عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد زیر مجموعه ها: 1

مقالات انگلیسی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانFiles:
ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان) 616.56 KB
بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای 640.39 KB
بررسی وابستگی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای با اندازه شکل رسوب 381.22 KB
ارزیابی زیرساختهای حمل و نقل چند وجهی مرتبط با برنامه ریزی بلند مدت با استفاده از شبیه سازی حمل و نقل اینترمدال دربندر شهید رجایی 964.02 KB
بررسی اثر بارهای محوری مختلف عبوری از راههای کشور بر نتایج طراحی روسازی آسفالتی 934.17 KB
بررسی مزایای استفاده از سیستم ساختمانی قاب فولادی سبك(LSF) در صنعت ساختمان‌سازی كشور 1007.22 KB
اعمال اثر موج سینماتیك در هیدروگراف واحد خطی 786.74 KB
مقایسه بتن خودتراكم و بتن معمولی از لحاظ خصوصیات مكانیكی 437.12 KB
ارزیابی تخلیه سریع در سدهای خاكی 667.78 KB
ارزیابی رابطه بین لنگر سفت شدگی اعمالی و كشش حاصل در پیچ اتصال MERO 626.29 KB
بررسی اثرتوف سربیشه بر روی خواص مكانیكی و دوام بتن در شرایط محیطی مهاجم 437.75 KB
بهینه‌سازی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم‌های گروه ذرات و ژنتیك 426.93 KB
شبیه سازی عددی مهاجرت گودال حفر شده در بستر رسوبی 387.49 KB
مقایسه برخی از روش­های مختلف مدل­سازی سازه­های دارای دیوار برشی بتنی برای انجام تحلیل­های استاتیكی و دینامیكی غیرخطی 653.77 KB
بهینه سازی توپولوژیك لایه تقویتی سازه های صفحه ای با استفاده از قید تنش 280.75 KB
پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آب 400.01 KB
بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل های ساخته شده به روش طره آزاد در مرحله ساخت 3.07 MB
تبدیل ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ و كاربرد آن در شناسایی سیستم‌های سازه‌ای 742.42 KB
بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربندی شده زیپر 793.14 KB
سنجش آسیب­پذیری لرزه­ای پل فولادی به روش تحلیلی و ارائه روش بهسازی اتصالات نیمه­صلب قابهای زیرسازه 556.54 KB
منحنی های شكنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری سیستم های نگهدارنده تجهیزات 1.09 MB
مقایسه عملكرد كنترل كننده های فازی و LQR در كنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمان ها 374.71 KB
بررسی آلاینده‌های هوا در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با تاكید بر NO2 و SO2 481.47 KB
تحلیل دینامیكی پل های مورب با سخت كننده های طولی تحت بارهای متحرك به روش نوار محدود به منظور تعیین ضرایب تقویت دینامیكی 341.5 KB
بررسی كمانش موضعی ورق‌های كامپوزیت لایه‌ای با استفاده از روش نوار محدود 285.79 KB
بررسی تاثیر حركت ورودی و آرایش ستونهای شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میزلرزه 645.38 KB
تأثیر طول و مقدار فایبرهای فلزی بر مقاومت تك محوری كائولینیت 354.81 KB
ارزیابی سطح گسیختگی بحرانی دیوارهای حایل در حالت محرك با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات 324.64 KB
طراحی و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون كشش جهت مطالعه رفتار استاتیكی ژئوگریدهای مدفون در ماسه 649.74 KB
تاثیر زاویه برخورد امواج لرزه‌ای بر رفتار بعد از كمانش موضعی عرشه پل كابلی ایستا دهانه بزرگ 1.14 MB
بررسی لرزه‌ای رفتار غیر خطی هندسی پل كابلی ایستا دهانه بزرگ، با عرشه جعبه‌ای، با توجه به زاویه برخورد امواج لرزه‌ای 822.56 KB
استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی) 5.54 MB
تاثیر مودهای بالا و نامنظمی در رفتار لرزه­ای پلهای بزرگراهی با پایه­های تك ستونی 698.92 KB
بهبود عملكرد لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی V معكوس طرح شده بر اساس استاندارد 2800 ایران 460.13 KB
معیارهای حاكم بر طرح لرزه ای و نقش آنها در عملكرد ساختمان های با قاب خمشی ویژه فولادی در طراحی بر اساس استاندارد 2800 ایران 331.24 KB
ارزیابی مقاومت فشاری بتن با استفاده از روش غیر مخرب اولتراسونیك و به كمك سیستم شبكه عصبی مصنوعی GMDH 398.93 KB
بررسی اثرات برهم كنش خاك-گیاه روی افزایش نشست و مكش ماتریسی در محیط های متخلخل چند فازی به روش اجزای محدود 854.31 KB
بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیك و پودر لاستیك به همراه میكروسیلیس 456.97 KB
حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر 224.08 KB
ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی 491.76 KB
كاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب 280.13 KB
ارزیابی برخی از روش های موجود جهت پیش بینی میزان جابجایی خم ها در رودخانه های مئاندری 3.91 MB
بررسی وضعیت تراكم در بسترهای ماسه­ای مقاوم سازی شده با ژئوتكستایل 353.46 KB
بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف 336.73 KB
تولید شتاب نگاشت­های مصنوعی با استفاده از تبدیل موجك و مدل غیر ایستای كانای- تاجیمی 549.61 KB
تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 704.43 KB
ارزیابی نقش آهك و پلیمر SBS در بهبود خصوصیات آسفالت 393.07 KB
ارزیابی پتانسیل واگرایی و خصوصیات فیزیكی و مكانیكی خاك رس واگرای تثبیت شده با آهك و پوزولان 432.79 KB
بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع 508.15 KB
تعیین بار كمانش ستون‌ها با در نظر گرفتن اثر كمكی تكیه شده بر سایر ستون‌ها 1.36 MB
بررسی تأثیر درصد رطوبت در خزش خاك‌های غیر اشباع 1.18 MB
بررسی تأثیر عرض و عمق پی در پیش بینی نشست پی­های سطحی 360.54 KB
مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق 510.19 KB
بررسی زمان تاخیر و طول صف ایجاد شده در ایستگاه های سوختگیری CNG 552.81 KB
ارائه روشی جهت اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز جاده های دوخطه دو طرفه بین شهری با رویكرد نوع برخورد 421.11 KB
مقایسه وسایل نقلیه مورد استفاده در ترمینالهای كانتینری پیشرفته و اتومات با استفاده از شبیه سازی كامپیوتری 311.82 KB
مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده 535.95 KB
بررسی تاثیر عوامل تراكم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خاكهای چسبنده اصطكاكی 465.54 KB
اندازه گیری تنش های پیشین اعمال شده به سنگ براساس حافظه تنش 2.69 MB
بررسی اثر هیدرولیك جریان در مقاطع مركب بر تغییرات مكانی غلظت مواد آلوده كننده در رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی POLLUTE1 438.21 KB
مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله 413.42 KB
ارائه یك روش تحلیلی برای محاسبه زاویه ساحل رودخانه پس از خرابی 424.65 KB
تحلیل و طراحی سیستم دال‌ پیوند در پل‌های تیر و دال 498.08 KB
مدل ساختاری میكرو مكانیكی رفتار بتن در حالت سه بعدی و سه فازی 1002.87 KB
بررسی حساسیت رفتار پایداری چلیك های دو لایه فضاكار نسبت به ناكاملی طول اعضا 1.76 MB
تاثیر دانه بندی بر ویژگیهای رئولوژیكی و مكانیكی بتن خود تراكم حاوی پودر آهك 760.86 KB
بررسی خواص رئولوژیكی و مكانیكی بتن ریزدانه خودتراكم مسلح به الیاف پلی پروپیلن 544.85 KB
بررسی اشكال پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت 422.92 KB
به‌كارگیری روش‌های درون‌یابی غیر‌خطی در روش مشخصه‌ها برای مسائل ضربه قوچ 967.55 KB
ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك 484.64 KB
تحلیل جریانهای فوق بحرانی در خم كانالها 402.77 KB
مقایسه معیارهای مرزی در ترسیم پتانسیل روانگرایی محل ترمینال جنوب فرودگاه لامرد 967.71 KB
بررسی كارایی سیستم دیسكهای بیولوژیكی چرخان (RBC) در حذف آنیلین با افزایش سطح مخصوص دیسكها 251.27 KB
بررسی شكل پذیری و سختی جانبی قابهای خمشی دارای اتصال با صفحات كناری و اتصال با ورق بالا و پایین 523.85 KB
متدولوژی مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم مورچگان و مقایسه نتایج آن با الگوریتم های جستجوی ممنوعه ، شبكه عصبی وگرم و سردكردن 321.16 KB
ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك 484.9 KB
رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع 312.82 KB
ارائه متدولوژی تعیین شبكه امكانپذیر خطوط ویژه اتوبوسرانی 430.47 KB
تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS 1.98 MB
مدلسازی عددی تغییرات ژئومورفولوژیكی ناشی از شكست سد خاكی در نزدیكی آن 573.51 KB
مسیر سایت : مقالات هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند