عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات دومین كنفرانس ملی سازه و فولاد
Files:
روشی ساده برای محاسبه لنگر پیچشی وارد بر تیرهای فولادی لبه ای در اتصال با سقف تیرچه وبلوك 1.25 MB
بررسی توزیع نیروی برشی در مقطع تیرهای I شكل، در اتصالات گیردار 548.32 KB
ارزیابی تقاضای لرزه ای قابهای فولادی با اتصالات فلنجی تقویت شده و تقویت نشده 1.25 MB
مقایسه معیارهای موجود برای خسارات تجمع خسارت خستگی فرا سیكل پایین در اتصال فولادی با ورق های پوششی 907.32 KB
مطالعه مقایسه ای مدل های شبكه عصبی و ویونت جهت پیش بینی مقاومت اتصال جوشی یك فلز پالس در فرآیند جوشكاری گاز بی اثر با استفاده از سیگنال های قوسی 11.99 MB
تحلیل حساسیت اتصال با صفحه انتهایی 15.89 MB
تاثیر ضخامت جداره ستونهای فولادی پر شده با بتن بر مقاومت لرزه ای اتصال نیمه صلیب 992.56 KB
مطالعه رفتار چرخه ای چشمه اتصال ستون فولادی قوطی شكل، محصور بین تیرهایی با عمق نابرابر 1.45 MB
بررسی عملكرد لرزه ای قابهای فولادی دارای اتصال تیر با جان شكافدار 545.69 KB
مقایسه رفتار لرزه ای چشمه اتصال ستون قوطی دراتصالات خمشی جوشی تحت خمش دو محوره و یك محوره 1.58 MB
بررسی اثرات جوش نشدن ضلع چهارم ورق های پیوستگی در ستون قوطی با اتصالات خمشی 1.74 MB
بررسی تاثیر صلبیت اتصال تیر به ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده 719.58 KB
بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی CONXL با جزئیات جدید تحت بار گذاری چرخه ای 3.52 MB
بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی جدید با كابل های پس كشیده و سپری پیچی 1.07 MB
بررسی نواع اشكال روش شیارزنی بر كنترل جداشدگی ورق FRP در تیرهای I شكل ساخته شده از WPC 2.5 MB
بررسی شكل پذیری و رفتار چشمه اتصال در اتصال پیشنهاد شده توسط استاندارد 2800 زلزله ایران بر اساس مطالعات تحلیلی و ازمایشگاهی 1.65 MB
بررسی تجربی رفتار استاتیكی پانل های ساندویچی ساخته شده از هسته WPC و رویه FRP 1.67 MB
بهینه سازی سازه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان اصلاح شده 606.94 KB
ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر I به ستون قوطی در قاب های خمشی ویژه 3.75 MB
ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا 543.27 KB
بهسازی رفار سازه ای دیوارهای برشی فولادی با لبه های ازاد 2.68 MB
بررسی عملكرد سازه های مهاربندی شده با استفاده از روش های تحلیل پوش اور بهنگام شونده 545.43 KB
بررسی تحلیل بهبود رفتار لرزه ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب های با مهاربندی برون محور 3.54 MB
ارزیابی كمی بر مبنای آنالیزهای استاتیكی و دینامیكی پل خرپایی فولادی چالوس 2.35 MB
بررسی اثر نحوه مدلسازی عرشه كامپوزیت با شاهتیرهای فولادی در فركانسها و شكل مودهای طبیعی یك نمونه پل دارای انحنا 330.21 KB
استفاده ازسیستم های پیش تنیده فولادی و جاكت فلزی برای كاهش تقاضای جابه جایی پس ماند پل های تك ستونه 824.42 KB
مكان مناسب برای نصب سیستم های كنترلی غیر فعال برای كنترل رفتار لرزه ای پل ها 576.67 KB
راهنمای تهیه نقشه های چون ساخت (As-Built) در پل های راه و راه آهن با هدف به سازی لرزه ای 560.61 KB
ارزیابی آسیب در سازه های فولادی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی گروه ذرات 530.19 KB
بررسی سطح عملكرد ایمنی جانی و آستانه فرو ریزش در قابهای خمشی فولادی به روش دینامیكی خطی و غیر خطی دستورالعمل FEM356 در حوزه دور و نزدیك گسل 755.76 KB
اثر جداگرهای لاستیكی-سربی بر روی ساختمان های با سیستم قاب خمشی در تحریكات دور و نزدیك گسل 5.5 MB
بررسی آسیب پذیری ساختمان های دو گانه قاب خمشی فولادی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای مهاربند هم محور و میرا گرویسكوز با بكار گیری توام آنها 2.09 MB
ارزیابی پوش اور سازه های فلزی نامتقارن در پلان 2.53 MB
آنالیز شكنندگی لرزه ای بادبندهای كمانش ناپذیر (BRBF) به كمك تحلیل دینامیكی غیر خطی فزاینده (IDA) 932.71 KB
بررسی عملكرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 برای زمین لرزه های نزدیك گسل 1.94 MB
بررسی طیف ظرفیت تغییر مكان قاب فولادی چند طبقه با استفاده از روش انرژِی بدون تعیین نقطه كنترل 575.38 KB
بررسی دقت روشهای پوش آور در تخمین منحنی ظرفیت قابهای خمشی فولادی سه بعدی 1.1 MB
بررسی عملكرد لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش آنالیز دینامیكی غیر خطی افزایشی 522.35 KB
بررسی نحوه توزیع تنش زیر كف ستون تحت بار محوری فشاری 1.78 MB
تعیین میزان گیرداری تیرهای فولادی با استفاده از پاسخ آنها 448.95 KB
بهینه سازی وزن تیر ورق با مقطع I با قید حداكثر میزان خیز با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی 544.24 KB
تعیین شرایط مرزی نامعلوم تیرهای فولادی عمیق به كمك یك جرم متمركز ساكن در یك نقطه دلخواه 528.67 KB
مقاومت افزون و ظرفیت دورانی تیرهای پیوند ساخته شده از مقاطع IPE در قاب های مهاربندی شده واگرا 987.73 KB
ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های فلزی بر مبنای طرح آیین نامه ایران 790.1 KB
محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود 443.16 KB
بررسی پدیده كمانش موضعی در ستونهای فولادی لوله ای پر شده با بتن (ستونهای CFST) 823.96 KB
شبیه سازی آتش سوزی در سازه فولادی 685.53 KB
بررسی روند تخریب كنترل شده سازه های فولادی قاب خمشی بر اساس مفهوم خرابی پیش رونده 1.01 MB
بررسی عملگر زنجیره ای (Catenary Action) در پتانسیل خرابی پیش رونده سازه های فولادی قاب خمشی 2.19 MB
بررسی اثر انفجار بر عملكرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی با فرض خرابی دیوارهای اجری محصور كننده 5.48 MB
بررسی خرابی پیش رونده در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیكی 514.22 KB
بررسی و مقایسه عملكرد سیستم های سازه ای فولادی در مقابل انهدام پیش رونده 1.95 MB
آنالیز عددی رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب 1.88 MB
بررسی ظرفیت شكل پذیری قاب های فولادی با میراگر جاری شونده مستطیلی 675.92 KB
بررسی تاثیر ابعاد و نحوه اتصال سخت كننده ها بر روی ظرفیت زاویه دوران تیرهای پیوند قوطی شكل 1.02 MB
بررسی تاثیر افزایش مقاومت قاب های مهاربندی شده فولادی ویژه بر اقتصاد طرح 427.43 KB
بررسی اثر چشمه اتصال بر رفتار جانبی قابهای خمشی فولادی دارای ستون با مقطع جفت پروفیل 1.22 MB
بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل 2.67 MB
ارزیابی و مقایسه توزیع های وینگر-ویل و ژائو- اطلس-ماركس در استخراج مشخصات دینامیكی قابهای خمشی فولادی با استفاده از سیگنالهای پاسخ لرزه ای 1.75 MB
بررسی رفتار قاب های مهاربندی شده برون محور تحت تاثیر ركوردهای دور و نزدیك گسل 713.44 KB
ارائه ضریب تصحیح مدل اندر كنشی ورق با قاب در طرح دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك 1.04 MB
مقایسه میزان تغییر پاسخ سازه در دو سیستم مهاربند همگرا و مهاربند واگرا د رحالت با پایه گیردار و جداسازی لرزه ای با جداگرهای لاستیكی-سربی 5.06 MB
بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیك گسل و طیف استاندارد 2800 ایران 1.03 MB
اثر مولفه افقی زلزله بر رفتار دینامیكی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك در حضور مولفه قائم زلزله 895.84 KB
ارائه رابطه جهت تخمین حداكثر تغییر مكان الاستیك از حداكثر تغییر مكان الاستیك تحت زلزله های دور از گسل ایران 2.59 MB
بررسی عددی شكل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق د رمهاربند های هم محور 2.59 MB
بررسی ضریب رفتار قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور 981.83 KB
اثرات حركت گهواره ای به سبب تسلیم شدن كف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی 4.16 MB
بهترین مكان قرار گیری میراگرهای ADAS در یك ساختمان خاص 3.02 MB
بررسی تاثیر نسبت عرض به ارتفاع ورق بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك 2.24 MB
بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شكل با استفاده از ایده ی ورق كناری 836.53 KB
تاثیر میراگر فلزی جاری شونده XADAS بر روی عملكرد لرزه ای ساختمان های فولادی 731.16 KB
مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی بر مبنای مدل رفتاری تعامل ورق با قاب و مدل نواری 1.33 MB
اثر صلیب قاب خمشی بر رفتار دیوار برشی فولادی 3.29 MB
بررسی رفتار تیر پیوند در دیوارهای برشی فولادی همبند 1.42 MB
تعیین سختی الاستیك قاب مهاربندی شده زانویی با اتصالات مفصلی 1.17 MB
بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیك گسل و طیف استاندارد 2800 ایران 1.02 MB
بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای 1.78 MB
الگوهای ویژه ابر بادبندی برای سازه های بلند مرتبه در مناطق با لرزه خیزی بالا بوسیله در نظر گرفتن كل سازه به عنوان یك چشمه مهار بندی شده 1.35 MB
بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبكه خارجی فولادی در ساختمان های بلند 6.21 MB
مسیر سایت : مقالات دومین كنفرانس ملی سازه و فولاد

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند