

 192. امکان سنجی بکارگیری سیستم بازیافت گاز دی اکسید کربن در نیروگاه شهید رجایی

 193. بهبود عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک با استفاده از تحلیل مرکب پینچ و اکسرژی

 194. طراحی اولیه دستگاه تست عملکرد شیرهای کنترلی فشار بالای نیروگاهی

 195. بررسی و تحلیل دلایل تخریب زودرس لوله دان کامر بویلر در یک واحد نیروگاهی

 196. بررسی علل گسیختگی لوله های ساپورتینگ بویلر یک واحد نیروگاهی

 197. بررسی و شبیه سازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC

 198. مدلسازی و شنا سایی نیروگاه خورشیدی شیراز

 199. کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد

 200. تشخیص عیب نشتی در بویلر نیروگاه بخار با استفاده از روش مدل دینامیکی فازی

 201. بررسی عملکرد سیستم فیلتراسیون گاز دریکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور

 202. معرفی تکنیک آکوستیک امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی

 203. شبیه سازی و بررسی عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 204. امکان سنجی فنی و اقتصادی نصب توربین انبساطی در نیروگاه های حرارتی (مطالعه موردی نیروگاه شازند اراک)

 205. رقابت پذیری اقتصادی نیروگاه های هسته ای در ایران

 206. بررسی سیستم کدگذاری عملکرد واحدهای تولید در مراجع مختلف و مقایسه آنها با سیستم ایران جهت ثبت حوادث نیروگاه ها

 207. بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی

 208. ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور

 209. اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی- خورشیدی با استفاده از الگوریتم PSO

 210. تاثیر UPFC بر دینامیک و پایداری یک نیروگاه بادی متصل به شبکه توزیع

 211. تاثیر TCSC بر ریسک ناپایداری گذرای نیروگاه

 212. تعیین بهینة پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مسئلة در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها

 213. حذف قطرات آب ورودی به کمپرسور در سیستم فاگ توربین گازی فریم 9 نیروگاه منتظرقائم

 214. طراحی و مدلسازی شیر کنترلی با خاصیت جریان مشخص جهت کاربرد در مسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی

 215. تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و ارائه راهکار برای کاهش اثرات آن

 216. بررسی وضعیت موجود ومطلوب فرایندآموزش دوره های تخصصی نیروگاه بخار جهت نیل به بهره وری مناسب

 217. حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال

 218. امکان سنجی احداث نیروگاه برق بادی در جرندق تاکستان با توجه به پتانسیل جریان باد منطقه

 219. بررسی توجیه اقتصادی و برآورد هزینه تمام شده سیستم تولید همزمان برق، گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی در نیروگاه پرند

 220. افزایش ظرفیت واحدهای گازی نیروگاه زاهدان بوسیله سیستم خنک کن فاگ

 221. بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس

 222. تحلیل عددی اثرات جریان هوای چرخشی بر عملکرد احتراق یک مشعل نیروگاهی

 223. طرح امکا ن سنجی تولید همزمان برق، حرارت و برودت در نیروگاه گازی پرند

 224. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد

 225. ویژگی های سیستم های مخابراتی نیروگاه اتمی بوشهر

 226. اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی

 227. استفاده از هوای تازه در بازتوانی نیروگاه های بخار موجود به روش جعبه هوا

 228. بررسی حساسیت پارامترهای قابل اندازه گیری در توربین گاز نیروگاه قم

 229. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه شهید رجایی بروش SSFR

 230. بررسی و تحلیل علل خرابی زودرس پره های متحرک ردیف اول نیروگاه قم MHI 701D واحدهای گازی

 231. ویژگی های سیستم های مخابراتی نیروگاه اتمی بوشهر

 232. تدوین راهکارهای اجرایی بمنظور مدیریت زایدات در نیروگاه بعثت

 233. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد با استفاده از آزمایش افول جریان مستقیم و اعتبار سنجی با آزمایش درحین کار

 234. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکروننیروگاه شهید رجایی بروشSSFR

 235. تدوین راهکارهای اجرایی بمنظور مدیریت زایدات در نیروگاه بعثت

 236. برآورد مبتنی بر مدل سازی در فرایند ساخت نیروگاه گازی

 237. ارزیابی عملکرد پیمانکاران در تعمیرات اساسی نیروگاهها

 238. بهبود مسائل کیفیت توان و فلیکر ولتاژ نیروگاه بادی والفجر با استفاده از ادوات FACTS

 239. کاهش سطح اتصال کوتاه نیروگاه رامین

 240. انتخاب بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی ایران

 241. مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده ازGIS

 242. طرح امکا ن سنجی تولید همزمان برق، حرارت و برودت در نیروگاه گازی پرند

 243. تحلیل عددی اثرات جریان هوای چرخشی بر عملکرد احتراق یک مشعل نیروگاهی

 244. اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی

 245. استفاده از هوای تازه در بازتوانی نیروگاه های بخار موجود به روش جعبه هوا

 246. بررسی علل شکست لول ههای هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس

 247. بررسی حساسیت پارامترهای قابل اندازه گیری در توربین گاز نیروگاه قم

 248. افزایش ظرفیت واحدهای گازی نیروگاه زاهدان بوسیله سیستم خنک کن فاگ

 249. مقایسه یك روش ابتكاری و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازی ظرفیت و كاهش تلفات در شبكه های توزیع از طریق جایابی بهینه نیروگاه های كوچك تولید پراكنده

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456