عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

حفاظت


 1. تنظیم وهماهنگی بهینه حفاظت شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک

 2. طراحی سیستم زمین حفاظتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی آن به کمک الگوریتم ژنتیک

 3. افزایش کارآیی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در شبکه آلوده به هارمونیک

 4. یک الگوریتم بهبود یافته معادلات دیفرانسیل جهت حفاظت سریع خطوط انتقال

 5. حفاظت ضدجزیره ای پردازشگر توان فتوولتائیک با مدولاسیون تک قطبی به روش انداز هگیری امپدانس شبکه

 6. جایگزینی پستهای کلیددار با قابلیت حفاظت مطمئن

 7. ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم PSO برای طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع حفاظتی

 8. ارائه روشی جهت تخمین و تنظیم واحدبارسردرله حفاظتی در یک فیدر نمونه توزیع برق شیراز

 9. تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی شبکه های توزیع بر اساس شاخص انرژی توزیع نشده

 10. یک روش موثرحفاظت تطبیقی شبکه توزیع با منظور کردن تولیدات پراکنده

 11. حفاظت کاتدی کندانسور نیروگاه بخار تبریز و نتایج به دست آمده از آن

 12. بررسی مفهوم و برآورد تنظیمهای رله حفاظت تفاضلی توان برای خط انتقال پرند- قم

 13. ارزیابی سیستم حفاظتی یک شبکة توزیع برق با استفاده از شاخص فراوانی فروافتادگی ولتاژ

 14. تکنیک حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از تبدیل موجک

 15. تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل موجک و منطق فازی

 16. روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و شبیه سازی آن با استفاده از اطلاعات یک شبکه توزیع واقعی

 17. بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری

 18. مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 19. تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیع

 20. اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان (CT) و اثرات آن بر حفاظت سیستم قدرت

 21. روش های تشخیص اشباع ترانسفورماتورجریان در حفاظت دیفرانسیل باسبار

 22. بررسی رفتار دینامیکی منابع تولید پراکنده در هنگام وقوع اتصال کوتاه و تأثیر آن بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع

 23. روشی نوین مبتنی بر حذف هارمونیک ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس دیجیتال

 24. بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

 25. روشی جدید در تحلیل عملکرد حفاظت های ضدجزیره ای فرکانسی در حالت جزیره ای چند اینورتری

 26. یک روش ترکیبی برای مکان یابی خطا و حفاظت شبکه های توزیع دارای تولید پراکنده با استفاده از شبکه عصبی

 27. تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظت در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده

 28. تشخیص جریان هجومی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با روش مبنی بر تبدیل موجک گسسته

 29. جایابی وظرفیت یابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان ACP و تحلیل سلسله مراتبی AHP

 30. آنالیز حساسیت طرح های حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی ازتجهیزات حفاظتی طرح

 31. روش جدید تشخیص حفاظت ضد جزیره ای براساس ترکیب روش های قبلی

 32. تشخیص خطای اتصال کوتاه در ثانویه ترانسفورمر های کوره قوس با استفاده از حفاظت اضافه جریان موجود در سمت اولیه آن

 33. حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده سیستم قدرت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

 34. طراحی و ساخت سیستم حفاظت ترانسفورماتورهای خشک رزینی در مقابل حرارت موضعی در کویل فشارقوی

 35. بررسی مشکلات مطرح در بکارگیری سامانه حفاظت از راه دور در شبکه‌های مخابرات دیجیتال

 36. حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با بخش سری (SSSC)، موازی (STATCOM) و سری - موازی UPFC

 37. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S و مدل‏ مارکوف مخفی (HMM)

 38. بیشینه سازی رفاه اجتماعی کاربران در بازار برق با استفاده از طراحی سیستم حفاظت ویژه بهینه

 39. مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور

 40. طرحی نوین برای تغییر آرایش و حفاظت شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه های عصبی MLP

 41. مکانیزم های استخراج مشخصات صاعقه جهت حفاظت چندسطحی خطوط 230 کیلوولت

 42. روشی جدید برای بهبود و ارتقاء تجهیزات حفاظتی با استفاده از یک مدل قابلیت اطمینان

 43. جایابی محدودکننده جریان خطا برای کاهش هزینه حفاظت سیستم توزیع

 44. تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک

 45. تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

 46. تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال

 47. روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو

 48. بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم

 49. حفاظت شبکه توزیع در برابر جزیره شدن با استفاده از روشهای تشخیص الگو

 50. تاثیر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکههای توزیع

 51. مروری بر سوابق کاربرد کنترل کننده قابل برنامه ریزی در حفاظت عملکرد حفاظت اتصال زمین مقاوم

 52. آیا وسایل حفاظت فردی می توانند در پیشگیری از حوادث موثر باشند؟

 53. حفاظت عملی در توزیع و كوردینه آن با فوق توزیع

 54. یك مدل اصلاح شده برای بدست آوردن قابلیت اطمینان سیستمهای حفاظتی

 55. اصول طراحی و اجرای زمین حفاظتی مناسب

 56. حفاظت ترانسفور ماتورهای توزیع در شبكه های شعاعی توسط یك رلهمیكروپروسسوری در منبع

 57. انتخاب حفاظت اصلی و پشتیبان ترانسفور ماتورهای توزیع توسط كامپیوتر

 58. حفاظت خطای فاز به زمین و كاربرد ترانس زمین برای شبكه های توزیع

 59. بررسی قطع شدگی فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها

 60. نگرشی بر حفاظت شبكه های توزیع در تحلیل حادثه ای كه دو برادر را به قربانی گرفت

 61. حفاظت و ایمنی تجهیزات شبكه های توزیع و لوازم مصرف كنندگان در مواقع رفتار غیرعادی شبكه

 62. ارزیابی حفاظت خازن های قدرت و بررسی علل انفجار بانك های خازنی

 63. فیوز قدرت الكترونیكی و كاربرد آن در حفاظت شبكه توزیع

 64. بررسی قابلیت اطمینان شبكه توزیع استان گلستان بر اساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت مرتبط با ویژگی های منطقه ای

 65. بررسی لزوم استفاده از انرژی های نو در راستای حفاظت از محیط زیست

 66. بررسی قابلیت اطمینان ، هزینه - منافع و مسائل حفاظت و رلیاژ سیستم فشار ضعیف غربالی پیشنهادی برای منطقه فردوسی (تهران)

 67. بررسی عملکرد رله دیستانس تطبیقی جدید برای حفاظت شبکه های کابلی

 68. تطبیق حفاظت اضافه جریان برای فیدرهای توزیع با تولید پراکنده

 69. بررسی تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع

 70. اتصال زمین در شبكه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی

 71. حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت

 72. حفاظت و جلوگیری از سوختن تجهیزات روشنایی

 73. اضافه ولتاژهای موجی در شبكة توزیع فشار ضعیف و حفاظت مصرف كنندگان در برابر آن

 74. روش حفاظت از ترانسفورماتور خشك 1توزیع

 75. حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت

 76. رله های حفاظتی بدون منبع تغذیه كمكی

 77. مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده با در نظر گرفتن هزینه تغییر در سیستم حفاظت

 78. شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رله هوشمند حفاظت ترانس زمین

 79. مقاومت مرزی خطا در مورد حفاظت دیستانس مجهز به ارتباطات مخابراتی دارای مشخصة مهو

 80. تخمین فازور برای مقاصد حفاظتی به روشی مؤثر با استفاده از پنجرة اطلاعات نصف سیکل

 81. مروری بر سوابق کاربرد کنترل کننده قابل برنامه ریزی در حفاظت وکنترل پست ها با هدف استفاده از آن در ارتقاء عملکرد حفاظت اتصال زمین مقاوم

 82. ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق

 83. بررسی عملکرد حفاظت های محلی در هنگام نوسانات زاویه ای

 84. پیاده سازی سیستم حفاظت از راه دور به منظور استفاده در PLC دیجیتال

 85. پیاده سازی سیستم حفاظت از راه دور به منظوراستفاده در PLCدیجیتال

 86. بررسی عملکرد حفاظتهای محلی در هنگام نوسانات زاویهای

 87. مقاومت مرزی خطا در مورد حفاظت دیستانس

 88. تخمین فازور برای مقاصد حفاظتی به روشی مؤثر با استفاده از

 89. بررسی و تحلیل کارایی شبکه های مخابرات نوری و حفاظت های مورد استفاده در آن

 90. بررسی و شبیه سازی مشکلات حفاظت دیستانس برای خطوط جبرانسازی شده

 91. حفاظت شبکه توزیع شامل منابع انرژی پراکنده گردان در برابر جزیره شدن با استفاده از مولفه های متقارن ولتاژ و جریان با توجه به اثر خطا بر پارامترهای آشکارسازی

 92. طراحی حفاظت ویژه با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی خطوط انتقال

 93. حفاظت دیستانس خطوط انتقال بر مبنای شبکه عصبی Radial Basis Function

 94. حفاظت خطوط انتقال دو مداره بر اساس انرژی امواج گذرای ناشی از وقوع خطا

 95. لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی

 96. تنوع-مرتبه l برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در سرویس های مکان-مبنا

 97. حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده

 98. امکا ن سنجی بهره برداری حلقوی از شبک ههای توزیع فشار ضعیف از دیدگاه تلفات، قابلیت اطمینان و هماهنگی حفاظتی

 99. مقدمه ای بر آلودگی نور و حفاظت از محیط شب

 100. الگوریتم تشخیص اشباع ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی، مبتنی بر تخمین نمونه های بعدی

 101. روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای