عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

شبکه


 1. تحلیل عملکرد الگوریتم تخمین تطبیقی توزیع شده در شبکه های سنسوری بی سیم با درنظر گرفتن لینک های نویزی

 2. متعادل سازی مصرف انرژی در سطح شبکه های حسگر بی سیم با انتخاب دو سرخوشه در مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی

 3. پیش بینی کوتاه مدت بار پست های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی

 4. یک ساختار جدید خوشه بندی برای ردیابی هدف با قابلیت تطبیق با مدل حرکتی هدف برای شبکه های حسگر بی سیم

 5. کلاس بندی بلادرنگ ترافیک شبکه با استفاده ویژگی های آماری و محتوای جریان

 6. بهبود پیاده سازی شبکه های عصبی در نانوالکترونیک با استفاده ی بهینه از نانو سوئیچ ها

 7. بررسی تاثیر اندازه بسته های ارسالی بر روی بروندهی و توان مصرفی شبکه روی تراشه (NoC)

 8. استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک جهت پیش بینی سرعت باد (تولید توان ژنراتورهای بادی)

 9. ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه

 10. ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن

 11. ارائه یک روش جدید مبتنی بر شبکه عصبی در طبقه بندی متون پزشکی

 12. بررسی اضافه ولتاژ ناشی از اصابت غیرمستقیم صاعقه بر شبکه توزیع با رویکرد امکان سنجی حذف یا جایابی بهینه برقگیر

 13. آشکارسازی کور طیف فرکانسی در شبکه مشارکتی رادیوی هوشمند تحت همبستگی فضایی سایه افکنی با استفاده از معیار MDL

 14. مطالعه فیلترهای نوع PI در شبکه های قدرت و ارائه روش های طراحی آن

 15. حل مسأله مسیریابی و تخصیص طول موج در شبکه های تمام نوری به روش تقسیمات متوالی بازگشتی

 16. کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع

 17. طراحی و ساخت تقویت کننده Doherty مناسب برای شبکه WiMAX

 18. ارائه روش جدید برای مکانیابی خطا در سیستم توزیع توسط تبدیل موجک و شبکه عصبی

 19. مقاوم سازی درایو کنترل سرعت موتور القایی در قبال تغییرات مقاومت روتور و استاتور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 20. پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره با استفاده از سیستم استنتاج فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی

 21. پیش بینی کاهش سلول های سرطانی در بیماران دارای تومور مغزی با استفاده از تصاویر چند پارامتری تشدید مغناطیسی و شبکه عصبی

 22. تصدیق امضاء on-line بر مبنای الگوریتم MFCC و شبکه عصبی

 23. بهبود پایداری ولتاژ شبکه سیستان و بلوچستان بااستفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO برای مکان یابی SVC

 24. ارائه الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی مبتنی بر آگاهی از انرژی و گزینش بهترین سرخوشه جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 25. بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع

 26. طراحی بهینه باند پایة مودم رادیویی برای کاربرد شبکه اتوماسیون توزیع

 27. رتبه بندی ساعتی نواحی مختلف شبکه ی توزیع از دید طول مدت خاموشی مورد انتظار

 28. طراحی نرون با قابلیت برنامه پذیری بالا با استفاده از فناوری CMOS جهت استفاده در شبکه های عصبی ANN

 29. اعتماد چندتابعی مبتنی بر مضمون در شبکه های اقتضایی متحرک

 30. استفاده از شبکه های نوسانی عصبی CPG برای کنترل رفتار راه رفتن روبات انسان نمای NAO در محیط سرور شبیه سازی فوتبال سه بعدی روبوکاپ

 31. بررسی عملکرد شبکه ی عصبی موجک بازگشتی در مقایسه با سایر شبکه های عصبی تطبیقی

 32. الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر فاصله و انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 33. آشکارسازی زبان در متنهای چندزبانی، ترکیب N-Gram و شبکه همینگ

 34. تحلیل داده های ژنی سرطان ریه با استفاده از شبکه های تشخیص سلولی

 35. یک الگوریتم جدید مسیریابی و تخصیص طول موج دینامیکی در شبکه های WDM-WR با مبدل طول موج برای بهبود توازن توزیع بار

 36. حداقل سازی تلاش برای کالیبراسیون شبکه تصادفی دوربین های حسگر

 37. کنترل کننده ی یادگیر تکرارپذیر جهت سامانه های تحت شبکه با تأخیر اتفاقی

 38. الگوریتم جعبه محاط بهبود یافته برای مکان یابی در شبکه‌ های حسگر

 39. بررسی، پیاده سازی و بهینه سازی مبدلهای نوع ولتاژ برای تبادل توان با شبکه

 40. پیش توزیع کلید با استفاده از کدهای دوری روی حلقه Z4 در شبکه های سیار موردی

 41. تحلیل فنی بازار سهام تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

 42. شاخصی جدید برای ارزیابی بهنگام پایداری ولتاژ براساس همبستگی پروفیل ولتاژ شبکه با استفاده از روش شناسایی الگو

 43. ارائه یک روش جدید برای دسته بندی پایانه ها در شبکه های مبتنی بر باس داده 1553

 44. جایابی بهینه ادوات DG به همراه بازآرایی در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی با فاکتور معیار متغیر (VSHDE)

 45. ارائه روشی جدید به منظور تعیین ظرفیت ارائه خدمات تلفنی در شبکه های اترنتی

 46. تشخیص زود هنگام رتینوپاتی دیابتی در تصاویر رنگی شبکیه با استفاده از تعلیم یک شبکه ی SOM

 47. تشخیص ندول در عکس اشعه ایکس ریه با استفاده از شبکه های عصبی

 48. پایداری نمایی برای جواب های پریودیک شبکه های سلولی «SICNNs»

 49. ارائه یک مکانیزم زمانبندی ترکیبی برای شبکه های مش بی سیم مبتنی بر استاندارد 802.16

 50. صلاح کدرLT و بررسی عملکرد آن در شبکه های رادیو شناختگر با مدل کانال پاک کننده

 51. بهره برداری از سیستمهای تولید پراکنده پیل سوختی در کارکرد مستقل از شبکه

 52. الگوریتمی مبتنی بر فیلتر تطبیقی با ضریب گام متغیر برای تخمین توزیع شده در شبکه های سنسوری بی سیم

 53. سنجش طیف همیار وفقی در شبکه رادیو شناختگر

 54. ارائه الگوریتم بهینه سازی فازی - PSO برای مدیریت بهره برداری بهینه ی شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر پیل های سوختی

 55. مدلسازی غیرخطی مسیر ثانویه به کمک شبکه عصبی در یک سیستم کنترل فعال نویز

 56. پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو

 57. ارائه روشی نوین برای تعیین نقاط بهینه بر روی فیدرهای شبکه توزیع برق به منظور انجام اتوماسیون

 58. استخراج پارامترهای ذاتی مدار معادل سیگنال کوچک HBT با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 59. روش جدید در پنهان نگاری داده در محیط های بلادرنگ تحت شبکه با استفاده از ترکیبLACK و LSB

 60. استفاده توام از اطلاعات صوتی و تولیدی چند کاناله در شبکه های عصبی تاخیر زمانی به منظور بازشناسی مقاوم گفتار

 61. مدل سازی ترانزیت برق در برنامه ریزی توسعه شبکه فشار متوسط توزیع درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

 62. ارزیابی و مقایسه دو روش شبکه عصبی و C5.0 در یک مسئله نمونه داده کاوی

 63. یک روش نوین برای بهبود کارایی شبکه سنسورهای آکوستیک زیرآبی بی سیم با کنترلِ وفقی فرکانس حامل ارسال براساس طول لینک ارتباطی سنسورها با ایستگاه مرکزی

 64. مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II)

 65. الگوریتم جدید مسیریابی مبتنی برکیفیت سرویس برای مهندسی ترافیک شبکههای MPLS

 66. بررسی و محاسبه اثر نویز فازی لیزر در شبکه های نوری آشکارسازی مستقیم FDMA در مدولاسیون FSK

 67. حصول عدالت به شیوه غیر متمرکز در یک شبکه محلی بی سیم

 68. پیش‌بینی سری های زمانی چند متغیره با استفاده از سیستم استنتاج فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی

 69. کاهش لوب های فرعی خارج از باند در شبکه های رادیوی شناختی مبتنی بر حامل های متعامد

 70. پیاده سازی اینورتر سه فاز متصل به شبکه بوسیله ی TMS320LF2407A

 71. کاهش توان مصرفی در شبکه های سیار موردی بر اساس پروتکل DSR

 72. جایابی و تعیین مقدار بهینه خازنهای موازی در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات در شرایط بار متغیر

 73. مسیریابی با ماکزیمم ظرفیت باتری جهت افزایش عمر عملیاتی شبکه در شبکه بی‏سیم Mesh

 74. حفاظت شبکه توزیع شامل منابع انرژی پراکنده گردان در برابر جزیره شدن با استفاده از مولفه های متقارن ولتاژ و جریان با توجه به اثر خطا بر پارامترهای آشکارسازی

 75. طراحی بهینه ژنراتور سنکرون با توجه به دینامیک شبکه

 76. بررسی تاثیر دینامیکی حوادث شبکه سراسری بر شبکه جنوبشرق و راههای افزایش پایداری

 77. کنترل مقاوم یکسوساز اکتیو هارمونیکی برای کاهش THD جریان ورودی از شبکه ی قدرت

 78. تعیین سهم مولف ههای تلفات و اولویت بندی فنی اجرایی اقتصادی راهکارهای کاهش آن در شبکه های توزیع نیرو

 79. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات در شبکه های توزیع

 80. بررسی اثرات تولیدات پراکنده و نیروگاه در دست احداث زنجان بر تلفات و کیفیت توان در شبکه با استفاده از نرم افزار Digsilent

 81. امکان سنجی غربالی کردن شبکه فشار ضعیف بخشی از شهر تهران

 82. ارزیابی و تحلیل امنیت دینامیکی خطوط Tie Line در شبکه های قدرت چند منطقه ای با استفاده از شبکه های عصبی

 83. اثرات مخرب کاربرد هادی های آلومینیم- فولاد غیر استاندارد در شبکههای توزیع فشار متوسط

 84. تعیین سهم مولفه های تلفات توان و انرژی در شبکه های 20KV

 85. اتوماسیون بهینه ی کلیدها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

 86. بررسی اثرات قطار برقی تبریز- جلفا بر نامتعادلی ولتاژ شبکه فوق توزیع تغذیه کننده آن و ارائه راهکارهای بهبود و رفع نامتعادلی

 87. پیشنهاد ایجاد شبکه جهانی برق

 88. پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شبکه سرتاسری ایران با استفاده از شبک ههای عصبی و منطق فازی

 89. بررسی کاربرداستراتژی RCM در برنامه ریزی تعمیرات شبکه های انتقال

 90. کاهش مؤثرتلفات شبکه توزیع ناحیه شرق استان خوزستان از طریق بازآرایی با قیود فازی

 91. بازآرایی ابتکاری شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 92. ارزیابی هزینه های قطع برق از دیدگاه شبکه و مشترکین در یک شبکه نمونه با نرم افزار NEPLAN

 93. طراحی شبکه توزیع در چند سطح ولتاژ با استفاده از الگوریتم تعیین سطح تغذیه

 94. استفاده از شبکه عصبی در کنترل توان راکتیو TCR و TSC به منظور کاهش هارمونیک

 95. بررسی مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق خوزستان

 96. یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق

 97. الگوریتم هایبرید در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محی طهای با عدم قطعیت

 98. پایدارساز بهینه سیستم قدرت با ساختار شبکه عصبی مصنوعی

 99. روش های مختلف و نوین بهینه سازی ابعاد دکل های خطوط انتقال و اثرات آن بر حریم، پارامترهای الکتریکی و هزینه های اقتصادی شبکه

 100. مقایسه عملکرد شبکه MLP و شبکهRBF برای شبیه سازی سلول های خورشیدی

 101. بررسی داد ههای سیستم 30 کیلووات فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه

 102. پیشنهاد تدوین استاندارد برای سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه

 103. پیشنهاد تدوین استاندارد برای سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه

 104. پیش بینی تقاضای ماهیانه برق با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و آریما در ایران

 105. بهینه سازی شبکه انتقال خراسان توسط ادواتFACTS

 106. بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی در سیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه

 107. هشدار ! نقض حریم شبکه های توزیع ، تهدیدی جدیست

 108. بررسی عوامل تاثیرگزار تولید – طراحی - نصب وبهره برداری ازشبکه های توزیع هوائی درکارکرد مقره های لاستیک سیلیکونی درمناطق ساحلی (استان هرمزگان )

 109. تعیین تعداد و استقرار بهینه دستگاه های انداز هگیری فلش ولتاژ در شبکه های قدرت

 110. پخش بار بلادرنگ ( 1) با استفاده از شبکه عصبی (2) RBF

 111. ارزیابی بهنگام امنیت دینامیکی سیست مهای قدرت با استفاده از شبکه عصبی

 112. ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق

 113. بررسی و تحلیل کارایی شبکه های مخابرات نوری و حفاظت های مورد استفاده در آن

 114. طرح شبکه سلولی سلسله مراتبی دولایه جهت توزیع ترافیک دینامیک شبکه سلولار رادیو ترانک برق تهران در راستای ایجاد قابلیت انتقال صدا و دیتا

 115. اتصالات ثابت در شبکه های الکتریکی و نقش آن در تلفات توزیع

 116. فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO

 117. تجدیدآرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلا ح شده

 118. مدل سازی و تحلیل اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

 119. ارایه روشی مبتنی بر الگوریتم مورچگان برای مدیریت بهینه بهر هبرداری از شبکه های توزیع با درنظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده

 120. شناسایی منبع هارمونیک در شبکه های شعاعی به روش جستجوی ابتکاری

 121. بررسی عملکرد هارمونیکی لینک HVDC در شبکه های نامتقارن

 122. روشی نوین برای انتخاب مکان و اندازة بهینه خازن در شبکه های توزیع با بکارگیری منطق فازی

 123. تجدید آرایش شبکه های توزیع

 124. تخمین بار پستهای شبکه توزیع با جایابی تجهیزات اندازه گیری محدود

 125. ضرورت اصلاح منحنی بار شبکه برق ایران جهت رسیدن به معیا رهای جهانی

 126. بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل

 127. بررسی ژنراتورهای کابلی Powerformer و پتانسیل استفاده ازآنها در شبکه برق ایران

 128. اتوماسیون وتجدید پیکربندی پستها وشبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات

 129. طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاهش قطع برق در شبکه های توزیع (NRI OMS)

 130. استفاده از ضرایب حساسیت در مطالعه پروفیل تلفات شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

 131. مکان یابی بهینه ی ریکلوزرها در شبکه های توزیع فشارمتوسط

 132. یک روش جدید برای بکارگیری و کنترل ups های موازی در شبکه های قدرت

 133. ارزیابی کیفیت برق در نقطه اتصال بار اغتشاشی ماشین سازی اراک به شبکه، تحلیل و ارائه راههای بهبود آن

 134. روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی

 135. شبیه سازی سلول خورشیدی و پیش بینی نقطه حداکثر توان آن بوسیله شبکه های عصبی

 136. روشی نو در انتخاب بهینه اندازه و تعداد توربینهای بادی و باتریها در یک سیستم بادی جدا از شبکه

 137. تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی فازی

 138. شبیه سازی بدترین حالت نوسان توان در یک شبکه نمونه بازای وقوع دو خطای همزمان با استفاده از ضرایب حساسیت خطوط

 139. حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده

 140. هماهنگی بهینه ترکیب رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته

 141. روشی نو در انتخاب بهینه اندازه و تعداد توربینهای بادی و باتریها در یک سیستم بادی جدا از شبکه

 142. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 143. ارایه یک مدل بهینه برای انتخاب بارهای قابل قطع جهت بهبود پایداری ولتاژ در شبکه های نوین برق

 144. تاثیر اختلالات داخلی شبکه جنوبشرق برپایداری دینامیکی این شبکه و راههای افزایش پایداری ( 1)

 145. بررسی تاثیردینامیکی حوادث شبکه سراسری بر شبکه جنوبشرق و راههای افزایش پایداری ( 2)

 146. بهبود امنیت حالت ماندگار شبکه با استفاده از جابجاگرهای فاز

 147. ارزیابی امنیت احتمالاتی سیستمهای قدرت به کمک شبکه عصبی خودسازمان دهنده

 148. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 149. مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

 150. رویکردی توزیع شده مبتنی بر تحلیل مولفه های اصلی برای تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم

 151. طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانور دار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی در شبکه های حسگر بی سیم

 152. پیاده سازی دینامیک توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته

 153. کنترل نیروگاه تلمبه ذخیره ای سرعت متغیر با DFIG در حین اغتشاشات شبکه

 154. شیوه ای نوین برای شناسایی پارامترهای سیم پیچی ترانسفورماتور بر اساس مدل شبکه نردبانی

 155. مدیریت بهره‌برداری روزانه‌ی شبکه‌های توزیع به صورت چندهدفه با روش تعامل فازی با در نظر گرفتن حضور پیل‌های سوختی

