عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

بتن

 1. آنالیز اجزای محدود دالهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای CFRP

 2. بررسی تقویت خمشی پایۀ پلهای بتنی مسلح با FRP به روش اجزای محدود

 3. تحلیل شكنندگی سازه های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت سه بعدی

 4. روشهای اخیر طرح اختلاط بتن غلتكی روسازی

 5. مطالعه روشها، بررسی ابزار و طراحی دستگاه بتن پلاستیك به منظور سنجش مدول الاستیسیته

 6. جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به كنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور

 7. مقاومت در برابر رشد ترك تحت بارگذاری مود تركیبی در تیرهای بتنی تحت خمش سه نقطه ای و چهارنقطه ای

 8. بررسی شكست بتن تحت مود II خالص با استفاده از قطعه دیسك برزیلی

 9. تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بكارگیری روش پیچش

 10. تخمین دمای اولیه بتن حجیم براساس نتایج اندازه گیری حرارت زایی بتن در محیط آدیاباتیك

 11. بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن

 12. تمهیدات لازم برای محافظت از بتن در برابر هوای سرد به منظور كسب نتایج مطلوب در زمینه كیفیت، زمان و هزینه پروژه

 13. دستیابی به بتن فوق توانمند

 14. استفاده از بتن فوق توانمند در سازه های هیدرولیكی برای مقابله با پدیده كاویتاسیون

 15. ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی

 16. ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی

 17. ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

 18. بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح

 19. بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل

 20. بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

 21. تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن

 22. تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای

 23. ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی

 24. بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن

 25. تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات

 26. مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی

 27. بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن

 28. بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی

 29. كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی

 30. بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبك لیكا

 31. ارائه یك مدل ریاضی برای قالب بندی بهینه گنبدهای بتنی

 32. بررسی میزان تاثیرات لغزش بین سطوح بتنی، درصد میلگردهای عرضی و طولی و حالات اعمال بار ثقلی، در تحلیل ستونهای بتن آرمه دورگیری شده با پوشش بتنی، تحت بار جانبی

 33. مقاومت الكتریكی بتن

 34. بررسی تحلیل رفتار بتن مسلح تقویت شده با بادبند فولادی خارج از صفحه قاب

 35. تولید بتن مقاومت بالا با مصالح استان سمنان

 36. اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبك

 37. مطالعه آزمایشگاهی ستونهای بتنی استوانه ای و منشوری توخالی دورپیچ شده با FRP

 38. استفاده از شیشه های زائد در بتن به صورت سنگدانه ریز

 39. تحلیل غیرخطی و تعیین بارنهایی قابل تحمل برای سازه برج خنك كننده بتنی

 40. بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده سبك با دیوارهای توپر بتنی سبك

 41. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مكانیكی ملات و بتن سبك ساخته شده از سبكدانه معدنی پومیس منطقه كرمان

 42. تاثیر مواد افزودنی (پوزولانی) در پیشگیری از خوردگی بتن

 43. تاثیر خروج از مركزیت بر عملكرد لرزه ای ساختمانهای بتنی ایزوله شده

 44. بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی

 45. بتن، راهی برای پیشرفت معماری در كشورها

 46. رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از بتن خودمتراكم با آنالیز غیرخطی اجزاء محدود

 47. مطالعه آزمایشگاهی روی بتن زهكش با مقاومت بالا

 48. بررسی تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت بتن حاصل از آن با استفاده از روش پیچش

 49. مطالعه تاثیر پوزولان ها در كاهش پدیده آب انداختگی بتن با استفاده از روش اولتراسونیك

 50. ارزیابی خواص مكانیكی بتن توانمند حاوی سیمان آمیخته

 51. تاثیر نسبت آب به سیمان بر روی خواص مكانیكی بتن خودتراكم

 52. فازی سازی چند كد وضعیت در ارزیابی فاضلابروهای بتنی

 53. امكان سنجی ساخت بتن سبك (مقاومت، چگالی، هزینه)

 54. كاربرد بتن های الیافی توانمند (HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها

 55. مقایسه آزمایشگاهی رفتار ستونهای استوانه ای بتنی توخالی و توپر محصور شده با GFRP,CFRP

 56. مطالعه خواص مكانیكی و دوام بتن های حاوی متاكائولین

 57. میكروساختارها SEM و مدول الاستیسیته بتن های با عملكرد برتر مقاومت خیلی زیاد با و بدون پوزولان

 58. بررسی اثر تغییر در عیار سیمان بر پارامتر های دوام بتن خودتراكم

 59. بررسی پارامترهای رئولوژی بتن SCC با عیارهای مختلف سیمان

 60. تاثیر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن

 61. انقباض بتنهای حاوی سیمان پوزولانی

 62. بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان

 63. سیستم های دانش محور: ابزاری برای توسعه طراحی و ساخت بتن های ویژه

 64. پارادایم های جدید در تكنولوژی بتن

 65. بررسی خواص فیزیكی و مكانیكی بتن سبك با مقاومت بالا

 66. مطالعه موردی از بهسازی لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی با استفاده از دیوارهای بتن مسلح برشی پیرامونی

 67. بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیك و میكروسیلیس، بتن حاوی خرده لاستیك و نانوسیلیس و بتن حاوی خرده لاستیك و مخلوط میكروسیلیس و نانوسیلیس

 68. تفكرات پایدار در راستای كاهش انتشار دی اكسید كربن در صنعت سیمان و بتن

 69. ارزیابی بتن خودتراكم و كاربرد آن در ترمیم سازه ها

 70. ارزیابی بتن الیافی و نقش آن در ترمیم سازه ها

 71. بررسی رفتار سازه های بتن آرمه در هنگام حریق

 72. بررسی عددی رفتار مهاربند فلزی مجهز به وسیله آزاد ساز فشار در قابهای بتن آرمه

 73. مقایسه اثرات نانوسیلیس و دودۀ سیلیس بر روی ریزساختار و دوام نمونه های بتنی

 74. بررسی ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خودتراكم به عنوان مصالح تعمیری

 75. تركیب ملات گوگردی برای كلاهك گذاری استوانه های بتنی

 76. تأثیر جرم فونداسیون بر روی سد بتنی وزنی

 77. بررسی مشخصات مكانیكی و مقاومت الكتریكی در بتن های حاوی نانوسیلیس

 78. بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم(SCC)حاوی خرده شیشه و پودر شیشه

 79. خوردگی فولاد در سازه های بتن مسلح و روشهای كاهش اثرات مخرب آن

 80. بهبود رفتار ستونهای مستطیلی با اجرای ژاكت بتنی و مقایسه آن با ستونه های مقاوم سازی شده با FRP

 81. ویژگیهای استفاده از گاز سیلیس در مصالح بتن بازیافتی

 82. آنالیز غیرخطی تیرهای بتن آرمه تحت پیچش خالص

 83. تجزیه و تحلیل تیرهای بتن آرمه برشی تقویت شده با استفاده از الیاف كربن

 84. تكنولوژی بتن در مورد سازه های مستقر در منطقه سواحل و جزایر خلیج فارس

 85. بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)

 86. مدلسازی عددی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با ورقه FRP توسط تئوری میدان فشاری

 87. بررسی آزمایشگاهی تاثیر میكروسیلیس بر خزش بتن خودمتراكم

 88. بررسی تاثیر پودر سنگ آهك بر خمیر بتن خودتراكم

 89. بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیكی و نسبت میرایی بتن خودتراكم مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

 90. خصوصیات بتن تازه و سخت شده سبك خودمتراكم حاوی الیاف پلی پروپیلن و فولادی

 91. بررسی آهنگ انتشار یون كلر در آزمونه های بتنی سه ماهه حاوی پوزولان متاكائولن در مقایسه با میكروسیلیس در ناحیه جزر و مد، و پاشش

 92. كنترل كیفیت بتن در ساخت و ساز

 93. مقایسه روشهای آزمایشگاهی با مدلهای نوین مجازی در تعیین نفوذ یون كلر در بتن

 94. افزودنی ها در سازه های بتنی

 95. بهبود کیفیت بتن های حاوی سیمان پوزولانی با نانو سیلیس

 96. طراحی بتن های با عملکرد برتر و مقاومت خیلی زیاد با استفاده از نانو مواد

 97. تولید بتن خود تراکم با استفاده از مصالح داخل کشور

 98. بررسی جمع شدگی بتن حاوی سیمان آمیخته با پوزولان

 99. بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبک لیکا

 100. بررسی ترمیم و تقویت سازه های بتن آرمه با استفاده از پلیمر مسلح (FRP)

 101. آزمونهای مخرب و غبر مخرب در بتن و جوش و کاربرد آنها برای درک و ارزیابی گسیختگی عدم چسبندگی در سازه های تقویت شده با ورقه های FRP

 102. بررسی مزایای فناوری نوین سیستم فرمهای بتنی عایق(ICF)با رویکرد سبک سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 103. بكارگيري بتن اليافي در افزايش زمان باربري ديناميکي و پايداري در برابر موج زلزله

 104. افزايش باربري و کارائي بتن با بکارگيري الياف قابل کشش و ضایعات تراشکاری در ساخت بتن

 105. مدلسازي رفتار بتن در ستونهاي تقويت شده با FRP

 106. تكنولوژي بتن در مورد سازه هاي مستقر درمنطقه سواحل و جزاير خليج فارس

 107. آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا مقاوم سازی شده با FRP

 108. ارزیابی رفتارلرزه ای و ارائه سه شیوه مقاوم سازی لرزه ای برای قابهای بتنی میان مرتبه موجود

 109. كاربرد كامپوزيتهاي FRP در سازههاي بتن آرمه در محیط های خورنده و بررسي دوام آنها

 110. بهسازي ، مقاوم سازي، تقويت و پايدارسازي پلهاي بتني به روش پستنيدگي

 111. ارزیابی بتن الیافی و نقش آن در ترمیم سازه ها

 112. ارزیابی بهسازی لرزه ای قابهای بتن آرمه به روش اجزاء محدود غیر خطی

 113. افزايش مقاومت برشي تيرهاي بتني با استفاده از الياف پليمري مرکب FRP

 114. مراحل تعمیربتن تخریب شده(ازارزیابی تخریب تاروشهای تعمیر)

 115. مسائل اجرایی بتن سبکدانه سازه ای

 116. بررسی کنترل دوام بتن در برابر خوردگی ميلگردها

 117. بتن خودتراکم از تئوری تا تولید

 118. تاثير محصورسازي در افزايش ظرفيت باربري محوري و نيز شكلپذيري ستونهاي بتني مسلح آسيب ديده

 119. بهسازی ساختمان­های بتن­آرمه توسط کابل­­ها

 120. تحلیل و بررسی قابليت اعتماد پذیری دال هاي بتن آرمه تحت اثر نیروهاي ناشي از انفجار

 121. معماري پدافند غیرعامل پايدار مبتني بر طراحي هوشمند در حفاظت ابنيه صنايع

 122. بررسی عوامل مؤثر بر خرابی بتن مسلح در محیط دریا

 123. آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن آرمه تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

 124. ارزیابی آزمایشگاهی كاربرد پوسته بادام در بتن سبك سازه ای

 125. ارزیابی مدلهای طراحی وتحلیلی موجود در بیان رفتاراعضاء بتنی فشاری محصوربازره FRP

 126. بررسی اثر الیاف فولادی بر دوام بتن سبك

 127. بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزهای یك قاب بتن مسلح چهار طبقه

 128. بررسی نقش متاكائولین در افزایش مقاومت بتن

 129. بررسی تاثیر الیاف فولادی و فیلرهای معدنی بر آب بندی لولههای بتنی

 130. بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی

 131. بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله

 132. بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ای

 133. بررسی اجرایی عملكرد مواد FRP در مقاوم سازی ساختمان های بتنی

 134. بررسی پارامترهای موثربر سازگاری میان بتن ترمیمی وبتن اصلی در سازه های بتن آرمه

 135. بررسی تأثیر شكل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی

 136. بررسی اثرات مخرب زیست محیطی در كار با نانو ذرات مورد استفاده در بتن

 137. بررسی اثر جمع شدگی و مواد افزودنی مختلف بر روی مقاومت پیوستگی بتن های پایه و تعمییری

 138. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)

 139. بتن خود تراكم- مزایا و كاربرد

 140. بتن های متاكائولنی با نسبت آب به مواد چسبنده كم

 141. استفاده از بتن متخلخل در روسازی راههای مناطق سردسیر

 142. مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی

 143. كاربرد موثركامپوزیت ها ی (FRP) در مقاوم سازی تیرهای اصلی پل های بتنی T شكل

 144. معرفی پانل 3D و كاربرد آن در سازه های بتنی و فولادی

 145. مقایسه مقاومتی بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا

 146. مهندسی ارزش در نحوه اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیكی سد خارج از بسترقیقاج

 147. مطالعه عددی روی رفتار تیرهای بتنی مسلح اصلاحی تحت تركیب بارهای خمشی و پیچشی

 148. مطالعه چسبندگی بتن خود متراكم به بتن قدیم

 149. روش شناسایی تدابیر پیشگیرانه طراحی اجزای پلهای بتنی در مجاورت محیط های خورنده

 150. تعیین و بررسی طیف ظرفیت سازه های بتنی با استفاده از روش پوش اور

 151. ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای

 152. شیوه های مختلف تقویت سازه های بتنی به كمك FRP

 153. تاثیر میراگر هیسترسیس در پاشخ لرزه های اتصالات پهن - ستون در بتن

 154. تاثیر نوع فیلر بر خواص مكانیكی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها

 155. یك عامل تشكیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همكاری

 156. استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی

 157. بتن بازیافت شده

 158. ساختار مقاوم مصالح بتن سبك دانه در مقابل آتش

 159. استفاده از روباه در ساخت بتن

 160. كاربرد میكروسیلیسو الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجراء آن ( سدو مخازن بتنی و ...

 161. آنالیز رفتار بتن آسفالتی در هسته سدهای خاكی و سنگریزه ای

 162. بررسی امكان سنجی كاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود

 163. بررسی بتن مسلح به الیاف فولادی

 164. بتن های دیرگداز

 165. قالب بندی بتن معماری

 166. دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبك سازه ای و توجیه اقتصادی آن

 167. بررسی مشكلات اجرایی بتن در سواحل گرم خلیج فارس

 168. دوام بلند مدت بتن ساخته شده با سیمان های مختلف در شرایط ساحلی

 169. بتن خود متراكم

 170. خوردگی بتن در آب دریا

 171. بررسی خواص بتن خودتراكم (SCC)

 172. پیش بینی مقاومت بتن های معمولی و میكروسیلیسی در مقابل نفوذ یون های كلراید به استفاده ازشبكه های عصبی

 173. بتن خود تراكم و ویژگی های آن

 174. ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی فولادی

 175. اثر مقاومت و شكل پذیری فولاد در مقاومت ضربه ای قابهای با بتن پرمقاومت

 176. رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای

 177. سدهای سنگریزه ای با پوشش بتنی (EBF)

 178. كیسون بتن مسلح شناور (جهت انتقال خط ۲۳۰ كیلوولت برق از بندرعباس به جزیره قشم )

 179. روش جدید جهت تعیین مقاومت كششی یك مقطع استوانه ای بتن الیافی

 180. تأثیر اندازة نمونه در مقاومت بتن های با مقاومت نسبی بالا

 181. ترمیم سازه های بتنی بوسیله شاتكریت

 182. دوام بتن و نقش سیمانهای پوزولانی

 183. بررسی تجربی ونظری رفتار خیزران و اندركنش آن با بتن

 184. نقش پوزولانها در دوام و كارایی سازه های بتنی

 185. بهبود كارایی ودوام بتن با استفاده از ورقه های نفوذپذیر

 186. بررسی پدیده ترك خوردگی در سدهای بتنی

 187. خصوصیات و ضوابط طرح و تقویت سازه های بتنی با مصالح كامپوزیتی FRP

 188. بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن پر مقاومت حاوی الیاف فلزی

 189. رفتار هیسترسیس اعضای بتن مسلح با میلگرد ساده

 190. تأثیر روش هایی كاربردی جهت بهبود بخشیدن دركاهش تبخیر آب از مكا نهای تازه بتن ریزی شده در آب و هوای گرم

 191. خود خشك كنی (آ بدزدی) و اهمیت آن در تكنولوژی بتن

 192. تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن با مقاومت بالا

 193. مشخصه بتن تولید شده توسط ضایعات بتنی

 194. بتن خود تراز

 195. (CELLULAR LIGHT WEIGHT CONCRETE )( CLC ) ( بتن سبك وزن با ساختمان سلولی ( فوم

 196. بتن های الیافی و كاربردهای آن

 197. پوزولان و مصرف آن در بتن ریزیهای حجیم سدها

 198. كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان

 199. طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری

 200. اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند

 201. اثر میکروسیلیس در تغییر شکلهای وابسته به زمان بتنهای با مقاومت زیاد

 202. نقش ملات در تخمین مدول الاستیسیته بتن با مقاومت بالا (HSC/HPC)

 203. بررسی کیفیت دوده سیلیسی تولید داخل کشور و تعیین میزان تاثیر آن روی خواص بتن تازه و سخت شده

 204. بررسی خصوصیات مکانیکی بتنهای حاوی حاوی پوزولان گدار سفید بافت و مقایسه آن با بتن کنترل

 205. بهبود مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن با استفاده از متیل سلولز در طرح اختلاط بتن

 206. ارزیابی مقاومت بتن مس باره

 207. کاربرد مواد مضاف (دیرگیرکننده ها) در بتنهای سازه هایی که با قالب لغزان اجرا میشوند

 208. تاثیر بزرگترین اندازه سنگدانه در خواص مهندسی بتن با مقاومت بالا

 209. تاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگی

 210. زمان کوبش در بتن غلطکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن

 211. بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های کفی

 212. مقاومت پیوستگی موضعی بین بتن و آرماتور با مقاومت های معمولی و بالا

 213. بتنهای پلیمری کم هزینه

 214. مطالعه دوام بتن در شرایط محیطی دریاچه ارومیه

 215. مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس

 216. مطالعه نفوذپذیری در بتنهای با کارآیی بالا

 217. بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها

 218. تاثیرات الیاف فولادی در خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا

 219. نقش الیاف گالوانیزه در جلوگیری از خوردگی بتن مسلح

 220. نیل به بتن سبک مقاومت بالا

 221. طرح اختلاط بهینه بتن کوبیده غلطکی (RCC)

 222. بررسی رژیم حرارتی در سازه های بتنی

 223. بتن مقاوم در مناطق خاص (گرم و خورنده)

 224. روشهای پیشگیری از خوردگی لوله های بتنی شبکه های جمع آوری فاضلاب

 225. اثر مواد پوزولان بر مقاومت فشاری بتن سبک

 226. بررسی عرض ترک در تیرهای بتن آرمه

 227. اثر آرماتور جانبی در پیوستگی بین آرماتور و بتن (بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا)

 228. رفتار اتصالات در مکانیزمهای تهدید کننده یکپارچگی سازه های پیش ساخته بتنی

 229. طرح و اجرای تیرهای جعبه ای بتنی پیش ساخته پس تنیده در اسکله فولادی بندرعباس

 230. تحلیل ستونهای جعبه ای بتن مسلح تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی

 231. تعیین پارامترهای منحنی تراز بار خمش دومحوره تیرها و ستونهای بتن مسلح

 232. بررسی مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن تحت تاثیر مشخصات هندسی میلگرد

