عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

مقاوم سازی

 1. توسعه منحنی های شكنندگی برای پل واشنگتن قبل و بعد از مقاوم سازی با FRP

 2. بررسی رفتار دیوار برشی مقاوم سازی شده با FRP

 3. روشهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه های موجود در برابر انفجار

 4. بهبود رفتار ستونهای مستطیلی با اجرای ژاكت بتنی و مقایسه آن با ستونه های مقاوم سازی شده با FRP

 5. روشهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه های موجود در برابر انفجار

 6. ارزیابی تزریق در مقاوم سازی زمینهای آبرفتی

 7. مقاوم سازی سطوح حفاری شده توسط شاتکریت

 8. بررسی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح مقاوم سازی مخازن نفتی فولادی

 9. مقاوم سازی لايههاي مستعد روانگرايي

 10. آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا مقاوم سازی شده با FRP

 11. بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای آجری

 12. ارزیابی رفتارلرزه ای و ارائه سه شیوه مقاوم سازی لرزه ای برای قابهای بتنی میان مرتبه موجود

 13. بهسازی و مقاوم سازی پل شهرستان اصفهان

 14. مقاوم سازی و مرمت سازه های بنایی

 15. بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله

 16. بررسی اجرایی عملكرد مواد FRP در مقاوم سازی ساختمان های بتنی

 17. بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی

 18. مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی

 19. كاربرد موثركامپوزیت ها ی (FRP) در مقاوم سازی تیرهای اصلی پل های بتنی T شكل

 20. تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب خمشی فولادی متوسط

 21. بررسی علل خرابی و روشهای مقاوم سازی پل ها

 22. بررسی تاثیر صلبیت اتصال تیر به ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

 23. بررسی آسیب پذیری مخازن فولادی ذخیره نفت در برابر نفوذ پرتابه های جنگی و ارایه راهكار مقاوم سازی

 24. تبیین جایگاه مقاوم سازی در سازه های زیر زمینی امن در برابر تهدیدات

 25. مقاوم سازی لرزه ای سكوهای ثابت شابلونی با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك

 26. استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها

 27. اندركنش مقاوم سازی ساختمان ها و نوسازی آنها با مصالح نوین

 28. بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس كشیده بیرونی

 29. شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضاكار

 30. بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش المان محدود

 31. بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده باCFRPدر محل اتصال تیربه ستون

 32. مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس كشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP

 33. بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های كامپوزیتیFRP

 34. بررسی رفتار دینامیكی قاب های فولادی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی موج دار به روش اجزا محدود

 35. مطالعه كاربرد میراگر فلزی بیضی شكل EADAS در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی

 36. بررسی وضعیت تراكم در بسترهای ماسه­ای مقاوم سازی شده با ژئوتكستایل

 37. ارائه روشهای نوین مقاوم سازی با استفاده از الیاف CFRP

 38. بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی المان­های تسلیح در مقاوم سازی ژئوتكنیكی پروژه­های عمرانی

 39. آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا مقاوم سازی شده با FRP

 40. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP

 41. بررسی اجزاء محدود مقاوم سازی قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده ازپلیمرهای مسلح كربنی (CFRP)

 42. بررسی نمای ساختمان و راه های مقاوم سازی آن در برابر امواج انفجار

 43. تعیین ظرفیت ستونهای مقاوم سازی شده با CFRP تحت بارمحوری و حداكثر تغییر مكان جانبی با افزایش درصد و تنش تسلیم آرماتور فولادی

 44. مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم

 45. طرح مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی در شهر زابل و ارائه راهكارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت ساخت و سازشهری موجود

 46. بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی

 47. بكارگیری میراگرهای سربی- تزریقی (Lead-Extrusion Dampers) درمقاوم سازی وبهبود رفتار لرزهای پل های فولادی

 48. شكل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)

 49. كاربرد میراگر تسلیمی از نوع بادبندی درمقاوم سازی لرزه ای سازه ها

 50. ارائه الگوی پیشنهادی جدید جهت مقاوم سازی ساختمان‌های مصالح بنایی بدون کلاف

 51. بررسی آسیب پذیری لرزه ای بنای تاریخی مسجد امام خمینی (ر ه) در كرمان و ارائه طرح مقاوم سازی

 52. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از توری گالوانیزه درسطح تماس بتن برای مقاوم سازی ستونهای بتنآرمه بروش غلافبندی بتنی

 53. بررسی مقاوم سازی سازه دربرابر تخریب پیشرونده به روش تحلیل استاتیكی غیرخطی

 54. بررسی عملكرد خمشی تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با TRC

 55. بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربند فولادی واگراEBF)

 56. بررسی تأثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی

 57. بررسی اثر تغییرات طول FRP در شروع پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با ورقهای پلیمری

 58. مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی با میله هایFRP با روش تعبیه در نزدیک سطح

 59. مقاوم سازی تیرهای بتنی پیش تنیده با استفاده از صفحات CFRP

 60. شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی

 61. ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بناهای تاریخی با استفاده از شبکه فولادی

 62. ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی مناره بنای شاه نعمت الله ولی ماهان كرمان با استفاده از FRP

 63. بررسی و مطالعه مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی با تعبیه میلگردهای قائم درداخل دیوار

 64. مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FRP

 65. کاربرد مهار کابلی در مقاوم سازی عرشه پلها

 66. مطالعه مقایسه ای مقاوم سازی لرزه ای قاب خمشی فولادی: مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) و میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMAD)

 67. بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

 68. Seismic Assessment of RC Joints Retrofitted on the Web by FRP Composites

 69. Performance Based Seismic Design of RC Frames Retrofitted with FRP Composites

 70. Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Columns with Steel Jackets of Different Thicknesses

 71. Seismic Retrofit of RC Frame By Steel Shear Wall With St37 And LYP Steel

 72. Retrofit of Reinforced Concrete Frame By Steel Shear Walls

 73. Retrofit Of Reinforce Concrete Frame By Steel Shear Wall And Steel Brace

 74. Cyclic Behavior of Concrete Bridge Columns Retrofitted with Innovative Spirals

 75. Considerations regarding the retrofit intervention of Santa Maria di Collemaggio basilica in L’Aquila following 2009 italian earthquake

 76. Boundary Condition Behavior and Connection Design for Retrofitted Unreinforced Masonry Walls Subjected to Blast Loads

 77. Development of Performance Predictions and Application Guidance for Wall Retrofit for PPG Mil-Tough™ Polymers

 78. Seismic Retrofit of a Landmark Structure Using a Mass Damper

 79. Evaluation of Softening-Coefficient in Reinforced Concrete Elements retrofitted with FRP

 80. Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up Column Connections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners

 81. Seismic retrofit of a historical building in Tehran university museum using FRP technology and steel jacketing

 82. Evaluation of ductility and load carrying capacity in RC beam-column exterior joints subjected to cyclic loading retrofitted with GFRP

 83. Retrofitting of Structural Behaviors in Earth Dams by Utilizing Geogrids and Modeling the Results by PLAXIS

 84. Investigate the behavior of loose granular soils retrofit problem with resin Polyethylene terephthalate

 85. Seismic Retrofitting of Concrete Plates

 86. INTRODUCING "BUILDING CASKETING" AS A NEW TECHNIQUE FOR SEISMIC RETROFIT OF EXISTING BUILDINGS WITH "T" SHAPED PLAN

 87. Optimal structural seismic retrofitting by using viscous dampers

 88. Investigation on seismic retrofitting behavior of unreinforced masonry buildings by sliding isolation system

 89. Historical Buildings Seismic Rehabilitation and Retrofit Plan

 90. Retrofitting of Brick Historic Buildings Using Modern Technologies

 91. Evaluation of change the type of bracings and fill frames in seismic retrofitting improvements of existing steel structures

 92. Seismic Retrofitted Steel Moment Frames use of Eccentric Brace

 93. Nonlinear Finite Element Analysis of a Corroded Pier Model Retrofitted by FRP Straps

 94. FRP Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints

 95. Seismic Retrofitting of Structures

 96. Retrofitting Design Guidelines of Concrete Plates Using steel plates and Shear Bolts

 97. The influence of the opening and Profiles on the behaviour of the unreinforced masonry wall retrofitted by FRP materials under cyclic loading

 98. Estimation of financial loss for buildings before and after seismic retrofitting

 99. Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up Column Connections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners

 100. Necessity of Retrofitting in Historical Buildings before Earthquake

 101. Dynamic Analysis of Applied CFRP in Retrofitting Process of SDH TV Masonry Building

 102. Presenting Restoration and Retrofitting Process of Jame’ Mosque after Doroud Earthquake

 103. Retrofitting of Bridge Piers against the Scour damages: Case Study of the Marand-Soofian Route Bridge

 104. Seismic Retrofitting of Historical Buildings

 105. Simplified modelling and seismic retrofitting of a flat-slab RC structure

 106. Application of brace-type yielding damper for retrofitting of structures

 107. Application of Lead-Extrusion Dampers in retrofitting and improvement the seismic behavior of steel bridges

 108. Evaluation of retrofitting methods of buried pipes

 109. Failure Of Soft-Storey During Earthquakes And Guidelines For The Seismic Retrofitting

 110. Retrofitting an essential role in urban before and after disasters (natural disasters, and attacks on military and civilian)

 111. Retrofitting and Durability Enhancement of Concrete Sewer Pipe Using Pozzolans

 112. Seismic evaluation analysis and retrofitting of Gonbad kavous tower

 113. Seismic evaluation of existing R/C Buildings retrofitting with Buckling Restrained Braces

 114. Seismic Retrofitting Of Steel Ordinary Moment Frame Buildings

 115. Seismic Retrofitting Reinforced Concrete Frames With Viscous Dampers

 116. Study the role of supplemental stiffeners on seismic retrofitting of link-to-column connections in steel EBFs

 117. structural systems and retrofitting methods in tall and supertall buildings

 118. Retrofitting flexible pavements using very small amounts of carbon nanotubes together wastage of disposable dishes

 119. Assessment of Retrofitting of Structure for Progressive Collapse With Linear Static Analysis

 120. Effective retrofitting strategy in fuel buried pipelinesCase study: City of Kermanshah, IRAN

 121. Static Cyclic Response of Masonry walls a opening Retrofitted with Fiber-Reinforced Polymers

 122. Least Retrofitting of complex systems by using "Design and Topology"optimization in "Ansys" softwar

 123. Retrofitting and Architecture

 124. Retrofitting of urban houses in Iran

 125. Seismic Evaluation of Concrete and Masonry Shear wall Interaction in the Retrofitting of Masonry Structures

 126. The Effect of Passive Defense on Seismic Retrofitting

 127. Evaluation of earthquake damage and vulnerability and retrofitting of life line

 128. Retrofitting of Schools: A Necessity from the Viewpoint of Disaster Management

 129. Retrofitting of Historical Buildings: Case Study of the Tabriz Bazaar

 130. BUCKLING LOAD OF SLENDER CONCRETE COLUMNS RETROFITTED WITH FRP

 131. Effects of different states of lateral and gravitational combinations of loads on the performance point of retrofitted masonry structures with shotcrete

 132. Retrofitting of Fukushima

 133. Retrofitting Steel Columns by Concrete Jackets and Effect on Bearing Capacity Compared with Laboratory Results

 134. Retrofit of Oil and Gas Facilities

 135. PROCESS OF REPAIRING/RETROFITING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS DAMAGED DURING EARTHQUAKE AND APPLICATION EXAMPLES

 136. Seismic Evaluation of the Out-of-Plane Response of Masonry Walls and their Retrofitting Techniques

 137. Recent Seismic Retrofitting Trends in Iran

 138. PERFORMANCE OF RETROFIT HIGHWAY BARRIERS WITH MECHANICAL ANCHOR

 139. An Innovated Technique for Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings

 140. Retrofitting Process of Monument Enshrines Imamzadeh Ja’far after Darb-e-Astaneh Earthquake (31 March 2006-UNESCO)

 141. Presenting Restoration and Retrofitting Process for Monument Damaged of Doroud Earthquake (Jame’ mosque Case Study)

 142. Ductile Design of Reinforced HSC Beams Retrofitted with FRP Plates

 143. Load-carrying Capacity of Reactive Powder Concrete Columns retrofitted with CFRP

 144. Strengthening and Retrofitting of Damage and Corrosion Concrete Columns with CFRP Composites

 145. Locate the appropriate steel brace in height of concrete buildings for seismic retrofitting of existing structures

 146. Introducing Building Casketing as a new Technique for Seismic Retrofit of Existing Buildings with L Shaped Plan

 147. Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Frames Retrofitted by FRP Sheets

 148. Pushover Analysis on Applying Viscous Dampers in Retrofitting Process of SDH TV Building

 149. Assessment of seismic behavior of buildings retrofitted with self-centering dampers based on non-linear dynamic analysis

 150. Assessment of seismic behavior of RC buildings retrofitted with steel knee bracing based on non-linear dynamic analysis

 151. Assessment of seismic behavior of steel structure retrofitted with TADAS device based on non-linear dynamic analysis

مسیر سایت : صفحه اصلی