عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

مبدل


 1. بهبود کیفیت توان با بکارگیری سیستم HVDC چند ترمینالة مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ

 2. مبدل dc-dc دوطرفه برای سیستم مدیریت انرژی پیل سوختی

 3. بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر DFIG و بهبود آن با استفاده از مبدل طرف شبکه توربین

 4. شناسایی خطاهای مبدل HVDC با استفاده از تبدیل موجک و بکارگیری شبکه عصبیRBF احتمالی

 5. تعیین درجههای آزادی مبدل ماتریسی برای پیادهسازی روش کنترل مستقیم گشتاور

 6. کنترل برداری موتور القایی س هفاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی

 7. مدلسازی مبدلهای حرارتی نوع Forgo T60 با استفاده از نرم افزار Fluent

 8. طراحی یک سیستم کنترل مناسب برای مبدل DC/DC رابط دو میکروشبکه DC

 9. تکنولوژی استفاده از مبدل فرکانسی استاتیک در نیروگا ههای

 10. مدلسازی و اندازه گیری تداخل الکترومغناطیسی در مبدل سو ئیچینگ با لحاظ پارازیتهای PCB

 11. طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیح ضریب قدرت برای مبدل های HVDC

 12. تکنولوژی استفاده از مبدل فرکانسی استاتیک در نیروگا ههای (SFC) تلمبه ای- ذخیره ای جهت پاسخ به عک سالعمل سریع بار (SFC)

 13. اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده از مبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان با کنترلر فازی

 14. ارائه روش جدید کنترلی برای مبدل های ماتریسی سه فاز به تک فاز

 15. کنترل مستقیم توان در ژنراتور بادی سرعت متغیر توسط مبدل ماتریسی

 16. بررسی عملکرد و قابلیت‌های بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های تغذیه امپدانسی

 17. ساختار پیشنهادی جدید برای مبدل‌های چند سطحی

 18. روش‌های مختلف کنترل سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و مبدل‌های DC-DC جهت تغذیه کوره‌های قوس الکتریکی جریان مستقیم

 19. کنترل مبدل واسط یک واحد تولید پراکنده در حالت کاری تنها به منظور جبران‌سازی هارمونیک‌ها و نامتعادلی ولتاژ PCC

 20. مزرعه بادی سرعت متغیر با ژنراتور های القایی دوتغذیه‌‌ای تنها با یک مبدل سمت شبکه در حالت اتصال به شبکه قدرت

 21. کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته

 22. مبدل ماتریسی منبع امپدانس سه فاز به تک‌فاز

 23. کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL

 24. قانون جدید شیفت فاز برای مبدل های چند بخشی (Modular) متصل به شبکه فتوولتائیک

 25. روش جدید کنترل برداری موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی

 26. روش جدید کنترل مبدل ماتریسی جهت حذف تاثیر نامتعادلی ولتاژ ورودی در ولتاژ خروجی

 27. طراحی وبهینه سازی مبدل پوسته و لوله مورد استفاده درسیستم CHP با الگوریتم ژنتیک

 28. بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های شامل کوره های قوس الکتریکی DC با به کارگیری سیستم تغذیه مبتنی بر یکسو سازهای دیودی و مبدل هایDC-DC

 29. یک الگوریتم جدید مسیریابی و تخصیص طول موج دینامیکی در شبکه های WDM-WR با مبدل طول موج برای بهبود توازن توزیع بار

 30. مبدل دو جهته باک – بوست سوئیچینگ نرم غیر ایزوله با کلمپ اکتیو

 31. مبدل آنالوگ به دیجیتال سرعت بالا و توان مصرفی کم در ساختار pipeline شده binary-search

 32. ارائه یک مبدل برای درایو موتور سوئیچ رلکتانس با رویکرد افزایش و کنترل ولتاژ مغناطیس زدایی

 33. بررسی تداخل مبدل های خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی DFIG با استفاده از تحلیل مدال خطی

 34. مبدل بالابرنده ولتاژ با دامنه ولتاژ ورودی بسیار کم و کلیدزنی تطبیقی برای استحصال انرژی گرمایی

 35. مشخصه اتصال کوتاه تحلیلی مبدل نیم‌موج تریستوری سه…فاز با انواع گروه‌های کموتاسیون

 36. افزایش دقت و سرعت ردیابی نقطه ماکزیمم توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک, با بهبود مبدل بوست و استفاده از کنترلر پیش بین (MPC)

 37. طراحی و کنترل منبع تغذیه لامپهای میکروویو بر اساس مبدل DC-DC تمام پل و قابلیت ZCS در دیودهای یکسوساز فشار قوی

 38. بررسی تداخل الکترو مغناطیسی در مبدل اصلاح ضریب توان بوست بدون پل

 39. افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم

 40. ارائه روشی برای کنترل ژنراتور دوسر تغذیه به کار رفته در مزرعه بادی به منظور حصول حداکثر توان خروجی با استفاده از مبدل بوست

 41. تاثیر افزایش بهره دروپ P-f و Q-V هر مبدل DG در پایداری ریزشبکه مستقل

 42. مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپلاین مبتنی بر تولید باقیمانده ی تاشده

 43. طراحی و شبیه سازی مبدل فوروارد جدید مدولاسیون پهنای پالس دو کلیدی با سوییچینگ در ولتاژ و جریان صفر

 44. کنترل سوئیچینگ در مبدل چند برابر‌کننده‌ی ولتاژ DC به DC بر اساس اصول پونتریاگین و کنترل bang- bang

 45. کنترل سرعت و شارژ موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با کنترل کننده خطی سازی با فیدبک و ولتاژ ورودی نامتعادل

 46. طراحی مبدل اندازه لکه هیبرید با تلفات تزویج کم بر روی زیر لایه SI-IPدر پنجره طول موج 1.55um

 47. کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه

 48. طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین با کالیبراسیون دیجیتال در تکنولوژی 90nm

 49. تحلیل رفتار غیرخطی زیرمبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی

 50. طراحی و شبیه سازی یک مبدل طول موج فاز متقاطع

 51. بررسی مبدلهای اصلاح ضریب توان برای افزایش راندمان

 52. یک مبدل باک-بوست دوطرفه جدید با کلیدزنی در ولتاژ صفر

 53. تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده فیدبک حالت در مبدلهای DC-DC افزاینده بر پایه مدل میانگین و دقیق در سیستم های تولید توان پیل سوختی

 54. بررسی و مقایسه روشهای کنترل مبدل ماترسی تحت شرایط خطا

 55. بررسی، پیاده سازی و بهینه سازی مبدلهای نوع ولتاژ برای تبادل توان با شبکه

 56. تحلیل و طراحی مبدل متقاطر باریک شونده بسیار پهن باند با روش گالرکین در حوزه طیف

 57. استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته

 58. بررسی پدیده‌ی چندرزونانسی در شبکه‌هاو ریزشبکه‌های حاوی مبدل‌های استاتیکی کوچک