عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

مدلسازی


 1. بررسی سطح تکنولوژی صنعت سیم لاکی کشور و مقایسه آن با سطح تکنولوژی روز دنیا با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی

 2. شناسایی پارامترهای مدل قوس KEMA در کلیدهای قدرت با الگوریتم ژنتیک

 3. تاثیر استفاده از مدل گذرای برقگیر ZnO در کاهش TRV

 4. برآورد مبتنی بر مدل سازی در فرایند ساخت نیروگاه گازی

 5. مدلسازی سیستم حمل و نقل ریلی - برقیDC بمنظور کنترل جریان سرگردان و ولتاژ تماسی ریل

 6. مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 7. مدلسازی ثابت دی الکتریک و ضریب تلفات عایقی بصورت وابسته به فرکانس در مدل سیم پیچ ترانسفورماتور

 8. مدلسازی و مقایسه رو شهای مختلف تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ در شبکه قدرت خراسان

 9. مطالعات امپدانس الکترود زمین عمودی به روش مدل توزیع پارامتری

 10. مقایسه روش ها و مدل های گوناگون خنک کاری پرههای توربین گاز

 11. مطالعات امپدانس الکترود زمین عمودی به روش مدل توزیع پارامتری

 12. مقایسه روش ها و مدل های گوناگون خنک کاری پرههای توربین گاز

 13. ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون

 14. ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون

 15. مدلسازی تحلیلی ماشین دیسکی شار- محوری آهن ربای دائم

 16. شناسایی غیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین

 17. تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون

 18. ارائه مدلی برای تعیین نرخ ترانزیت (خدمات انتقال برق) در بازار برق ایران

 19. مدلسازی و شنا سایی نیروگاه خورشیدی شیراز

 20. ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با هدف تخمین پارامترهای فیزیکی

 21. بررسی و مدل سازی نویز کرونا در کانال PLC

 22. بررسی علل ترک خوردن پره های ثابت ردیف اول یکی از توربینهای گازی مدل GE فریم 9

 23. مدل سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا

 24. مدلسازی و شبیه سازی ماشینهای القایی سه فاز در حالت کلی جابجایی محور رتور

 25. مدلسازی سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر با استفاده از نرم افزار Fluent

 26. مدلسازی غیرخطی ماشین سنکرون با استفاده از مدل وینر مبتنی بر شبکه عصبی

 27. مدل سازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل (DFIG) و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک حالت

 28. تشخیص عیب نشتی در بویلر نیروگاه بخار با استفاده از روش مدل دینامیکی فازی

 29. مدلسازی خطوط انتقال هوایی در مطالعات صاعقه

 30. ارائه مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد

 31. تحلیل ولتاژ گام و تماس مدلهای مختلف سیستم زمین توربینهای برق بادی به روش المانهای محدود

 32. مدلسازی و بررسی کنترلی زاویة چرخش پرة توربین بادی در شرایط جوی ناپایدار

 33. مدلسازی و ارزیابی عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد

 34. مدلسازی و تعیین فرکانسهای پیچشی توربین های بادی در سیستم قدرت

 35. مدلسازی دکل سیستم فوق توزیع جهت آنالیز اضافه ولتاژ موج صاعقه

 36. معرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه

 37. بررسی و مقایسه عیوب قطعات مسیر داغ 3 مدل مختلف توربین گازی در کشور

 38. بررسی و مقایسه عیوب قطعات مسیر داغ 3 مدل مختلف توربین گازی در کشور

 39. مدلسازی وبررسی عملکرد کولرهای تبخیری جهت افزایش توان خروجی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

 40. مدلسازی و بهینه سازی فنی، اقتصادی بازسازی نیروگا ههای بخار با استفاده از توربین های گاز

 41. مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت- متغیر(VSCM)

 42. بررسی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال و تاثیر مدلسازی ادوات سیستم قدرت

 43. بررسی صدمه دیدن لول ههای سوپرهیتر نیروگاه بیستون توسط مدلسازی cfd

 44. ارائه مدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان

 45. کاربرد مدل تحلیل شکاف در سنجش کیفیت خدمات شرکت های توزیع نیروی برق (مورد:امور مشترکین برق شهرستان یزد)

 46. طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع

 47. محاسبه پارامترهای فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت از طریق مدل سازی و اندازه گیری

 48. ارزیابی انرژی امواج دریاهای ایران و ساخت و تست یک مدل برای استخراج این انرژی

 49. ارایه یک مدل بهینه برای انتخاب بارهای قابل قطع جهت بهبود پایداری ولتاژ در شبکه های نوین برق

 50. یک مدل فازی برای توسعة بلند مدت سیستم تولید با استفاده از واحدهای حرارتی

 51. مدل سازی و کاربرد TC- IPC برای میراسازی نوسانات فرکانس کم

 52. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 53. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 54. بررسی جایگاه ایران در بازارهای بین المللی برق با نگاهی به مدلسازی و شبیه سازی بازارها

 55. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 56. مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع

 57. کاربرد مدل های رگرسیون خطی فازی در تخمین بار پیک روزانه یک فیدر خانگی در یزد

 58. روشی جدید در بهبود تنظیم موقعیت مقاوم موتور DC با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 59. مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر بارگیری از آنها

 60. مدلسازی حالت پایدار حرارتی در ترانسفورماتورهای خشک رزینی

 61. تاثیر دقت محاسبات کوپلاژ سلفی و خازنی بین سیم پیچهای HV و LV مدل مشروح ترانسفورماتور بر دامنه اضافه ولتاژهای کلیدزنی و صاعقه

 62. تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با تحریک هدفمند ورودی

 63. شناسایی غیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین

 64. مدلسازی تحلیلی ماشین دیسکی شار- محوری آهن ربای دائم و طراحی بهینه آن

 65. مدلسازی دینامیکی نیروگاه بادی والفجر برای مطالعات پایداری

 66. مدل های گذرای خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به فرکانس و پدیده کرونا

 67. مدلسازی و تحلیل نیروهای ناشی از عدم تقارن فاصله هوایی در ماشین های سنکرون مغناطیس دائم

 68. ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق

 69. تعیین پایداری دینامیکی سیستم های قدرت بدون نیاز به مدل سیستم و پارامترهای آن با استفاده از تحلیل پرونی و انداز هگیری های لحظه ای

 70. مدل سازی فلیکر ولتاژ ناشی از کوره قوس الکتریکی

 71. پیش بینی تقاضای ماهیانه برق با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و آریما در ایران

 72. مدل سازی جدیدUPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت

 73. ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی

 74. مدل سازی جدید UPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت

 75. طراحی و مدلسازی شیر کنترلی با خاصیت جریان مشخص جهت کاربرد در مسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی

 76. مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی های میکروتوربین و دیزلی در ایران بر اساس ساخت یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره

 77. مدلسازی، طراحی و پیاده سازی کنترل کننده نظارتی گسسته پیشامد در تثبیت ولتاژ

 78. بکارگیری مدل MTL جهت مطالعه PD بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 79. مدلسازی باتریها به منظور بررسی راندمان شارژ در سیستمهای شارژ خورشیدی

 80. کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیرمتمرکز فرکانس – بار در یک سیستم قدرت مقیاس بزرگ

 81. عوامل افزایش سختی ژورنال روتورتوربین گاز مدل GE-F5 و تدوین پروسه تعمیرات آن به روش عمیات حرارتی تمپرینگ

 82. مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق

 83. روشی جدید برای بهبود و ارتقاء تجهیزات حفاظتی با استفاده از یک مدل قابلیت اطمینان

 84. مطالعه و مدلسازی محدودکننده های جریان خطا نوع حالت جامد در شبکه برق آذربایجان

 85. مدلسازی و شبیه سازی اینورتر هیبرید سلول خورشیدی و توربین بادی با الگوریتم MPPT

 86. مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژی با استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی

 87. مدلسازی ولتاژ ریل و جریان سرگردان شبکه های ریلی و برقی چند ترنی

 88. مفاهیم و موضوعات روش شناختی در مدل سازی سیاستگزاری انرژی

 89. بکارگیری مدل میانگین فضای حالت برای اینورتر منبع امپدانس در سیستم های پیل سوختی

 90. شناسایی مدل نروفازی خطی-محلی برای سیستم قدرت

 91. مدل سازی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر برای برنامه ریزی بهینه سیستم قدرت

 92. مدل سازی و تعیین وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال

 93. پیاده سازی قیود غیرخطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک

 94. تخمین پارامترها و متغیرهای حالت مدل کویل تروئیدی گسسته با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی و فیلتر کالمن

 95. مدلسازی دقیق موتور سنکرون خطی آهنربای دائم شیاردار همراه با اعتبارسنجی به کمک نتایج حاصل از یک مدل آزمایشگاهی و روش اجزاء محدود

 96. صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی

 97. طراحی و پیاده سازی تخمین منحنی بار روزانه شبکه توزیع برق در نرم افزار DMS مبتنی بر مدل استاندارد CIM

 98. ارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم به عنوان یک روش غیرپارامتریک داده کاوی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا در شبکه های توزیع برق

 99. مدل الکتریکی حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

 100. مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور

 101. مدلسازی ماشین آهنربای دائم شار شعاعی سطحی بادرنظرگرفتن کموتاسیون درسیم پیچ های استاتور

 102. محاسبه ظرفیت خازنی یک حلقه ازکویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده ازمدل شش ضلعی منتظم

 103. مدلسازی وشبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز

 104. مدلسازی پیشنهاد فروش دیماند سمت مصرف در بازار رقابتی کامل

 105. مدلی پیشنهادی جهت انجام مطالعات برآورد بار بلند مدت تعرفه صنعتی

 106. مدل سازی و تحلیل سیالاتی و حرارتی مشعل کانالی در بویلر بازیاب

 107. تخمین پارامترهای مدل ماشین القایی با در نظر گرفتن اثر اشباع به کمک روش سه مرحله ای

 108. مقایسه مدل پریساچ و مدل هدگدون در مدلسازی رفتار هیسترزیسی

 109. شبیه سازی شکل موج تخلیه جزئی بوسیله مدلسازی جرقه PD در کابل های فشار قوی

 110. ارزیابی GIS و SDI با استفاده از مدل EFQM

 111. ارائه یک مدل تلفیقی به منظور پیش بینی پیک بار و برقراری تعادل عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی با اهداف چند گانه

 112. ارزیابی اجرای برنامه TOU کشور و پیشنهاد برنامه بهینه با استفاده از مدلDR

 113. ارائه الگوریتم جدیدی برای مدلسازی و شبیه سازی عدم تعادل ولتاژ در سیستمهای توزیع بر اساس توابع احتمال کاپیولا و تبدیل موجک

 114. تخمین متغیرهای حالت مدل کویل تروئیدی مارپیچی با استفاده از فیلتر کالمن

 115. طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغییر با بهره گیری از چاپگر مجهز به سلف ابررسانا

 116. آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی و بررسی دکل خط انتقال 400kv تبریز-زیاران

 117. مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدیدساختار یافته ایران

 118. ارائه مدلی دقیق برای پیل سوختی الکترولیت پلیمری با در نظرگرفتن اثر دما

 119. تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید در ایران

 120. ارائه یک مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشترکین

 121. تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی بار اضطراری با استفاده از مدل DR

 122. کنترل کنورتور DC-DC در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

 123. ارزیابی نقش UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با مدل بازار اشتراکی

 124. مدلسازی و تحلیل تنش در کندانسورهای پاششی سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر با استفاده از نرم افزارهای HyperMesh- Nastran

 125. توسعه مدل پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی متاثر از قیمت با اعمال قیمت واقعی بوسیله شبکه های عصبی و سیستم خبره فازی در سیستم تجدید ساختار یافته

 126. مدل سازی و بررسی عملکرد یک دستگاه تهویة دسیکنت مایع

 127. شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی

 128. مدل کاربردی برای تست غیر مخرب عملکرد فیوزها

 129. تدوین مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای مشترکین خانگی در مقایسه با شیوه سنتی قرائت در ایران و تحلیل آن

 130. مدلسازی مبدلهای حرارتی نوع Forgo T60 با استفاده از نرم افزار Fluent

 131. مدل جامع محاسبه ارزش تلفات در شبکه های توزیع

 132. اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها

 133. مدلسازی و شناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده کویل SMES با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

 134. بررسی روش های مختلف مدل سازی کانال خط قدرت برای استفاده BPLC

 135. نرم افزار شبیه سازی و مدلسازی نویزهای رادیویی و تلویزیونی و شنوایی خطوط انتقال انرژی

 136. استخراج مدل فازی سیستم بویلر- توربین توسط شبکه عصبی

 137. مدلسازی شبکه توزیع نیروی برق شمالغرب تهران با استفاده از استاندارد CIM

 138. طراحی و پیاده سازی ماژول پخش بار متقارن شبکه توزیع برق در نرم افزار DMS مبتنی بر مدل استاندارد CIM

 139. تحلیل وضعیت بازار برق ایران در قالب مدل بنگاه به بنگاه تجارت الکترونیکی

 140. مدلسازی و شناسایی پارامترهای کویل تروئیدی مارپیچی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

 141. مدل کنترلی پیش بینی کننده عملکرد دینامیکی یک میکروتوربین 100 کیلوواتی

 142. اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی

 143. مدل سازی ترانسفورماتور غیر خطی با استفاده از مدل هامرشتاین

 144. مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری On- Line

 145. شناسائی پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور با استفاده از تئوری آشوب

 146. محاسبة پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با به کار گیری روش تحلیلی

 147. مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران با چند کشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی

 148. استفاده از روش بهینه سازی PSO بهبود یافته در شناسایی پارامترهای مدل مشروح

 149. اصلاح مدل دینامیکی پیل سوختی PEM با درنظر گرفتن تأثیر دما و تغییرمقاومت داخلی در بارگیری

 150. مدل سازی و تحلیل اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

 151. ارائه مدل فازی جهت ارزشیابی علمکرد کارکنان

 152. کنترل تطبیقی مدل مرجع نرمالیزه سیستم های تأخیردار با تأخیر در حالت ها

 153. بهبود فرآیند براساس مدل یکپارچه بلوغ/ توانمندی CMMI با استفاده از نقشه راه IDEAL در یک شرکت تولید کننده نرم افزاری بزرگ ایران

 154. یک مدل فرم‌پذیر جدید برای تطبیق تصاویر پزشکی

 155. مدل سازی سیستم MPPT با استفاده از نرم افزار System generator

 156. یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک و الگوی اصلاح شده ی فیلتر فضایی برای تشخیص تصور حرکت با استفاده از طبقه بندی کننده ی مدل ترکیبی گوسین

 157. ارائه یک مدل الکتروفیزیولوژی کمینه برای سلول عضله­ی بطنی

 158. مدل‌سازی و آنالیز جیتر در حلقه قفل فاز غیر خطی بنگ- بنگ

 159. پیاده سازی مدل اندرکنشی بهینه برای پیش بینی سری های زمانی غیر خطی چندعامله

 160. یک مدل فرم‌پذیر ترکیبی برای ناحیه‌بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی

 161. مدل سازی و کنترل یک درجه آزادی چهارپره برپایه کنترل کننده پیش فاز گسسته

 162. ضرورت رعایت استاندارد کابل های 20 کیلو ولت و مدل حرارتی عدم رعایت استاندارد کابل های XLPE

 163. كنترل بیماری دیابت با مدل بهبود یافته دالامن با استفاده از روش كنترل عاطفی

 164. مقایسه مدل های ژنراتور به منظور مطالعه در حالت های گذرای سریع و بسیار سریع

 165. مکان یابی تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از مدل مشروح و ضرایب تبدیل ویولت

 166. مدلسازی ژنراتور القایی از دو سو تغذیه شده همراه با تصحیح شار مغناطیسی به روش iz با استفاده از Matlab-Simulink

 167. مدلی بر اساس سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی در بازار برق

 168. بهبود مدل فرم پذیر تطبیق باینری محلی با استفاده از تفکیک عملگر افزایشی

 169. تعیین مینیمم واریانس به کمک مدل­سازی سری زمانی چند متغیره

 170. روش هوشمندانه جهت تعیین تخمین اولیه از آناتومی ریه و قلب با شیوه‌ایی مبتنی بر الگوریتم مدل‌های توزیع شده نقطه‌ایی

 171. تشخیص اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی

 172. بهسازی سیگنال گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف با ویژگی‌های DCT

 173. استفاده از تكنیك انطباق الگوی بهبود یافته و مدل سازی چندجمله‌ای برای فشرده‌سازی با/بدون اتلاف سیگنالهای گفتار

 174. تحلیل پاسخ حسگر گاز اکسید قلع تحت مدولاسیون دمایی با استفاده از مدل فازی عصبی خطی محلی برای شناسایی گاز

 175. روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان

 176. ارائه اولین مدل پیشنهادی الگوریتم فازی رقابت استعماری (Fuzzy ICA)

 177. ارائه مدل سرویس برای بهبود کارایی شبکه نسل جدید مخابراتی مبتنی بر IMS

 178. مدلسازی و آنالیز پایداری سیستم کنترل شبکه­ای

 179. ارائه مدلی مبتنی بر انجمن خبرگان زمینه تصادفی شرطی MCRFE برای دسته‌بندی اشیا در تصویر

 180. ارائه مدل معماری سیستم پیشگیری از نفوذ همكاری مبتنی بر میزبان در فضای محاسبات ابری

 181. ارائه مدلی جهت شناسایی رفتار خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه بر پایه زنجیره مارکوف

 182. بازیابی تصاویر چهره با استفاده از هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار در حالت تک مدل

 183. مدل‌سازی و شناسایی پارامترهای کویل ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

 184. بررسی مدل تحلیلی فراماده تشدیدگر حلقوی گاف‌دار با دو بستر دی‌الكتریك

 185. تعیین خودکار نقشه سه بعدی ضخامت غضروف‌های مفصل لگن در تصاویر چند مقطعی تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل آماری توزیع نقطه‌ای

 186. بكارگیری روش كنترل تطبیقی مدل‌مرجع مبتنی بر شبكه عصبی برای كنترل یك سیستم تعلیق الكترومغناطیسی

 187. مدلسازی انتقال حرارت در اثر استفاده از منابع نوری در دندان انسان

 188. شیوه ای نوین برای شناسایی پارامترهای سیم پیچی ترانسفورماتور بر اساس مدل شبکه نردبانی

 189. روشی جدید برای تشخیص کمپلکس QRS با استفاده از مدل‌های فرم‌پذیر پارامتری

 190. مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی كیفیت توان در شبكه توزیع

 191. مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبكه های توزیع در طول سال

 192. ارائه یك مدل دقیق از لامپ كم مصرف در نرم افزار Pspice برای طراحی بالاست الكترونیكی

 193. مدلسازی ضریب تلفات توان بر حسب ضریب بار ترانسفورماتورها در پست های توزیع v20/04

 194. مدلسازی شبكه توزیع برق با نرم افزار ATP جهت بررسی كیفیت توان در حالت های مختلف اختلال در شبكه

 195. مدلسازی بار شبكه های توزیع با استفاده از اطلاعات آماری مشتركین

 196. مدلسازی بار شبكه های توزیع بر اساس اطلاعات ثبات ها

 197. مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیكی و شبیه سازی بر روی شبكه كارخانه كاغذ غرب

 198. مدل سازی ضریب تلفات در شبكه توزیع فشار ضعیف شهر تكاب

 199. مدلسازی عیب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATLAB

 200. مدلسازی حرارتی ترانسفورماتور جهت بررسی تاثیر دمای محیط بر روی عمر عایقی آن

 201. مدل سازی و شبیه سازی فرکانس بالای ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 33/04 KV با استفاده از اندازه گیری پاسخ فرکانسی

