عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

فولاد

 1. بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن

 2. بررسی تحلیل رفتار بتن مسلح تقویت شده با بادبند فولادی خارج از صفحه قاب

 3. بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده سبك با دیوارهای توپر بتنی سبك

 4. تاثیر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن

 5. مطالعه موردی از بهسازی لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی با استفاده از دیوارهای بتن مسلح برشی پیرامونی

 6. خوردگی فولاد در سازه های بتن مسلح و روشهای كاهش اثرات مخرب آن

 7. خصوصیات بتن تازه و سخت شده سبك خودمتراكم حاوی الیاف پلی پروپیلن و فولادی

 8. بررسی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح مقاوم سازی مخازن نفتی فولادی

 9. بررسي اثر رفتار اتصالات خورجيني در سازه هاي فولادي و بهينه سازي آنها

 10. بررسی آسیب­پذیری لرزه­ای قابهای خمشی فولادی با اتصالات نیمه صلب

 11. بررسي عملکردي ديوار برشي فولادي نازک در قابهاي ساختماني ساده و مقايسه آن با بادبندهاي ضربدري و شورون به روش طيف ظرفيت

 12. بررسی اثر رفتار اتصالات گیردار تیر به ستون با مقطع کاهش یافته تیر(RBS) با استفاده از روش المان محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی و مطالعه تاثیر آن بر سختی جانبی قابهای فولادی

 13. اثر ميانقابها در ارزیابی عملکرد سازه فولادی براساس تحلیل بارافزون غیرخطی

 14. بررسی اثر الیاف فولادی بر دوام بتن سبك

 15. بررسی تاثیر الیاف فولادی و فیلرهای معدنی بر آب بندی لولههای بتنی

 16. بررسی اشكالات و ضعف های اجرایی سازه های فولادی

 17. مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی

 18. بررسی تكنولوژی قاب های فولادی سرد نورد شده (cold formed steel faraming ) سیستم های دیوار پوششی آن (dry wall)

 19. بررسی مكانیسم انتقال نیرو از اتصال جوشی خمشی فولاد

 20. معرفی پانل 3D و كاربرد آن در سازه های بتنی و فولادی

 21. بررسی تحلیلی افزایش شكل پذیری حلقه فولادی با استفاده ازحلقه های فولادی متحدالمركزدر مهاربندهای هم محور

 22. تاثیر تغییرات سیستمهای مهاربندی در ارتفاع بروی حداكثر تغییر مكان نسبی بام در سازه های فولادی

 23. تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب خمشی فولادی متوسط

 24. بررسی زمان تناوب طبیعی قابهای ساختمانی فولادی با در نظر گرفتن تأثیر میانقابها

 25. طراحی پاركینگ های طبقاتی فولادی با تاكید بر رفتار لرزهای

 26. كاربرد میكروسیلیسو الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجراء آن ( سدو مخازن بتنی و ...

 27. بررسی امكان سنجی كاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود

 28. بررسی بتن مسلح به الیاف فولادی

 29. مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتكریت تر

 30. ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی فولادی

 31. مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتكریت تر

 32. سازه های فولادی از ورق نازك( سرد فرم داده شده) cold formeed steel structure

 33. اثر مقاومت و شكل پذیری فولاد در مقاومت ضربه ای قابهای با بتن پرمقاومت

 34. طرح اقتصادی اعضای فولادی

 35. جایگاه دیوارهای خاك مسلح MSEW باتسلیح كننده های فولادی و ژئوسینتتیكی

 36. مدل های خوردگی پل های فولادی

 37. ساخت پانلهای ساندویچی با مقاطع سرد نورد شده فولادی

 38. تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن با مقاومت بالا

 39. بهبود مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن با استفاده از متیل سلولز در طرح اختلاط بتن

 40. تاثیرات الیاف فولادی در خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا

 41. طرح و اجرای تیرهای جعبه ای بتنی پیش ساخته پس تنیده در اسکله فولادی بندرعباس

 42. بررسی مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن تحت تاثیر مشخصات هندسی میلگرد

 43. بهینه یابی مقدرا فولادهای قائم در دودکش های بتن آرمه

 44. بررسی اثر نحوه فولاد گذاری در شکلپذیری و مقاومت نهایی دیوارهای برشی

 45. ارزیابی تقاضای لرزه ای قابهای فولادی با اتصالات فلنجی تقویت شده و تقویت نشده

 46. روشی ساده برای محاسبه لنگر پیچشی وارد بر تیرهای فولادی لبه ای در اتصال با سقف تیرچه وبلوك

 47. مقایسه معیارهای موجود برای خسارات تجمع خسارت خستگی فرا سیكل پایین در اتصال فولادی با ورق های پوششی

 48. تاثیر ضخامت جداره ستونهای فولادی پر شده با بتن بر مقاومت لرزه ای اتصال نیمه صلیب

 49. مطالعه رفتار چرخه ای چشمه اتصال ستون فولادی قوطی شكل، محصور بین تیرهایی با عمق نابرابر

 50. بررسی عملكرد لرزه ای قابهای فولادی دارای اتصال تیر با جان شكافدار

 51. بررسی تاثیر صلبیت اتصال تیر به ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

 52. بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی جدید با كابل های پس كشیده و سپری پیچی

 53. ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا

 54. بهسازی رفار سازه ای دیوارهای برشی فولادی با لبه های ازاد

 55. ارزیابی كمی بر مبنای آنالیزهای استاتیكی و دینامیكی پل خرپایی فولادی چالوس

 56. بررسی اثر نحوه مدلسازی عرشه كامپوزیت با شاهتیرهای فولادی در فركانسها و شكل مودهای طبیعی یك نمونه پل دارای انحنا

 57. استفاده ازسیستم های پیش تنیده فولادی و جاكت فلزی برای كاهش تقاضای جابه جایی پس ماند پل های تك ستونه

 58. ارزیابی آسیب در سازه های فولادی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی گروه ذرات

 59. بررسی سطح عملكرد ایمنی جانی و آستانه فرو ریزش در قابهای خمشی فولادی به روش دینامیكی خطی و غیر خطی دستورالعمل FEM356 در حوزه دور و نزدیك گسل

 60. بررسی آسیب پذیری ساختمان های دو گانه قاب خمشی فولادی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای مهاربند هم محور و میرا گرویسكوز با بكار گیری توام آنها

 61. بررسی طیف ظرفیت تغییر مكان قاب فولادی چند طبقه با استفاده از روش انرژِی بدون تعیین نقطه كنترل

 62. بررسی دقت روشهای پوش آور در تخمین منحنی ظرفیت قابهای خمشی فولادی سه بعدی

 63. بررسی عملكرد لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش آنالیز دینامیكی غیر خطی افزایشی

 64. تعیین میزان گیرداری تیرهای فولادی با استفاده از پاسخ آنها

 65. تعیین شرایط مرزی نامعلوم تیرهای فولادی عمیق به كمك یك جرم متمركز ساكن در یك نقطه دلخواه

 66. محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود

 67. بررسی پدیده كمانش موضعی در ستونهای فولادی لوله ای پر شده با بتن (ستونهای CFST)

 68. شبیه سازی آتش سوزی در سازه فولادی

 69. بررسی روند تخریب كنترل شده سازه های فولادی قاب خمشی بر اساس مفهوم خرابی پیش رونده

 70. بررسی عملگر زنجیره ای (Catenary Action) در پتانسیل خرابی پیش رونده سازه های فولادی قاب خمشی

 71. بررسی خرابی پیش رونده در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیكی

 72. بررسی و مقایسه عملكرد سیستم های سازه ای فولادی در مقابل انهدام پیش رونده

 73. بررسی ظرفیت شكل پذیری قاب های فولادی با میراگر جاری شونده مستطیلی

 74. بررسی تاثیر افزایش مقاومت قاب های مهاربندی شده فولادی ویژه بر اقتصاد طرح

 75. بررسی اثر چشمه اتصال بر رفتار جانبی قابهای خمشی فولادی دارای ستون با مقطع جفت پروفیل

 76. بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل

 77. ارزیابی و مقایسه توزیع های وینگر-ویل و ژائو- اطلس-ماركس در استخراج مشخصات دینامیكی قابهای خمشی فولادی با استفاده از سیگنالهای پاسخ لرزه ای

 78. ارائه ضریب تصحیح مدل اندر كنشی ورق با قاب در طرح دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

 79. بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیك گسل و طیف استاندارد 2800 ایران

 80. اثر مولفه افقی زلزله بر رفتار دینامیكی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك در حضور مولفه قائم زلزله

 81. بررسی عددی شكل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق د رمهاربند های هم محور

 82. اثرات حركت گهواره ای به سبب تسلیم شدن كف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی

 83. بررسی تاثیر نسبت عرض به ارتفاع ورق بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك

 84. تاثیر میراگر فلزی جاری شونده XADAS بر روی عملكرد لرزه ای ساختمان های فولادی

 85. مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی بر مبنای مدل رفتاری تعامل ورق با قاب و مدل نواری

 86. اثر صلیب قاب خمشی بر رفتار دیوار برشی فولادی

 87. بررسی رفتار تیر پیوند در دیوارهای برشی فولادی همبند

 88. بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیك گسل و طیف استاندارد 2800 ایران

 89. بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای

 90. بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبكه خارجی فولادی در ساختمان های بلند

 91. بررسی تاثیر نسبت میرایی در نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه های بلند فولادی

 92. بررسی تاثیر نسبت میرایی در نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه های بلند فولادی

 93. بررسی آسیب پذیری مخازن فولادی ذخیره نفت در برابر نفوذ پرتابه های جنگی و ارایه راهكار مقاوم سازی

 94. بررسی دیوارهای برشی در قاب های فولادی سرد نورد شده تحت بارگذاری یكنواخت

 95. پیش تنیدگی در سازه های فولادی به منظور كاهش مصرف فولاد و امكان كاربرد آن در سازه های مركب فولادی LSF

 96. بررسی رفتار لرزه ای قاب های سبك فولادی مهاربندی شده با تسمه های ضربدری

 97. طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظر گیری اثر اندركنش خاك-پی و روسازه

 98. تعیین رفتار لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق میانگذر به ستونهای قوطی لوزی شكل در قابهای خمشی فولادی

 99. بهسازی لرزه ای پلها با استفاده از غلافهای فولادی (Jacket)

 100. بررسی عملكرد المان شكل پذیر در بادبندهای هم مركز قابهای فولادی

 101. بررسی رفتار الاستوپلاستیك مقاطع مختلف فولادی

 102. استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها

 103. بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی

 104. ارائه الگوی بارگذاری جدید برای قابهای فولادی با مهاربندی برون محور

 105. به كارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسكلت فولادی 12 طبقه

 106. تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC)

 107. تاثیر پیوستگی میلگردها در محل اتصالات تیر به ستون بر سختی خمشی و باربری جانبی سازه های فولادی با سقف مركب

 108. بررسی تاثیر چشمه اتصال در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی

 109. بررسی عدم تقارن در رفتار سازه های فولادی مهاربندی شده به روش طیف ظرفیت

 110. بهسازی لرزه ای ساختمان 14 طبقه اسكلت فولادی با هسته مركزی بتنی مسلح

 111. بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار نازك

 112. تحلیل پایداری لرزه ای شیروانی های مسلح با كش مهارهای فولادی

 113. بررسی سخت كننده ها در دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

 114. بررسی تاثیر راهكارهای سبك سازی در كاهش وزن سازه های فولادی

 115. ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دو بعدی غیر یكنواخت در مقایسه با روش استاتیكی

 116. بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای

 117. بررسی تاثیر سختی خمشی ستونها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی یك طبقه با ورق نازك (بدون سخت كننده)

 118. تعیین ضریب رفتار قابهای بتنی مسلح با بادبند زانویی فولادی با روش طیف ظرفیت

 119. اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیكی ساختمانهای نامتقارن فولادی

 120. تحلیل اتصال صلب توصیه شده در آیین نامه 2800 ایران و اثرات آن بر رفتار قابهای خمشی فولادی

 121. مطالعه و ارزیابی عملكرد وصله های مكانیكی میلگردهای كششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح

 122. بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد

 123. ارزیابی مشخصات مكانیكی بتن سبك حاوی الیاف فولادی صنعتی وبازیافتی

 124. بررسی تاثیر شكل آزمون ها برمقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی

 125. بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بربتن خودتراكم حاوی پوزولان های مختلف

 126. تاثیر مقاومت بتن مادردوده سیلیسی و الیاف فولادی برمشخصات مكانیكی بتن های بازیافتی

 127. بررسی اثر كاربرد فولادهای HPS بر رفتار خمشی پل های متشكل از تیرورق های Iشكل خمیده

 128. نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

 129. ارائه فرم های بهینه كمانش مقاطع سرد نورد شده ی فولادی(CFS)به منظور بهبود رفتار سیستم قاب فولادی سبك(LSF)قسمت دوم:ظرفیت خمشی مقاطع C شكل

 130. اثر میانقابی پانل های ساندویچی(3D_PANEL)بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی

 131. بررسی اثر نرمی پیوندها در گونه های مختلف تحلیل قاب های فولادی دو بعدی

 132. بررسی رفتار سیستم های مهار بندی در سازه های فولادی تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

 133. بررسی درصد لغزش بهینه میراگر اصطكاكی پال در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر بر اساس مفاهیم انرژی

 134. بهبود عملكرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حركت زمین

 135. تاثیر زاویه زلزله بر عملكرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حركت زمین

 136. اثر ارتفاع سازه بر رفتار غیر خطی سیستم قاب خمشی فولادی همراه با دیوار برشی بتن آرمه

 137. بهینه سازی سازه های فولادی سه بعدی تحت محدودیت فركانس با لحاظ نمودن اثر متقابل خاك و سازه

 138. بررسی رفتار تیرهای پیوند ساخته شده از فولاد با نقطه تسلیم پایین

 139. بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت كمانشی غیر الاستیك ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی

 140. تعیین تنش كمانش بحرانی مقاطع سرد نورده فولادی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

 141. بررسی رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی متشكل از پانل های برشی مجزا

 142. آنالیز المان محدود غیر خطی ساده شده ای برای سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی

 143. ارزیابی سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی تحت آزمایش میز لرزان

 144. بررسی سیستم لوله در لوله با كلاهك خرپایی در ساختمان های بلند فولادی

 145. اصلاح رفتار قابهای فولادی ساده دارای مهاربند در برابر گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشه

 146. بررسی رفتار دینامیكی قاب های فولادی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی موج دار به روش اجزا محدود

 147. مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

 148. اثرات درجه نامعینی بر مقاومت سازه های فولادی قاب خمشی در برابر خرابی پیش رونده

 149. مطالعه موردی،بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران و آمریكا

 150. بررسی عملكرد ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر بارهای چرخه ای و ارائه یك روش بهسازی

 151. ارزیابی كالبد پذیری سازه های فولادی با مهاربند هم محور

 152. بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی با توسعه منحنی های شكنندگی

 153. بررسی تحلیلی و عددی اثر خمش و برش بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك

 154. اثر صلیبت دال های بتنی در جلوگیری از خرابی پیش رونده سازه های فولادی

 155. برآورد میانگین فراوانی سالیانه وقوع حالت حدی در قابهای خمشی فولادی

 156. تحلیل خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مقاوم لرزه ای مجهز به دیوار برشی فولادی

 157. عیب یابی سازه های فولادی با استفاده از انرژی كرنشی مودال و ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

 158. رفتار دوره ای اتصالات تیر به ستون در قاب های مهاربندی شده ی فولادی

 159. ارزیابی عددی همسازی دال بتنی محاط كننده ستون با اتصالات نیمه صلب فولادی تحت بارگذاری مونوتونیك

 160. مقایسه منحنی های هیسترزیس روش های تجربی با روش مبتنی بر مولفه ها در اتصالات فولادی تیر به ستون

 161. بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثر

 162. تحلیلی شكل پذیری قاب سبك (LSF)تركیب شده با قاب خمشی فولادی

 163. بررسی تاثیر پارامتر HCMR در بهینه یابی سطح مقطع قاب های فولادی بر اساس روش جستجوی هارمونی

 164. بهینه یابی قابهای فولادی بر اساس روش PSO و بررسی تاثیر پارامترهای شناختی و اجتماعی در روند بهینه یابی

 165. مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی اتصالات پیچی در سازه های فولادی سرد نورد شده

 166. طراحی بهینه قاب های فولادی خمشی در حالت حدی و تنش مجاز به كمك الگوریتم فاخته

 167. بررسی اثر آتش بر پایداری دیوار برشی فولادی با ورق نازك

 168. بكارگیری الگوریتم تكاملی رقابت استعماری در بهینه سازی سازه های فولادی

 169. بهینه سازی چند هدفه خرپاهای فولادی با الگوریتم تركیبی ژنتیك و رقابت استعماری

 170. رفتار لرزه ای قاب های فولادی با ارتفاع متوسط طراحی شده با دو دیدگاه عملكردی و نیرویی

 171. معرفی و ارزیابی سیستم جدید دیوار برشی فولادی دارای گشودگی با بكارگیری نوارهای FRP به عنوان تقویت لبه

 172. بررسی تحلیلی رفتار خمشی تیرهای فولادی پیش تنیده شده با تاندونهای خارجی به روش اجزای محدود

 173. ارزیابی عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیك

 174. مطالعه ی روش های تحلیل غیر خطی و غیر الاستیك قاب های فولادی

 175. بررسی سازه های فضا كار با مقاطع فولادی و آلومینیومی به دو روش تنش مجاز و حالات حدی

 176. رفتار لرزه ای قاب های فولادی با زنجیره ناقص مهاربندهای همگرا

 177. بررسی عددی عملكرد لرزه ای سیستم قاب فولادی سرد نورد شده(LSE)دارای میراگرADAS

 178. بررسی عددی رفتار لرزه ای قاب سبك فولادیLSE

 179. بهبود عملكرد قاب های فولادی ساده در برابر خرابی پیش رونده با استفاده خرپاهای سقفی و كمره ای

 180. مطالعه كاربرد میراگر فلزی بیضی شكل EADAS در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی

 181. تاثیر مدلسازی دستگاه پله بر عملكرد غیر خطی قابهای خمشی فولادی

 182. بررسی رفتار اجزا و نیروهای تكیه گاهی در سیستم های تركیبی قاب فولادی ساده و دیوار پانلی سه بعدی تحت بارهای تناوبی

 183. كاربرد فولاد پر مقاومت ST52 و پیونده ریخته گری در سازه سقف قوسی فولادی سالن های نمایشگاهی شهر آفتاب با دهانه های 80 و 50متر

 184. بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای

 185. بررسی مزایای استفاده از سیستم ساختمانی قاب فولادی سبك(LSF) در صنعت ساختمان‌سازی كشور

 186. سنجش آسیب­پذیری لرزه­ای پل فولادی به روش تحلیلی و ارائه روش بهسازی اتصالات نیمه­صلب قابهای زیرسازه

 187. بهبود عملكرد لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی V معكوس طرح شده بر اساس استاندارد 2800 ایران

 188. معیارهای حاكم بر طرح لرزه ای و نقش آنها در عملكرد ساختمان های با قاب خمشی ویژه فولادی در طراحی بر اساس استاندارد 2800 ایران

 189. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پایۀ پلهای فولادی موجود

 190. بررسی سطح عملكرد و رفتار لرزه ای سیستم قاب خمشی فولادی ویژه با در نظر گرفتن اثر چشمه اتصال تیر به ستون

 191. ارزیابی نامعینی و اضافه مقاومت در قابهای فولادی با دیوارهای میانقاب بنایی

 192. بررسی راندمان حذف فنل سولفونیك اسید از پساب صنایع آبكاری با استفاده از نانوفیلتراسیون- مطالعه موردی فولاد مباركه اصفهان

 193. بررسی عملكرد دیوار برشی فولادی با استفاده از فولاد معمولی و فولاد نرمه

 194. بررسی اثر مستهلك كننده های اصطكاكی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری ‌انفجاری

 195. بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم­سازی شده با سیستم كامپوزیت كربن/ شیشه توسط نرم­افزار ANSYS

 196. بررسی دقت نتایج روش طیف ظرفیت در محاسبه تغییر مكان هدف در قابهای فولادی دارای اتصال خورجینی

 197. مقایسه اقتصادی سیستم های قاب خمشی فولادی ویژه، متوسط و معمولی

 198. بررسی تأثیر محل بازشو در رفتار دیوار برشی ساخته شده از ورقهای فولادی مثلثی

 199. بررسی میزان خطا در طراحی بر اساس عملكرد سازه های فولادی توسط تحلیل دینامیكی غیرخطی مقیاس شده

 200. رفتار دیوارهای برشی فولادی با اعوجاج اولیه

 201. بررسی استفاده از سرباره فولاد سازی جهت افزایش مقاومت خاكهای ریزدانه

 202. تاثیر سرباره فولاد سازی بر دوام خاكهای ریزدانه

 203. رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی

 204. كاربرد روش انرژی در طراحی قاب های خمشی فولادی

 205. بررسی آسیب­پذیری قاب­های خمشی فولادی با اتصالات صلب و نیمه صلب با استفاده از شاخص­های خسارت

 206. تعیین اثر دیافراگم در تحلیل تیرها و شبكه­های خمیده­ی افقی فولادی

 207. ارائه یك روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در طراحی بهینه سازه‌های كوتاه مرتبه

 208. بهسازی لرزه­ای ستونهای بتن مسلح با استفاده از غلاف فولادی

 209. تعیین ظرفیت باربری نهایی دیوارهای برشی فولادی نازك نیمه نگهداری شده در لبه­ها

 210. بررسی عملكرد روش MPA در ساختمانهای فولادی منظم در ارتفاع

 211. ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه­ای ساختمان­های فولادی موجود با سیستم سازه­ای دوگانه به روش تحلیل استاتیكی غیرخطی و طیف ظرفیت

 212. رفتار لرزه ای ساختمان های مرتفع بتنی پیش ساخته دارای دیوار برشی فولادی

 213. بررسی كمانش الاستیك صفحات فولادی بكار رفته در دیوارهای برشی مركب با استفاده از روش رایلی- ریتز

 214. تاثیر تغییر موقعیت تراز پایه در رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده و قاب خمشی

 215. ارزیابی خواص بتن خود متراكم حاوی خاكستر بادی و الیاف فولادی

 216. بررسی مقاومت یك سازه فولادی در برابر خرابی پیش رونده

 217. بررسی اثر ضریب شكل جداگرهای الاستومری مسلح شده با فولاد و الیاف مشابه فولاد بر روی عملكرد آنها

 218. بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده دارای ضعف در اتصالات بادبند

 219. تاثیركربناته شدن بتن برروی خوردگی میلگردهای فولادی در بتن

 220. بررسی رفتار لرزه ای غیر خطی ساختمان های فولادی نامنظم در ارتفاع

 221. شكل پذیری دیوار برشی فولادی بازشودار در ساختمان‌های چندطبقه

 222. ارزیابی اثر سخت كننده ها در انعطاف پذیری اتصالات فولادی

 223. بررسی رفتار چرخه‌ای دیوارهای برشی فولادی

 224. ارزیابی آزمایشگاهی اثر سرباره فولاد بر مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی

 225. ارزیابی رفتار قاب‏های مهاربندی‏شده فولادی در حالت طرح بهینه مهاربندی تحت اثر بارهای دینامیكی

 226. ارزیابی و مطالعه عملكرد تیرهای RBS با كاهش در جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری لرزه ای

 227. بررسی اثرحركت گهواره ای فونداسیون روی رفتار سازه های فولادی مهاربندی شده با روش آنالیز دینامیكی افزاینده

 228. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای با مهاربندی برون محور فولادی براساس دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود

 229. بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر­ گرفتن رفتار پوسته­ای و اندر­ كنش بین مواد داخل مخزن با پوسته

 230. مقایسه روشهای تحلیل استاتیكی غیرخطی بارافزون و دینامیكی غیرخطی فزاینده در قابهای خمشی فولادی

 231. بررسی توزیع تنشهای چسبندگی در تیر فولادیتقویت شده با پلیمر الیاف دار CFRP

 232. تغییرات مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بر حسب میزان شكل پذیری سازه

 233. بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی سبك بادبندی شده با تسمه فولادی

 234. تعیین ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادیِ بدون سخت‌كننده

 235. ارزیابی شبكه‌ی لوله‌های فولادی مدفون گاز شهری اصفهان تحت اثر روانگرایی

 236. اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

 237. بررسی رفتار جانبی قاب فولادی سبك(LSF ) ساخته شده از مقاطع سرد نورد شده فولادی

 238. تأثیر پارامترهای به‌‌روزرسانی مدل یك سازه فولادی آسیب‌دیده الگو در رفتار دینامیكی غیرخطی آن

 239. بررسی نقش و تأثیر اتصالات بر وزن بهینه سازه های فولادی

 240. مقایسه روش های متداول ارزیابی عملكرد لرزه ای سیستم های فولادی قاب خمشی ویژه برپایه FEMA 440

 241. بررسی پاسخ دینامیكی سازه های فولادی با مهاربند كمانش ناپذیر تحت اثر نیروی انفجار

 242. روش نوین استفاده از فولاد نرم در مهاربند های هم محور

 243. بررسی بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی

 244. مقایسه مصرف انرژِی درساختمان های بتنی و فولادی با ساختمان های چوبی

 245. مروری برسیستم ساختمانی قاب فولادی سبك ساخته شده از اعضای سرد نورد شده فولادی

 246. بررسی تاثیر آرایش سخت كننده های طولی و عرضی با اتصال و بدون اتصال به محیط پانل در دیوارهای برشی فولادی

 247. بهینه یابی پایداری و ظرفیت كمانشی دیوارهای برشی فولادی با تغییر ضخامت ورق پانل و تغییر مساحت سخت كننده های طولی و عرضی

 248. بررسی تاثیر پایداری دیوارهای برشی فولادی با تغییر ابعاد زیر صفحه های حاصل از تلاقی سخت كننده ها

 249. تعیین ظرفیت ستونهای مقاوم سازی شده با CFRP تحت بارمحوری و حداكثر تغییر مكان جانبی با افزایش درصد و تنش تسلیم آرماتور فولادی

 250. مطالعه اثرنسبت عرض دهانه به ارتفاع پانل b/d برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی

 251. مقایسه عملكرد قابهای فولادی با مهاربند همگرا و واگرا در برابر فروپاشی پیش رونده

 252. معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطكاك - تسلیم فولاد

 253. بكارگیری میراگرهای ویسكوز مایع جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجوددرحالات مختلف شكل پذیری معمولی متوسط ویژه

 254. تحلیل پیشرفته قابهای فولادی دو بعدی

 255. بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی ساخته شده از فولاد كم مقاومت

 256. مقایسه عملكرد دیوارهای برشیفولادی سخت شده و موجدار سینوسیتحتبار جانبی

 257. طراحی بهینه قابهای فولادی با اعضای غیرمنشوری با قیود جابجایی و مقاومتی

 258. استفاده از سخت كننده های بیرونی به جای ورقهای پیوستگی دراتصالات تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی

 259. رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روكش فولادی

 260. بررسی پارامترهای موثردررفتارمیانقاب هابا مصالح بنایی درساختمانهای فولادی

 261. بررسی رفتار ستون تقویت شده فولادی پر شده با بتن (CFST) تحت تأثیر حرارت وپارامترهای مؤثر بر آن

 262. بررسی مقایسه ای سختی سیستمهای باربر جانبی با تاكید برسیستم نوین دیواربرشی فولادی

 263. طرح بهینه مهاربندهای همگرا درقاب فولادی به روش الگوریتم ژنتیك

 264. خواص و كاربرد بتن با الیاف كوتاه فولادی

 265. تأثیر سختی خمشی و مقاومت محوری ستونهای كامپوزیت نیمه محصور شده بر رفتار پس كمانشی ورق دیوار برشی فولادی

 266. تأثیر هندسه ورق متصل به تیرهای طبقه بر رفتار لرزهای دیوار برشی فولادی

 267. بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری غیرمسلح با نوارهای فولادی قائم

 268. مطالعه آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری غیر مسلح با نوارهای فولادی ضربدری

 269. بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح

 270. بررسی راهكارهای كاهش لنگی برشی در ساختمان های بلند فولادی با سیستم لوله ای

 271. مقایسه شكل پذیری و اتلاف انرژی دیوارهای برشیفولادی با ورقهای موجدارسینوسی و ذوزنقه ای

 272. بكارگیری اتصالات پیچی اصطكاكی با سوراخ لوبیایی درورقهای گیرداری سازه های فولادی برای افزایش میرایی

 273. ارزیابی رفتار لرزه ای سیستمهای قاب فولادی مهاربندی شده با استفاده از مهاربندهای تركیبی از جنس فولاد و آلیاژ حافظه دار شكلی

 274. بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی به هم پیوسته

 275. بكارگیری میراگرهای سربی- تزریقی (Lead-Extrusion Dampers) درمقاوم سازی وبهبود رفتار لرزهای پل های فولادی

 276. بررسی اثرطیف طرح استاندارد 2800 درتغییر مكان هدف ساختمان های خمشی فولادی و مقایسه آن با طیف طرح UBC

 277. قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه طراحی شده به روش حدی براساس آیین نامه های ایران و AISC

 278. بررسی خواص فیزیكی سرباره فولاد بعنوان بالاست در خطوط ریلی

 279. تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری

 280. تحلیل دینامیكی بادبندهای با مقیاس بزرگ درسازه های بلندفولادی و مقایسه با سیستم بادبندی متعارف

 281. بررسی فتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای ماتریسی

 282. بهینه سازی چندهدفه خرپاها و اجزای سازه ای فولادی دو بعدی با روش الگوریتم ژنتیك وروش مقید استاندارد نرمالی زه

 283. بررسی عملكرد لرزه ای اتصالات تیر- ستون بتنی تقویت شده با ورق های فولادی

 284. مطالعه تاثیر خزش بر رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن تحت بار چرخهای

 285. تاثیر طول های مختلف تیر پیوند بر عملكرد لرزه ای سازه فولادی

 286. بررسی تاثیر ابعاد و موقعیت بازشو در میانقابهای بنایی بر رفتار لرزهای قابهای فولادی

 287. روش های تقویت ستون های فولادی پر شده با بتن

 288. مقایسه پاسخ اتصالات فولادی متداول در ایران تحت بارگذاری انفجاری

 289. بررسی پایداری ایستگاههای مترو در روش اجرای سیستم پیشنگهدارنده با استفاده از لوله-های قوسی فولادی

 290. مدل اجزا محدود آزمایش رانش برای بررسی رفتار برشگیر نبشی مایل در سقف های مركب بتنی فولادی

 291. آنالیز احتمالاتیعملكرد قابهایفولادیبا مهاربند هم محور بر اساسپارامترهایبار ومقاومت

 292. رفتارخمشی تیرورقهای فولادی تقویت شده با لمینیت CFRP دربال كششی

 293. بررسی تاثیر وزن در تیرهای با مقطع كاهش یافته RBS) قابهای خمشی فولادی

 294. روش نوین استفاده از صفحات فولادی مثلثی شكل درنقطه اتصال مهاربند هم محور به صفحه اتصال گوشه

 295. بررسی و مقایسه سطح عملكرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهاربندی x به دو صورت ایزوله شده با جداساز لرزهای و بدون جداساز لرزهای

 296. ارزیابی اثرطول تیر پیوندبر آسیب پذیری قابهای فولادی با مهاربندی برون محور با استفاده از شاخصهای خسارت

 297. تقویت ستونهای فولادی با استفاده از مقاطع CFT

 298. بررسی عملكرد سیستم مهاربندی نیمه فعال RBS در قابهای فولادی با مطالعه موردی بر روی طبقه نرم

 299. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از المانهای تقویتی فولادی در سطح تماس بتن در رفتارستونهای بتنآرمه تقویت شده با غلافبندی بتن مسلح

 300. مقایسه اثر جداسازهای پایه LRB و یونیورسال بر روی پاسخ لرزهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی ویژه

 301. ارزیابی روشهای استاتیكی غیرخطی برای سازه های بلند فولادی

 302. طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها

 303. بررسی مقاومت و طاقت خمشی و مقاومت ضربه بتن الیافی هیبریدی فولاد_پلی پروپیلن

 304. اثر خمش بر روابط طراحی مدل اندركنشی قاب و ورق فولادی در دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

 305. بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك تحت اثر مولفه قائم زلزله

 306. تعیین ضریب مقاومت افزون دیوارهای برشی فولادی با سخت كننده توسط آنالیز استاتیكی غیرخطی فزاینده

 307. بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاد

 308. مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی بدون سخت كننده در ساختمان های ١ و ١٢ طبقه

 309. بررسی تأثیر نامنظمی ارتفاعی بر روی شكل پذیری قابهای خمشی فولادی

 310. ارزیابی روش تحلیل استاتیكی غیرخطی مودی MPA دربررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی نیمه صلب با بادبند زانویی

 311. محاسبه ضریب رفتارتیر فولادی در طراحیهای مقاوم در برابرانفجار قاب های خمشی

 312. معرفی المان شكل پذیردارای رفتار یكسان دركشش و فشاردرمهاربندهای هم مركز برای سازه های فولادی

 313. تخمین منحنی ظرفیت قابهای خمشی فولادی نامنظم درارتفاع با یك روش پوش آور تطبیقی نوین

 314. تأثیر الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی در خواص مكانیكی بتن نیمه سبك

 315. ارائه روشی نوین درتوسعه ضرایب پارامتریك طیف طرح الاستیك و غیرالاستیك وابسته فركانس بازتاب سازه های فولادی میان مرتبه

 316. بررسی رفتار قابهای مقاوم فولادی تحت تأثیر خرابی پیش رونده

 317. ارزیابی تاثیر اجزای اتصال بر گیرداری پای ستون در ساختمانهای فولادی

 318. ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی

 319. بررسی اثر اتش سوزی بر سازه اسكلت فولادی بدون پوشش ضد حریق

 320. بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی مجهز به میراگرهای ویسكوالاستیك - فولادی

 321. مطالعه اثرضخامت ورق فولادی و فولاد نرم برروی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی

 322. ارزیابی عملكرد لرزه ای سازه های فولادی نامنظم به واسطه ی تغییر صفحه سیستم باربر جانبی

 323. بررسی رفتار اتصالات قابهای خمشی فولادی پس كشیده مجهز به اتلاف كننده های انرژی

 324. ارزیابی تأثیر تغییرمكان هدف در تعیین پارامترهای لرزه ای قاب فولادی مجهز به میراگر اصطكاكی

 325. بررسی عملكرد میراگر اصطكاكی برروی رفتار لرزه ای قاب فولادی شورون

 326. بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن فولادی با بادبند واگرا در تحلیل استاتیكی غیرخطی )پوش آوِر(

 327. بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربند فولادی واگراEBF)

 328. تقویت خمشی و خمشی- برشی دال های مجوف بتن مسلح با استفاده از الیاف CFRP وGFRP و ورقهای فولادی

 329. مقایسه رفتار لرزه ای دیوار های برشی فولادی با مهاربندی های كلان

 330. ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندكمانش ناپذیر توسط تحلیلهای دینامیكی واستاتیكی غیر خطی فزاینده

 331. مدلسازی رفتار اتصال نیمه صلب پیوسته فولادی تحت آنالیز كوپل مكانیكی - حرارتی

 332. تاثیر بتن در مقاطع فولادی توخالی تحت اثر بار لرزه ای

 333. مقایسه عملكرد سیستم تركیبی قاب خمشی بتنی با مهاربند فولادی و دیگر سیستمهای دوگانه

 334. سختی و شكل پذیری دیوارهای برشی مركب با لایه بتنی در مقایسه با دیوار برشی فولادی

 335. معرفی و بررسی رفتار اتصالات مركب تیر فولادی و ستون بتنی (RCS)

 336. بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی

 337. بررسی تاثیر انتخاب روش های تحلیل و طراحی در کاهش وزن ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی

 338. بررسی کمانش و فرا کمانش مقاطع فولادی سرد نورد شده با استفاده از روش نوار محدود

 339. توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرا با استفاده از تئوری تغییر شكل‌های یكنواخت

 340. اثر ناکاملی های هندسی بر مقاومت خمشی دهانه ی آزاد خطوط لوله فولادی

 341. مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800

 342. روش نوین دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

 343. بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در بتن حاوی متاکائولن و دودة سیلیس

 344. بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی

 345. اثر جداگرهای پایه ای الاستومریك بر رفتار سازه های فولادی با مهار بندهای هم مركز

 346. مقایسه زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی و بتنی

 347. اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

 348. تأثیر وجود فاصله بین پانل بتنی و قاب فولادی بر مقاومت جانبی و شكل پذیری دیوار برشیِ كامپوزیت

 349. اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک

 350. کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی

 351. بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی

 352. بررسی اثر تغییرات طول FRP در شروع پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با ورقهای پلیمری

 353. بررسی گسیختگی پیش رونده در قاب های فولادی مهاربندی شده

 354. شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی

 355. بررسی خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون در خاک تحت اثر انتشار موج

 356. بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه ی آن

 357. ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بناهای تاریخی با استفاده از شبکه فولادی

 358. ارزیابی لرزه­ای سازه­های فولادی با استفاده از روش­های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده

 359. بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب

 360. بررسی اثر انواع خاک ها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی

 361. بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی توسط میراگرهای ویسکوز مایع

 362. تأثیر خروج از مركزیت اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی

 363. بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت

 364. مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل

 365. مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی(Dogbone) ، با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیرخطی

 366. ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها

 367. بررسی عملکرد جداره­های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری­ پیچشی

 368. مطالعه اثر سختی خمشی تیر و ستون ها بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی

 369. بررسی نقش و رفتار اتصالات فولادی در تخریب پیشرونده

 370. تأ­ثیرتعداد رشته­های تعریف شده درمفصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان­های فولادی

 371. مطالعه مقایسه ای مقاوم سازی لرزه ای قاب خمشی فولادی: مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) و میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMAD)

 372. ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری

 373. تأثیر میانقاب­های مصالح بنایی بر رفتار لرزه­ای قاب­های فولادی دارای اتصال خورجینی و اجزای آن

 374. بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی

 375. رفتار دینامیكی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل

 376. بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

مسیر سایت : صفحه اصلی