عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
Files:
بررسی عوامل مؤثر بر خرابی بتن مسلح در محیط دریا 251.59 KB
اهميت ولزوم مقاوم سازي بناها در برابر زلزله 357.81 KB
عملیات جوشكاری درزریل و تاثیر آن در فرآیند تعمیر و نگهداری خطوطریلی 1.47 MB
آنالیز دینامیكی سازه ها به كمك تبدیلات موجك 241.92 KB
آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن آرمه تحت اثر بارهای ناشی از انفجار 153.33 KB
آنالیز عددی دال JET-GROUTING برای حفاریهای عمیق در خاك سست 402.39 KB
آنالیز اجزا محدود و ارزیابی اثر بخشی روش pipe roof در كنترل نشست زمین در حفاری تونل 870.2 KB
آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA 937.16 KB
آنالیز قابلیت اطمینان مرتبه اول آبشستگی پایه های پل استوانه ای 322.7 KB
مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro 529.21 KB
ارزیابی آزمایشگاهی كاربرد پوسته بادام در بتن سبك سازه ای 420.38 KB
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر پارامترهای مقاومتی آسفالت متخلخل 260.21 KB
ارزیابی مدلهای طراحی وتحلیلی موجود در بیان رفتاراعضاء بتنی فشاری محصوربازره FRP 600.1 KB
ارزیابی سودمندی صافی های درشت دانه افقی (HRF) در تصفیه ثانویه فاضلاب 457.89 KB
ارزیابی همگرایی روابط تئوری كمانش موضعی ومقاومت نهایی صفحات تقویت شده با روش اجزاءمحدود 454.55 KB
ارزیابی زیست محیطی سدها 514.92 KB
ارزیابی پتانسیل واگرایی خاك رس واگرایی تثبیت شده با پوزولان 217.2 KB
بررسی مشخصه های مكانیكی خاك تثبیت شده با آهك و الیاف 527.89 KB
اثر الیاف بازیافت شده از تایرهای فرسوده بر مشخصات مخلوط های آسفالتی 472.67 KB
اثرات زلزله بر تاسیسات آبرسانی 1.75 MB
بررسی اثر الیاف فولادی بر دوام بتن سبك 611.91 KB
اثر یك بازشدگی ناگهانی بر مشخصات جریان 241.33 KB
بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزهای یك قاب بتن مسلح چهار طبقه 764.55 KB
اثر یك بازشدگی ناگهانی بر مشخصات جریان 247.56 KB
اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز 450.95 KB
آشنایی با تغییرات فصول 1 و 2 آیین نامه 2800 ویرایش سوم در مقایسه با ویرایش دوم 325.38 KB
عوامل ایجاد كننده ستون كوتاه و آسیب های ناشی از آن در هنگام زلزله 239.79 KB
بررسی عملكرد سد انحرافی (مطالعه ی موردی، عملكرد و مشكلات موجود سد انحرافی فجر) 909.74 KB
بررسی اثر طول پایه پل مستطیل شكل بر طول پروفیل فراآب 359.03 KB
بررسی آزمایش DCP و روابط موجود بین نتایج آن با CBR 235.39 KB
بررسی آزمایشگاهی رابطه بین ابعاد حفره آبشستگی موضعی پاییت دست جت های ریزشی و حجم آن 228.31 KB
بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود 445.74 KB
بررسی نقش متاكائولین در افزایش مقاومت بتن 343.62 KB
بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد كندك در استان خوزستان 1.08 MB
بررسی سیستم حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با 14 كشور جهان 2.54 MB
بررسی تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در خاك حاوی لایه های سست ماسه سیلتی پشت دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با استفاده از آزمایشهای میز لرزه 1.94 MB
بررسی تاثیر الیاف فولادی و فیلرهای معدنی بر آب بندی لولههای بتنی 323.42 KB
شناسائی زبری (خشونت) برای مسیریابی سیلاب 530.44 KB
بررسی تاثیر شكل پایه پل و نسبت تنگ شدگی بر پروفیل سطح آب در بالادست سازه پل 534.63 KB
بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی 422.85 KB
بررسی تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاك سست ماسه سیلتی با استفاده از آزمایشهای مدل میز لرزه 2.15 MB
بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله 247.18 KB
بررسی و تحلیل انواع خرابی ها در خطوط ریلی 828.62 KB
برآورد طول پرش هیدرولیكی و تعیین نیمرخ سطح آب با استفاده از تئوری ورود هوا به درون پرش هیدرولیكی و مدل سازی عددی آن 1.02 MB
محاسبه بار بحرانی سازه های منظم بدون حركت جانبی با استفاده از مقادیر ویژه مولد های ضرب كرتزین مدل گراف سازه 306.42 KB
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله 2.25 MB
بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ای 1.94 MB
بررسی كابرد ، ویژگی ها و مزایا و معایب 3D پانل ها و مقایسه آن با دیگر مصالح 635.19 KB
بررسی آنالیز ارتعاش محیطی سازه ها ، به روش تجزیه فركانسی 840.87 KB
بررسی اثرسخت كننده ها دركمانش خط لوله تقویت شده 380.47 KB
بررسی اجرایی عملكرد مواد FRP در مقاوم سازی ساختمان های بتنی 235.75 KB
بررسی اشكالات و ضعف های اجرایی سازه های فولادی 498.44 KB
بررسی پارامترهای موثربر سازگاری میان بتن ترمیمی وبتن اصلی در سازه های بتن آرمه 403.27 KB
بررسی رفتار غیر خطی قاب با بادبند زانویی 371.89 KB
بررسی نتایج تحلیل های استاتیكی غیر خطی (Pushover Conventional and Adaptive) برروی سازه های سه بعدی نا منظم 487.29 KB
بررسی تأثیر شكل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی 710.87 KB
برنامه ریزی برای بازسازی شبكه ی حمل و نقل درون شهری پس از وقوع زلزله 475.38 KB
بررسی اثرات مخرب زیست محیطی در كار با نانو ذرات مورد استفاده در بتن 1.11 MB
بررسی اثر جمع شدگی و مواد افزودنی مختلف بر روی مقاومت پیوستگی بتن های پایه و تعمییری 173.21 KB
بررسی عملكرد میراگرهای فوق ارتجاعی SMA 684.12 KB
بررسی اثر میراگرهای مایع در كاهش جابجایی سازه ها 474.52 KB
بررسی اثر انفجار بر سازه های سطحی زیر زمینی 275.11 KB
بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل) 251.65 KB
برسی عوامل آلاینده آبهای سطحی و اثرات آن 167.16 KB
بررسی دینامیك لرزه ای ساختمان های ایزوله شده با جداگرهای لرزه ای 667.38 KB
بررسی رفتار لرزه ای مدفنهای زباله 686.75 KB
بررسی روابط تجربی حاكم بر تغییرات مورفولوژیكی مئاندرها و توسعه این روابط برای رودخانه های كارون و دز 3.81 MB
بررسی تجربی میراگر مایعی (TLD) جهت كاربرد در سازه ها 541.92 KB
بررسی تاثیرات میراگرهای ویسکو الاستیک در جذب انرژی و کاهش جا به جایی سازه و پیشنهاد نقاط مناسب قرارگیری میراگرها 771.67 KB
بررسی اثر مدت زمان موثر بر روی تغییر شكلهای ناشی از زلزله در نقاط مختلف سد خاكی 326.33 KB
بررسی اختلاف درصد مقدار مصالح ریزتر از الك 200 در فیلتر تولید شده سد قیقاج به دو روش خشك كردن بوسیله گاز و گرمخانه (اون) 672.14 KB
بررسی قابلیت پیش بینی تغذه گرایی پیكره های آبی با استفاده از روابط تجربی 228.69 KB
بررسی رفتار لرزه ای خاك ها در زلزله های بزرگ 422.8 KB
بررسی تاثیر آهك بر خصوصیات مكانیكی و فیزیكی خاكهای رمبنده 205.46 KB
بررسی ضرایب اصلاح در روابط روانگرایی خاك های غیر چسبنده 462.86 KB
بررسی ظرفیت غیر الاستیك خاك بر ظرفیت باربری دینامیكی فوندانسیون های متكی بر شمع در هنگام وقوع زلزله 997.23 KB
بهسازی سازندهای آب با رعایت حریم برداشت اصولی سنگدانه های بستر با مطالعه موردی رودخانه زاینده رود اصفهان 327.38 KB
بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی 372.06 KB
بهینه شكل سد وزنی توسط الگوریتم شبیه سازی بازپخت 358.06 KB
بهینه یابی درصد قیر در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی بازیافتی با استفاده از كف قیر 288.08 KB
مسیر سایت : چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند