عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دینامیک

شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی

بررسی بهسازی خاک رسی توسط ستون های سنگی و رفتارنگاری آنها تحت اثر بارهای دینامیکی

تحلیل عددی ستون های سنگی و رفتار نگاري آنها تحت اثر بارهای دینامیکی

بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS

اثر رفتار غیر خطی مصالح بر پاسخ دینامیکی برجهای آبگیر متقارن محوری تحت تاثیر نیروی زلزله

نالیز تنش در اتصالات افقی سازه های پیش ساخته با پانلهای بزرگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی

کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی

بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل بتنی راه آهن با استفاده از آنالیز دینامیکی غیر خطی

مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل

بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها بر روی پاسخ های دینامیکی مخازن مستطیلی ذخیره آب

بررسی پاسخ دینامیکی سیلندر قائم شناور مهاربندی شده در برخورد با امواج منظم به روش المان مرزی

بررسی رفتار دینامیکی شیب های خاکی میخ کوبی شده تحت بارگذاریهای مختلف هارمونیکی

ارزیابی نحوه تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه اشباع و غیر اشباع در محدوده کرنشهای مختلف با آزمایش برش ساده تناوبی

مقایسه ی تحلیل و پایداری شبه دینامیکی تونل با استفاده از برنامه های PLAXISو FLAC

تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران

تحلیل رفتار دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی

بررسی تاثیر انرژی ، مونتوم و شعاع کوبه و تراکم نسبی اولیه خاک بر فرآیند بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی

مطالعه موردی مقایسه تست استاتیک در مقابل تست دینامیک در تعیین مقاومت نهایی شمع

بررسی دقت شرایط مرزی موجود در مسائل انتشار امواج در محیط الاستودینامیک و معرفی شرط مرزی لایه کاملاً جاذب(PML) به عنوان شرط مرزی دوردست

تحلیل دینامیکی اعضای لوله ای در برابر ضربه عرضی و مدل سازی فشار سیال

مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور

آنالیز دینامیکی اندر کنش شمع و خاک به روش المان محدود در حالت سه بعدی

تراکم دینامیکی لندفیل

بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیزهای افزایش یابنده دینامیکی

آنالیز هیدرودینامیکی رایزرهای دریایی تحت اثر امواج منظم خطی و غیرخطی

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزار Sap و Flac

ارزیابی لرزه­ای سازه­های فولادی با استفاده از روش­های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده

تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازه

مسیر سایت : صفحه اصلی