عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

مخابرات


 1. روش شبیه سازی سیستمOFDMدر مخابرات سیستم های قدرت و انتخاباکولایزر مناسب جهت جبران سازی اثر کانال در مخابرات سیستم های قدرت

 2. ویژگی های سیستم های مخابراتی نیروگاه اتمی بوشهر

 3. استفاده از رمزنگاری AES و کدینگ LDPC در مخابرات مبتنی بر شبکه توزیع

 4. مشکلات و محدودیت های سیستم های BPL بعنوان بستر مخابراتی در شبکه های توزیع

 5. بررسی کارآیی روش های مخابراتیDSSS و FHSS در پس تهای برق

 6. ویژگی های سیستم های مخابراتی نیروگاه اتمی بوشهر

 7. مقاومت مرزی خطا در مورد حفاظت دیستانس مجهز به ارتباطات مخابراتی دارای مشخصة مهو

 8. بررسی کارآیی روش های مخابراتی FHSS و DSSS در پست های برق

 9. روش شبیه سازی سیستم OFDM در مخابرات سیستم های قدرت و انتخاب اکولایزر مناسب جهت جبران سازی اثر کانال در مخابرات سیستم های قدرت

 10. مکانیابی نقص و قطعی خطوط قدرت با استفاده از تکنیک ارسال مخابراتی پالس های زمانی و انتخاب پالس مناسب

 11. مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق

 12. تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

 13. امنیت سیستمهای مخابرات سلولی جهت استفاده در شبکه های هوشمند صنعت برق

 14. بررسی فاکتورهای صنعتی مورد نیاز در سیستم‌های مخابرات نوری

 15. بررسی مشکلات مطرح در بکارگیری سامانه حفاظت از راه دور در شبکه‌های مخابرات دیجیتال

 16. تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

 17. تداخل فرکانس رادیویی و تأثیر آن بر سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی صنعت برق

 18. روش انتخاب بستر مخابراتی مناسب جهت استفاده در اتوماسیون پست های توزیع

 19. مخابرات اتوماسیون توزیع - مطالعه موردی نواحی اصفهان

 20. مسایل امنیتی در خصوص استفاده از شبکه های MPLS VPN در مخابرات صنعت برق کشور

 21. ارائه یک سیستم مخابراتی PLC به منظور کنترل اتوماتیک تجهیزات الکتریکی

 22. بررسی و تحلیل کارایی شبکه های مخابرات نوری و حفاظت های مورد استفاده در آن

 23. محاسبه احتمال قطع برای سیستم چند ورودی-چند خروجی در مخابرات نوری فضای آزاد

 24. شبیه سازی و تحلیل فرستنده تمام نوری در سیستم مخابراتی نوری پرسرعت

 25. طراحی و تحلیل فیلتر چندکاناله مخابراتی تنظیم پذیر پلاسمونیک

 26. سیستم مخابرات صوتی زیر آب MC-MIMO, مبتنی بر بانک فیلتر

 27. به کارگیری تشخیص لبه برای بهبود کیفیت ارسال تصاویر ویدئویی از طریق سیستم‌های مخابراتMIMO

 28. آشکارسازی و همسانسازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی با استفاده از نمونه برداری اهمیتی

 29. زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع

 30. سیستم كنترل پیشرفته شبكه توزیع برق با استفاده از تكنولوژی جدید مخابراتی

 31. کاربرد تبدیل فوریه گسسته بیضوی نوع اول در نویززدایی سیگنالهای مخابراتی

 32. ارائه مدل سرویس برای بهبود کارایی شبکه نسل جدید مخابراتی مبتنی بر IMS

 33. بررسی دوره تناوب الگوریتم رمزنگاری شبکه مخابراتی GSM (A5/1 ) و ارائه ساختار انتقال حالت داخلی آن

 34. طراحی آنتنی با پترن زین اسبی در باند فرکانسی L برای محموله مخابراتی ماهواره های در ارتفاع کم

 35. ارسال سیگنالهای مخابراتی جهت مکانیابی نقص و قطعی در خطوط قدرت

 36. آشنائی با پروتکل مخابراتی مودم رادیوئی طیف گسترده

 37. ارائه یک مدل شبیه سازی برای کانال مخابراتی بین دو ایستگاه سیار در سیستم های MIMO

 38. طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرون­کردن سیستم­های آشوبی

 39. طراحی ساختار فرستنده و گیرنده پهن باند آشوبی با استفاده از تخمین گر UKF در کانال های مخابراتی دارای اعوجاج چند مسیرگی و نویز جمع شونده

 40. خطی‏سازی تقویت کننده توان فرستنده مخابرات سیار نسل سوم به روش پیش اعوجاج وفقی دیجیتال

 41. بهبود تخمینِ حداقل مربعاتِ (LS) کانال در سیستم های مخابراتی چند-ورودی چند-خروجی بی سیم با استفاده از روشی نیمه کور

 42. پارامترهای مخابراتی خطوط توزیع قدرت و حداقل سازی اثرات این پارامترها بر دیتای ارسالی