عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل
Files:
پیشنهاد ساختار آموزشی برای رانندگان سرویسهای مدارس و مراكز آموزشی 265.69 KB
مدل مكانیابی نصب دوربینهای كنترل سرعت در راههای برون شهری 464.77 KB
بررسی عملكرد حفاظهای ایمنی به كار رفته در آزادراههای كشور مطالعه موردی: آزادراههای تهران-ساوه و تهران- قم 353.79 KB
ارائه متدولوژی كاهش تصادفات جاده ای در كشور بر مبنای الگوریتم اتحادیه اروپایی 311.69 KB
مكانیابی بهینه ایستگاه های آتشنشانی 260.75 KB
آسیب شناسی اجرای پروژههای قطار شهری به روش EPCF در كشور 313.4 KB
مدلسازی كرایه حمل كالا در شبكه حمل ونقل جاده ای با رویكرد افزایش قیمت سوخت 395.36 KB
شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری كلان شهر شیراز 220.81 KB
ارزیابی منافع و هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند 259.14 KB
بررسی اثرات افزایش قیمت بنزین برحمل و نقل مسافر درونشهری تهران با نگرش پویایی های سیستم 295.22 KB
مقایسه درخت های تصمیم در مدل سازی انتخاب نوع وسیله حمل كالا 394.98 KB
ارزیابی عملكرد تابلوهای سرعت متغیر در ارتقاء ایمنی راههای كشور (مطالعه موردی محور هراز) 263.95 KB
پیشگیری از تصادف توسط شبكه های بین خودرویی 398.18 KB
بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبكه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق 242.64 KB
ارزیابی شیب شبكه معابر شهری جهت پیاده سازی مسیر دوچرخه 322.15 KB
ارایه متدولوژی قطعه بندی و ارزیابی مقایسه ای تردد در قطعات راههای برونشهری 364.55 KB
تعیین شاخص ریسك جهت اولویت بندی اجزای شبكه حمل و نقل در برابر بحران سیل 308.67 KB
بررسی تردد عابرین پیاده در تقاطعهای چراغدار با استفاده از نرم افزار AIMSUN و كالیبره كردن عوامل تردد عابر در شبیه ساز بهمراه مطالعه موردی 394.12 KB
بررسی اثرات اجرای فازهای گردشی زود آزاد شونده-دیرآزاد شونده در تقاطعها نمونه موردی: تقاطع كریم خان -حافظ 178.19 KB
مقایسه رفتار كودكان دختر و پسر دبستانی در زمان عبور از خیابان 301.63 KB
بررسی تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمانها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 13 226.42 KB
بررسی مفاهیم ترافیكی در كتابهای درسی مقطع ابتدایی 259.91 KB
تعیین نیازها و روند اجرایی آموزش فرهنگ ترافیك با توجه به طبقه بندی سنی و مقطع آموزشی مخاطبان 187.38 KB
بررسی تاثیر سیستم اتوبوس BRT دركاهش انتشار و تعیین میزان تماس مسافران BRT با مونواكسید كربن 308.51 KB
اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب گزینه های تقاطعات غیرهمسطح شهری 266.4 KB
ارزیابی نقش عامل انسانی در سوانح جاده ای براساس تخلفات ترافیكی رانندگان 311.86 KB
سرفاصله زمانی بین وسایل نقلیه مختلف و ضرورت تفكیك آن: مطالعه موردی در ایران 223.98 KB
تخمین تابع هزینه گذاری جهت یافتن هزینه ی بهین خط پرسرنشین HOT بدون استفاده از مدلهای دوس طحی پویا 325.1 KB
تعیین زمان عكس العمل لحظه ای رانندگان با استفاده از مدل تعقیب خودرو GHR 352.29 KB
ارائه مدل غیرخطیتعمیر و نگهداری شبكه راههای درون شهری 254.83 KB
نقش و تاثیر رسانه های جمعی در ارتقاء و توسعه فرهنگ ترافیك 193.47 KB
مدل برآورد میزان نشر آلایندههای حاصل از فعالیتهای حمل و نقل شهری 304.45 KB
سامانه سرعت سنج و پلاك خوان خودرویی 341.92 KB
حمل و نقل انسان مدار؛ ضامن سلامت شهر و شهروند 304.26 KB
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی و چشم اندازه توسعه آن 306.66 KB
آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یكسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد 265.48 KB
ارائه ماتریس تصمیم گیری به منظور اولویت بندی سیستم های حمل و نقل همگانی و حومه شهری-مطالعه موردی شهر قم 211.54 KB
بررسی علیت متقابل بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل ایران 326.25 KB
ارزیابی اثرات زیست محیطی تسهیلات جدید حمل و نقل در گستره های نابسامان شهری با روش وزن تركیبی 384.93 KB
طرح پیشنهادی ایمن سازی و آرام سازی ترافیك در حوزه تردد دانش آموزان مدارس حاشیه راه های كشور 335.99 KB
تاثیر رنگ تابلوهای تبلیغاتی برعملكرد رانندگان و ایمنی 292.82 KB
حمل و نقل پایدار و سیاستهایی برای رسیدن به آن با معرفی استراتژی ASI 846.26 KB
ارائه مدلی برای قیمتگذاری شبكه حمل و نقل درون شهری با در نظر گرفتن بهینه سازی سیستم به همراه كمینه عوارض 288.39 KB
توسعه یك تابع عملكرد ایمنی برای انواع خیابان های شهری بر مبنای طول قطعه و حجم ترافیك 194.75 KB
معرفی یك الگوی تعیین مسیرهای شبكه مسیرهای دوچرخه سواری:مطالعه موردی شهر قم 447.48 KB
معرفی یكروش برای تحلیل دادههای تصادفات در میدان های چندخطه با استفاده از دبی و مسیر وسایل نقلیه 523.22 KB
طراحی هماهنگ و بهینه سرعت مجاز متغیر و كنترلگر رمپ ورودی در بزرگراه مطالعه موردی : بزرگراه صدر 457.41 KB
ارایه الگوی ارتباطات بین پایانه ها و زیرسیستمها جهت بكارگیری سیستمهای هوشمند محافظتی در زیرساختهای جادهای كشور 510.41 KB
بررسی تأثیر جنسیت رانندگان در عوامل مؤثر بر شدت تصادفات درونشهری 322.54 KB
بررسی انتخاب شیوه های حمل و نقلی فعال در سفرهای تحصیلی شهر تهران 246.38 KB
روشهای كنترل محدودیت سرعت به همراه مطالعه موردی بر روی بزرگراه صیاد شیرازی 796.09 KB
پیشبینی تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران 262.86 KB
بررسی وضعیت ترافیك در خیابانهای شهری 401.4 KB
ارزیابی حمل و نقل پایدار ملی با استفاده از مدل شاخص مبنا 402.15 KB
ارایه مدل تعمیر و نگهداری تجهیزات كنترل ترافیك در سطح شبكه و پروژه برپایه برداشت میدانی و تحلیل سلسله مراتبی 375.74 KB
شبیه سازی عددی اثر هندسه خیابان بر نحوه پخش آلاینده های خودروها در شهر اصفهان در شرایط واقعی 261.98 KB
مدل ارزیابی فنی اقتصادی انتخاب سطح مكانیزاسیون پاركینگ درمناطق شهری 489.16 KB
اثر سنجی احداث پاركینگهای طبقاتی بر شاخصهای ترافیكی معابر شهری 361.54 KB
آنالیز مقایسهای بكارگیری تسهیلات غیر همسطح عابرپیاده در معابر شهری 323.18 KB
بررسی و اثر سنجی ابزارهای آموزشی با رویكرد ارتقاء فرهنگ ترافیك شهروندان 300.51 KB
انتخاب رویكرد كلی معماری ملی سیستم های هوشمند حمل و نقل در ایران 313.21 KB
تخمین سرعت قطار به كمك جریان و ولتاژ تراكشن موتورهای القایی جهت افزایش قابلیت اطمینان عملكرد سیستم های سرعت سنج قطار 292.75 KB
كاركردها و محدودیتهای بكارگیری انواع طرحهای قیمتگذاری معابر درتهران با توجه به تجارب جهانی 226.28 KB
بررسی میزان تأثیر اجرای دوركاری در بهبود شاخصهای ترافیكی شبكه معابر شهر تهران 255.78 KB
ارائه مدل توصیفی تاثیر سن رانندگان مقصر در افزایش شدت تصادفات مبتنی بر شبكه های عصبی مصنوعی 299.01 KB
ایمنی اراضی اطراف فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاههای تهران 411.01 KB
تعیین سطح مطلوب فعالیت فرودگاه مهرآباد با استفاده از آنالیز آلودگی صوتی توسط مدلسازی نرمافزار NEF 392.41 KB
تعیین اثر دسترسی به فرودگاهها بر توزیع ترافیك داخلی هوایی در سیستمهای دو فرودگاهی دنیا با استفاده از مدل رگرسیونی 268.23 KB
مكان یابی بهینه ایستگاه های BRT به كمك نرم افزار ARCGIS و تكنیك AHP و TOPSIS 334.85 KB
ارائه دو مدل جدید برای مساله مكانیابی شمارنده های ترافیكی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی روی بزرگراههای تهران 281.19 KB
اثرسنجی اجرای روشهای مختلف طرح مدیریت زمانی برنامه های كاری دركاهش میزان تقاضای سفر در ساعت اوج صبح شهر تهران 326.92 KB
توسعه سامانه برنامه ریزی سفرهای درونشهری در شبكه های حمل و نقل عمومی (رهیار) 552.54 KB
بررسی الزامات ساختاری و مدیریتی بكارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند وارائه توصیه های سیاستی 320.4 KB
اثر تراكم و سطح سرویس LOS) بر مصرف سوخت 1 وسایل نقلیه در بزرگراهها و خیابانهای شهری 517.61 KB
شبیه سازی ترافیك به منظور ارزیابی و بهبود مدت زمان سفر و میزان مصرف انرژی با استفاده از سیستمهای چند عامله 281.65 KB
حل یك مدل جریان ترافیك كلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبكه 265.46 KB
اولویت بندی شاخصهای ایمنی راههای برون شهری با روش TOPSIS 223.22 KB
ساز و كارهای اشاعه فرهنگ صحیح ترافیك:تجربه یدو كشور توسعه یافته 490.25 KB
ارزیابی روش رگرسیون در پیشبینی حجم ترافیك و مقایسه آن با روش شبكه عصبی 287.9 KB
تحلیل اقتصادی خطوط اتوبوسرانی– مطالعه موردی خط 4-30 (شهید فتحی-پایانه فیاضبخش) شهر تهران 290.95 KB
مسیر سایت : مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند