عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات دومین کنفرانس ملی بتن ایران
Files:
بررسی اثرات نانوذرات سیلیس بر ویژگیهای مقاومتی كامپوزیتهای پایه سیمانی حاوی الیاف سلولوزی سولفیت 1.11 MB
بررسی مشكلات مدل سازی اجزای محدود دال های بتن آرمه 982.72 KB
معرفی و بررسی رفتار اتصالات مركب تیر فولادی و ستون بتنی (RCS) 692.79 KB
مدل سازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی 735.89 KB
بررسی خواص مكانیكی و الكتریكی بتن حاوی الیاف شیشه 413.14 KB
خواص مكانیكی بتن های حاوی 30 % سرباره های كوره بلند ، سرب و روی به عنوان سنگدانه ریز 306.34 KB
بتن مقاومت بالا با استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب 383.84 KB
دوام بتن های حاوی سرباره كوره بلند بعنوان سنگدانه تحت سیكل های انجماد-ذوب 382.38 KB
بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مكانیكی بتن حاوی خرده شیشه های ضایعاتی 544.66 KB
تأثیر روش آماده سازی سطح و نوع پوزولان بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری حاوی برخی پوزولانی های مصنوعی 635.51 KB
ارزیابی پایایی سازه های بتنی یك مجتمع پتروشیمی 597.73 KB
اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الكتریكی بتن جداول پیش ساخته سنتی 464.48 KB
بررسی چگالی و مقاومت فشاری كامپوزیت های سیمانی سبك حاوی ملامین 402.53 KB
مقایسه رفتار دراز مدت پل های بتنی جعبه ای بر اساس مطالعات زمانی پارامتری و آزمایشگاهی 877.06 KB
ارزیابی مقاومت و سختی خمشی در ملاتهای حاوی خاكستر پوسته شلتوك برنج و نانوسیلیس مسلح شده با الیاف ممتد نایلون 497.59 KB
بررسی دوام بتن خودتراكم به عنوان مصالح تعمیری 791.92 KB
بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها 452.4 KB
سختی و شكل پذیری دیوارهای برشی مركب با لایه بتنی در مقایسه با دیوار برشی فولادی 1008.2 KB
بررسی عملكرد بتن حاوی زئولیت و دوده سیلیس در معرض اسید سولفوریك 588.25 KB
ارزیابی خرابی ها در سازه های بتنی تصفیه خانه های كشور- مطالعه موردی 981.14 KB
بررسی تأثیر افزایش تعداد لایه های ورق FRP بر رفتار تیرهای تقویت شده به روش شیار زنی 489.13 KB
اثر دمای ریختن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداول بتنی پرسی خشك تهیه شده با سیمان پرتلند 443.95 KB
اعتبارسنجی تعیین مقاومت فشاری بتن با چكش اشمیت 788.04 KB
مقاومت بتن های خودتراكم حاوی الیاف نایلون در دماهای مختلف 472.9 KB
مقایسه دوده سیلیس و خاكسترپوسته شلتوك برنج دركامپوزیت سیمانی حاوی لاستیك 428.3 KB
بررسی ویژگی های مكانیكی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن 510.37 KB
معرفی ویژگی های سقف های بتنی پلیسه ای 814.21 KB
بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الكتریكی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد 510.39 KB
بررسی امكان سنجی استفاده از پوزولان طبیعی جهت اصلاح الگوی مصرف سیمان و بهبود دوام بتن در شرایط محیطی خلیج فارس 373.72 KB
بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاكائولن 488.27 KB
مطالعه آزمایشگاهی نفوذ پذیری گاز در بتن های توانمند حاوی پوزولان های متاكائولن و میكروسیلیس 388.75 KB
صنعتی سازی تولید و مصرف بتن در پروژه های عمرانی كشور زمینه ساز تحقق اصلاح الگوی مصرف سیمان و توسعه پایدار 659.87 KB
انتقال نیروهای برشی از مقطع ترك در بتن خودتراكم غیر مسلح 612.57 KB
بررسی تاثیر استفاده از نانو سیلیس، دوده سیلیسی و متاكائولن در كاهش واكنشهای قلیایی – سیلیسی سنگدانه های بتن 471.47 KB
بررسی عملكرد الیاف پلی پروپیلن بر كاهش خطر پتانسیل ترك خوردگی خمیری 495.53 KB
استفاده از پسماند كوره های آجر پزی ، گامی نو به سوی توسعه پایدار 257.7 KB
بررسی تكرارپذیری آزمایش های كارپذیری ملات تازه خودتراكم 381.49 KB
استفاده از بتن الیافی در پوشش قطعه ای تونلها 1.99 MB
ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیعلنگر و تعیین مقدار (آزمایشگاهی و آیین نامه ای) در تیرهای I- شكل سراسری پس كشیده دارای بتن خودمتراكم 846.33 KB
تاثیر افزودنیهای فوق روانكننده به همراه مواد قوام آوردر خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراكم 437.01 KB
تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الكتریكی بتن 593.52 KB
بررسی استفاده از ضایعات پلی استایرن با خواص ویژه در ساخت بتن آماده سبك پلی استایرنی (باس) 412.75 KB
مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی های بتنی و آسفالتی در ایران 492.64 KB
ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس 1.22 MB
ضرورت ونحوه تدوین سازمان، روش و تكنولوژی اجرا در سازه های بتنی 760.2 KB
بررسی تاثیر پوزولان طبیعی برخواص بتن پلاستیك 479.74 KB
بررسی تأثیر افزودن درصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن به عنوان سنگدانه بر روی اسلامپ بتن خود تراكم بازیافتی 377.25 KB
مطالعه تجربی رفتار برشی اتصالات پی-دیوار مستطیلی 951.63 KB
بررسی برخی پارامترهای موثر بر پانچ دال ها با مدل تعمیم یافته ی Muttoni 462.91 KB
پیشنهاد مدل مكانیكی به منظور بررسی رفتار برشی اتصالات دال- ستون مستطیلی 467.63 KB
اثر توام واكنش قلیایی سیلیسی و خزش بر تیرهای خمشی بتن مسلح 438.01 KB
مدلسازی تیر بتن مسلح تحت تاثیر توام واكنش قلیایی و خزش 443.61 KB
لوله های FRP پرشده با بتن مسلح 644.14 KB
بررسی خواص مكانیكی بتن سبك حاوی پلی استایرن های بازیافتی 679.62 KB
بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبك مسلح بازشودار مستطیلی و تقویت شده توسط سیستم HFRP 1.37 MB
مقایسه عملكرد سیستم تركیبی قاب خمشی بتنی با مهاربند فولادی و دیگر سیستمهای دوگانه 491.51 KB
ساخت بتن سبكدانه پرمقاومت حاوی اسكوریا و لیكا 337.27 KB
بررسی پراكندگی نتایج مقاومت فشاری بتن های سبكدانه حاوی اسكوریا و لیكا 419.49 KB
تاثیرمواد حباب زا بر جذب و نفوذ آب و یون كلرید در بتن 655.44 KB
تاثیر حضور نانوسیلیس، دوده سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در بتن خود تراكم 1.26 MB
طرح بهینه دال های بتنی یك طرفه با استفاده از الگوریتم گروه ذرات 722.45 KB
طرح اختلاط بتن غلتكی سد زیردان 661.74 KB
بررسی آزمایشگاهی امكان استفاده از بتن پلاستیك حاوی دوده سیلیسی در اعضای سازه ای 548.16 KB
بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبكه آرماتور و شاتكریت 581.19 KB
ارائه راهكارهایی جهت كاهش تخریب پیشرونده ساختمانهای بتن آرمه 354.36 KB
مطالعه موردی بتن پلاستیك دیوار آب بند سد سیلوه 428.24 KB
اثر دمای اولیه بتن بر مقاومت مكانیكی جداول بتنی پیش ساخته حاوی سیمانهای پوزولاندار 400.44 KB
مقایسه تاثیر نانوذرات سیلیس بر خواص مكانیكی ملات های ساخته شده با سیمانهای پرتلند كارخانجات جنوب شرق كشور 427.3 KB
بررسی تاثیر عیار سیمان بر برخی خواص مكانیكی و دوامی بتن های حاوی میكروسیلیس 932.02 KB
بررسی مكانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مكانیكی بتن- مطالعه ریزساختارها 1.29 MB
تقویت ساختمانهای بتنی با میراگر جرمی غیرفعال، فعال و نیمه فعال 457.28 KB
تاثیر بتن در مقاطع فولادی توخالی تحت اثر بار لرزه ای 801.43 KB
پیش بینی ظرفیت تیرهای بتنی تقویت شده با ورق های كامپوزیت CFRP در حالت گسیختگی زودرس 475.71 KB
بررسی عملكرد آرماتورهای سرد كشیده شده در تیرچه های پیش ساخته 556.96 KB
نگاهی به جایگاه مطالعات میدانی در تدوین نشریات فنی بتن 309.06 KB
بررسی خواص رئولوژیكی و دوام بتن خودتراكم حاوی پودر پرلیت 461 KB
بررسی دوام بتن خود تراكم شامل پودر پرلیت در برابر اسیدسولفوریك 499.58 KB
بررسی روابط موجود میان آزمایش مقاومت الكتریكی سطحی و سایر آزمایشهای نفوذ پذیری در نمونه های بتنی 498.73 KB
معرفی سیستم نیمه پیش ساخته بتن مسلح ایران فریمكو 1.96 MB
بررسی خواص بتن های توانمند دو جزئی و سه جزئی مبتنی بر خاكستربادی ریز و معمولی و سرباره 562.94 KB
مسیر سایت : مقالات دومین کنفرانس ملی بتن ایران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند