عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: سومين کنگره بين المللی بتن
Files:
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 464.52 KB
اثر میکروسیلیس در تغییر شکلهای وابسته به زمان بتنهای با مقاومت زیاد 1 MB
نقش ملات در تخمین مدول الاستیسیته بتن با مقاومت بالا (HSC/HPC) 706.89 KB
بررسی کیفیت دوده سیلیسی تولید داخل کشور و تعیین میزان تاثیر آن روی خواص بتن تازه و سخت شده 615.76 KB
بررسی خصوصیات مکانیکی بتنهای حاوی حاوی پوزولان گدار سفید بافت و مقایسه آن با بتن کنترل 529.85 KB
بهبود مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن با استفاده از متیل سلولز در طرح اختلاط بتن 560.03 KB
ارزیابی مقاومت بتن مس باره 566.16 KB
کاربرد مواد مضاف (دیرگیرکننده ها) در بتنهای سازه هایی که با قالب لغزان اجرا میشوند 2.81 MB
تاثیر بزرگترین اندازه سنگدانه در خواص مهندسی بتن با مقاومت بالا 490.42 KB
The Possibility of delayed ettringite formation in shrinkage-compensating massive concrete 543.28 KB
DYNAMIC ANALYSIS OF CONCRETE HIGHRISE STRUCTURES 1.45 MB
بهبود مقاومت سایشی بتون سرریزها با استفاده از میکروسیلیس، سنگدانه های آذرین و پلیمرها 2.1 MB
تاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگی 1.33 MB
زمان کوبش در بتن غلطکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن 746.84 KB
بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های کفی 681.31 KB
مقاومت پیوستگی موضعی بین بتن و آرماتور با مقاومت های معمولی و بالا 566.97 KB
عملکرد پوششهای مختلف میلگرد در محیطهای خورنده 674.51 KB
بتنهای پلیمری کم هزینه 461.55 KB
مطالعه دوام بتن در شرایط محیطی دریاچه ارومیه 4.36 MB
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 599.45 KB
مطالعه نفوذپذیری در بتنهای با کارآیی بالا 725.43 KB
بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها 1.1 MB
early age thermal crack in concrete 2.06 MB
تاثیرات الیاف فولادی در خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا 657.23 KB
نقش الیاف گالوانیزه در جلوگیری از خوردگی بتن مسلح 802.05 KB
نیل به بتن سبک مقاومت بالا 1.15 MB
طرح اختلاط بهینه بتن کوبیده غلطکی (RCC) 652.54 KB
بررسی رژیم حرارتی در سازه های بتنی 701.79 KB
نقش خاکستر پوسته برنج در ساخت قطعات ساختمانی سبک 861.1 KB
بتن مقاوم در مناطق خاص (گرم و خورنده) 1.28 MB
روشهای پیشگیری از خوردگی لوله های بتنی شبکه های جمع آوری فاضلاب 766.75 KB
اثر مواد پوزولان بر مقاومت فشاری بتن سبک 768.46 KB
Performance of Ternary Binder concrete eith differernte Combinations of Mineral Admixtures and Superplasticizers 577.58 KB
Propposal research project The use of lead as Admixture in Concrete and Lead Reinforcement of Concrete 626.59 KB
EFFECT OF SIZE AND GEOMETRY ON BOND SPLITTING IN REINFORCED CONCRETE 1.07 MB
TIME DEPENDENT MOVEMENTS OF SPECIAL CONCRETES 1.33 MB
بررسی عرض ترک در تیرهای بتن آرمه 950.37 KB
اثر آرماتور جانبی در پیوستگی بین آرماتور و بتن (بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) 668.13 KB
رفتار اتصالات در مکانیزمهای تهدید کننده یکپارچگی سازه های پیش ساخته بتنی 603.58 KB
طرح و اجرای تیرهای جعبه ای بتنی پیش ساخته پس تنیده در اسکله فولادی بندرعباس 645.25 KB
تحلیل ستونهای جعبه ای بتن مسلح تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی 595.57 KB
تعیین پارامترهای منحنی تراز بار خمش دومحوره تیرها و ستونهای بتن مسلح 443.7 KB
بررسی رفتار دراز مدت تیرهای مرکب ساده و سراسری 680.66 KB
بررسی مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن تحت تاثیر مشخصات هندسی میلگرد 986.09 KB
کاهندگی مقاومت اعضای خمشی بتن مسلح در مدل رفتاری حلقه های نیرو - تغییر شکل 797.97 KB
عوامل موثر در ضریب رفتار قابهای بتن مسلح SCWB و WCSB 680.92 KB
بررسی معیارهای طراحی با توجه به رفتار ابزارهای مهاری در بتن 915.47 KB
استفاده مختلط از دو سیستم دیوار برشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمانهای بتن آرمه موجود 797.69 KB
بررسی مقاومت ستونهای لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا (HSC) 623.88 KB
تاثیر سیستمهای مهار بازویی در سازه های بلند با دیوار برشی کوپل 1.18 MB
تحلیل و طراحی اعضا بتن مسلح تحت برش دو محوره 477 KB
طراحی شالوده تحت بار خارج از مرکز به روش USD 710.83 KB
بهینه یابی در مخازن بتن پیش تنیده 2.61 MB
بررسی تحلیلی - تجربی رفتار سازه ای سیستم پانل های ساندویچی شاتکریتی 788.96 KB
نالیز تنش در اتصالات افقی سازه های پیش ساخته با پانلهای بزرگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی 1.01 MB
بررسی ظرفیت باربری کابل هفت رشته ای گروت شده 670.19 KB
بررسی ضریب ارتجاعی لایه های روسازی و ضخامت خاک رویی در رفتار مجراهای بتنی مدفون در زیر جاده ها 654.36 KB
روش محافظت سازه های بتنی با تاکید بر لوله های فاضلاب 1.02 MB
طراحی پی های منفرد تحت اثر بار قائم و لنگر خمشی دومحوره 622.64 KB
تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده 380.91 KB
بررسی رفتار و مطالعات پارامتری اتصالات افقی سازه های پیش ساخته متشکل از پانلهای بزرگ با روش اجزا محدود 936.45 KB
بررسی حداکثر طبقات سازه های بتنی بدون نیاز به دیوار برشی 519.12 KB
BOND BETWEEN HIGH PERFORMANCE CONCRETE (HPC) AND REINFORCING BARS IN SPLICES OF BEAMS 974.62 KB
ACCIDENTAL IMPACTS : EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS 630.38 KB
CURRENT TRENDS IN EUROPEAN CODES OF PRACTICE AND THEIR CONEQUENCES 1.13 MB
مروری بر بحث خمش مطرح شده در آیین نامه بتن ایران (آبا) 443.78 KB
کنترل ترک های حرارتی با طراحی بهینه درزهای انقباضی در دیوارهای بتن مسلح 1.1 MB
بررسی صلبیت انواع شالوده های منفرد 267.76 KB
بررسی نکات مبهم آیین نامه بتن ایران 854.83 KB
سدهای بتن غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران 1.11 MB
بررسی اثر خوردگی، عدم وارفتگی در پایداری یک پل بتن مسلح 6.82 MB
اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه 617.57 KB
کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی 325.97 KB
بهینه یابی مقدرا فولادهای قائم در دودکش های بتن آرمه 659.68 KB
THE EFFECT OF THE CORROSIONON THE DURABILITY OF ROAD BRIDGES 524.69 KB
DEVELOPMENT OF A BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM (J-BMS) IN JAPAN 3.13 MB
STRAIN SOFTENING OF RCC AND SEISMIC FRACTURE EVALUATION OF RCC DAMS 1.55 MB
طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش 790.46 KB
بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی بر کمانش شمع ستونها 1.38 MB
بتن ریزی حجیم پی برج مخابراتی - تلویزیونی تهران 1.66 MB
مسیر سایت : سومين کنگره بين المللی بتن

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند