عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
استفاده از روش بهینه سازی PSO بهبود یافته در شناسایی پارامترهای مدل مشروح 317.08 KB
تحلیل توزیع موج ضربه و محاسبه میدان الکتریکی در ترانسفورماتور خشک رزینی به روش اجزا محدود (FEM) 675.9 KB
بارگیری از ترانس های زیرزمینی و تاثیر آن بر طول عمر آنها 389.4 KB
تعیین فرکانس مناسب جهت تحریک آنتن نصب شده روی ترانسفورماتور برای تشخیص جابجایی محوری سیمپیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی 634.32 KB
اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی 212.77 KB
بررسی ظرفیت غیرقابل استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به دلیل عدم تعادل فازها در شبکه 307.57 KB
بهینه سازی طرح جدید ترانسفورماتورهای با رادیاتورهای وله ای قابل انعطاف به روش الگوریتم ژنتیک 364.31 KB
مقایسه نتایج ساخت و شبیه سازی توزیع اولیه ولتاژ ضربه در سیم پیچی بشقابی همراه با شیلد، سیم پیچی بشقابی ساده و درهم در ترانسفورماتورهای قدرت 672.06 KB
مدل کنترلی پیش بینی کننده عملکرد دینامیکی یک میکروتوربین 100 کیلوواتی 354.65 KB
استخراج مدل فازی سیستم بویلر- توربین توسط شبکه عصبی 244.44 KB
کنترل بار- فرکانس سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدودیت های اشباع گاورنر با استفاده از الگوریتم PSO 266.1 KB
قابلیت اطمینان سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی از دیدگاه سیستم های چند وظیفه ای 305.25 KB
طراحی و ساخت ترانسمیتر جریان شبکه های فشار متوسط و قوی با قابلیت مونیتورینگ فاکتورهای جریان 664.31 KB
مکانیابی بهینه واحدهای انداز هگیری فازوری جهت مشاهده پذیری شبکه سراسری ایران 327.62 KB
طراحی کنتر لکننده فرکانس نیروگاه برق آبی میکرو برای پروژه ناو در استان گیلان توسط شبکه های عصبی تطبیقی 363.45 KB
تغییر رژیم شیمیایی سیکل آب و بخار واحدهای فاز 1 نیروگاه شهید محمد منتظری 415.81 KB
ریشه یابی شکست پره های ثابت سوپر آلیاژی پایه کبالت X-45 در توربین های گاز 734.06 KB
به کارگیری طراحی آزمون تاگوچی در ساخت قرص برقگیر اکسید روی نانو ساختار 187.95 KB
بررسی دلایل تخریب پر ههای ثابت ردیف اول بازسازی شده توربین در یک واحدگازی نیروگاهی داخل کشور 3.46 MB
بررسی فنی و اقتصادی نصب مولتی سیکلون در سیستم فیلتراسیون سوخت گاز دریکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور 609.84 KB
تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی 249.17 KB
ساخت سرامیک PZTمورد استفاده در سنسورهای پیزواپتیک 397.97 KB
هماهنگی بهینه رل ههای دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 313.33 KB
روشی نوین مبتنی بر حذف هارمونیک ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس دیجیتال 403.78 KB
یک روش جدید تخمین فازور، بکمک تکنیک شبکه عصبی مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته 232.04 KB
بررسی رفتار دینامیکی منابع تولید پراکنده در هنگام وقوع اتصال کوتاه و تأثیر آن بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع 306.51 KB
روش های تشخیص اشباع ترانسفورماتورجریان در حفاظت دیفرانسیل باسبار 335.71 KB
روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیرهای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون 472.64 KB
ارزیابی شدت اثر اغتشاش گذرای CVT بر الگوریت مهای رل ههای دیستانس دیجیتالی 290.73 KB
روشی جدید و موثر جهت فاصله یابی خطا در سیستم های توزیع بر اساس امواج سیار ناشی از خطا 320.44 KB
ارزیابی سیستم حفاظتی یک شبکة توزیع برق با استفاده از شاخص فراوانی فروافتادگی ولتاژ 652.19 KB
مکانیابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازور با حفظ رویت پذیری در شرایطN- 1 دستگاههای اندازه گیری 391.42 KB
بررسی مفهوم و برآورد تنظیمهای رله حفاظت تفاضلی توان برای خط انتقال پرند- قم 439.35 KB
حفاظت ضدجزیره ای پردازشگر توان فتوولتائیک با مدولاسیون تک قطبی به روش انداز هگیری امپدانس شبکه 420.23 KB
تنظیم همزمان رله های دیجیتالی جریان زیاد و دیستانس با استفاده از الگوریتم PSO ترکیبی با تئوری آشوب 239.11 KB
به کارگیری شبکه عصبی و تبدیل موجک برای مکان یابی خطا در شبکه های انتقال 363.63 KB
محدود سازی جریان خطا با استفاده از سیم ابررسانا 364.46 KB
مطالعه خطاهای رخ داده در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطق های زنجان بین سالهای 1381 تا 1386 396.15 KB
یک الگوریتم بهبود یافته معادلات دیفرانسیل جهت حفاظت سریع خطوط انتقال 457.91 KB
افزایش کارآیی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در شبکه آلوده به هارمونیک 339.71 KB
شناسایی خطاهای مبدل HVDC با استفاده از تبدیل موجک و بکارگیری شبکه عصبیRBF احتمالی 400.85 KB
تنظیم وهماهنگی بهینه حفاظت شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک 386.72 KB
طراحی و ساخت دستگاه آشکار ساز صوتی تخلیه جزئی 304.66 KB
ساختار بهره برداری وکنترل شبکه برق ایران، چالش ها و چش مانداز آینده 404.75 KB
استفاده از پروتکل TCP Westwood در شبکه های انتقال داده صنعت برق 323.77 KB
نرم افزار شبیه سازی و مدلسازی نویزهای رادیویی و تلویزیونی و شنوایی خطوط انتقال انرژی 564.96 KB
بررسی روش های مختلف مدل سازی کانال خط قدرت برای استفاده BPLC 472.68 KB
معرفی و تحلیل سیستم جدید انداز هگیری میزان مصرف انرژیِ AMI 175.83 KB
مدلسازی شبکه توزیع نیروی برق شمالغرب تهران با استفاده از استاندارد CIM 353.33 KB
الگوریتم بهینه ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ در پروتکل101 IEC 60870-5 202.54 KB
استفاده از رمزنگاری AES و کدینگ LDPC در مخابرات مبتنی بر شبکه توزیع 408.71 KB
مشکلات و محدودیت های سیستم های BPL بعنوان بستر مخابراتی در شبکه های توزیع 570.44 KB
طراحی و پیاده سازی ماژول پخش بار متقارن شبکه توزیع برق در نرم افزار DMS مبتنی بر مدل استاندارد CIM 405.42 KB
رویکردی نو در سیستم های کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت ایران با استفاده از امکانات پایش و کنترل فراگیر (WACS) 289.77 KB
طراحی و پیاده سازی استانداردهای DAIS-DAF و CIM-RDF جهت تبادل اطلاعات بین نرم افزار اسکادا و برنام ههای کاربردی شبکه برق 333.11 KB
طراحی کویل سلونوئیدی ذخیره ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم های بازگشتی 501.79 KB
محاسبات اندوکتانس ساختار پیشرفته کویل سیستم ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی 734.38 KB
شناسایی پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد گازی نیروگاه منتظر قائم با بکارگیری روش جستجوی الگو 315.49 KB
مدلسازی و شناسایی پارامترهای کویل تروئیدی مارپیچی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی 551.72 KB
تشخیص خطای خروج از مرکزیت استاتیکی روتور در ژنراتور سنکرون قطب برجسته مبتنی بر مونیتورینگ ولتاژ محور به کمک شبکه عصبی 390.03 KB
مسیر سایت : بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456