عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
Files:
كالیبراسیون خودكار مدل مفهومی HEC-HMS- رویكرد شبیه سازی و بهینه سازی 352.04 KB
بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری 323.94 KB
استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش 811.05 KB
تأثیر افزایش درجه حرارت بر تغییر خصوصیات مهندسی رس اسمکتیت 403.49 KB
بررسی پارامترهای موثر در عملکرد پی های شناور از نظر نشست پذیری 858.16 KB
کنترل نیمه فعال سازه ها بر مبنای روش تغییراتی به وسیله الگوریتم تندترین شیب با استفاده از میراگرهای MR 988.2 KB
تحلیل ترک بین لایه ای در مواد کامپوزیت با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه یافته (X-FEM) 275.28 KB
بررسی عددی اثر تقویت با پوشش بتن مسلح بر عملکرد اتصالات دیوار به دیوار ساختمان آجری 318.61 KB
بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده 527.65 KB
Experimental Investigation on the Torsional Behavior of Brick Building Strengthened with Reinforced concrete overlay 430.71 KB
ارایه مدل المان محدود سه بعدی برای بررسی اصطکاک و برهم کنش داول و بتن در روسازی های بتنی با استفاده از برنامه ی المان محدود Abaqus 322.25 KB
بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز 601.03 KB
رفتار دینامیكی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل 1.92 MB
بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی 705.92 KB
بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری 124.17 KB
بررسی کارایی روش منونوبه-اکابه در تعیین فشار لرزه ای وارد بر دیوار حایل طره ای 383.14 KB
ارزیابی عملکردی تقا ضای لرزه ای ساختمان های نامتقارن بتن آرمه 595.69 KB
بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی 615.02 KB
بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به كمك مدلهای نوین 720.85 KB
بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده 344.38 KB
تأثیر میانقاب­های مصالح بنایی بر رفتار لرزه­ای قاب­های فولادی دارای اتصال خورجینی و اجزای آن 764.74 KB
بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی 323.57 KB
بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی 306.46 KB
برآورد پروفیل سرعت در کانالهای روباز با جریان آشفته 359.73 KB
مطالعه تاثیر بعد طولی مش های سه بعدی در محاسبه طول توسعه جریان در کانال های روباز 549.74 KB
ارزیابی تئوریک نقش هسته های رسی مایل و قائم در پایداری دینامیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی 1.06 MB
مطالعه آزمایشگاهی بتن گوگردی و ویژگی های آن 291.68 KB
ارزیابی و تعیین آسیب­پذیری سدها تحت پدیده­ی فرسودگی سنی - سدهای بتنی 193.76 KB
اصلاح رفتار مقاومتی خاک با استفاده از الیاف طبیعی 173.57 KB
تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها 586.33 KB
ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری 620.78 KB
بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهای تسلیم شونده بدون کمانش 414.92 KB
تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز) 752.8 KB
برآورد خطر زمین لرزه برای سد گلمندره 252.23 KB
بررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاور 153.56 KB
بهینه یابی محل و آرایش شمعهای مسلح کننده در شیبهای خاکی 623.71 KB
مطالعه مقایسه ای مقاوم سازی لرزه ای قاب خمشی فولادی: مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) و میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMAD) 1.43 MB
مقایسه شاخص های CTR وW_5 در ارزیابی کیفیت هندسی خط مطالعه موردی : راه آهن اصفهان 570.92 KB
معرفی سیستم­های تصویر در نقشه­برداری 271.37 KB
کاربرد GPS در کنترل و نگهداری سازه ها 525.38 KB
بررسی رفتار خمشی نمونه‌های استوانه‌ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود 1.46 MB
بررسی تاثیر تراز قرارگیری سکو در پایداری موج شکن های سکویی 534.09 KB
تحلیل رفتار لرزه ای دیوار های بنایی محصور شده با کلاف های بتنی 924.5 KB
استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی 827.85 KB
بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شكاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها 303.61 KB
مقایسه و اعتبارسنجی روش های مختلف طرح لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح بر مبنای تغییرمکان 450.04 KB
مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت 348.55 KB
کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل 2.72 MB
امکان سنجی فنی و اجرایی لایه های آسفالتی ضخیم و مقایسه آن با لایه های آسفالتی متداول در ایران 291.82 KB
Effect of Reduced Web Beam Section on the Stiffness of Moment Frames 258.28 KB
کاربرد مهار کابلی در مقاوم سازی عرشه پلها 770.16 KB
Performance-based design in earthquake engineering 158.6 KB
بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پلها با روش های احتمالاتی 763.95 KB
طراحی و بهسازی لرزه ای قابهای بتنی مهاربندی شده با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت دردو طبقه به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد 292.55 KB
مدل سازی اثر ژئوگریدبر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS 451.61 KB
Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of Mid and High-Rise Buildings 426.23 KB
حل نیمه تحلیلی معادلات حاکم بر ورق های لایه ای ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تحت ارتعاشات اجباری 372.76 KB
مدل اولویت بندی پروژه های راهسازی در كشور 633.61 KB
ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور 384.21 KB
ارزیابی سه­بعدی رفتار شمع در مجاورت گودبرداری ژرف 1.09 MB
بهینهیابی زهکش مایل و افقی در سدهای خاکی همگن 377.79 KB
بررسی عددی رخداد پدیده روانگرایی در خاک های لایه بندی شده با استفاده از دو مدل رفتاری خاک 528.28 KB
تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازه 538.63 KB
بررسی اثرات توپوگرافی بر روی امواج لرزه ای با استفاده از روش المان مرزی و بسط سری نیومن 779.9 KB
مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری 263.98 KB
بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی 2.63 MB
استفاده از آنالیز ابعادی به منظور تبدیل نتایج آزمایشگاهی ستون سنگی به ابعاد واقعی 404.63 KB
تحلیل لرزه ای با استفاده از تحلیل پوش اور مودال با الگوی بار ثابت براساس جمع جبری مستقیم الگوهای بار مودی با ضرایب خاص 508.42 KB
تهیه نقشه CN خاک بر اساس نتایج شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل هیدرولوژیكی نیمه توزیعی 425.38 KB
مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستونهای منشوری تو خالی محصور شده با FRP با استفاده از بتن C20و C30 1.6 MB
مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو) 220.46 KB
تأ­ثیرتعداد رشته­های تعریف شده درمفصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان­های فولادی 972.55 KB
افزایش زمان تناوب محاسبه شده ساختمان ها از روابط تجربی آیین نامه 610.29 KB
بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر پارامترهای مقاومتی خاک رسی 302.75 KB
بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر برخی از ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک ماسه ای 270.99 KB
ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه 233.45 KB
شناسایی داده‌های پرت در آنالیز منطقه‌ای سیلاب به روش آنالیز مولفه‌های اصلی 170.58 KB
بررسی نقش و رفتار اتصالات فولادی در تخریب پیشرونده 672.12 KB
تاثیر نوع دانه بندی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم 274.66 KB
بررسی رفتار لرزه‌‌ای پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت 445.4 KB
مسیر سایت : مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند