عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
Files:
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار 254.63 KB
بهینه سازی تقویتی ها در صفحات مستطیلی شكل اثر بارگذاری برشی 561.08 KB
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف 220.67 KB
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF) 285.89 KB
نگرشی بر كاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان 179.68 KB
مهربندی قابهای مفصلی 342.47 KB
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی 187.86 KB
توزیع جرم، سختی و مقاومت در ساختمان 139.32 KB
سازه های فولادی از ورق نازك( سرد فرم داده شده) cold formeed steel structure 518.13 KB
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله 607.79 KB
اثر مقاومت و شكل پذیری فولاد در مقاومت ضربه ای قابهای با بتن پرمقاومت 538.78 KB
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای 671.27 KB
افزایش دقت روشهای انتگرا لگیری مستقیم ویلسون و نیومارك با استفاده از روش بردار بار پسماند 381.83 KB
عملكرد میانقاب های تقویت شده با ورقه های(FRP(Fiber Reinforced Polymer 456.27 KB
طرح اقتصادی اعضای فولادی 349.31 KB
پایداری الاستیك دینامیكی ورق های ترك دار 340.18 KB
تحلیل استاتیكی قطعات و سیستمهای كابلی 308.48 KB
سطح مقطع باد بند مورد نیاز در قابهای مسطح فلزی BRACING REQUIREMENTS OF PLANE FRAMES 347.48 KB
بررسی ساختار ورفتار پیونده گوی سان درسازه های فضا كار 612.05 KB
بررسی بادبندهای 7 و 8 باز و اثر آنها بر روی تیر كف 406.32 KB
هوش مصنوعی و كاربرد آن در مهندسی سازه 410.21 KB
تأثیر شبكه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها 176.29 KB
بررسی رفتار غیرخطی ستونها در سیستمهاتی با مهاربندی ضربدری 578.46 KB
حل تفرّق سه بعدی امواج و نیروهای وارد بر سازه به روش المان مرزی درحوزه زمان 1.09 MB
توسعه منحنیهای شكنندگی و قابلیت اعتماد برای ارزیابی آسیبپذیری لرزهای 1.55 MB
مدیریت ترافیك ساكن 209.83 KB
رفتار رانندگان مسیر فرعی در تقاطع اصلی - فرعی دارای چراغ چشمك زن قرمز وتابلوی ایست 148.42 KB
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها 161.32 KB
مدیریت كیفیت در ارتقای بهره وری صنعت حمل و نقل كشور 246.22 KB
جایگاه مدیریت ترافیك در كاهش تصادفات و افزایش ایمنی در جاد ههای كشور 227.04 KB
طراحی روكش به روش آشتو 268.46 KB
علل عدم گسترش حمل و نقل كانتینری و ارائه راهكارهای توسعه آن 177.59 KB
فرهنگ ترافیك ( بایدها و نبایدها) 183.63 KB
دوربین چراغ قرمز 462.08 KB
مكان یابی پایانه شهرستان شهریار 420.27 KB
وسایل و تجهیزات كنترل ترافیك 191.35 KB
ایمنی راه و نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها 196.04 KB
مبلمان راه 201.78 KB
استفاده از الیاف در آسفالت 237.66 KB
خطرات و تهدیدات ناشی از عملكرد نامناسب پلیس ترافیك 336.34 KB
بررسی علل تصادفات محدوده ورودی شهرهای كشور 161.24 KB
بررسی معضلات ناشی از ترافیك 246.79 KB
مقایسه ضریب تخلیه سرریزهای كنگره ای برای شكل دماغه و طولهای متفاوت 286.41 KB
در مدیریت منابع آب GIS مدل هیدرولوژیكی 689.71 KB
مدل شبیه سازی دینامیكی یك سیل شهری با GIS 377.88 KB
كاربرد GIS ومدل هیدرولوژیكی در برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره 743.59 KB
بررسی و تحلیل پدیده فرسایش و آبشستگی درمهندسی رودخانه به همراه مطالعه موردی وضعیت رسوبات رودخانه بارون ماكو 1001.78 KB
مدیریت منابع آب؛ راهكاری برای بحران موجود در ایران 196.92 KB
خشكسالی، تاثیر آن بر منابع آب استان خراسان و راهكارهای كاهش اثرات آن 365.48 KB
تكنولوژی آبرسانی كویر: قنات و آب انبار 310.47 KB
سدهای سنگریزه ای با پوشش بتنی (EBF) 831.23 KB
دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشكده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیركبیر 258.24 KB
استفاده از شبك ههای عصبی مصنوعی در پیش بینی ماهانه جریان رودخانه 298.26 KB
اقلیم بندی منطقه جنوب غربی ایران بر اساس نحوه تأثیرپذیری بارندگی از سیگنا لهای بزرگ مقیاس اقلیمی با استفاده از خوشه بندی فازی 211.65 KB
كاویتاسیون در سرریزها 482.88 KB
بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی در جنوب تهران 443.28 KB
اندازه گیری و ارزیابی میزان خسارت ناشی از سیلابها 332.49 KB
بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند هرود با استفاده از تحلیل طیفی 276.28 KB
تلفیق اثرات اجتماعی – اقتصادی در تصمیم گیری مدیریت خشكسالی در شهر كاشان 285.37 KB
بررسی میزان تلفات انرژی واحدهای صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی استان تهران 419.6 KB
عمران و محیط زیست و ارتباط بین آنها 193.25 KB
سیستم GIS وآلودگی هوا 171.94 KB
نقش مهندسی عمران در كاهش مصرف انرژی و درنتیجه كاهش آلودگی هوا 236.08 KB
مطالعه آزمایشگاهی اثر تلة هیدرولیكی در كاهش انتقال آلودگی از مدفن زباله به سفره آب زیرزمینی از میان دو لایه خاك 283.64 KB
بررسی مشخصات شیمیایی آب دریاچه ارومیه در منطقه رشكان 259.34 KB
بررسی انوع انرژی های نو و تجدیدپذیر در ایران 194.89 KB
ارزیابی اهمیت بهره گیری از روش های بهینه در طراحی شبكه های توزیع آب شهری 289.02 KB
ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب 210.38 KB
ارزیابی روابط مختلف تعیین ضریب زبری معادل در مقاطع مركب آزمایشگاهی و رودخانه ای 250.2 KB
محاسبه توزیع آماری نیروی وارد بر ستون سكوهای دریایی 212.91 KB
تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها 415.39 KB
مشكلات گردابها در آبگیرهای قدرت 325.03 KB
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها 249.41 KB
خسارات كاویتاسیون در سرریزها و راههای جلوگیری از آن 443.09 KB
منابع آبی و جنگل 3.35 MB
تاثیر معماری در طرح سازه ، سازه های هیدرولیكی آب 195.37 KB
تحلیل جریان غیر ماندگار در خطوط لوله ناشی از توقف ناگهانی پمپ 215.5 KB
بررسی میزان پراكنش انرژی توسط سرریزهای پلكانی با استفاده از مدل هیدرولیكیHEC-RAS 1.2 MB
بررسی روشهای بهسازی خاكها در برابر روانگریی 438.2 KB
كاربرد ژئوسنتتیكها در محلهای دفن ذباله (Land fill) 271.05 KB
مسیر سایت : دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند