عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

ترانسفورماتور


 1. شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده ، سیم پیچی بشقابی تمام شیلد و سیم پیچی درهم در ترانسفورماتورهای قدرت

 2. تعیین محل نصب مناسب آنتن بر روی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی

 3. ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای مختلف و اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی ترانسفورماتورهای 20/63 کیلوولت پست چله خانه رشت

 4. محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت

 5. طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور کمپکت به کمک الگوریتم ژنتیک

 6. اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها

 7. مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده

 8. بررسی فنی و اقتصادی حذف شبکه فشار ضعیف و جایگزینی آن با دو سطح ولتاژ 20 یا 6,6 کیلوولت و استفاده از ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین، بر تلفات شبکه توزیع یک فیدر نمونه

 9. اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان (CT) و اثرات آن بر حفاظت سیستم قدرت

 10. طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع

 11. اثر اتصال کوتاه سمت ثانویه ترانسفورماتور بار، بر روی عملکرد STS

 12. بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژ اولیه و حالت گذرای سریع سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور خشک رزینی توزیع و مقایسه ان با ترانسفورماتور روغنی توزیع

 13. طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع اندازه گیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 14. شناسائی پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور با استفاده از تئوری آشوب

 15. تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای 25KVA و 1600KVA نرمال روغنی به روش کلاسیک

 16. محاسبة پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با به کار گیری روش تحلیلی

 17. بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور

 18. تحلیل توزیع موج ضربه و محاسبه میدان الکتریکی در ترانسفورماتور خشک رزینی به روش اجزا محدود (FEM)

 19. بارگیری از ترانس های زیرزمینی و تاثیر آن بر طول عمر آنها

 20. طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با رادیاتورهای وله ای قابل انعطاف

 21. بررسی علت صدمه ترانسفورماتورهای تعمیری نیروگاه نکا

 22. مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری On- Line

 23. مقایسة فنی و اقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی در ترانسفورماتورهای خشک

 24. بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشک رزینی

 25. مدل سازی ترانسفورماتور غیر خطی با استفاده از مدل هامرشتاین

 26. روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان

 27. تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل موجک و منطق فازی

 28. طراحی و ساخت ترانس اندازه گیری ترکیبی 24کیلو ولت

 29. تاثیر دقت محاسبات کوپلاژ سلفی و خازنی بین سیم پیچهای HV و LV مدل مشروح ترانسفورماتور بر دامنه اضافه ولتاژهای کلیدزنی و صاعقه

 30. شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رله هوشمند حفاظت ترانس زمین

 31. تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی

 32. بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت

 33. استفاده از تحلیل آماری جهت آسیب شناسی ترانسفورماتورهای توزیع

 34. بررسی علت سوختن ترانسفورماتورهای زمین برق فارس

 35. اندازهگیری ثابت دیالکتریک روغن ترانسفورماتور توسط امواج مایکروویو

 36. مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر بارگیری از آنها

 37. پیشنهاد راهکارهایی جهت کاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع بر اساس مطالعات آماری از ترانس های توزیع معیوب شده

 38. بررسی و تحلیل نتایج تست آزمایشگاهی فرورزونانس یک ترانسفورماتور ولتاژ 33kv

 39. اضافه بارگیری از ترانسفورماتورهای قدرت در سیستم مانیتورینگ on-line با در نظر گرفتن دمای نقطه داغ و محاسبات اقتصادی

 40. ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سیستم مانیتورینگ on-line ترانسفورماتور

 41. مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 42. مدلسازی ثابت دی الکتریک و ضریب تلفات عایقی بصورت وابسته به فرکانس در مدل سیم پیچ ترانسفورماتور

 43. بهینه سازی ترانسفورماتورهای توزیع به روش تولید مخازنOVAL

 44. تعیین محل و میزان تغییر فاصله در سیم پیچ بشقابی ترانسفورماتور قدرت به کمک توابع وزنی

 45. کنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتیکی توان راکتیو با استفاده از نظریه ی کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد

 46. استفاده از محافظ الکترواستاتیکی بجای درهم کردن سیم پیچ ها جهت افزایش خازن سری سیم پیچها در ترانسفورماتورهای قدرت

 47. روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیه جزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت

 48. تأثیر عوامل مختلف بر روی توزیع دما در سیم پیچی های ترانسفورماتور خشک رزینی

 49. قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در شرایط فوق تحریک

 50. طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان بالا

 51. بررسی عوامل ولتاژی موثر در ترانسفورماتورهای زمین بررسی عوامل ولتاژی موثر در ترانسفورماتورهای زمین در پس تهای فوق توزیع برق منطقه ای باختر

 52. تعیین فرکانس مناسب جهت تحریک آنتن نصب شده روی ترانسفورماتور برای تشخیص جابجایی محوری سیمپیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی

 53. اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی

 54. تشخیص جریان هجومی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با روش مبنی بر تبدیل موجک گسسته

 55. تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

 56. تشخیص خطای اتصال کوتاه در ثانویه ترانسفورمر های کوره قوس با استفاده از حفاظت اضافه جریان موجود در سمت اولیه آن

 57. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S و مدل‏ مارکوف مخفی (HMM)

 58. بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیستمهای خط-کابل-ترانس در پستهای GISو امکانسنجی نصب برقگیرهای خط انتقال

 59. بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

 60. بررسی آماری فنی واقتصادی ترانسفورماتورهای معیوب شده در شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران

 61. تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S

 62. بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم

 63. پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

 64. روش جدیدی برای حل پخش بارسیستم قدرت راه آهن برق ای سی با تغذیه اتو ترانسفورماتوری

 65. آسیب پذیری ترانسفورماتورهای هوایی توزیع در برابر زلزله و راهکار بهسازی آنها

 66. آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان

 67. ارائه یک روش پیشنهادی کلیدزنی به منظور کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

 68. اندازه گیری ، مقایسه و تحلیل میزان تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع تعمیر شده و نو به همراه ارائه پیشنهادات اجرایی

 69. تشخیص میزان تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تصویربرداری راداری

 70. طراحی و ساخت سیستم حفاظت ترانسفورماتورهای خشک رزینی در مقابل حرارت موضعی در کویل فشارقوی

 71. طراحی بهینه اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با الگوریتم ژنتیک و اعمال محدودیت های ساخت

 72. بررسی علل آسیب دیدن ترانس ورودی یک مجتمع فولاد با اندازه گیری و مدلسازی شبکه و ارائه راهکارهای اصلاحی

 73. روش نوین تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوکتانس ورودی ترانسفورماتور

 74. روشی نوین برای کاهش اضافه‌ولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنترل‌شده

 75. برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

 76. امکانسنجی استفاده از سیم‌پیچ سوم اتوترانسفورماتور 240 مگاولت آمپری در نیروگاه بوشهر

 77. تمهیدات پیشگیری از صدمات بوشینگ های ترانس قدرت درزمین لرزه

 78. UPFC با لینکAC مجهز به ترانسفورماتور جابجا کننده فاز چهار سیم پیچه

 79. بررسی تاثیراتصالات ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی برروی مقداراعوجاجهارمونیکی ولتاژو جریان ورودی کارخانه ذوب آهن اردبیل

 80. کوره القایی مبتنی بر کنترل فرکانس و کلیدزنی نرم بدون استفاده از ترانس جریان و دنبالگرفاز

 81. افزایش کارآیی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در شبکه آلوده به هارمونیک

 82. تاثیر قرارگیری محدودکننده های جریان خطا بر روی جریان خطای گذرنده از ترانسفورماتور با تاکید بر بهینه سازی امپدانس FCL

 83. ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم PSO برای طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع حفاظتی

 84. تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفوماتورهای قدرت با استفاده از هم زمانی جریان و شار

 85. روش های تشخیص اشباع ترانسفورماتورجریان در حفاظت دیفرانسیل باسبار

 86. تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی

 87. بررسی ظرفیت غیرقابل استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به دلیل عدم تعادل فازها در شبکه

 88. بهینه سازی طرح جدید ترانسفورماتورهای با رادیاتورهای وله ای قابل انعطاف به روش الگوریتم ژنتیک

 89. مقایسه نتایج ساخت و شبیه سازی توزیع اولیه ولتاژ ضربه در سیم پیچی بشقابی همراه با شیلد، سیم پیچی بشقابی ساده و درهم در ترانسفورماتورهای قدرت

 90. طراحی و ساخت ترانسمیتر جریان شبکه های فشار متوسط و قوی با قابلیت مونیتورینگ فاکتورهای جریان

 91. مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده

 92. بکارگیری مدل MTL جهت مطالعه PD بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 93. امکان سنجی حذف برقگیر ترانسفورماتورهای توزیع در مناطق شهری

 94. طراحی ترانسفورماتور تعدیل بار در سیستمهای توزیع به منظور تحلیل و ارزیابی روشهای ممکن مقابله با عدم تعادل

 95. تعیین تلفات و تخمین عمر ترانسفورماتورها تحت بار هارمونیکی به دو روش تحلیلی و شبیه سازی اجزاء محدود

 96. بررسی نوع سیم بندی ترانسفورماتور منابع تولید پراکنده و اتصال زمین مربوطه جهت اتصال به شبکه سراسری

 97. ارزیابی تاثیر اتصالات ترانسفورماتور برانتشار نامتعادلی در سیستمهای توزیع

 98. شبیه سازی بخشهای فشارقوی ترانسفورماتور اندازه گیری نوری ولتاژ رده 230 کیلو ولت به کمک نرم افزار FLUX

 99. ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت

 100. مقایسه روند افت خواص روغن احیاء شده و نو در ترانسفورماتورهای روغنی

 101. اندازه گیری و شبیه سازی تاثیر مولفه های هارمونیک بر تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

 102. کاربرد شبکه عصبی Fuzzy ARTmap برای مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورها

 103. تعمیر ترانسفورماتور 220MVA شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 104. مدلسازی حالت پایدار حرارتی در ترانسفورماتورهای خشک رزینی

 105. تحلیل و طراحی ترانسفورماتور الکترونیک قدرت با قابلیت بهبود کیفیت توان

 106. بررسی ساختمان ترانسفورماتورهای خارجی موجود در شبكه های توزیع

 107. بررسی علل انفجار ترانسفورماتورهای ولتاژ در شبكه های توزیع

 108. ارزیابی نت در ترانسفورماتورهای شبكه های توزیع با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و معاومنت برنامه ریزی و تحقیقات

 109. بررسی تلفات بی باری ترانسفورماتور و روشهای كاهش آن

 110. طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع با استفاده از روش الگوریتم ژنتیك

 111. بررسی فنی بازیافت روغن و افزایش عمر ترانسفورماتورهای توزیع

 112. بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به كمك نرم افزار EMTP

 113. كلیدهای دو وضعیتی و اتوماسیون بالانس بار ترانسفورماتورهای توزیع

 114. كاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع

 115. مدلسازی ضریب تلفات توان بر حسب ضریب بار ترانسفورماتورها در پست های توزیع v20/04

 116. حذف نویز صوتی ترانسفورماتورها با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی LMS و FXLMS

 117. بررسی عوامل موثر در فرسودگی روغن ترانسفورماتورها

 118. بررسی فلش ولتاژ در شبكه های توزیع و فوق توزیع به همراه تاثیر عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلی

 119. افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر ترانسهای توزیع قدیمی و فرسوده

 120. اصول انتخاب و برآورد ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

 121. حفاظت ترانسفور ماتورهای توزیع در شبكه های شعاعی توسط یك رلهمیكروپروسسوری در منبع

 122. مطالعه و بررسی امكان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع

 123. روشهای شناخت و كاهش تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع

 124. بارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع

 125. بررسی شرایط آب و هوایی بر روی عمر و عملكرد ترانسفورماتورهای توزیع

 126. ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

 127. شناسایی پدیده فیلیكر ولتاژ ناشی از بهره برداری ترانسهای جوشكاری و حذف این پدیده از شبكه توزیع

 128. بررسی نمونه ای ترانسفورماتورهای توزیع سوخته شده

 129. تعیین مدل تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع بطور دقیق

 130. احیا روغن ترانسفورماتور

 131. بررسی زیانهای ناشی از ظرفیت منصوبه اضافی و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهای توزیع روستایی با استفاده از اندازه گیری وات سرانه روستایی كرمانشاه در تابستان 1382

 132. روش حفاظت از ترانسفورماتور خشك 1توزیع

 133. مدل سازی و شبیه سازی فرکانس بالای ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 33/04 KV با استفاده از اندازه گیری پاسخ فرکانسی

 134. قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در دمای محیط متغیر

 135. مدلسازی حرارتی ترانسفورماتور جهت بررسی تاثیر دمای محیط بر روی عمر عایقی آن

 136. شناسایی و حذف ظرفیتهای اضافی ترانسهای منصوبه در شبكۀ توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر

 137. تشخیص و نظارت تركیبی، تاریخی، روش بهینه جهت تعیین وضعیت داخلی ترانسفورماتور توزیع زمینی

 138. مطالعه میدانی و عملی علل معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع نواحی شمالی کشور

 139. بررسی دلایل بروز عیب ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع شهر تهران بر اساس مشاهدات کارگاهی و ملاحظات آماری

 140. بررسی نحوه بهره برداری موثر از ترانسهای توزیع به منظور کاهش تلفات

 141. بررسی تحلیلی و تجربی درجه حرارت گرمتربن نقطه فوقانی و تحتانی روغن ترانسفورماتورها

 142. افزایش عمر و قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای 20 kV (زمینی) با بکارگیری نتایج آنالیزهای شیمیایی

 143. اقدامات پیشگیرانه تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای توزیع تهران

 144. استفاده بهینه از حداكثر ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

 145. مزایای بكارگیری ترانسفورمرهای با تلفات پایین در شبكه های توزیع نیروی برق

 146. ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الكتریكی

 147. پتانسیل كاهش پیك بار شبكه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع

 148. الگوریتم طراحی و ساخت ترانسفورماتور تزریق جریان جهت آزمون نوعی ادوات توزیع

 149. مدلسازی عیب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATLAB

 150. بررسی فنی واقتصادی سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع شامل تصفیه فیزیكی وشیمیائی روغن

 151. محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع

 152. بار گذاری بهینه ترانسفورماتورهای توزیع برق

 153. اثرات اعوجاج كیفیت توان روی محركه های القایی، عمر ترانسفورماتور و كیفیت محصول در صنایع چوب و كاغذ مازندران

 154. شبیه سازی اثر انواع اتصالات ترانسفورماتوری در كاهش هارمونیك ناشی از وجود بارهای غیرخطی

 155. برآورد ضررهای اقتصادی ناشی از خطای قرائت كنتورها با مدل سازی ترانسهای جریان در شبكه های توزیع

 156. مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشك و روغنی

 157. بررسی كاربرد و عدم كاربرد برقگیر در ترانسفورماتورهای توزیع مناطق روستایی

 158. هماهنگی سوح عایقی بین برقگیر و ترانسفورماتور

 159. افزایش قابلیت ترانسفورماتور آزمایشگاهی فشارقوی در آزمون آلودگی مقره

 160. الگوریتم تشخیص اشباع ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی، مبتنی بر تخمین نمونه های بعدی

 161. تعیین وضعیت عایق ترانسفورماتورهای پست زیاران 400/230/63 KV با استفاده از روش اندازه گیری پاسخ دی الکتریک Dielectric Response Measurements

 162. اثر روغن بر مونیتورینگ سی مپیچ ترانسفورماتور به کمک امواج الکترومغناطیسی

 163. پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی

 164. تشخیص وقوع و موقعیت تخلیه جزیی در ترانس‏های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم اصلاح شده BPSO

 165. روشی جدید جهت شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتورهای تکفاز با استفاده از الگوریتم بهینه کننده جستجوی گروه

 166. تشخیص خطا در سیم پیچهای ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز تغییرات مولفه های متقارن جریان خط

 167. تنظیم تپ ترانسفورماتورها و ضریب قدرت در شین های بار به منظور کاهش هزینه تراکم در سیستم های قدرت با استفاده ازپخش بار بهینه

 168. یک روش جدید برای مقایسه توابع تبدیل ترانسفورماتور بر پایه Vector Fitting به منظور تشخیص عیب سیم پیچهای آن

 169. تعیین پارامترهای مدل هیسترزیس هسته ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوگر و مقایسه آن با روش تکامل دیفرانسیلی

 170. محاسبه و بهینه سازی حرارتی بوبینها در ترانسفورماتورهای قدرت با جریان روغن هدایت شده

 171. تاثیر مقاومت وصل در محدود کردنVFTO مربوط به سیم پیچ های ترانسفورماتورهای IPC

 172. تحلیل مغناطیسی و حرارتی ترانس جریان در شرایط عادی و اتصال کوتاه

 173. تعیین تابع توزیع احتمال جریان هجومی ترانسفورماتور تکفاز به روش مونت کارلو

 174. انتخاب حدود بهینه تلفات ترانسفورماتورهای توزیع در کشور با در نظر گرفتن مسایل فنی و اقتصادی

 175. تحلیل اقتصادی استفاده از ترانسفورماتورهای پربازده در شبک ههای توزیع برق ایران

 176. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات در شبکه های توزیع

 177. محاسبه پارامترهای فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت از طریق مدل سازی و اندازه گیری

 178. تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی فازی

 179. مکان یابی تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک

 180. خطا یابی فازی ترانسفورماتور به روش گازکروماتوگرافی و معرفی نرم افزارتحلیل گر

 181. محاسبه جهشهای حرارتی و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونیتورینگon-lineبارگیری

 182. اندازه گیری اضافه ولتاژهای ناشی ازموج ضربه درنقاط مختلف سیم پیچ تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای با اتصال مثلث دارای OLTC با روش ضربه مکرر

 183. توزیع چگالی جریان هارمونیکی ترانسفورماتورهای سه فاز توزیع تحت بارهای غیرسینوسی با استفاده از المان محدود

 184. شبیه سازی انتشار پالس های الکترومغناطیسی حاصل از تخلیه جزئی در ترانسفورمر با استفاده از روش FDTD و مقایسه آن با محیط نرم افزار تجاری CST

 185. بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل

 186. اثر ترانسفورماتورهای خانگی بر روی شبكه توزیع كشور

 187. بررسی ساختار انواع ترانسفورماتورهای توزیع در شبكه برق مازندران

 188. رابطه بهر برداری نادرست با سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

 189. ترانسفورماتورهای هرمتیك و كاربرد آنها در شبكه های توزیع

 190. حفاظت خطای فاز به زمین و كاربرد ترانس زمین برای شبكه های توزیع

 191. تاثیر سوء درجه حرارت محیط در كارایی تجهیزات از جمله ترانسفورماتورها

 192. انتخاب حفاظت اصلی و پشتیبان ترانسفور ماتورهای توزیع توسط كامپیوتر

 193. نقش ترانسفورماتورهای توزیع در تلفات شبكه

 194. مشكلات استفاده از سیم پیچ سوم ترانسفورماتورها در شبكه برق آذربایجان و روشهای مقابله با آن

 195. بررسی علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهای چند پست فوق توزیع شبكه آذربایجان و روشهای مناسب جلوگیری از این حوادث

 196. بررسی آمار عیوب ترانسفورماتورهای توزیع

 197. استفاده از كابل نوری برای ایزولاسیون ترانس های جریان

 198. روش جدید تخمین عمر اقتصادی ترانسفورماتور

 199. مکان یابی تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از مدل مشروح و ضرایب تبدیل ویولت

 200. تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت-PCA و SVM

 201. ارائه‌ی روشی نوین جهت کنترل توأم فاز و اندازه‌ی ولتاژ توسط تپ‌چنجر‌های استاتیکی ترانسفورماتور

 202. تشخیص نوع عیب سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل تابع تبدیل بر پایه شبکه‌های عصبی احتمالی

 203. تحلیل مکانیکی و حرارتی ترانسفورماتور سه فاز ابررسانا در شرایط کار عادی و خطای اتصال کوتاه سه فاز به زمین

 204. شیوه ای نوین برای شناسایی پارامترهای سیم پیچی ترانسفورماتور بر اساس مدل شبکه نردبانی

 205. نقش ترانسفورماتورها در كاهش ضریب اطمینان برق رسانی شبكه های توزیع نیرو

 206. انتخاب بهینه ترانسفورماژور

 207. تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان

 208. مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور بر اساس مدل خط انتقال چند سیمه به منظور مطالعه تخلیه جزئی

 209. جایگاه ترانسفورماتورهای توزیع در برنامه های کاهش تلفات شبکه برق کشور

مسیر سایت : دسته بندی مقالات برق ترانسفورماتور