عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

انتقال


 1. برنامه ریزی دینامیکی توسعه شبکه انتقال با بکارگیری روش جدید کدگذاری اطلاعات در الگوریتم ژنتیک

 2. جایابی ادوات FACTS به منظور رفع تراکم خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم هوشمند و پیاده سازی در شبکه خوزستان

 3. برنامه ریزی بهینه تدارک همزمان انرژی و رزرو چرخان با در نظرگرفتن تراکم خطوط انتقال

 4. محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلوولت مشهد

 5. ارزیابی ریسک خاموشی سراسری در شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان به کمک شبیه سازی مونت کارلو

 6. پخش بار احتمالی شبکه توزیع و انتقال با وجود عدم قطعیت به روش هرمن- بتا

 7. جایابی بهینه مانیتورها در شبکه انتقال با استفاده از مرزهای فازی به منظور تعیین شاخص های فرورفتگی ولتاژ

 8. بهبود شاخص های کیفیت توان در سیستمهای انتقال با ارائه کنترل پیشنهادی برای UPFC

 9. یک الگوریتم بهبود یافته معادلات دیفرانسیل جهت حفاظت سریع خطوط انتقال

 10. مطالعه خطاهای رخ داده در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطق های زنجان بین سالهای 1381 تا 1386

 11. استفاده از پروتکل TCP Westwood در شبکه های انتقال داده صنعت برق

 12. نرم افزار شبیه سازی و مدلسازی نویزهای رادیویی و تلویزیونی و شنوایی خطوط انتقال انرژی

 13. تدوین متدولوژی اجرای مهندسی ارزش ( VE ) در پروژه های انتقال و فوق توزیع

 14. طراحی بهینه سیستم زمین پستهای انتقال نیرو با استفاده ازالگوریتم ژنتیک

 15. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بمنظور برقراری معاملات بازار برق و تامین قابلیت اطمینان n-1

 16. ارائه روشی جهت تعیین طرح انعطاف پذیر از میان چندین طرح توسعه ی سیستم انتقال به دست آمده از الگوریتم ژنتیک

 17. تخصیص هزینه تلفات انتقال با روش های ردیابی تناسبی و بهینه

 18. شبیه سازی آزمون برج های انتقال نیرو توسط نرم افزار RESTT بررسی موردی برج HS2-10

 19. تخصیص عادلانه هزینه تلفات انتقال در سیستم های قدرت مدرن

 20. بهینه سازی چند هدفه مدیریت تراکم خطوط انتقال با استفاده از بارهای قابل قطع در محیط تجدید ساختار یافته

 21. تحلیل ارتعاشات آزاد دکل های انتقال مخروطی FRP به روش المان محدود

 22. مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژی با استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی

 23. کاربرد هادیهای پرظرفیت در افزایش ظرفیت خطوط انتقال و تاثیر آن در بهبود قابلیت اطمینان شبکه

 24. مدل سازی و تعیین وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال

 25. مدیریت پرشدگی خطوط انتقال جهت تامین امنیت در سیستم های تجدید ساختار شده

 26. ارزیابی نقش تلفات در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط های با عدم قطعیت به کمک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

 27. بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق

 28. بررسی مزایا و محدودیت های استاندارد 61897 IEC در تست و تعیین خصوصیات جاذب ارتعاشی خطوط انتقال نیرو

 29. تعیین مسیرهای انتقال توان اکتیو تولیدی ژنراتورها به منظور تخصیص سهم آنها از توان انتقالی

 30. به کارگیری شبکه عصبی و تبدیل موجک برای مکان یابی خطا در شبکه های انتقال

 31. بررسی مفهوم و برآورد تنظیمهای رله حفاظت تفاضلی توان برای خط انتقال پرند- قم

 32. ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 33. حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال

 34. تغییر آرایش شبکه انتقال به منظور کاهش سطح اتصال کوتاه

 35. بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن

 36. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک

 37. پیشنهاد روشی جهت بررسی امکان کاربرد PST به جای نصب خطوط انتقال نیرو

 38. بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط SSSC

 39. تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در حوزه انتقال انرژی الکتریکی

 40. تکنیک حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از تبدیل موجک

 41. روشی نوین جهت تعیین مکان خطا در خط انتقال به کمک تبدیل موجک

 42. روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان

 43. طرح یک پردازشگر توپولوژی برای سامانه های مدیریت انتقال و توزیع نیرو

 44. مونیتورینگ محل اتصال زمین سیستم توزیع DC در پست های انتقال

 45. ارزیابی نقش UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با مدل بازار اشتراکی

 46. ارائه روش برای درنظرگرفتن پشتیبانی توان راکتیو تولیدی ژنراتورها بعنوان سرویس جانبی انتقال

 47. تعیین طرح بهینه جهت طراحی خطوط انتقال نیروی کمپکتدر مناطق پرتراکم شمال کشور ایران

 48. بررسی سرعت باد مناسب جهت طراحی برپایه قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو در ایران

 49. آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی و بررسی دکل خط انتقال 400kv تبریز-زیاران

 50. طراحی و ساخت دمپر TDD با هدف رفع معضلات خطوط انتقال نیرو در برابر پدیده گالوپینگ

 51. قیمت گذاری انتقال به کمک روش ارائه شده در محیط تجدید ساختار یافته و مقایسه آن با روشهای گذشته

 52. تجزیه تحلیل مسال انتقال حرارت معکوس جریان عبوری در یک پیل سوختی اکسید جامد هموار

 53. محاسبه و تعیین حریم استوانه ای اثرات میدان مغناطیسی خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادی فازها

 54. رویکردی نوین در اجرای خطوط انتقال وفوق توزیع نیرو با محوریت کاهش هزینه های تمام شده

 55. یک روش کاربردی سریع برای تعیین کات ست های مینیمم در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه های انتقال با استفاده از ماتریس اتصالات شبکه

 56. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور تامین رقابت و قابلیت اطمینان مورد نیاز

 57. استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان در طراحی و توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع

 58. روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید،انتقال و فوق توزیع با در نظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان

 59. ارائه راهکارهایی در جهت کاهش حریم خطوط انتقال نیرو و بررسی آخرین بخشنامه حریم

 60. ضرورت تغییر قانون حریم خطوط انتقال نیرو در ایران

 61. محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان

 62. تحلیل اثرات بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیسی فرکانس هاپایین تولید شده توسط خطوط انتقال بر روی بدن انسان

 63. متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه شبکه هوشمند در شرکتهای انتقال و توزیع برق

 64. بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیستمهای خط-کابل-ترانس در پستهای GISو امکانسنجی نصب برقگیرهای خط انتقال

 65. ارزیابی ریسک عایقی صاعقه در دکل‌های شبکه انتقال با استفاده از روش ترکیبی فازی- عصبی

 66. طراحی کنترل کننده براساس سوییچ زنی بهبودیافته HFC جهت کنترل توان انتقالی

 67. مطالعه موردی اثرات نیروهای مکانیکی ناشی از بروز خطای اتصال کوتاه در یک پست انتقال

 68. طراحی و پیاده سازی مودم به منظور استفاده در محیط انتقال ولتاژ بالا

 69. ارائه چند راهکار اجرائی در بهبود مدیریت، طراحی، ساخت و اجرای مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع و انتقال

 70. پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

 71. ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن

 72. تعیین مکان اتصال کوتاه در خطوط انتقال چند پایانه‌ای با استفاده از تبدیل S

 73. حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با بخش سری (SSSC)، موازی (STATCOM) و سری - موازی UPFC

 74. کاهش سطح جریان اتصال کوتاه در شبکه فوق توزیع و انتقال استان یزد با استفاده از محدود کننده های جریان خطا وتعیین امپدانس بهینه آنها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی

 75. ریکلوزینگ اتوماتیک سرعت بالا در خط انتقال kV 765 عسلویه اصفهان با استفاده از مولفه های متقارن توان ظاهری با توجه به مدل قوس بازگشتی

 76. جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان (RPFC) در شبکه انتقال خراسان

 77. انتقال توان حداکثر به کوره القایی اینورتر منبع ولتاژ فرکانس ثابت با بار متغیر