 156. ارائه‌ی یک الگوریتم جدید تشخیص حفره پوششی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر مکان‌یابی بر اساس گره مرکزی

 157. مدیریت و کنترل شبکه هوشمند خانگی با منابع تولید پراکنده

 158. تاثیر افزایش بهره دروپ P-f و Q-V هر مبدل DG در پایداری ریزشبکه مستقل

 159. ارائه روشی جهت تخمین سهم هارمونیکی بارها و اهمیت آن در تعیین طول عمر مفید تجهیزات در شبکه‌های توزیع برق

 160. بررسی روش‌های برقراری ارتباط بدون‌سیم در شبکه‌های نسل آینده

 161. انتخاب باند فرکانسی بهینه در اتوماسیون شبکه های توزیع با بهره گیری از AHP

 162. زمان‌بندی لینک در شبکه‌های مش بی‌سیم با هدف تضمین تاخیر انتها به انتها بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک

 163. الگوریتم ژنتیک در تخصیص توان سیستمهای MIMO-OFDM تحت شبکه های رادیو شناختگر (CR)

 164. سنجش فشرده در شبکه‏های حسگر بی‏سیم با استفاده از ماتریس‏های قطری بلوکی

 165. نهان‌نگاری اطلاعات در شبکه‌های سنسور بی‌سیم به منظور جلوگیری از تحمیل اطلاعات جعلی به نودهای شبکه

 166. بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی خودسازمان‌ده به منظور تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از پردازش سیگنال‌های صوتی

 167. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از پست های سیار در شبکه 132 کیلوولت

 168. جاسازی واترمارک با استفاده از طرح DCT و SVD و رسیدن به ضرایب جاسازی مطلوب به وسیله شبکه عصبی

 169. آشکارساز حداکثر درست نمایی برای تشخیص حمله داده‌ای در شبکه هوشمند برق در حالت مجهول بودن پارامترهای حالت و نویز

 170. بهبود عملکرد و افزایش گذردهی در شبکه نوری دسترسی چندگانه مبتنی بر تقسیم کد (OCDMA) با اصلاح الگوریتم های پیشین روش زمان بندی

 171. ارائه یک الگوریتم بهینه مسیریابی مبتنی بر رله با هدف حداقل­سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 172. پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته بر پایه الگوریتم‌های بهینه‌سازی ژنتیک و ازدحام ذرات

 173. استفاده از شبکه‏ی بیزین ساده و الگوریتم Paice برای ریشه‏‏یابی کلمات فارسی و بررسی کاربرد ریشه‏یابی کلمات درتعیین میزان مشابهت متون

 174. طراحی یک کنترل­کننده مقاوم ولتاژ برای یک ریزشبکه منفک بر اساس تئوری خاریتانف

 175. تشخیص نوع عیب سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل تابع تبدیل بر پایه شبکه‌های عصبی احتمالی

 176. ارائه چارچوبی برای پیش‌گیری از نفوذ در شبکه به‌صورت کم‌هزینه

 177. مسیریابی آگاه از توان برای بیشینه کردن طول عمر در شبکه های بی سیم مش خورشیدی

 178. تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از شبکه هاپفیلد

 179. تشخیص روبات ‌هایوب با استفاده از تحلیل وقایع مبتنی بر شبکه باور بیزی

 180. ANFISRC: شبکه فازی- عصبی ANFIS تقویت شده با خوشه بندی

 181. توزیع کلید در شبکه‌های حسگر بی‌سیم غیرهمگن با استفاده از دانش آرایش

 182. پایدارسازی سیستم آونگ برگشتی کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی

 183. توازن مصرف انرژی برای راهبردهای مسیریابی در شبکه‌های مشارکتی چند پرشی مبتنی بر خوشه

 184. آشکارسازی وضعیت خستگی عضله واستوس مدیالیز در حین انقباض ایزومتریک با استفاده از آنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی بوسیله‌ی شبکه عصبی

 185. جلوگیری از حوادث پی در پی در شبکه اصفهان – خوزستان با استفاده از اعمال اصلاحی ترکیبی

 186. بهینه سازی گذردهی، زمان پویش طیف و تخصیص توان در شبکه های رادیوشناختگر

 187. ارزیابی بهنگام پایداری ولتاژ با کاربرد واحد‌های اندازه‌گیری فازوری و شبکه‌های عصبی

 188. برنامه¬ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه و ریسک تحمیل شده به شبکه انتقال

 189. ارزیابی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود در شبکه

 190. یک الگوریتم جدید جهت کلید زنی خازن های شبکه توزیع

 191. بهره برداری بهینه از جداکننده ها در شبکه فشار متوسط هوایی

 192. محاسبه جریان اتصال کوتاه شبکه های توزیع فشار ضعیف به کمک مدل چهار امپدانسی

 193. ارزیابی عملکرد و برآورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکه های توزیع مناطق آلوده

 194. بررسی فنی و اقتصادی بکارگیری کلیدهای خلا در شبکه های توزیع نیروی برق ایران

 195. ارزیابی متعادل سازی شبکه توزیع و تاثیر آن بر جریان نول

 196. روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای

 197. بررسی دلایل بروز عیب ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع شهر تهران بر اساس مشاهدات کارگاهی و ملاحظات آماری

 198. بازیابی بار شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تولید پراکنده

 199. برآورد اقتصادی بهره برداری از ریکلوزرها در شبکه توزیع نیروی برق با مطالعه موردی استان بوشهر

 200. بهینه سازی آرایش شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

 201. بررسی استراتژیک تلفات در شبکه توزیع استان بوشهر

 202. روش جدید جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از نرم افزار PSAT

 203. روش جدید جایابی بهینه تولیدات پراکنده به منظور کاهش تلفات شبکه

 204. ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های توزیع نیرو با بررسی اتفاقات شبکه فشار متوسط در محدوده منطقه برق شمیران

 205. بازآرایی شبکه های توزیع با توابع هدف چند منظوره فازی

 206. بررسی اثر نصب کابل خودنگهدار در بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه های توزیع فشار ضعیف هوایی

 207. بررسی تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع

 208. بررسی عملکرد رله دیستانس تطبیقی جدید برای حفاظت شبکه های کابلی

 209. تخصیص کانال پویا و آگاه از بار در شبکه های محلی بی سیم

 210. آشکارسازی حمله گره المثنی در شبکه حسگر بی سیم ترکیبی

 211. همگرایی الگوریتم‌های تخصیص منابع رادیویی بر مبنای هزینه در شبکه‌های چندسلولی

 212. تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان

 213. بهبود مشخصات دینامیکی سیستم PV متصل به شبکه توزیع

 214. مکان یابی DG به منظور بهبود پایداری ولتاژ شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

 215. الگوریتم جدید تشخیص اتصالات ضعیف یک واحد تولیدی به شبکه با استفاده از آنالیز وضعیت اضطرار

 216. کاهش ماکزیمم توان مصرفی شبکه ریلی با بهینه سازی ترکیبی زمان توقف و فاصله زمانی

 217. بررسی پدیده‌ی چندرزونانسی در شبکه‌هاو ریزشبکه‌های حاوی مبدل‌های استاتیکی کوچک

 218. کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از سلف های متغیر با هسته های متعامد و بررسی نتایج آزمایشگاهی

 219. بهینه نمودن انرژی های توزیع نشده در شبکه های توزیع گلستان

 220. اثرات نامطلوب قطع یک فاز بر تجهیزات شبکه و مشترکین

 221. اندازه گیری بررسی و بهبود نوسانات ولتاژ شبکه توزیع برق شهر مشهد

 222. توجه به خوردگی در سیستم زمین ضرورتی انکار ناپذیر در شبکه های توزیع

 223. برنامه ریزی توسعه واحدهای تولید پراکنده در یک ریز شبکه بر اساس آنالیز سلسله مراتبی و بادر نظر گرفتن عدم قطعیت ها

 224. تعیین ضرایبPI درکنترل فرکانس و ولتاژ یک شبکه مایکروگرید با استفاده از منطق فازی

 225. تاثیر شبکه های هوشمند در مدیریت بهتر کنترل ولتاژ

 226. بارزدایی فرکانسی بهینه در میکروگرید با استفاده از شبکه عصبی با بهینه‌سازی آموزش ژنتیکی

 227. بررسی عملکرد دینامیکی ریزشبکه های اینورتری به ازای افزایش طول خطوط

 228. بهره برداری ترکیبی از سیستم توزیع DC مستقل از شبکه و سیستم های PV جهت تغذیه بارهای نامتعادل

 229. پیش بینی روند درمان ، انتخاب موثر ترین پارامترهای درمانی و تعیین میزان داروی شیمی- درمانی در بیماری سرطان مری با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

 230. کنترل توان در یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ولتاژ پایین

 231. مدل سازی و شبیه سازی مزرعه بادی بینالود و بررسی تاثیرات آن بر شبکه توزیع خراسان

 232. ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستم های قدرت

 233. شناسایی رویدادهای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم نا متجانس

 234. بررسی و ارائه روشی برای موقعیت یابی بهینه در شبکه های حسگر بی سیم با تعیین بهینه تعداد و نحوه استقرار گره های راهنما

 235. باز شناسی اعداد دست نوشته فارسی مبتنی بر استخراج ویژگی از تصاویر اصلی و سینوگرام با شبکه عصبی

 236. بهبود کارایی و امنیت در شبکه های وایمکس

 237. پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از نیروگاه بادی در شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم جدید چند هدفه بر اساس حرکات باکتری

 238. جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم قورباغه

 239. جایابی بهینهء واحدهای اندازه گیری فازور با هدف حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه در صورت خروج تکی این واحدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک ایمن

 240. پیش بینی و تحلیل وضعیت شبکه از دید حداکثر توان قابل انتقال با در نظر گرفتنمحدودیت پایداری ولتاژ و حد حرارتی جریان

 241. بهبود پایداری سیگنال کوچک توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دوتغذیه در یک ریزشبکه

 242. بررسی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر کاهش تلفات ناشی از توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان یزد با در نظر گرفتن حدود پایداری ولتاژ

 243. شکل دهی پرتوهای ارسالی و انتخاب زیر مجموعه آنتن ها در شبکه های مشارکتی شناختی

 244. عملکرد شبکه ی عصبی پیشرو در کنترل فعال نویز صوتی مدل سازی شده

 245. استفاده از اتصالات بی سیم روی تراشه با هدف کاهش تأخیر شبکه ی توزیع سیگنال ساعت

 246. پخش بار شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی ضعیف به روش پسرو – پیشرو تعمیم یافته

 247. روشی جدید به منظور ارتقاء تصاویر اثر انگشت بر اساس تطبیق هیستوگرام با استفاده از شبکه عصبی

 248. بررسی دوره تناوب الگوریتم رمزنگاری شبکه مخابراتی GSM (A5/1 ) و ارائه ساختار انتقال حالت داخلی آن

 249. معرفی مدلی چند هدفه به منظور بهره برداری کوتاه مدت از شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده

 250. ارائه یک روش کارآمد تخمین موقعیت بر مبنای الگوی توان دریافتی در شبکه GSM و بررسی اثر استفاده از پایگاه داده بروز آوری شده.

 251. سیستم تشخیص هویت مبتنی بر شناسایی عنبیه با استفاده ازمنطق فازی و شبکهICM

 252. روشی جدید در آشکار سازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع برای تولیدات پراکندهاز نوع ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه(DFIG)

 253. یک روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ممتیک برای شبکه های حسگر بی سیم

 254. روشی نوین برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم توزیع با مدل سازی سلول خورشیدی در یک شبکه هوشمند

 255. ارزیابی تامین توان مناطق دور از شبکه انتقال و توزیع با مقایسه دو سیستم هیبریدی

 256. مسیریابی بهینه شده بر مبنای حرکت مورچه ها در شبکه های متحرک موردی (MANETs)

 257. تخصیص شیارهای زمانی با آگاهی از تداخل در استاندارد IEEE 802.16 مبتنی برشبکه های بی سیم مش

 258. مدلسازی شبکه ترافیک شهری با استفاده از هایبرید پتر ی نت

 259. الگوریتمی کارا برای یافتن طولانی ترین مسیر در گراف شبکه مستطیلی

 260. تخمین حالت شبکه های تنظیم ژن در حضور تأخیر متغیر با زمان و نویز تصادفی در معادلات حالت و اندازه گیری

 261. ارایه شی جاعل مبتنی بر شبکه عصبی برای آزمون مستقل اشیاء

 262. روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN

 263. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تعیین قوانین فازی در یک شبکه عصبی –فازی ابداعی برای تصحیح غلطهای تایپی و املایی

 264. موقعیت یابی و نقشه برداری به طور همزمان بهبود داده شده برای یک ربات متحرک با استفاده از کالمن فیلتر بی رد و شبکه عصبی تابع رادیال پایه

 265. روش بدون شبکه ترکیبی با توابع شکل RPIM و MLS جهت تحلیل پراکندگی الکترومغناطیسی سه بعدی

 266. ارائه پروتکل کارآمد برای تولید کلید نظیر به نظیر و گروهی در شبکه‌های حسگر بدنی

 267. نمایش و آدرس‌دهی تصاویر شبکه‌ی پیکسلیِ کندویی به کمک بسط واندرموند

 268. کاربرد شبکه‌های عصبی در محلی سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک تاثیر وزن

 269. تخصیص منابع با ترکیب مدولاسیون وفقی و تخصیص توان در شبکه‌های رادیو شناختگر

 270. بهبود دست‌به‌دست شدن مبتنی بر SCTP در شبکه‌های ناهمگن با استفاده از پروتکل MIH

 271. کنترل پدیده وارونگی کانال چرخ در یک موشک با استفاده از شبکه عصبی

 272. کدینگ شبکه‌ی آنالوگ در شبکه‌های حسگری تصویری

 273. ارائه و ارزیابی مکانیزم سوییچینگ بسته ها برمبنای برچسب در شبکه های بی سیم بر تراشه

 274. انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان

 275. طبقه‌بندی برخی از لهجه‌های زبان فارسی با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی

 276. حفاظت دیستانس خطوط انتقال بر مبنای شبکه عصبی Radial Basis Function

 277. تعیین مکان و اندازه بهینه خازن با استفاده از ضرایب حساسیت تلفات و روش هوشمند بهینه‌سازی اجتماع ذرات در شبکه توزیع شهر تبریز

 278. ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری تجاری در توسعه‌ی شبکه‌ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه‌گذار

 279. بازشناسی علامت‌های زبان اشاره فارسی بر اساس تبدیل هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار و شبکه‌ عصبی احتمالاتی

 280. ارایه یک روش پویا برای اختفای خطای زمانی برای دنباله‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF

 281. ارائه مدلی جهت شناسایی رفتار خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه بر پایه زنجیره مارکوف

 282. حذف نویز تصاویر با روشی مبتنی بر شبکه عصبی فازی و آتاماتای سلولی

 283. طراحی یک پروتکل انتقال داده چند‌مسیره در شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای افزایش قابلیت اطمینان

 284. تعیین اندازه بهینه منابع ریزشبکه مستقل از شبکه جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی با در نظر گرفتن قید آلودگی

 285. طراحی یک Part of Speech (POS) Tagger براساس شبکه عصبی برای زبان فارسی

 286. ارائه مدل جدید و تشریح بازار رزرو با در نظرگیری پارامترهای امنیت و قابلیت اطمینان با توجه به محدودیت های شبکه برق ایران

 287. مدیریت بهینه انرژی در شبکه توزیع از منظر مدیریت دارایی با در نظر گرفتن بازار برق و منابع تولید پراکنده

 288. تاثیر تعداد زیرکانال‌ها و طول بسته در کارایی کانال کنترل مشترک شبکه‌های رادیوی شناختی

 289. حل مسئله چند پخشی متحرک در شبکه های بی سیم حسگر با استفاده از پروتکل تطبیقی-ساختاری (AS-Mobicast)

 290. تغییر آرایش و خازن گذاری همراه با در نظرگیری تغییرات بار،تغییرات شبکه و بارهای غیر خطی به منظور کاهش تلفات انرژی

 291. افزایش قابلیت اطمینان در ارسال ویدئو بر روی شبکه های سیار موردی

 292. ارائه مدل سرویس برای بهبود کارایی شبکه نسل جدید مخابراتی مبتنی بر IMS

 293. بررسی و شبیه سازی اثر ارسال احتمالی در کاهش نرخ تاخیر شبکه های موردی سیار

 294. الگوریتم تخصیص GTS پویا برای ترافیک های گهگاه در شبکه های صنعتی بیسیم

 295. الگوریتم زمان‌بندی جدید بر پایه تکنیک RED جهت بهبود کیفیت سرویس در شبکه‌های وایمکس

 296. افزایش طول عمر شبکه‌‍های حسگر دوربین براساس زمانبندی فعالیت حسگرها

 297. استخراج ویژگی‌های مقاوم برای بازشناسی چهره به وسیله شبکه­های عصبی

 298. مدلسازی و آنالیز پایداری سیستم کنترل شبکه­ای

 299. مدیریت تولید در ریز شبکه

 300. جایگاه ترانسفورماتورهای توزیع در برنامه های کاهش تلفات شبکه برق کشور