 233. کاهندگی مقاومت اعضای خمشی بتن مسلح در مدل رفتاری حلقه های نیرو - تغییر شکل

 234. عوامل موثر در ضریب رفتار قابهای بتن مسلح SCWB و WCSB

 235. بررسی معیارهای طراحی با توجه به رفتار ابزارهای مهاری در بتن

 236. استفاده مختلط از دو سیستم دیوار برشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمانهای بتن آرمه موجود

 237. بررسی مقاومت ستونهای لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا (HSC)

 238. تحلیل و طراحی اعضا بتن مسلح تحت برش دو محوره

 239. بهینه یابی در مخازن بتن پیش تنیده

 240. بررسی ضریب ارتجاعی لایه های روسازی و ضخامت خاک رویی در رفتار مجراهای بتنی مدفون در زیر جاده ها

 241. روش محافظت سازه های بتنی با تاکید بر لوله های فاضلاب

 242. تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده

 243. بررسی حداکثر طبقات سازه های بتنی بدون نیاز به دیوار برشی

 244. مروری بر بحث خمش مطرح شده در آیین نامه بتن ایران (آبا)

 245. کنترل ترک های حرارتی با طراحی بهینه درزهای انقباضی در دیوارهای بتن مسلح

 246. بررسی نکات مبهم آیین نامه بتن ایران

 247. سدهای بتن غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران

 248. بررسی اثر خوردگی، عدم وارفتگی در پایداری یک پل بتن مسلح

 249. اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه

 250. کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی

 251. بهینه یابی مقدرا فولادهای قائم در دودکش های بتن آرمه

 252. طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش

 253. بتن ریزی حجیم پی برج مخابراتی - تلویزیونی تهران

 254. بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح

 255. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه مقاوم در برابر زلزله

 256. مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت برشی و انرژی جذب شده اتصالات در قابهای بتنی بادبندی شده

 257. اثر ضربه در سازه های بتن آرمه و مدلسازی آن با استفاده از روش المانهای محدود

 258. بتنهای خاص برای شرایط ویژه

 259. بررسی محل تشکیل گره های پلاستیک اولیه در برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزله

 260. روش ارزیابی سازه های بتن مسلح آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی مخرب بر اساس مطالعات میدانی

 261. ارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانی

 262. به کارگیری روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارایه مدل تصادفی پدیده کربناتاسیون بتن

 263. معرفی بتن امروز

 264. مطالعه آزمایشگاهی نفوذ بتن پلاستیک

 265. ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح و بررسی روشهای مقاومسازی آنها

 266. تحلیلی بر روشهای تعمیر سازه های بتنی توسط پلیمرها

 267. ارزیابی سریع دوام بتنهای با مقاومت زیاد در مقابل یخ زدن و آب شدن با استفاده از روش تعیین مقاومت الکتریکی

 268. تاثیر ضخامت جداره ستونهای فولادی پر شده با بتن بر مقاومت لرزه ای اتصال نیمه صلیب

 269. بررسی پدیده كمانش موضعی در ستونهای فولادی لوله ای پر شده با بتن (ستونهای CFST)

 270. بررسی ضریب رفتار قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور

 271. شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی

 272. بهینه سازی شكل سدهای بتنی وزنی به روش FSO

 273. مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی

 274. تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح

 275. چگونگی تعیین دقیق پارامترهای آلفا و بتا در تحلیل های غیر ارتجاعی مقاطع بتن مسلح منشوری ترك خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و كیفیتهای مختلف بتن

 276. بررسی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح تحت اثر پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها

 277. بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی

 278. كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در طرح اختلاط بتن غلتكی

 279. بررسی خواص مكانیكی بتن های سبك الیاف دار حاوی لیكا و پامیس تفتان

 280. بررسی رشد سطح عملكرد در سازه های بلند بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند فلزی

 281. سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس

 282. بررسی اثر میكروسیلیس بر خواص مكانیكی بتن سبكدانه حاوی لیكا و پامیس تفتان

 283. بررسی پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد كشور

 284. بررسی رفتار شمع های اسكله های شمع و عرشه بتنی ترمیم شده با پوسته های CFRP تحت بارهای توام قائم و جانبی افزاینده

 285. بررسی شیار شدگی مسیر چرخ ها با توجه به نواحی آب و هوایی، میزان حجم ترافیك، وضعیت خاك وبستر و ضخامت لایه بتن آسفالتی

 286. بررسی نفوذپذیری سرباره كوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتكی (RCC)

 287. بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه

 288. رفتار دراز مدت المان های بتنی فشاری محصور شده با FRP

 289. یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبكدانه سازه ای با استفاده از روش تاگوچی

 290. تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دینامیكی بتن سبكدانه با استفاده از تكنیك سرعت پالس فراصوتی (Ultrasonic Pulse Velocity Method)

 291. تحلیل دینامیكی دو بعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاكی Long Valley با استفاده از روش FDM

 292. ارزیابی تركهای از بالا به پایین (TDC) در روسازی های بتن آسفالتی ضخیم

 293. ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملكرد با استفاده از تحیل بار افزون

 294. ارزیابی گزینه های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوكی بتنی بندر شهید رجائی

 295. سدهای خاكی همگن كوتاه با عنصر آب بند كم عرض بتن بنتونیتی

 296. بررسی اثر مواد مضاف میكروسیلیس، هوازا و پودر خاك سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان

 297. اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطكاك برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری

 298. اجرای اسكله های وزنی با بلوكهای پیش ساخته بتنی مطالعه موردی: بندر پتروشیمی پارس

 299. تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی قوسی

 300. طراحی یك برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90

 301. برریس پارامترهای موثر در تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FBR به روش اجزای محدود

 302. بررسی نموار تنش - كرنش بتن سبك دانه حاوی لیكا و پامیس تفتان

 303. تعیین ضریب رفتار (Rw) قابهای خمشی بتن مسلح با توجه به عوامل موثر بر آن

 304. طراحی شكل پذیری مقاطع خمشی بتن با مقاومت بالا با یا بدون محصور شدگی

 305. مطالعات پارامتری تاثیر ابعاد دیوارهای ساحلی بتنی بر مقاومت در برابر نیروهای جانبی

 306. تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در دامنه زمان با استفاده از روش های مودال وابسته و غیر وابسته

 307. تاثیر حضور افزودنی ها در عملكرد بتن غلتكی (RCC)

 308. ارزیابی آزمایش خمش نیم دایره به عنوان روشی جدید برای تعیین مقاومت كششی بتن آسفالتی

 309. تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC)

 310. بهسازی لرزه ای ساختمان 14 طبقه اسكلت فولادی با هسته مركزی بتنی مسلح

 311. تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان های بتنی پس از زلزله

 312. تقویت تیر بتن آرمه دارای بازشو در جان با ورق های FRP

 313. بررسی و ارزیابی ایمنی سازه ای در سدهای بتنی قوسی

 314. تقویت برشی تیرهای عمیق بتنی با استفاه از ورق های FRP

 315. بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

 316. تاثیر المانهای افزاینده میرایی وسختی (TADAS) بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی

 317. بررسی عوامل موثر بر ریسك وقوع ترك حرارتی در بدنه سدهای بتن غلتكی

 318. ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراكم

 319. اثرات استفاده از بتن سبك در طراحی لرزه ای سازه ها

 320. تحلیل غیر خطی ستونهای بتن آرمه به روش اجزا محدود

 321. بررسی رفتار اتصالات L و T شكل دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی

 322. مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم

 323. تخمین ضریب پخش یون كلر در بتن: روش های ریاضی و عددی

 324. توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیر خطی قابهای بتن مسلح با پر كننده های مصالح بنایی به روش ترك پخشی ثابت

 325. عدم قطعیت پارامترهای ژئوتكنیكی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای بارویه بتنی سیاه بیشه

