عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

رله


 1. تنظیم همزمان رله های دیجیتالی جریان زیاد و دیستانس با استفاده از الگوریتم PSO ترکیبی با تئوری آشوب

 2. بازیابی هماهنگی رله های اضافه جریان جهت دار در شبکه های توزیع حاوی منابع تولید پراکنده با استفاده از محدودساز جریان خطا

 3. ارائه روشی جهت تخمین و تنظیم واحدبارسردرله حفاظتی در یک فیدر نمونه توزیع برق شیراز

 4. اثر نوع بار در انتخاب منحنی مشخصه رله های جریان زیاد

 5. بررسی مفهوم و برآورد تنظیمهای رله حفاظت تفاضلی توان برای خط انتقال پرند- قم

 6. هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک

 7. الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه

 8. بررسی رله های کنترلر سوییچینگ کلیدهای قدرت و حالات گذرای مرتبط با آن

 9. طراحی و ساخت رله فرکانسی دیجیتالی با قابلیت سازگاری با سیستم SCADA

 10. یک الگوریتم جستجوی هارمونی جدید برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار

 11. روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو

 12. تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

 13. تأثیر زمان تأخیر عملکرد محدودساز جریان خطا بر هماهنگی رله های اضافه جریان با حضور تولیدات پراکنده در شبکه

 14. هماهنگی بهینه رکلوزر سکشنالایزر فیوز و رله جریان زیاد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 15. پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

 16. هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE

 17. رله جهتی برمبنای حالات گذرابرای اتصال منابع تولید پراکنده دوربه شبکه توزیع

 18. انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع

 19. تاثیر نصب محدودساز جریان خطا برهماهنگی رله های جریان زیاد وروش های بازیابی هماهنگی رله ها

 20. هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 21. تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس

 22. رله های حفاظتی بدون منبع تغذیه كمكی

 23. تحلیل عملکرد سیستم های همیاری کُدشده ی فرصت طلبانه در حضور رله های با پراکندگی تصادفی

 24. ارائه یک الگوریتم بهینه مسیریابی مبتنی بر رله با هدف حداقل­سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 25. جایابی و تعیین مقدار بهینه محدود کننده ابررسانای نوع مقاومتی با در نظرگیری هماهنگی رله‌های دیستانس

 26. بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبكه های توزیع

 27. تاثیر هارمونیك های جریان بر زمان عمل رله های IDMT در شبكه های توزیع

 28. نقش ستینگ رله های جریان در كاهش حوادث شبكه های برق

 29. حفاظت ترانسفور ماتورهای توزیع در شبكه های شعاعی توسط یك رلهمیكروپروسسوری در منبع

 30. روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبكه های توزیع

 31. ارائه ساختاری نو برای طراحی و پیاده سازی رله اضافه جریان بوسیلهFPGA

 32. بررسی و مقایسه روش های مختلف تشخیص نوسان توان در رله دیستانس

 33. آزمایش عملکرد رله های دیجیتال جدید و الکترومغناطیسی

 34. تنظیم تطبیقی رله فرکانسی با در نظر گرفتن اثر دینامیک سیستم و بار بر پاسخ فرکانسی

 35. رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص SIR برای کاهش اثر گذرای CVT

 36. آزمایش عملکرد رله های دیجیتال جدید و الکترومغناطیسی جریان زیاد در حضور هارمونیک های شبکه قدرت

 37. شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رله هوشمند حفاظت ترانس زمین

 38. طراحی و ساخت سخت افزار رله دیستانس میکروپروسسوری

 39. هماهنگی بهینه ترکیب رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته

 40. شبیه سازی CVT درنرم افزارPGTRP و تحلیل اثر حالت گذرای CVT بر عملکرد رله دیستانس

 41. بررسی عملکرد رله دیستانس تطبیقی جدید برای حفاظت شبکه های کابلی