عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

الکترومغناطیس


 1. بررسی الکترومغناطیسی باس داکت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

 2. معرفی الگوریتمی جدید برای اعمال معیار پسیو بودن در معادل سازی سیستم قدرت برای مطالعات حالت های گذرای الکترومغناطیسی

 3. آزمایش عملکرد رله های دیجیتال جدید و الکترومغناطیسی

 4. آزمایش عملکرد رله های دیجیتال جدید و الکترومغناطیسی جریان زیاد در حضور هارمونیک های شبکه قدرت

 5. طراحی الکترومغناطیسی یک نمونه میکروژنراتور روتور گرد 75 کیلوواتی و تحلیل آن در محیط اجزاء محدود

 6. تعیین محل نصب مناسب آنتن بر روی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی

 7. تحلیل اثرات بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیسی فرکانس هاپایین تولید شده توسط خطوط انتقال بر روی بدن انسان

 8. اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

 9. بررسی آثار و مخاطرات میدان های الکترومغناطیسی بر سلامت انسان و ارائه را هکارهای مقابله

 10. تعیین فرکانس مناسب جهت تحریک آنتن نصب شده روی ترانسفورماتور برای تشخیص جابجایی محوری سیمپیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی

 11. محاسبه گذراهای الکترومغناطیسی در کابل های زیرزمینی با درنظرگرفتن وابستگی فرکانسی ماتریس های تبدیل

 12. روش نوین بهینه سازی مسیر کابل کشی فشار ضعیف در پست های فشار قوی با تاکید بر ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی

 13. مدلسازی تحلیلی خواص الکترومغناطیسی سطوح امپدانسی مصنوعی AIS

 14. بهینه سازی ساخت سلولهای الکترومغناطیسی برجسته نگار

 15. شبیه سازی انتشار پالس های الکترومغناطیسی حاصل از تخلیه جزئی در ترانسفورمر با استفاده از روش FDTD و مقایسه آن با محیط نرم افزار تجاری CST

 16. روش بدون شبکه ترکیبی با توابع شکل RPIM و MLS جهت تحلیل پراکندگی الکترومغناطیسی سه بعدی

 17. ارائه یک روش بدون مش کارآمد با استفاده از تابع شکل جدید برای مسایل الکترومغناطیس

 18. تحلیل گشتاور الکترومغناطیسی دو حلقه از کویل تروئیدی گسسته راکتورهای پلاسمائی

 19. اندازهگیری و شبیه سازی میدانهای مغناطیسی در تابلو فشار متوسط در راستای بهبود سازگاری الکترومغناطیسی

 20. اثر روغن بر مونیتورینگ سی مپیچ ترانسفورماتور به کمک امواج الکترومغناطیسی

 21. طراحی الکترومغناطیسی ماشینهای دیسکی در میکروتوربینها

 22. مدلسازی و اندازه گیری تداخل الکترومغناطیسی در مبدل سو ئیچینگ با لحاظ پارازیتهای PCB

 23. بررسی رفتار واگرایی میدان‌های الکترومغناطیسی در گوه‌های پلاسمونی

مسیر سایت : دسته بندی مقالات برق الکترومغناطیس