عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Files:
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر 269 KB
روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها 354.23 KB
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند 412.68 KB
تاثیر انعطاف پذیری پوشش در رفتار دینامیكی دیوارهای خاكی مسلح شده با ژئوسینتتیك ها 1.09 MB
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری 1.2 MB
توسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوق 205.79 KB
بررسی اثر شرایط جریان ورودی در ایجاد جریانهای گردابی 9.75 MB
بررسی عملكرد موج شكن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیكی 1.22 MB
برآورد تعداد مسافران قطار سریع بین شهری در ایران 213.1 KB
شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی 2.86 MB
نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصال خورجینی 211.02 KB
بهینه سازی شكل سدهای بتنی وزنی به روش FSO 4.25 MB
نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب 367.61 KB
مدل مدیریت فشار در شبكه توزیع آب شهری 202.57 KB
رویكرد سیستمی بهینه سازی حجم كنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره 337.04 KB
پارامترهای موثر پاسخ سازه ها در حركات افقی حوزه نزدیك منبع لرزه زا 434.68 KB
تاثیر حركات عمودی زمین در حوزه نزدیك به پاسخ سازه ها 447.8 KB
تحلیل عددی روسازی راه آهن 429.1 KB
مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی 418.24 KB
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله 496 KB
ارزیابی روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا 204.03 KB
استفاده از خاك چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهای خاكی 245.68 KB
تحلیل تجربی و مدلسازی دیوار حائل پل 559.25 KB
تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح 295.74 KB
چگونگی تعیین دقیق پارامترهای آلفا و بتا در تحلیل های غیر ارتجاعی مقاطع بتن مسلح منشوری ترك خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و كیفیتهای مختلف بتن 365.24 KB
استفاده از مفصل مركب VM برای بررسی اندركنش نیروی برشی-لنگر خمشی در تیرهای رابط قابهای بادبندی شده خارج از مركز 692.28 KB
تثبیت خاكهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهك و سیمان نوع 2 244.6 KB
بررسی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح تحت اثر پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها 335.98 KB
بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی 226.99 KB
تحلیل دینامیكی سازه ها در حوزه فركانس به روش بردارهای ریتز نوین 280.61 KB
پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنال های هواشناسی : كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی 390.97 KB
بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاكهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهك و سیمان نوع 2 4.67 MB
بررسی عملكرد ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای و سیستم لوله دسته بندی شده در مقابل بارهای جانبی 488.44 KB
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب شكن فرعی قائم بر آب شستگی دماغه ی اولین آب شكن 1.1 MB
كاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS 580.04 KB
بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه ی آب شكن فرعی بر آب شستگی آب شكن اول 1.07 MB
بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به كمك میز لرزان و مدلسازی عددی آن 1.46 MB
مدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلی 345.33 KB
كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در طرح اختلاط بتن غلتكی 313.05 KB
بررسی خواص مكانیكی بتن های سبك الیاف دار حاوی لیكا و پامیس تفتان 213.03 KB
برنامه ریزی نگهداری روسازی با استفاده از شیوه الگوریتم ژنتیك 256.95 KB
تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) به منظور تولید اطلاعات ساختار یافته 1.54 MB
طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظر گیری اثر اندركنش خاك-پی و روسازه 228.03 KB
مدلسازی عددی بهسازی خاكهای خشك و اشباع به روش تراكم دینامیكی 302.82 KB
شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزار 675.51 KB
بررسی رشد سطح عملكرد در سازه های بلند بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند فلزی 859.13 KB
بررسی عملكرد هیدرولیكی و قابلیت اطمینان در شبكه های جمع آوری فاضلاب شهری 234.19 KB
مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی بر استهلاك انرژی میراگر فلزی آكاردئونی 6.14 MB
نقش افزایش فناوری ماشین آلات ساختمانی در بهره وری پروژها 951.29 KB
بكارگیری مدلهای مدیریت تكنولوژی برای ارزیابی ماشین آلات ساختمانی 230.32 KB
بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنه بوسیله الگوریتم ژنتیك و برنامه ریزی خطی 288.56 KB
سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس 516.55 KB
ارزیابی مدل عددی SWAN برای پیش بینی مشخصات امواج در دریاچه اریه (Erie) 332.61 KB
بررسی اثر میكروسیلیس بر خواص مكانیكی بتن سبكدانه حاوی لیكا و پامیس تفتان 230.6 KB
محاسبه تنشهای پسماند در قابها تحت بارهای تكراری با قضیه ملان 492.73 KB
بررسی پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد كشور 6.29 MB
مقاوم سازی لرزه ای سكوهای ثابت شابلونی با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك 834.75 KB
مدل سه بعدی انتقال رسوب غیر چسبنده در خورها 315.77 KB
بررسی رفتار شمع های اسكله های شمع و عرشه بتنی ترمیم شده با پوسته های CFRP تحت بارهای توام قائم و جانبی افزاینده 551.5 KB
بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به كمك الگوریتم وراثتی 336.15 KB
بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری سنگها با استفاده از نتایج اندازه گیری های صحرایی خواص سنگ و مقایسه با روابط موجود 1.02 MB
مقایسه تقویت لرزه ای ساختمانهای فلزی موجود با استفاده ازمیراگر فلزی TADAS و سیستم مهاربندی CBF 390.56 KB
برآورد كوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری) 667.84 KB
تحلیل پاسخ دینامیكی خاك با استفاده از مدل مخروط 928.87 KB
تعیین رفتار لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق میانگذر به ستونهای قوطی لوزی شكل در قابهای خمشی فولادی 227.02 KB
بررسی شیار شدگی مسیر چرخ ها با توجه به نواحی آب و هوایی، میزان حجم ترافیك، وضعیت خاك وبستر و ضخامت لایه بتن آسفالتی 372.21 KB
بررسی نفوذپذیری سرباره كوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتكی (RCC) 260.39 KB
تراز بندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سكوهای منطقه پارس جنوبی 262.27 KB
بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز 268.12 KB
مطالعه اثر متغیرهای میكرومكانیك در زمان جریان مصالح راهسازی 310.59 KB
كنترل فعال ارتعاشات قائم پل های معلق در اثر زلزله با استفاده از منطق فازی 272.34 KB
تعیین منحنی های طراحی سیستم كنترل TMD برای پلهای معلق در مقابل شتاب قائم زلزله 228.17 KB
بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه 303.15 KB
محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداكثر سالانه منطقه پارس جنوبی 275.48 KB
ارائه روش تقریبی برای سرمایه گذاری در شبكه حمل و نقل درون شهری در شرائط عدم قطعیت 214.66 KB
ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاكی و سنگریز 876.44 KB
مطالعه استهلاك موج سیل ناشی از شكست سد در مجاری با مقطع ذوزنقه 552.62 KB
بهینه سازی روش تصفیه پساب صنایع خودرو سازی در مقیاس پایلوت 344.23 KB
مقایسه نتایج تحلیل بار افزون سازه های مهاربندی شده با مهاربندهای نچسبیده و مهاربندی معمولی 626.77 KB
رفتار دراز مدت المان های بتنی فشاری محصور شده با FRP 181.5 KB
مسیر سایت : مقالات هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند