عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان 305.56 KB
کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان 275.67 KB
طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری 352.88 KB
صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی 244.26 KB
ارزیابی قابلیت اطمینان درپست های اتوماسیون بادرنظرگرفتن تجهیزات مازاد 224.65 KB
بهبودپاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO 553.66 KB
مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین 850.1 KB
طراحی وساخت حسگراندازه گیری خلوص هیدروژن بافناوری MEMS 346.1 KB
استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری همزمان یونهای آلومینیوم و آهن 723.89 KB
علل زوال پره گردان ردیف دوم توربین گازی GE-F5 یکی ازواحدهای نیروگاهی 4.28 MB
بررسی عملکرد سیستم CPP نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و ارائه پیشنهاد جهت رفع معایب آن 313.05 KB
بررسی علل شکست پره فن بویلر یک واحد نیروگاهی داخل کشور 2.37 MB
آنالیز تخریب یک نمونه پره بازسازی شده توربین گاز 1.8 MB
بررسی اثرسیلیس برساختاروخواص فیزیکی والکتریکی مقره های پرسلانی 288.22 KB
بررسی خواص الکتریکی مقره های پرسلانی بالعاب نیمه هادی 254.42 KB
بررسی ومقایسه نقش خزش وخستگی درکاهش عمر هدرهای نیروگاهی 563.28 KB
بررسی تاثیرروش ساخت برعملکرد اتصالات شبکه توزیع 737.49 KB
بررسی خواص غیرخطی وریستورهای اکسیدروی نانو ساختار 727.4 KB
بررسی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های سرامیکی دارای پوشش سلیکونی RTV درمحیط های آلوده 1.12 MB
مقایسه خواص مکانیکی الکتریکی وریزساختاری چترک مقره سیلیکونی درشرایط محیطی و شتاب یافته 430.52 KB
اعمال لایه نازک تیتانیا با خواص فتوکاتالیستی بر روی مقره های پرسلانی جهت حذف آلاینده ها 738.48 KB
اثر کارکرد طولانی مدت بر ریز ساختار وخواص مکانیکی پره متحرک توربین گازی 948.59 KB
تهیه اطلاعات شاهد جهت پایش وضعیت ژنرتورهای نیروگاهی ازطریق آنالیز گاز خنک کننده 541.38 KB
تخمین عمر باقیمانده روتور توربین گازی نیروگاه مشهد 1.24 MB
روشی نوین جهت طبقه بندی خطاها درخطوط انتقال بااستفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه موجک 335.5 KB
یک الگوریتم جستجوی هارمونی جدید برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار 609.32 KB
تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک 383.84 KB
تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S 459.24 KB
تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای 415.79 KB
حفاظت شبکه توزیع در برابر جزیره شدن با استفاده از روشهای تشخیص الگو 633.22 KB
بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم 377.6 KB
مدل الکتریکی حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره 469.42 KB
با استفاده از نانو ذرات (PCB) تجزیه پلی کلرو بای فنیل CdS و ZnS 737.55 KB
روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو 258.98 KB
طراحی الگوریتم جدیدحذف بارهوشمندبراساس اضافهبارخطوط بحرانی به منظورکاهش ریسک حوادث پی درپی شبکه 408.91 KB
رله جهتی برمبنای حالات گذرابرای اتصال منابع تولید پراکنده دوربه شبکه توزیع 447.18 KB
روش جدید برای کشف وجهت یابی خطا درحضورمنابع تولیدپراکنده دور 301.54 KB
آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع باحضور منابع تولیدپراکنده گردان با استفاده ازروش غیرفعال چندمعیاره 464.51 KB
طراحی PTC به عنوان محدود کننده جریان در سیستم های قدرت 635.25 KB
انتخاب تابع موجک مادرمناسب درتبدیل موجک جهت تشخیص خطا درسیستم انتقالHVDC 797.93 KB
تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال 326.22 KB
آشکارسازی وتشخیص عیب واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بااستفاده از شبکه های عصبی فازی 986.91 KB
انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع 363.11 KB
تاثیر نصب محدودساز جریان خطا برهماهنگی رله های جریان زیاد وروش های بازیابی هماهنگی رله ها 387.52 KB
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE 519.52 KB
تشخیص عیب سیستم های قدرت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده براساس حلقه دوتایی مبتنی بر IPSO وIDPSO 341.13 KB
روشی ساده درمحاسبات جریان اتصال زمین درفیدرهای فشارضعیف مکرر زمین شده 429.21 KB
مکانیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک درخطوط انتقال جبران شده با UPFC درمیانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال 340.71 KB
مطالعه بروی تاثیر محدودکننده ی جریان خطا نیمه هادیبروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده 502.37 KB
پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری 250.38 KB
مکانیابی بهینه RTU به کمک روش پیشنهادی بر مبنای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP 295.43 KB
بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت 364.94 KB
مقایسه دو روش حداقل مربعات وزن دارشده وحداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت درسیستم های قدرت 259.44 KB
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت بااستفاده از روش انفجار نارنجک 438.88 KB
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیر فازوری درشبکه درحال توسعه آذربایجان 246.01 KB
بهبود پایش شبکه انتقال برق دیسپاچینگ منطقه ای شمال به کمک فن آوری نوین ارتباطی طراحی و پیاده سازی سیستم واسط اسکادا و صفحه میمیک 994.29 KB
بررسی میزان امنیت سه نسل مختلف تلفن همراه ازحیث تبادل اطلاعات درکنتورهای هوشمند 358.27 KB
طراحی سخت افزارمودی خاص برای استفاده موثرازپهنای باند PLC های آنالوگ 1.01 MB
مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور 622.87 KB
گروه بندی آلارم های پست های فوق توزیع با روش ای اچ پی 290.77 KB
مسیر سایت : بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1554
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1168
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 998
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 977
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 971
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 910
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 894
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 815
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 770
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 725
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 663
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 653
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 649
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 649
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 647
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 604
Positive Feedback Frequency Compensation Using Internal Current Follower 572
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 557
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 557
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 549