عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه 460.06 KB
کاهش سطح اتصال کوتاه نیروگاه رامین 794.92 KB
مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده ازGIS 252.75 KB
ارزیابی و تحلیل امنیت استاتیکی خطوط Tie-Line در شبکه قدرت شمالغرب ایران با استفاده از شبکه های عصبی 315.3 KB
تاثیر حضور منابع تولید پراکنده بر پایداری ولتاژ شبکه توزیع 278.66 KB
ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصر فکنندگان دور از شبکه سراسری 284.63 KB
استفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز 436.38 KB
دیسپاچینگ توام انرژی و رزرو در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته 367.49 KB
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده 251.03 KB
بررسی شاخص های پایداریL وZ در برابر تغییرات بار اکتیو و راکتیو 394.7 KB
مدلسازی و مقایسه رو شهای مختلف تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ در شبکه قدرت خراسان 310.96 KB
ارائه روشی کاربردی برای پیش بینی بار مصرفی مشترکین بر مبنای استفاده از شبکه های عصبی 204.23 KB
تحلیل حوادث شبکه به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و فوق توزیع و تعیین نقاط ضعف آن 317.54 KB
ارائه روش و شاخص هایی برای رتبه بندی امنیتی پیشامدهای شبکه قدرت 305.48 KB
انتخاب بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی ایران 405.63 KB
تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی 309.14 KB
بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت 327.51 KB
اضافه بارگیری از ترانسفورماتورهای قدرت در سیستم مانیتورینگ on-line با در نظر گرفتن دمای نقطه داغ و محاسبات اقتصادی 320.67 KB
ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سیستم مانیتورینگ on-line ترانسفورماتور 307.21 KB
تأثیر عوامل مختلف بر روی توزیع دما در سیم پیچی های ترانسفورماتور خشک رزینی 343.1 KB
قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در شرایط فوق تحریک 318.27 KB
طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان بالا 534.55 KB
بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتیگراد 225.51 KB
بررسی عوامل ولتاژی موثر در ترانسفورماتورهای زمین بررسی عوامل ولتاژی موثر در ترانسفورماتورهای زمین در پس تهای فوق توزیع برق منطقه ای باختر 582.83 KB
روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیه جزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت 288.23 KB
استفاده از محافظ الکترواستاتیکی بجای درهم کردن سیم پیچ ها جهت افزایش خازن سری سیم پیچها در ترانسفورماتورهای قدرت 794.68 KB
مدلسازی ثابت دی الکتریک و ضریب تلفات عایقی بصورت وابسته به فرکانس در مدل سیم پیچ ترانسفورماتور 734.44 KB
مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی 324.97 KB
بهینه سازی ترانسفورماتورهای توزیع به روش تولید مخازنOVAL 495.91 KB
بررسی توجیه اقتصادی و برآورد هزینه تمام شده سیستم تولید همزمان برق، گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی در نیروگاه پرند 250.15 KB
مقیاس بهینه اقتصادی درشرکت های توزیع برق ایران 287.02 KB
پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران 282.56 KB
بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران 227.26 KB
تعیین تعرفههای مشترکین مختلف شرکتهای توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران 197.34 KB
تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران 290.17 KB
تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقهای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی 332.87 KB
تشخیص قدرت اقتصادی گروهی در بازار برق با استفاده از تئوری بازی همکارانه 291.6 KB
پیش بینی قیمت تسویه بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته 321.57 KB
تخصیص هزینه های انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان 382.71 KB
تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق 236.1 KB
ارائه مدلی برای تعیین نرخ ترانزیت (خدمات انتقال برق) در بازار برق ایران 319.81 KB
بررسی کاربرد توزیع آماری ویبول در تخمین تولید برق از توربینهای بادی در ایران 328.05 KB
طراحی، ساخت سیستم کنترلی و تک سلول پیل سوختی متانولی 694.6 KB
امکان سنجی احداث نیروگاه برق بادی در جرندق تاکستان با توجه به پتانسیل جریان باد منطقه 459.83 KB
معرفی توربین بادی جدید با محور عمود بر زمین و پرّ ههای متحرّک 384.69 KB
مدلسازی و شنا سایی نیروگاه خورشیدی شیراز 355.37 KB
بهینه سازی مقادیر کنترلرهای ولتاژ و جریان اینورتر شش سوئیچه تک فاز برای کاربرد پیل های سوختی 380.06 KB
اندازه گیری ضریب دریافت کلکتور سهموی خطی با استفاده از انداز هگیری شار خورشید 823.98 KB
بررسی و شبیه سازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC 312.2 KB
مدلسازی و بررسی کنترلی زاویة چرخش پرة توربین بادی در شرایط جوی ناپایدار 349.87 KB
تحلیل ولتاژ گام و تماس مدلهای مختلف سیستم زمین توربینهای برق بادی به روش المانهای محدود 1.18 MB
ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران 415.18 KB
استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود الگوی بار مصرفی در شبکه های توزیع با بکارگیری سیستم های فتوولتائیک 328.95 KB
اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده از مبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان با کنترلر فازی 312.42 KB
کنترل توان خروجی پیل سوختی بر مبنای هوش محاسباتی 678.4 KB
پیش بینی کوتاه مدت توان تولیدی توربین های بادی با استفاده ازشبکه های عصبی 419.54 KB
طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی برای یک ساختمان اداری در تهران 435.8 KB
ارائه مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد 305.17 KB
بهره گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین بادی متصل به شبکه 290.54 KB
مدلسازی و ارزیابی عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد 362.94 KB
مسیر سایت : بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1539
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1158
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 987
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 969
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 964
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 897
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 885
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 809
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 761
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 719
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 657
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 644
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 643
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 642
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 641
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 597
Positive Feedback Frequency Compensation Using Internal Current Follower 562
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 550
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 548
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 538