 202. محاسبه جریان اتصال کوتاه شبکه های توزیع فشار ضعیف به کمک مدل چهار امپدانسی

 203. مدلسازی تأثیر اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبكه های توزیع انرژی الكتریكی

 204. ارائه مدلی كاربردی برای مطالعه تاثیر كنتورهای چند تعرفه بر پیك سایی و كاهش مصرف انرژی الكتریكی بخش خانگی

 205. طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی

 206. برآورد ضررهای اقتصادی ناشی از خطای قرائت كنتورها با مدل سازی ترانسهای جریان در شبكه های توزیع

 207. تعیین مدل تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع بطور دقیق

 208. مدل رفتارهای انسانی در ایجاد حوادث و كنترل ضایعات در محیط كار

 209. بازشناسی برخط زیر‌کلمات فارسی براساس کدهای زنجیره‌ای فازی با استفاده از مدل تطبیق رشته

 210. مدلسازی احتمالی عدم قطعیت بار در مسئله جایابی بهینه DG

 211. مدلسازی توأم ژنراتور القایی و جبرانساز توان راکتیو به منظور کنترل ولتاژ ژنراتور

 212. تخمین پارامترهای هدف در رادارهایMIMO با استفاده از مدلسازی تنک برای ارسال دنباله‌ای از پالس‌ها

 213. مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور بر اساس مدل خط انتقال چند سیمه به منظور مطالعه تخلیه جزئی

 214. بخش بندی مدل های سه بعدی با استفاده از ویژگی مساحت صفحات برشی

 215. واترمارکینگ شکننده‌ی مدل‌های سه بعدی بر اساس خواص هندسی مثلث‌ها و حفظ گام‌های کوانتیزاسیون

 216. مدلسازی، تحلیل ریاضی و شبیه سازی عوامل موثر در بهبود کارایی حسگرهای خازنی MEMS

 217. ارائه مدل دینامیکی بر مبنای روش دو مقیاس زمانی جهت بهبود عملکرد دسته ای از روش های عددی به منظور یافتن ریشه توابع غیر خطی

 218. مدل قوس الكتریكی در كلیدهای فشار قوی

 219. مدلی مناسب جهت ارزیابی اقتصادی در مطالعات سیستم

 220. یك مدل اصلاح شده برای بدست آوردن قابلیت اطمینان سیستمهای حفاظتی

 221. روان آموزی ایمنی مدلی پیشگیرانه برای حوادث در صحنه های گسترده، پراكنده و عملیات لحظه ای توزیع نیروی برق

 222. چند مدل مناسب جهت محاسبه جریمه بدی مصرف در شبكه های توزیع نیرو

 223. مدل Spice ممریستور دی‌اكسید تایتانیوم در مقیاس نانو با كنترل جریان یا ولتاژ و انحراف یون غیرخطی

 224. تخمین بدون قید و شرط زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی

 225. ارائه مدل جدید و تشریح بازار رزرو با در نظرگیری پارامترهای امنیت و قابلیت اطمینان با توجه به محدودیت های شبکه برق ایران

 226. ارایه مدل مداری برای تحلیل مدولاسیون شدت سیگنال کوچک لیزرهای نیمه هادی با درنظر گرفتن پارامتر متوقف سازی بهره

 227. مدل مدارگرای سلول خورشیدی برای نرم افزار های شبیه ساز

 228. به کارگیری اطلاعات محلی و مدل سیستم بینایی انسان در تشخیص نهان نگاری

 229. یک مدل کانتور فعال جدید مبتنی بر انرژی موجکِ Skewness برای بخش بندی تصاویر ماهواره ای SAR

 230. بهبود مدل کانال دید مستقیم (LOS) داخل ساختمان در سیستم های فرا پهن باند

 231. مدلسازی و شبیه سازی چکش برقی

 232. ارائه روشی تحلیلی جهت بررسی اقتصادی بودن نصب تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن مدل بار

 233. مدل سازی ترانزیت برق در برنامه ریزی توسعه شبکه فشار متوسط توزیع درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

 234. تشخیص عیب در سیستم های دینامیکی با استفاده از مدل پیشامد گسسته زمانی

 235. حذف نویز ریسی از تصاویر پزشکی تشدید مغناطیسی توسط حساب تغییرات با استفاده از مدل هرم کارتونی و واریانسهای محلی

 236. طراحی و مدل‏سازی تشدیدگر میکرومکانیکی حلقوی با ضریب کیفیت بسیار بالا و مقاومت سری پایین برای کاربرد در نوسان‏ساز مرجع MHz 4/16

 237. مدل مداری یک هادی با اثرات پوستی به روش مش بندی غیریکنواخت

 238. تصحیح روش انتخاب مرتبه مدل اتورگرسیو با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد در حالت داده های محدود

 239. مدل سازی و محاسبه ظرفیت کانال باند پهن آکوستیکی MIMO برای آبهای کم عمق

 240. مدل فرکانسی متغیر با زمان کوره های قوس الکتریک

 241. مدل‎سازی المان محدود موتور سوئیچ رلوکتانس و یافتن مشخصه های دینامیکی آن

 242. مدلسازی ادراکی برای کدینگ گفتار در محیط های نویزی با استفاده از بانک فیلتر گاماتن مختلط

 243. مدلسازی رفتار ترافیکی خودروها در تقاطع ها با استفاده از اتوماتای سلّولی

 244. تحلیل تقویت کننده قدرت مایکروویو و تخمین طیف توان آن بر اساس مدل سازی چندجمله ای با ضرایب مختلط

 245. ارائه یک مدل شبیه سازی برای کانال مخابراتی بین دو ایستگاه سیار در سیستم های MIMO

 246. تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و مدل های مخفی مارکوف

 247. مدلسازی و اندازه گیری تداخل الکترومغناطیسی در مبدل سو ئیچینگ با لحاظ پارازیتهای PCB

 248. تخمین و قطعه بندی نواحی متحرک توسط مدل مرکز جرم و ارائه الگوریتم جدیدی برای ردیابی هدف در حوزه موجک

 249. SSCR روشی جدید جهت مدلسازی و بررسی عملکرد یک

 250. معرفی یک روش جدید برای راه اندازی ژنراتور القایی با خروجی دوبل دریک نیروگاه بادی با استفاده از مدل ترکیبی

 251. مدلسازی الکترو- حرارتی برقگیر

 252. مدلسازی عملکرد حرارتی کندانسورهای تماس مستقیم نوع جت به کمک تئوری

 253. مدل دقیق جهت محاسبه اندوکتانس های

 254. آشکارسازی اشیا مبتنی بر مدل و ماشین های بردار پشتیبان با متغییر های پنهان

 255. مدلی برای اعتماد گروه محور

 256. یک ساختار جدید خوشه بندی برای ردیابی هدف با قابلیت تطبیق با مدل حرکتی هدف برای شبکه های حسگر بی سیم

 257. بررسی مدل های مختلف کوره ی قوس الکتریکی در حوزه ی فرکانس و ارائه ی یک مدل جدید برای کوره ی قوس جهت تحلیل هارمونیکی

 258. تعیین پارامترهای مدل هیسترزیس هسته ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوگر و مقایسه آن با روش تکامل دیفرانسیلی

 259. مدل ترکیبی مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی و اتوماتای سلولی فازی (FCA-AIS)

 260. استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک جهت پیش بینی سرعت باد (تولید توان ژنراتورهای بادی)

 261. مدلسازی آماری دیواره های بطن چپ قلب در تصاویر MRI

 262. تعیین مدل بار توسط داده های اندازه گیری شده به منظور تحلیل دقیق پخش بار

 263. بررسی نقش فیدبکهای آوران سرعت و شتاب در پایداری مدل کنترلی مفصل بازو

 264. مدلسازی غیرخطی مسیر ثانویه به کمک شبکه عصبی در یک سیستم کنترل فعال نویز

 265. تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده فیدبک حالت در مبدلهای DC-DC افزاینده بر پایه مدل میانگین و دقیق در سیستم های تولید توان پیل سوختی

 266. ارائه روش تحلیلی برای مدلسازی خطوط انتقال با غیر یکنواختی از مرتبه زیر طول موج بر مبنای تقریب شبه ایستا

 267. طراحی و پیاده سازی یک کنترلر تعبیه شده پیشگو بر اساس مدل برای کنترل یک فرایند PH به کمک FPGA

 268. مدل سازی و شبیه سازی مزرعه بادی بینالود و بررسی تاثیرات آن بر شبکه توزیع خراسان

 269. عملکرد شبکه ی عصبی پیشرو در کنترل فعال نویز صوتی مدل سازی شده

 270. تخمین واریانس نویز در تصاویر به کمک مدل هوشمند فازی

 271. مدلسازی شبکه ترافیک شهری با استفاده از هایبرید پتر ی نت

 272. مدلسازی APD در سلول بطنی با استفاده از اتوماتای سلولی

 273. بهبود طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از شناسایی نقاط پرت توسط اطلاعات مکانی و تخمین تعداد ترکیبهای مدل GMM

 274. ارائه یک مدل جبری احتمالی برای تحلیل رمزهای رشته ای مبتنی بر شیفت رجیسترهای با فیدبک خطی

 275. ارزیابی عملکرد پمپ توربودینامیکی با فلوی پیوسته بطن چپ در درمان نارسائی پیشرفته بطنی با استفاده از مدل جدید سیستمهای قلبی عروقی

 276. یک بهینه سازی جامع برنامه ریزی تولیدات پراکنده با در نظرگرفتن مدل های بار

 277. مدلسازی و بررسی کلید های کریستال های مایع و کنترل چرخش پلاریزاسیون با روش المان های محدود

 278. تعقیب مدل در سیستم های دو بعدی توصیف شده با مدلGR

 279. طرح حذف بار دینامیکی ولتاژ به کمک کنترل پیش بین مدل

 280. روشی برای تعیین ساختارِ مدلهای محلی برای شناسایی سیستمهای غیرخطی

 281. مدلسازی و شبیه سازی موتور خود نوسان کننده رلوکتانسی در وضعیت افقی

 282. مدلسازی تحلیلی خواص الکترومغناطیسی سطوح امپدانسی مصنوعی AIS

 283. مدلسازی ماشین شار متقاطع با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی و مقایسه با روش اجزاء محدود

 284. مدلسازی دینامیکی سیگنالهای قلبی با استفاده از توابع Bezier وB-Spline

 285. صلاح کدرLT و بررسی عملکرد آن در شبکه های رادیو شناختگر با مدل کانال پاک کننده

 286. ارائه مدلی برای فرآیند توجه بر مبنای نظریه رقابت بایاسی با استفاده از سیگنال های بایاسی برگرفته از Saliency map

 287. تخمین همزمان پارامترهای موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از سیستم مدل مرجع وفقی

 288. مدلسازی و تعیین فرکانس بهینه عملکردی یک دستگاه تغذیه کاغذ الکترواستاتیکی

 289. کنترل ردیاب یک بالگرد مدل با استفاده از رگولاتور خطی درجه دو

 290. جداسازی حرکت با استفاده از مدل بهبود یافته مخلوط گاوسی

 291. طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانور دار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی در شبکه های حسگر بی سیم

 292. معرفی مدلی چند هدفه به منظور بهره برداری کوتاه مدت از شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده

 293. روشی نوین برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم توزیع با مدل سازی سلول خورشیدی در یک شبکه هوشمند

 294. تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی

 295. شناسایی مدل Hammerstein متغیر با زمان در حضور نویز رنگی به کمک ویولت ها

 296. طراحی و شبیه سازی یک مدلاتور دلتا سیگمای زمان پیوسته 16 بیتی با توان مصرفی Wµ67 در تکنولوژی CMOS برای پردازش سیگنالهای زیستی

 297. روشی جدید برای مدلسازی دینامیکی کرونا در خط انتقال

 298. مدلسازی امپدانس ورودی یکسو کننده با استفاده از سری فوریه

 299. مدلسازی آماری سه بعدی دیواره های بطن چپ قلب با استفاده از Kernel PCAبرروی تصاویر MRI

 300. معرفی مدل تبدیل مقادیر نسبی تلفات توان و انرژی