عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

توزیع


 1. استفاده از روكش نفوذی گوگرد در تیرهای بتنی شبكه های توزیع برای افزایش دوام و عمر آنها

 2. مطالعه و بررسی امكان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع

 3. اصول انتخاب و برآورد ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

 4. جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الكتریكی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیك

 5. كاهش هارمونیك جریان بارهای غیرخطی با استفاده از روش تزریق هارمونیك در شبكه های توزیع

 6. روشهای شناخت و كاهش تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع

 7. مدخلی بر قابلیت اطمینان(پایائی) در شبكه توزیع و گامهایی جهت برآورد شاخص های مربوطه

 8. كاربرد محدودساز رزنانسی LC برای كاهش سطح اتصال كوتاه در پست های توزیع

 9. تعیین شكل بهینه شبكه توزیع جهت كمترین تلفات در بهره برداری

 10. بارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع

 11. خطاهای امپدانس بالا در شبكه توزیع بررسی روشهای تشخیص و آزمایش روی شبكه توزیع

 12. محاسبه تلفات در خطوط توزیع انرژی بوسیله یك روش جدید احتمالی

 13. نقش اساسی انجام تعمیرات با روش خط گرم در كم كردن میزان خاموشی شبكه های توزیع نیرو

 14. طراحی بهینه شبكه های شعاعی فشار متوسط توزیع به كمك هوش مصنوعی

 15. پیش بینی بار در شبكه های توزیع به روش رگرسیون بهبود یافته

 16. برنامه ریزی برای گسترش بهینه پست های توزیع در شبكه های با مقیاس بزرگ

 17. روش های برآورد فنی و اقتصادی در طراحی شبكه های توزیع برای مناطق روستایی

 18. بررسی وضعیت ایمنی در شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

 19. ضرورت برنامه ریزی و مراعات ظرفیت های ذخیره ای عقلائی در سیستم توزیع نیرو

 20. طراحی جامع شبكه های توزیع و بررسی فنی اقتصادی آن

 21. اثرات نامتعادلی بار در شبكه های توزیع

 22. تنظیم ولتاژ و توان راكتیو در شبكه های توزیع با توجه به مسائل اقتصادی

 23. نوسانات ولتاژ در شبكه های توزیع و شبیه سازی دینامنیكی از راه اندازی موتورهای القایی در شبكه

 24. دیدگاههای مهم برنامه ریزی كوتاه مدت در سیستم های توزیع

 25. بررسی كاربرد و عدم كاربرد برقگیر در ترانسفورماتورهای توزیع مناطق روستایی

 26. حفاظت عملی در توزیع و كوردینه آن با فوق توزیع

 27. نقش ترانسفورماتورهای توزیع در تلفات شبكه

 28. گذرای ناشی از سوئیچ كردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها

 29. مشكلات ناشی از كاربرد انبوه لامپهای كم مصرف بر روی شبكه های توزیع

 30. سیستم حسابداری برای شعب برق سركتهای توزیع نیروی برق

 31. چگونگی تشكیل شركتهای خصوصی توزیع برق و تنظیم تعرفه فروش آنها

 32. تعیین مكان و ظرفیت بهینه خازن در شبكه های توزیع با استفاده از روش گرادیان برداری

 33. نرم افزار برآورد بار و انرژی در برنامه ریزی سیستم های توزیع انرژی الكتریكی

 34. انتخاب بهینه سیستم توزیع برق و رابطه آن با زمین در شبكه های فشار ضعیف از دیداه ایمنی

 35. بررسی علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهای چند پست فوق توزیع شبكه آذربایجان و روشهای مناسب جلوگیری از این حوادث

 36. تاثیر خطای پیش بینی بار در طراحی اقتصادی پست های فوق توزیع

 37. پیش بینی بار در شبكه توزیع بوسیله شبكه های عصبی

 38. مشتركین برق و شركتهای توزیع (كنكاشی در انتظارات متقابل)

 39. اثرات ارزشیابی و تعیین پارامترهای مناسب آن در شركتهای توزیع

 40. بكارگیری سیستم GIS در برنامه ریزی و تحلیل سیستم های توزیع انرژی الكتریكی

 41. نگرشی واقع بینانه به كاربرد كامپیوتر در شبكه های توزیع

 42. كاربرد سیستم های هوشمند برای كاهش تلفات در شبكه های توزیع

 43. تجزیه و تحلیل حوادث شركت های توزیع و راههای پیشگیری از حوادث

 44. محاسبهقابلیت اعتماددر سیستم توزیع به عنوان پارامتری در تعیینوضعیت شبكه موجود و طراحی شبكه جدید

 45. سیستم اطلاعات تصویری شبكه های توزیع

 46. داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبكه های توزیع و پیشنهاد روش جمع آوری آنها در شركت های توزیع

 47. انتخاب حفاظت اصلی و پشتیبان ترانسفور ماتورهای توزیع توسط كامپیوتر

 48. شبكه های عصبی چند لایه به صورت الگوریتمی برای عیب یابی سیستم های توزیع الكتریكی

 49. بررسی تاثیر ابعادشبكه های توزیع محلی بر روی سرعت حل معادلات خطی موجوددر الگوریتم ها ی شبكه برق

 50. مردمشركتهای توزیع برقایمنی

 51. حفاظت ترانسفور ماتورهای توزیع در شبكه های شعاعی توسط یك رلهمیكروپروسسوری در منبع

 52. معایب و محاسن ارزیابی عملكردهای سالیانه شركت های توزیع توسط وزارت نیرو و پیشنهاد روشهای جدید ارزیابی

 53. كاهش اضافه ولتاژهای ناشی از كلیدزنی خازن در شبكه های توزیع

 54. مدلسازی بار شبكه های توزیع بر اساس اطلاعات ثبات ها

 55. بررسی فلش ولتاژ در شبكه های توزیع و فوق توزیع به همراه تاثیر عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلی

 56. روش بهبود یافته برای برآورد بار در شبكه های توزیع با در نظر گرفتن سطوح خالی از بار

 57. بكارگیری اتوماسیون جهت كاهش تلفات قسمتی از شبكه توزیع شهرستان بهبهان

 58. ارائه ساختار اینتر فیسینگ در اتوماسیون توزیع و استفاده از آن در شبكه توزیع جنوب غرب تهران

 59. كاربرد كد شناسایی یكپارچه برای شبكه های توزیع در سطح كشور

 60. جایابی پست های توزیع بوسیله شبكه های عصبی

 61. مدلسازی بار شبكه های توزیع با استفاده از اطلاعات آماری مشتركین

 62. پخش بار احتمالاتی در شبكه های توزیع انرژی

 63. جایگاه خدمات مشتركین در شركت های توزیع برق و رشهای بهبود آن

 64. تشكیل شركت توزیع برق روستایی یك ضرورت

 65. نظام بودجه در شركت های توزیع برق چالشها-تنگناها-چشم انداز

 66. محاسبه بهای توان راكتیو عبوری از شبكه های توزیع

 67. بررسی بهترین روشهایتامین مالی در شركتهای توزیع

 68. بررسی تاثیر دوره های آموزشی كوتاه مدت(ضمن خدمت) بر افزایش بهره وری كاركنان شركت توزیع

 69. چگونه ایمنی را در بهره برداری توزیع برق متحول كنیم

 70. پاكسازی حریم خطوط توزیع با نگرشی بر حفظ محیط زیست

 71. تجزیه و تحلیل حوادث شركت های توزیع نیروی برق و راههای پیشگیری از آن

 72. اداره بهره برداری آینه شركت توزیع یا شاهراه اطلاعات

 73. تحلیل زنجیره ارزش رقابتی پورتز در فعالیت های توزیع

 74. بررسی شبكه های توزیع هوایی و زمینی و مقایسه مزایا و معایب آنها نسبت به هم

 75. طراحی بهینه شبكه های توزیع نیرو با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 76. آرایش مجدد شبكه های توزیع بوسیله الگوریتم ژنتیك

 77. توجیه اقتصادی نصب خازن در شبكه های توزیع

 78. كاربرد خازنهای ثابت و اتوماتیك جهت تنظیم ولتاژ در شبكه توزیع

 79. بررسی نمونه ای ترانسفورماتورهای توزیع سوخته شده

 80. خوردگی و تخریب تجهیزات پست های توزیع و انتقال

 81. ارزیابی اقتصادی و انتخاب بهینه خازن های موازی در شبكه توزیع خوزستان

 82. ضریب تلفات در خطوط توزیع با بار ناپیوسته

 83. تعیین مدل تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع بطور دقیق

 84. شركتهای توزیع در چرخه عمر سازمانی

 85. ساختار مدیریت توزیع نیرو، از دیدگاه دامنه ای همواره در حال تغییر و ارتباط آن با توسعه اقتصادی

 86. بررسی شرایط آب و هوایی بر روی عمر و عملكرد ترانسفورماتورهای توزیع

 87. ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

 88. بررسی نقش اتصالات ثابت در شبكه های فشار ضعیف توزیع برق

 89. شناسایی پدیده فیلیكر ولتاژ ناشی از بهره برداری ترانسهای جوشكاری و حذف این پدیده از شبكه توزیع

 90. كاربرد محاسبات قابلیت اعتماد در تعیین نقاط مانور شبكه های توزیع

 91. افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر ترانسهای توزیع قدیمی و فرسوده

 92. طراحی هوشمند شبكه های توزیع در دو سطح ولتاژ

 93. نظام برنامه نویسی شیء گرا در توسعه نرم افزارهای مخاسباتی مكانیزاسیون شبكه های توزیع نیروی برق

 94. طرح هماهنگی عایقی تجهیزات شبكه توزیع به روش متداول

 95. یك روش اقتصادی بهبود قابلیت اطمینان شبكه توزیع نیرو

 96. وضعیت موجود و آینده هارمونیكها در شبكه های توزیع

 97. بررسی فنی اقتصادی پست های توزیع فشرده

 98. بازیابی سیستم های توزیع با استفاده از یك روش جستجوی ابتكاری جدید

 99. مطالعه و شناسایی شبكه توزیع با استفاده از دستگاه ثبات پارامترهای شبكه (طراحی و ساخت )

 100. حفاظت خطای فاز به زمین و كاربرد ترانس زمین برای شبكه های توزیع

 101. روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبكه های توزیع

 102. اعتبارسنجی پروتکل ارسال پیام در یک سیستم توزیعی زمانی

 103. مدیریت اقتصادی هادی ها درشبكه های توزیع و طراحیِ نوع جدید هادی ها

 104. انتخاب بهینه خازن های موازی در شبكه توزیع

 105. چند مدل مناسب جهت محاسبه جریمه بدی مصرف در شبكه های توزیع نیرو

 106. استفاده از برنامه های كامپیوتری در طراحی و برنامه ریزی شبكه های توزیع نیرو

 107. بهبود مشخصات دینامیکی سیستم PV متصل به شبکه توزیع

 108. مکان یابی DG به منظور بهبود پایداری ولتاژ شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

 109. بهبود توزیع اقتصادی بار در حضور سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن محدودیت های سوخت و آلودگی با استفاده از الگوریتم اجتماع زنبور عسل

 110. مدیریت بهره‌برداری روزانه‌ی شبکه‌های توزیع به صورت چندهدفه با روش تعامل فازی با در نظر گرفتن حضور پیل‌های سوختی

 111. انتخاب باند فرکانسی بهینه در اتوماسیون شبکه های توزیع با بهره گیری از AHP

 112. ارزیابی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود در شبکه

 113. نقش كولرهای آبی در كاهش مصرف برق شبكه های توزیع نیرو

 114. بهینه كردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن

 115. اتصال زمین در شبكه های توزیع فشار ضعیف

 116. تاثیر كلیدزنی خازن فشارقوی بر روی شبكه های توزیع و صنعتی

 117. بررسی القاء ولتاژ بر روی خطوط سیستم توزیع بر اثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثیر سیم زمین و برقگیر بر روی دامنه ولتاز القایی

 118. نقش انواع بارها(مصرف كنندگان) در ایجاد هارمونیك ها در شبكه توزیع، اثرات و كنترل هارمونیك ها

 119. روان آموزی ایمنی مدلی پیشگیرانه برای حوادث در صحنه های گسترده، پراكنده و عملیات لحظه ای توزیع نیروی برق

 120. اثرات عدم تعدل بار در شبكه های توزیع

 121. بررسی علل بروز حوادث در شبكه های توزیع نیرو و روشهای پیشگیرانه از آن

 122. تحلیل مالی در سیستم های توزیع

 123. روشهای بهره گیری بهینه از سیستم روشنایی عمومی در توزیع برق منطقه ای خراسان

 124. تحلیلی بر پدیده خطای داخلی در تابلوهای فلزی تمام بسته در شبكه های توزیع نیرو

 125. ارائه روشی جهت تخمین سهم هارمونیکی بارها و اهمیت آن در تعیین طول عمر مفید تجهیزات در شبکه‌های توزیع برق

 126. توزیع کلید در شبکه‌های حسگر بی‌سیم غیرهمگن با استفاده از دانش آرایش

 127. روشی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ذرات در توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها با درنظرگرفتن تاثیر شیرهای بخار و محدودیت آلودگی

 128. توزیع چگالی جریان هارمونیکی ترانسفورماتورهای سه فاز توزیع تحت بارهای غیرسینوسی با استفاده از المان محدود

 129. جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم قورباغه

 130. استفاده از الگوریتم QPSO برای بازآرایی سیستم های توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات

 131. مدیریت بهینه انرژی در شبکه توزیع از منظر مدیریت دارایی با در نظر گرفتن بازار برق و منابع تولید پراکنده

 132. بررسی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر کاهش تلفات ناشی از توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان یزد با در نظر گرفتن حدود پایداری ولتاژ

 133. بهره برداری ترکیبی از سیستم توزیع DC مستقل از شبکه و سیستم های PV جهت تغذیه بارهای نامتعادل

 134. تجدید آرایش در فیدرهای توزیع با در نظرگرفتن تولیدات پراکنده

 135. استفاده از اتصالات بی سیم روی تراشه با هدف کاهش تأخیر شبکه ی توزیع سیگنال ساعت

 136. شناسایی رویدادهای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم نا متجانس

 137. مدل سازی و شبیه سازی مزرعه بادی بینالود و بررسی تاثیرات آن بر شبکه توزیع خراسان

 138. استخراج ویژگی‌های مربوط به توزیع رنگدانه از تصاویر ضایعات رنگدانه‌ای به منظور تشخیص خودکار ضایعات ملانوما از خوش‏خیم

 139. نوبت‌بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن‌های توزیع شده مبتنی بر بیشینه‌سازی مجموع نرخ

 140. ارائه الگوریتم مسیریابی انتشار امتیازی توزیع پذیر

 141. تعیین مکان و اندازه بهینه خازن با استفاده از ضرایب حساسیت تلفات و روش هوشمند بهینه‌سازی اجتماع ذرات در شبکه توزیع شهر تبریز

 142. روش هوشمندانه جهت تعیین تخمین اولیه از آناتومی ریه و قلب با شیوه‌ایی مبتنی بر الگوریتم مدل‌های توزیع شده نقطه‌ایی

 143. اعمال یک الگوریتم جدید توزیع بار پویا روی مسیرهای چندگانه

 144. الگوریتم کنترل توان توزیعی با بهینه‌سازی چند منظوره با بهبود ثابت در سیستم‌های رادیویی سلولار CDMA

 145. ارائه روش جدیدی جهت تعیین پهنای باند مدولاسیون هیسترزیس چندباندی در اینورتر هفت سطحی آبشاری با کاربری در جبران‌ساز استاتیکی سیستم توزیع

 146. محاسبه زمان دقیق شاخص کیفیت توان و بهبود آن در سیستم های توزیع

 147. کنترلر فازی جهت کنترل ولتاژ لینک DC اینورتر پنج سطحی آبشاری با کاربری در جبران‌ساز استاتیکی سیستم توزیع

 148. تعیین خودکار نقشه سه بعدی ضخامت غضروف‌های مفصل لگن در تصاویر چند مقطعی تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل آماری توزیع نقطه‌ای

 149. یك روش جدید برای توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه های حرارتی با در نظر گرفتن تلفات, مبتنی بر توان نقاط valve

 150. مروری بر روشهای بهینه سازی و كنترل سیستم های توزیع

 151. جایگاه و نقش نظام آموزش و تدوین نظام آموزشی مناسب برای بخش توزیع

 152. بازنگری جداول فلش سیم برای شبكه های توزیع

 153. صرفه جویی در توسعه شبكه های توزیع و انتقال نیرو

 154. تاثیر خاموشی ها در فرسودگی و استهلاك تاسیسات شبكه های توزیع

 155. بررسی ساختار انواع ترانسفورماتورهای توزیع در شبكه برق مازندران

 156. مشكلات موجود در جهت ارائه استاندارد اجرایی برای پست های فوق توزیع كشور

 157. رابطه بهر برداری نادرست با سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

 158. مكانیزاسیون شبكه های توزیع(نقش مكانیزاسیون در بهینه سازی و به هنگام سازی بهره بردای شبكه های توزیع)

 159. مدیریت توزیع انرژی با استفاده از سیستم M-SCADA در شبكه های توزیع

 160. تعیین مكان، ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای توزیع

 161. كاربرد هوش مصنوعی در یافتن محل عبور بهینه كابل های توزیع

 162. برنامه كامپیوتری "تحلیل گر شبكه توزیع"

 163. تعیین بهینه ظرفیت و محل نصب خازن در سیستم های توزیع(جهت بهینه سازی تلفات توان)

 164. اثر ترانسفورماتورهای خانگی بر روی شبكه توزیع كشور

 165. آنالیز حساسیت برای انتخاب كابل در سیستم های توزیع قدرت الكتریكی

 166. مقایسه سیستم های یك فاز و سه فاز در شبكه های توزیع نیرو

 167. كاربرد مقره های رزینی در شبكه های توزیع

 168. تاثیر هارمونیك های جریان بر زمان عمل رله های IDMT در شبكه های توزیع

 169. پردازش نقشه های جغرافیایی برای سیستم اطلاعات جغرافیایی شبكه های توزیع

 170. ضرورت برنامه ریزی علمی در شبكه توزیع برق كشور

 171. اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاه های الكتریكی و روشهای اصلاح آن در شبكه توزیع

 172. آزادسازی قدرت نهفته در شبكه های توزیع

 173. تشریح آماری و آزمون تجربی تلفات در شبكه های توزیع(تحلیلی در تلفات بخش مصرف روستایی)

 174. جایگاه شركت های توزیع در صنعت برق ایران

 175. كاربرد شبكه های عصبی در عیب یابی سیستم های توزیع الكتریكی

 176. برنامه ریزی منطقی برای تشخیص عیب در شبكه های حلقوی توزیع

 177. حفاظت و ایمنی تجهیزات شبكه های توزیع و لوازم مصرف كنندگان در مواقع رفتار غیرعادی شبكه

 178. نگرشی بر حفاظت شبكه های توزیع در تحلیل حادثه ای كه دو برادر را به قربانی گرفت

 179. نصب بهینه خازن های موازی در سیتم های توزیع

 180. تعیین ضریب قدرت اقتصادی بر اساس خازن گذاری در شبكه توزیع

 181. بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الكتریكی

 182. سیستم توزیع نیرو را دریابیم

 183. نقش ترانسفورماتورها در كاهش ضریب اطمینان برق رسانی شبكه های توزیع نیرو

 184. منافع اقتصادی نصب خازن در شبكه های توزیع

 185. جایگاه و نقش آموزش و تدوین نظام آموزشی مناسب برای بخش توزیع

 186. سیستم كنترل پیشرفته شبكه توزیع برق با استفاده از تكنولوژی جدید مخابراتی

 187. پیش بینی های ایمنی جخت جلوگیری از برق گرفتگی در شبكه های توزیع و مصرف

 188. بررسی آمار عیوب ترانسفورماتورهای توزیع

 189. كاربرد سیستم های ترموگرافیك مادون قرمز در تعمیرات و بازرسی های فنی شبكه های توزیع نیرو

 190. پخش بار مستقیم در شبكه های سیستم توزیع

 191. اصلاح ولتاژ القایی در شبكه های توزیع هوایی

 192. بررسی مشكلات شبكه های توزیع در مناطق ساحلی

 193. بررسی مشكلات شبكه های توزیع در مناطق ساحلی استان هرمزگان

 194. ترانسفورماتورهای هرمتیك و كاربرد آنها در شبكه های توزیع

 195. بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات عمده زیان بار شبكه های توزیع

 196. بررسی و ارزیابی اضافه ولتاژهای ناشی از برق دار كردن خطوط هوایی و كابلهای زمینی 20 كیلوولتی در شبكه های توزیع

 197. آثار پیری و فرسودگی اجزاء شبكه های توزیع و فوق توزیع نیرو

 198. بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبكه های توزیع

 199. طراحی پایه های بتنی برای خطوط انتقال و توزیع نیرو

 200. معایب و محاسن ارزیابی سالیانه شركت های توزیع توسط وزارت نیرو و پیشنهاد روشهای جدید ارزیابی

 201. موانع و مشكلات فرایند آموزش در بخش توزیع برق

 202. طرح برونسپاری فعالیتهای بخش توزیع

 203. برآورد ضررهای اقتصادی ناشی از خطای قرائت كنتورها با مدل سازی ترانسهای جریان در شبكه های توزیع

 204. اصلاح رو ش حسابداری قیمت تمام شده قرار داد توسعه و احداث در شركت توزیع نیروی برق شیراز

 205. استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از شبكه های توزیع

 206. تاثیر نامطلوب پارامترهای الكتریكی شبكه توزیع بر كنتورهای الكترونیكی ازمنظر سازگاری كنتورها با شبكه

 207. تحلیل و بررسی ویژگیهای اقتصادی استفاده از منابع انرزی تجدید پذیر بعنوان منابع تولید پراكنده در شبكه های توزیع

 208. اتصال زمین در شبكه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی

 209. بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبكه توزیع برق در محدوده شركت توزیع شمالغرب تهران

 210. حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت

 211. بررسی عوامل مؤثر در بروز خطای فاز به زمین در فیدرهای شركت توزیع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحی جهت كاهش خطا

 212. استفاده از نتایج اجرای طرح مكانیزاسیون توزیع در بهینه سازی شبكه و بستر سازی برای اتوماسیون

 213. تخمین تلفات انرژی به روش تئوری فازی در شبكه های توزیع فشار ضعیف

 214. بهبود الگوی بار مصرفی در شبكه توزیع با بكارگیری سیستم های PV

 215. بررسی و بهبود كیفیت ولتاژ شبكه های 400 ولت دارای آسانسورهای برق (مطالعه موردی : سیستم فشار ضعیف توزیع مشهد)

 216. آنالیز و بررسی كیفیت توان الكتریكی درشبكه های توزیع چهارسیمه با در نظر گرفتن اتصال زمین چند گانه

 217. كنترل ولتاژ در شبكه های توزیع الكتریكی شعاعی توسط جبران ساز سری GCSC با استفاده از منطق فازی

 218. ارائه یك روش كنترلی قابل انعطاف برای سیستم تولید پراكنده جهت بهبود شاخصهای كیفیت توان در شبكه توزیع

 219. استفاده از فیلترهای هیبرید برای بهبود كیفیت توان شبكه های توزیع دارای منابع تولید پراكنده توربینهای بادی

 220. ارائه الكترود و روش اجرای جدیدی برای سیستم اتصال زمین در شبكه های توزیع

 221. توزیع بهینه توان راكتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیك بهبود یافته جهت كاهش تلفات شبكه قدرت

 222. اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستمهای توزیع چهارسیمه

 223. پارامترهای مخابراتی خطوط توزیع قدرت و حداقل سازی اثرات این پارامترها بر دیتای ارسالی

 224. جایابی برقگیر در شبكه توزیع براساس تكنیكهای منطق فازی

 225. بررسی ضرورت ها و اصول بهینه اتوماسیون شبكه های توزیع

 226. امكان سنجی اعمال سیستم اتوماسیون در شبكه های توزیع برق ایران

 227. بار گذاری بهینه ترانسفورماتورهای توزیع برق

 228. محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع

 229. بازآرایی بهینة فیدرها جهت نیل به كمترین تلفات، بهترین كیفیت و بیشترین امنیت در توان الكتریكی توزیع شده

 230. بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر كلیدزنی ناقص در شبكه های توزیع نیروی برق

 231. ارائه یك روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبكه های توزیع شعاعی

 232. پتانسیل كاهش پیك بار شبكه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع

 233. ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الكتریكی

 234. بررسی مسئله تخصیص بار در شبكه های توزیع در محیط فازی

 235. روش حفاظت از ترانسفورماتور خشك 1توزیع

 236. بررسی فنی واقتصادی سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع شامل تصفیه فیزیكی وشیمیائی روغن

 237. الگوریتم طراحی و ساخت ترانسفورماتور تزریق جریان جهت آزمون نوعی ادوات توزیع

 238. بهینه سازی شبكه های توزیع

 239. ارائه روشی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع به روش الگوریتم ژنتیك (GA)

 240. روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبكه توزیع الكتریكی

 241. بررسی انرژی توزیع نشده مدیریت برق ارسنجان

 242. بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای كشاورزی بر شبكه توزیع

 243. بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبكه توزیع شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

 244. كاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع

 245. بررسی مشكلات اجرائی و بهره برداری شبكه های توزیع در مناطق سردسیر

 246. شاخص, اولویت بندی, امتیاز بندی, حادثه, انرژی توزیع

 247. اولویت بندی فیدرهای 20Kv شبكه توزیع شهرستان ساری جهت بهره برداری بهینه و اتوماسیون

 248. كاربرد نظریه صف بندی در بهره برداری بهینه از شبكه های توزیع نیروی برق

 249. روشی نوین در تجدید آرایش شبكه های نا متعادل توزیع با استقاده از جابجایی شاخه ها

 250. جبران سازی سریع توان راكتیو در شبكه های توزیع انرژی الكتریكی با استاتكام به روش تئوری منطق فازی

 251. مزایای بكارگیری ترانسفورمرهای با تلفات پایین در شبكه های توزیع نیروی برق

 252. اقدامات پیشگیرانه تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای توزیع تهران

 253. ارزیابی عملکرد و برآورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکه های توزیع مناطق آلوده

 254. یک الگوریتم جدید جهت کلید زنی خازن های شبکه توزیع

 255. کوچک سازی پست های توزیع و ارزیابی منافع حاصل از کاهش تلفات ناشی از آن در شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

 256. محاسبه جریان اتصال کوتاه شبکه های توزیع فشار ضعیف به کمک مدل چهار امپدانسی

 257. بررسی فنی و اقتصادی بکارگیری کلیدهای خلا در شبکه های توزیع نیروی برق ایران

 258. بررسی دلایل بروز عیب ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع شهر تهران بر اساس مشاهدات کارگاهی و ملاحظات آماری

 259. روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای

 260. بررسی فنی و اقتصادی اتوماسیون پستهای توزیع به روش DLC (در 15 پست شرکت توزیع شمالشرق تهران برای اولین بار در کشور)

 261. مدل سازی و شبیه سازی فرکانس بالای ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 33/04 KV با استفاده از اندازه گیری پاسخ فرکانسی

 262. مطالعه میدانی و عملی علل معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع نواحی شمالی کشور

 263. بازیابی بار شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تولید پراکنده

 264. مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از روش شاخه و کران

 265. بررسی نحوه بهره برداری موثر از ترانسهای توزیع به منظور کاهش تلفات

 266. بهینه سازی آرایش شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

 267. بررسی استراتژیک تلفات در شبکه توزیع استان بوشهر

 268. روش جدید جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از نرم افزار PSAT

 269. بحثی روی تجدید ساختار سیستم توزیع برق در جهت کاهش تلفات

 270. جایابی خازن در سیستم های توزیع سه فاز با بارهای غیر خطی و نامتعادل

 271. برآورد اقتصادی بهره برداری از ریکلوزرها در شبکه توزیع نیروی برق با مطالعه موردی استان بوشهر

 272. بازآرایی شبکه های توزیع با توابع هدف چند منظوره فازی

 273. بررسی اثر نصب کابل خودنگهدار در بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه های توزیع فشار ضعیف هوایی

 274. ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های توزیع نیرو با بررسی اتفاقات شبکه فشار متوسط در محدوده منطقه برق شمیران

 275. برنامه ریزی فیدرهای فشار متوسط جهت اعمال خاموشی های برق با برنامه در مناطق شهری تحت پوشش شرکت توزیع برق اهواز با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره

 276. ارزیابی متعادل سازی شبکه توزیع و تاثیر آن بر جریان نول

 277. رزونانس و فرورزونانس در شبكه های توزیع

 278. باز آرایی چند منظوره در شبكه های توزیع نامتعادل

 279. كاربرد تصمیم گیری چند خصیصه ای در برنامه ریزی احداث شبكه های توزیع

 280. محل یابی خطا در فیدرهای 20 كیلوولت توزیع شعاعی بر اساس نمونه های ولتاژ و جریان گرفته شده توسط ثبات ریكلوزرها

 281. برنامه ریزی بهینه ظرفیت و محل پست های توزیع

 282. استفاده از محدود كننده ابررسانایی جریان خطا در سیستمهای توزیع شعاعی برای بهبود مسأله افزایش دینامیكی ولتاژ

 283. مطالعه رابطه جریان نشتی بامیزان آلودگی در مقره های سرامیكی توزیع

 284. مدلسازی تأثیر اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبكه های توزیع انرژی الكتریكی

 285. استفاده بهینه از حداكثر ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

 286. تشخیص و نظارت تركیبی، تاریخی، روش بهینه جهت تعیین وضعیت داخلی ترانسفورماتور توزیع زمینی

 287. شناسایی و حذف ظرفیتهای اضافی ترانسهای منصوبه در شبكۀ توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر

 288. شناسایی عوامل سازمانی و شغلی استرس زا کارکنان امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق

 289. توجه به خوردگی در سیستم زمین ضرورتی انکار ناپذیر در شبکه های توزیع

 290. بهینه نمودن انرژی های توزیع نشده در شبکه های توزیع گلستان

 291. تحلیل علل ازدیاد عیوب سرکابلها و مفصل های خطوط فشار متوسط و ارائه راه حل پیشگیرانه جهت کاهش خرابی آنها در شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

 292. تطبیق حفاظت اضافه جریان برای فیدرهای توزیع با تولید پراکنده

 293. بررسی تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع

 294. کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از سلف های متغیر با هسته های متعامد و بررسی نتایج آزمایشگاهی

 295. اندازه گیری بررسی و بهبود نوسانات ولتاژ شبکه توزیع برق شهر مشهد

 296. کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های توزیع برق

 297. ضرورت مهندسی مجدد در شرکتهای توزیع در راستای افزایش رضایتمندی مردم

 298. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اثر بخشی ارتباطات در شرکت توزیع برق شمالغرب تهران و ارائه الگوی مناسب

 299. مدیریت تراکم در خطوط توزیع انرژی الکتریکی به روش بازآرایی بار در محیط تجدید ساختار یافته

 300. جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبكه توزیع بكمك الگوریتم ژنتیك با هدف كاهش تلف توان اهمی شبكه

 301. محاسبه تلفات انرژی شبكه های توزیع در محیط غیر دقیق

 302. كیفیت توان از دید مهندسین توزیع

 303. كاربرد فیلترهای فعال در شبكه ای توزیع برق

 304. مدلسازی شبكه توزیع برق با نرم افزار ATP جهت بررسی كیفیت توان در حالت های مختلف اختلال در شبكه

 305. بررسی اثر مقاومت زمین برقگیر اكسید روی بر تعداد قطعی های ناشی از صاعقه در یك خط توزیع

 306. سیستم DSAP جامع مهندسی توزیع و كاربرد آن در تهیه طرح جامع توسعه و اصلاح شبكه توزیع

 307. روش اندازه گیری كیفیت توان در شبكه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج اندازه گیری مشتركین بزرگ برق تهران

 308. بررسی مشكلات مشتركین شركت توزیع نیروی برق شیراز و ارائه راهكارهای مناسب

 309. بازیابی حداكثر بار در شبكه ای توزیع همراه با حذف بار بهینه با استفاده از هوش مصنوعی

 310. آنالیز رفتار با فیدر به منظور اعمال مدیریت سمت تقاضا در شبكه های توزیع

 311. عوامل موثر در تعیین تعداد پرسنل شركت های توزیع نیروی برق

 312. بهره وری و نظام پرداخت كارانه در شركت های توزیع نیرو

 313. تجدید آرایش شبكه های توزیع برای كاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف

 314. گروه های خط گرم راهكاری موثر در كاهش و حذف خاموشی های با برنامه در بخش توزیع

 315. بررسی ساختمان ترانسفورماتورهای خارجی موجود در شبكه های توزیع

 316. بررسی علل انفجار ترانسفورماتورهای ولتاژ در شبكه های توزیع

 317. بررسی فنی بازیافت روغن و افزایش عمر ترانسفورماتورهای توزیع

 318. بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به كمك نرم افزار EMTP

 319. نقش مدیریت بهره برداری و تعمیرات در شبكه های توزیع

 320. ارزیابی نت در ترانسفورماتورهای شبكه های توزیع با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و معاومنت برنامه ریزی و تحقیقات

 321. مقایسه یك روش ابتكاری و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازی ظرفیت و كاهش تلفات در شبكه های توزیع از طریق جایابی بهینه نیروگاه های كوچك تولید پراكنده

 322. اصول انتخاب و برآورد ظرفیت و بكارگیری بهینه از تراسفورماتورهای توزیع

 323. وGPS و كاربرد آن در جابجایی خودروهای عملیاتی شركتهای توزیع برق

 324. روش بهینه عیب یابی در شبكه های توزیع

 325. مدیریت ایمنی منابع انسانی در شركتهای توزیع براساس نظریه تصمیم گیری

 326. لزوم اصلاحات ساختاری در بخش توزیع(پیكره بندی خصوصی در قالبی دولتی)

 327. بررسی روش فعلی ارزیابی شركت های توزیع و پیشنهاد روش جدید

 328. اتوماسیون- مدیریت شبكه توزیع (DMS) و بررسی مشكلات عدم اجرایی آن در شهر تهران

 329. تعادل بار و فاز در سیستم توزیع قدرت

 330. ارائه طرح بهینه كلیدزنی به منظور كاهش تلفات در شبكه های توزیع

 331. متعادل سازی بار و كاهش تلفات در شبكه توزیع بوشهر به كمك كنترل توان راكتیو

 332. میزان تلفات توان در سیستم توزیع نیرو، نگرانی ها و افسوس ها

 333. بررسی تلفات بخش توزیع برق و تبعات اقتصادی آن

 334. ساماندهی شركت های توزیع برق در راستای برنامه سوم توسعه كشور

 335. منابع انسانی در شبكه های توزیع نیرو

 336. بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش و تعهد سازمانی مدیران یك شركت توزیع نیروی برق

 337. آموزش كاربردی و نیاز شركت های توزیع نیرو

 338. بررسی اثر فرسودگی اجزا و اتصالات نامناسب بر تلفات شبكه توزیع

 339. كاربرد منحنی های رشد در الگوسازی تقاضای انرژی الكتریكی (مطالعه موردی: در سطح شبكه توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری)

 340. معرفی سیستم HVDCLight به عنوان یك آلترناتیو اقتصادی در شبكه های توزیع

 341. روشهای تشخیص صحت عملكرد برقگیرهای شبكه های توزیع

 342. طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع با استفاده از روش الگوریتم ژنتیك

 343. بررسی كارآئی هادی های آلومینیومی در خطوط توزیع نیرو

 344. تاثیر آلودگی و رطوبت بر كارائی مقره ها در شبكه های توزیع

 345. فیوز قدرت الكترونیكی و كاربرد آن در حفاظت شبكه توزیع

 346. استفاده عملیاتی از نرم افزارهای مكانیزاسیون محاسبات مهندسی توزیع در شركت توزیع جنوب شرق تهران

 347. بررسی نتایج پیاده سازی نرم افزار محاسبات مهندسی توزیع modec در شهرك حكیمیه، منطقه برق تهرانپارس

 348. برنامه ریزی استراتژیك در شركت توزیع

 349. ارزیابی نتایج حاصل از تجدید ساختار( خصوصی سازی) بخش توزیع برق ایران

 350. ضرورت سازماندهی خرید و ارتقا كیفیت تجهیزات بخش توزیع

 351. محاسبه یراق آلات مورد استفاده در شبكه های توزیع، براساس توجیهات فنی و اقتصادی

 352. مقایسه SCC و TCR مقایسه از دیدگاه هارمونیك های تزریقی به شبكه توزیع

 353. تبیین فرهنگ سازمانی در شركت توزیع نیروی برق مازندران بر اساس الگوی فرهنگی گرت هافستد

 354. بررسی كیفیت توان در قسمتی از شبكه توزیع شیراز

 355. مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی كیفیت توان در شبكه توزیع

 356. گزارش تحلیلی نصب خازنهای فشار ضعیف در شبكه توزیع برق استان كردستان

 357. ارائه شاخصی مناسب جهت ارزیابی، تعیین حد بارگذاری و پایداری ولتاژ در فیدرهای توزیع

 358. بررسی تاثیر وصول مطالبات مشتركین در پیشبرد سرمایه گذاری شركت توزیع برق استان اصفهان

 359. بررسی مسائل استقرار سیستم مدیریت كیفیت ایزو 9000 و اجرای مؤثر آن در شركتهای توزیع برق

 360. بهبود سیستم جمع آوری داده ها (آمار و اطلاعات) در شركتهای توزیع با تأكید بر صحت داده ها

 361. عوامل كلیدی توسعه ظرفیت پیمانكاران در برونسپاری فعالیتھای توزیع در برق منطقه ای تھران

 362. چالش های فراروی روش های عملیات در حوزه بهره برداری شبكه های توزیع و راهكارهای بهبود آن

 363. اضافه ولتاژهای موجی در شبكة توزیع فشار ضعیف و حفاظت مصرف كنندگان در برابر آن

 364. معرفی نرم افزار طراحی خطوط هوائی (PDLD) شركت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

 365. تجدید آرایش شبكه های توزیع برای كاهش تلفات با استفاده از الگوریتم دایسترا

 366. بررسی تلفات در شبك هھای توزیع برق زنجان

 367. تحلیل اعوجاج هارمونیكی در سیستم های توزیع

 368. بررسی زیانهای ناشی از ظرفیت منصوبه اضافی و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهای توزیع روستایی با استفاده از اندازه گیری وات سرانه روستایی كرمانشاه در تابستان 1382

 369. ارائه روشی برای كاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع

 370. مدل سازی ضریب تلفات در شبكه توزیع فشار ضعیف شهر تكاب

 371. مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبكه های توزیع در طول سال

 372. متعادل سازی بار در شبكه های توزیع نامتعادل با استفاده از فیلترهای اكتیو

 373. جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم آن در خطوط توزیع

 374. استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبكه های توزیع شعاعی هوائی

 375. بررسی میزان رضایت مشتركین در شركت توزیع نیروی برق مشهد

 376. نقش سرمایه و نیروی انسانی در شركتهای توزیع برق

 377. تصدیق اطلاعات در سیستم اتوماسیون توزیع با استفاده از تابع در هم MD5

 378. بررسی قابلیت اطمینان شبكه توزیع استان گلستان بر اساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت مرتبط با ویژگی های منطقه ای

 379. ارزش اقتصادی اتوماسیون در شبكه توزیع

 380. زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع

 381. طراحی دقیق پستهای فوق توزیع 63/20 كیلوولت

 382. مكانیابی بهینه سكسیونرها در شبكه های توزیع فشار متوسط هوایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار مبتنی بر الگوریتم ژنتیك

 383. مدلسازی ضریب تلفات توان بر حسب ضریب بار ترانسفورماتورها در پست های توزیع v20/04

 384. روابط متقابل بازدارنده ها، بایده و نبایدها در شبكه های توزیع برق

 385. بكارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طرح های جامع شبكه های توزیع

 386. بررسی امكان پخش بار موازی در شبكه توزیع برق مشهد با توجه به اتوماسیون پست ها

 387. مروری بر فیلترهای فعال قدرت و بررسی موارد كاربردی آنها در شبكه های توزیع ژاپن

 388. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبكههای 20 كیلوولت

 389. نقش طراحی صحیح و بكارگیری تجهیزات استاندارد در شبكه های توزیع در جلوگیری از حوادث در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه

 390. اهداف ، خط مشی ها ودستاوردهای پروژه تهیه طرح جامع شبكه توزیع شهرهای زنجان وقزوین

 391. نحوه تخصیص بودجه سرمایه گذاری در شركتهای توزیع

 392. تشكیل بازار برق و تأثیر آن بر عملكرد شركتهای توزیع

 393. بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق شیراز

 394. بررسی توزیع پتانسیل بر روی برقگیرھای آویزی ZnO

 395. بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها در شركت توزیع نیروی برق مشهد

 396. كلیدهای دو وضعیتی و اتوماسیون بالانس بار ترانسفورماتورهای توزیع

 397. كاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع

 398. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبكههای 20 كیلوولت

 399. ارزیابی میزان پایداری سازه ها و تجهیزات شبكه های برق در بخش توزیع در مقابل زلزله (مطالعه و بررسی خاص از شبكه های توزیع تا KV 20 و پستهای زمینی KV 20 مازندران)

 400. جایگاه ترانسفورماتورهای توزیع در برنامه های کاهش تلفات شبکه برق کشور