 78. شناسایی پارامترهای الکتریکی خط انتقال با استفاده از اندازه‌گیری فازوری

 79. تحلیل و برنامه ریزی ارتقاء برنامه های نت ( نگهداری و تعمیرات ) شبکه های انتقال و فوق توزیع الکتریکی ایران

 80. بررسی تلفات کرونا در خطوط انتقال HVDC و بادهای یونی ناشی از آن در شکل گیری پدیدهEHD

 81. امکان سنجی استفاده از میکرو پایل در فونداسیون های برج های انتقال نیرو

 82. محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع (خطوط و پستها)

 83. تحلیل طراحی و تست دینامیکی جاذب-دمپر ارتعاشات آئولین در خطوط انتقال نیرو

 84. یک روش گسترش یافته جدید برای محاسبه نرخهای خرابی مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوایی بر مبنای توانایی های ATP و MATLAB

 85. برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی

 86. ارائه روش کنترلی مناسب برای بهبود پایداری گذرای خطوط انتقال HVDC

 87. برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

 88. مطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترلر دینامیکی توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستان

 89. برنامه ریزی احتمالاتی توسعه تولید و انتقال با رویکرد تجارت انتقال انرژی

 90. تأثیر برنامه ریزی توام توسعه سیستمهای تولید و انتقال قدرت بر سطح رقابت بازار

 91. تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA

 92. تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

 93. تعیین حد انتقال توان با توجه به محدودیت پایداری ولتاژ و بهبود آن با استفاده ازSTATCOM

 94. بررسی اثر ارت کردن کابل های کنترلی از دو طرف در کاهش اضافه ولتاژ های گذرای موجود در پست های فوق توزیع و انتقال

 95. افزایش حد انتقال توان بین نواحی مقید به پایداری گذرا با استفاده از کنتر ل کننده یکپارچه توان

 96. روشی نوین جهت طبقه بندی خطاها درخطوط انتقال بااستفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه موجک

 97. انتخاب تابع موجک مادرمناسب درتبدیل موجک جهت تشخیص خطا درسیستم انتقالHVDC

 98. تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

 99. مطالعات پایداری گذرا و آنالیزTRVدر صورت نصب راکتور سری محدود کننده جریان اتصال کوتاه در پست انتقال اسلام آباد اصفهان

 100. محاسبه هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان

 101. فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط

 102. به کارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوایی/کابلی) با استفاده از تبدیل موجک

 103. شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی برنامه های نت شبکه انتقال در حوزه دیسپاچینگ

 104. کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال

 105. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با یک معیار بازار محور جدید

 106. تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال

 107. مکانیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک درخطوط انتقال جبران شده با UPFC درمیانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال

 108. ارزیابی نقش تلفات اکتیو وراکتیو دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعیت به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی

 109. برآورداثرات فنی ومالی ناشی ازهارمونیک برروی تلفات وظرفیت انتقالی خطوط درشبکه های توزیع وانتقال

 110. بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II

 111. ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

 112. معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط

 113. طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها

 114. مطالعه موردی بررسی کاهش همزمان تلفات سیستم توزیع فوق توزیع وانتقال یزد

 115. ضریب تشدید دینامیکی پایه تجهیزات درپست های انتقال نیرو

 116. تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

 117. بهبود پایش شبکه انتقال برق دیسپاچینگ منطقه ای شمال به کمک فن آوری نوین ارتباطی طراحی و پیاده سازی سیستم واسط اسکادا و صفحه میمیک

 118. تعیین تعرفه قراردادهای انتقال باتخصیص منصفانه هزینه تراکم

 119. بررسی معیار های بازار محور برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال

 120. بررسی اضافه ولتاژ ناشی ازاصابت صاعقه به خطوط انتقال پست GIS چغادک 2 نیروگاه اتمی بوشهر

 121. چارچوب پیشنهادی برای تدوین استاندارد برنامه ریزی در شبکه انتقال ایران

 122. مدلسازی خطوط انتقال هوایی در مطالعات صاعقه

 123. طراحی حفاظت ویژه با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی خطوط انتقال

 124. ارزیابی تامین توان مناطق دور از شبکه انتقال و توزیع با مقایسه دو سیستم هیبریدی

 125. بررسی دوره تناوب الگوریتم رمزنگاری شبکه مخابراتی GSM (A5/1 ) و ارائه ساختار انتقال حالت داخلی آن

 126. روشی جدید برای مدلسازی دینامیکی کرونا در خط انتقال

 127. بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال

 128. تخصیص تلفات انتقال با استفاده از روشهای مداری و تجزیه مولفه های جریانها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

 129. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو هوشمند

 130. بهبود عملکرد مدولاتورهای نوری الکترو جذبی موج رونده توان بالا با ناحیه فعال چاه کوانتومی دوتائی جفت شده نامتقارن تحت کرنش، خط انتقال مایکروویو سگمنت شده و موجبر قارچی شکل

 131. مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه

 132. آشکارسازی و مکان‌یابی اهداف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی مبتنی بر روش انتقال طیف

 133. پیش بینی و تحلیل وضعیت شبکه از دید حداکثر توان قابل انتقال با در نظر گرفتنمحدودیت پایداری ولتاژ و حد حرارتی جریان

 134. ارائه یک روش جدید به منظور کاهش زمان مرده بازبست در خطوط انتقال فشار قوی مجهز به TCR

 135. ارائه روش تحلیلی برای مدلسازی خطوط انتقال با غیر یکنواختی از مرتبه زیر طول موج بر مبنای تقریب شبه ایستا

 136. بررسی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر کاهش تلفات ناشی از توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان یزد با در نظر گرفتن حدود پایداری ولتاژ

 137. افزایش حد انتقال توان بین نواحی مقید به پایداری گذرا مبتنی بر تنظیم راکتانس انتقال بین ناحیه ای با استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان

 138. بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی

 139. اثر میدان های مغناطیسی حاصل از خطوط انتقال برق بر اعصاب حرکتی محیطی

 140. مشکلات اساسی خطوط فشار قوی ایران در انتقال اطلاعات

 141. تعیین و وزن دهی معیارهای انتقال تکنولوژی مناقصه بین المللی خرید و انتقال تکنولوژی پستهای GIS با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی AHP

 142. تخصیص توان راکتیو به قراردادهای دو طرفه انتقال توان

 143. تأثیر شکم خط در محاسبه توزیع میدان الکتریکی در اطراف خطوط انتقال فشار قوی

 144. تخصیص توان راکتیو به قراردادهای دو طرفه انتقال توان

 145. استفاده از یک روش تحلیلی برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال

 146. برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال در بازارهای رقابتی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی حدی تعمیم یافته(τ-GEO)

 147. طراحی فیلتر نوع C جهت کاهش هارمونیک های سمت AC در سیستم های انتقال توان DC با ولتاژ بالا (HVDC)

 148. تخصیص هزینه انتقال به روش ماتریس امپدانس تعمیم یافته

 149. کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع

 150. ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن

 151. قطع بار مبتنی بر بهینه سازی محلی با هدف رفع اضافه بار خطوط انتقال

 152. طراحی یک پروتکل انتقال داده چند‌مسیره در شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای افزایش قابلیت اطمینان

 153. بررسی تاثیر برقگیرهای اکسید روی بر روی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه در خط انتقال و پست های فشار قوی

 154. تامین برق مناطق روستایی و كم جمعیت قرار گرفته در مسیر خطوط انتقال انرژی الكتریكی

 155. محدودیت های انتقال شبكه سراسری

 156. تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان

 157. برنامه¬ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه و ریسک تحمیل شده به شبکه انتقال

 158. پیاده سازی دینامیک توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته

 159. مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور بر اساس مدل خط انتقال چند سیمه به منظور مطالعه تخلیه جزئی

 160. سیستم خبره عیب یابی و تشخیص علائم در پستهای انتقال نیرو

 161. طراحی پایه های بتنی برای خطوط انتقال و توزیع نیرو

 162. گذرای ناشی از سوئیچ كردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها

 163. مقایسه افزایش حد انتقال خطوط 20 كیلو ولت با استفاده از رگولاتور ولتاژ و خازن

 164. تاثیر آلودگی محیط بر روی مقره ها و رشهای مناسب بهبود عملكرد ایزولاسیون شبكه انتقال در مقابل آلودگی

 165. بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های انتقال نیرو در مناطق ساحلی و روشهای مقابله با آن

 166. صرفه جویی در توسعه شبكه های توزیع و انتقال نیرو

 167. مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 168. طراحی آشکار ساز فاز- فرکانس با سرعت بالا با استفاده از گیت های انتقال داده

 169. ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری تجاری در توسعه‌ی شبکه‌ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه‌گذار

 170. حفاظت دیستانس خطوط انتقال بر مبنای شبکه عصبی Radial Basis Function

 171. بررسی اثر تغییر ضرایب شکست ناهمسان موج‌بر‌‌ها بر ضرایب تزویج و انتقال در ساختار تشدیدگر ریزحلقه

 172. مدلسازی انتقال حرارت در اثر استفاده از منابع نوری در دندان انسان

 173. تأثیر پارکینگ‌های خودروهای برقی بر تراکم خطوط انتقال و قیمت در بازار برق

 174. طراحی و شبیه‌سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمت‌گرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی

 175. بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقال HVDC

 176. بررسی تداخل مبدل های خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی DFIG با استفاده از تحلیل مدال خطی

 177. آموزه­های یك حادثه گسترده در شبكه انتقال

 178. تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال

 179. مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM

 180. تعیین المان های بحرانی سیستم های انتقال قدرت به منظور مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در یک محیط تجدید ساختار شده

 181. حفاظت خطوط انتقال دو مداره بر اساس انرژی امواج گذرای ناشی از وقوع خطا

 182. فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه

 183. محاسبه و بهینه سازی قابلیت انتقال کل (TTC) به روش ترکیبی معیار عملکرد خط و آنالیز حساسیت با استفاده از TCSC

 184. روشی نوین برای محاسبه قابلیت انتقال موجود (ATC) بین نواحی در بازار برق

 185. مقایسه فنی واقتصادی انتقال برق وگاز در کشور

 186. روش جدید تشخیص و کلاس هبندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی

 187. بررسی انتقال حرارت و افت فشار در فاصله هوایی دو استوانه هم مرکز افقی با چرخش استوانه داخلی در دور بالا

 188. طراحی و ساخت مودم بهینه جهت انتقال داده از طریق

 189. طراحی و ساخت مودم بهینه جهت انتقال داده از طریق خطوط فشار متوسط برای استفاده در اتوماسیون توزیع

 190. مدل های گذرای خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به فرکانس و پدیده کرونا

 191. بررسی قابلیت ها و ویژگی های نرم افزار ؛ PLS-CADD شبیهسازی کامپیوتری خطوط انتقال نیرو از روی پروفیلهای قدیمی

 192. یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق

 193. تخصیص هزینة شبکة انتقال با درنظرگرفتن اهمیت ظرفیت خالی خطوط

 194. تاثیر آرایش هادی های خطوط انتقال کمپکت در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی جهت افرایش توان انتقالی

 195. روش های مختلف و نوین بهینه سازی ابعاد دکل های خطوط انتقال و اثرات آن بر حریم، پارامترهای الکتریکی و هزینه های اقتصادی شبکه

 196. بررسی مهره DTM در پایداری مکانیکی دکل های انتقال با استفاده از مهندسی ارزش

 197. بررسی انتقال حرارت و افت فشار در فاصله هوایی دو استوانههم مرکز افقی با چرخش استوانه داخلی در دور بالا

 198. مقایسه رفتار لرزه ای تجهیزات محوطه پست های انتقال

 199. بررسی تأثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تأثیر UPFC بر عملکرد شبکه

 200. شبیه سازی تداخل رادیویی و تلویزیونی و نویز در حریم درجه 1 خطوط انتقال نیرو

 201. بررسی نرخ خرابی خطوط انتقال قدرت ناشی از نوسانات عرضی و اثر نصب دمپر استاک بریج در کاهش آن

 202. نقش آرایش های مختلف برج های خطوط انتقال در تأثیرات محیطی تجهیزات الکتریکی

 203. توسعه نرم افزار تحلیل قابلیت اعتماد بر جهای خطوط انتقال نیرو

 204. اعمال تخفیف برای حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی 20 کیلوولت ایران

 205. ارائه مدلی برای تعیین نرخ ترانزیت (خدمات انتقال برق) در بازار برق ایران

 206. تخصیص هزینه های انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

 207. چارچوب پیشنهادی برای تدوین استاندارد برنامه ریزی در شبکه انتقال ایران

 208. بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 209. ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه

 210. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده

 211. تحلیل حوادث شبکه به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و فوق توزیع و تعیین نقاط ضعف آن

 212. الگوریتم هایبرید در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محی طهای با عدم قطعیت

 213. بهینه سازی شبکه انتقال خراسان توسط ادواتFACTS

 214. بررسی تحلیلی و شبی هسازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبرا نشده با خازن سری

 215. بررسی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال و تاثیر مدلسازی ادوات سیستم قدرت

 216. بررسی کاربرداستراتژی RCM در برنامه ریزی تعمیرات شبکه های انتقال

 217. نقش انتقال دانش فنی در توسعه صنعتی کشورها و مقایسه آن با تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو

 218. اندازه گیری راه دور فلش خطوط انتقال و دمای هادی ها با استفاده از تکنولوژی LiDAR

 219. تأثیر سیستم زمین برج در هماهنگی عایقی خطوط انتقال هوایی

 220. طراحی سیستم نرمافزاری تایید اطلاعات جهت حفاظ ثانوی انتقال اطلاعات کنترلی در پستهای فشارقوی ضمن وجود سپر مغناطیسی

 221. طرح شبکه سلولی سلسله مراتبی دولایه جهت توزیع ترافیک دینامیک شبکه سلولار رادیو ترانک برق تهران در راستای ایجاد قابلیت انتقال صدا و دیتا

 222. روش های اجرایی افزایش توان انتقالی خطوط انتقال نیرو

 223. ارتعاشات آئولین در خطوط هوایی انتقال نیرو، تحلیل سیستم بدون دمپر خارجی

 224. تأثیر شکل برج های خطوط انتقال نیرو در افزایش قدرت طبیعی خطوط

 225. روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی

 226. پیاده سازی سخت افزاری تشخیص، کلاس بندی و مح لیابی خطا در خطوط انتقال

 227. بررسی مزایا ، کاربرد و مشکلات خطوط انتقال HVDC

 228. بررسی تاثیر مقاومت زمین برج های انتقال نیرو در وقوع تخلیه الکتریکی

 229. بررسی تاثیر میزان al2o3 بر خواص مکانیکی و الکتریکی مقره های پرسلانی مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیع برق کشور

 230. کاهش میدان مغناطیسی خطوط انتقال هوائی فشارقوی با استفاده از حلقه های اتصال کوتاه شده در بالای سطح زمین

 231. پیش بینی نیروی شکست در یراق آلات خطوط انتقال نیرو و تطبیق نتایج تجربی با تحلیلهای عددی

 232. مقایسه تکنولوژی EHVAC و HVDCجهت انتقال توان

 233. ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق

 234. کاربرد ضرایب حساسیت در الگوریتم ژنتیک جهت بهبود روند برنامه ریزی سیستم انتقال

 235. بررسی و ارزیابی روش های یخ زدایی و جلوگیری از یخ زدگی خطوط انتقال نیرو

 236. مقایسه خطوط انتقال 765 کیلوولت و 345 کیلوولت

 237. تجارت بهره برداری مقره های فشار قوی کمپوزیت در خطوط انتقال و فوق توزیع ایران

 238. تاثیر ساختار برج و مقاومت زمین در امپدانس توالی صفر خطوط انتقال

 239. اثرات زیست محیطی خطوط انتقال نیرو بر محیط اطراف ،انسان و سایر موجودات زنده

 240. بررسی و تحلیل محاسبه نیروی باد در استاندارد بارگذاری خطوط انتقال نیروی ایران بر اساس معیارهای استاندارد 60826 IEC

 241. بررسی اثرات مخرب محیطی ازجمله زلزله بر روی دکل های خط انتقال ومعرفی یک نوع روش مقاوم سازی برای فونداسیون دکل ها

 242. خوردگی و تخریب تجهیزات پست های توزیع و انتقال