 326. شبیه سازی آزمون غیر مخرب بتن با استفاده از سیستم GPR به روش FDTD

 327. ارزیابی پارامترهای بتن با روش غیر مخرب تست سرعت پالس التراسونیك

 328. ارزیابی دراز مدت اثر خوردگی آرماتورها بر ظرفیت باربری اعضای بتنی در محیط های دریایی

 329. تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده با در نظر گرفتن اثر ترك خوردگی

 330. مطالعه سازه های بتنی با استفاده از آزمون غیر مخرب رادیوگرافی صنعتی

 331. تعیین ضریب رفتار قابهای بتنی مسلح با بادبند زانویی فولادی با روش طیف ظرفیت

 332. كاربرد روشهای آماری جهت پیش بینی مقاومت فشاری و سایشی بتن با استفاده از شبكه های عصبی

 333. بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس كشیده بیرونی

 334. پیش بینی نوع انهدام ستون های بتن آرمه تحت اثر بار جانبی دوره ای

 335. بررسی تاثیر سوراخهای دایره ای در جان تیرهای T شكل بتنی به روش اجزای محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

 336. بررسی مقاومت فشاری بتن بامقاومت بالا در برابر یخبندان

 337. پیش بینی ضریب نفوذپذیری بتن با استفاده از شبكه های عصبی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیك

 338. شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضاكار

 339. تحلیل تراوش دو بعدی در پی و محاسبه زیر فشار در سدهای بتنی وزنی

 340. اندازه گیری بدون تخریب خرابیهای ناشی از یخ بندان در بتن

 341. روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس

 342. بررسی تجربی تاثیر آرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبك سازه ای

 343. مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریك سه بعدی

 344. تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی

 345. مدل سازی گسترش ترك در سدهای بتنی وزنی

 346. اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره

 347. بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس

 348. مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله

 349. تعیین ضریب رفتار براساس ضریب شكل پذیری و اضافه مقاومت درسازه های بتن آرمه كابلی

 350. پارامترهای موثر بر افزایش اتلاف انرژی دردیوارهای برشی بتن مسلح

 351. تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح

 352. طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شكل با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 353. بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع

 354. ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی برسازه های ضد انفجار

 355. كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورهابرظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلح

 356. مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد

 357. بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی

 358. تاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی بر سازه هاتحت بار ضربه ای

 359. مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمان‌ها

 360. تغیر شكل جانبی دیوار برشی كوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیاد

 361. تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی

 362. ارزیابی رفتاردینامیكی مخازن هوایی بتنی با پایه های قابی

 363. ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله

 364. بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی

 365. مطالعه و ارزیابی عملكرد وصله های مكانیكی میلگردهای كششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح

 366. مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی

 367. استفاده از تبدیل موجك مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح

 368. بررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی

 369. بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مركب ستون بتنی با تیرفلزی

 370. بررسی پارامتریك برخورد پرتابه بررفتار دینامیكی پانل بتنی الیافی درنرم افزار LS-DYNA

 371. بررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلح

 372. طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور

 373. پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیك حاوی اثر جهت داری پیشرونده

 374. بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد

 375. بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبك

 376. بررسی كارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری

 377. بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود

 378. بررسی مودهای گسیختگی دردیوارخاك دوخت بتنی

 379. بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی

 380. بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشك شدگی انواع بتن خود تراكم تعمیری

 381. تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن

 382. افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای كامپوزیتی مدفون در سطح

 383. مقایسه آزمایشگاهی انواع روشهای مقاومسازی ستونهای بتنآرمه با استفاده از تكنیك غلاف بندی بتنی

 384. عملكرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجم

 385. تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)

 386. تأثیر محصورشدگی با FRPبر منحنی اندركنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلح

 387. بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شكست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش

 388. مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس كشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP

 389. معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP

 390. روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP

 391. مقایسه مدلهای پیش بینی رفتار ستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRP

 392. بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های كامپوزیتیFRP

 393. بررسی روش‌های مختلف تقویت برش اصطكاكی نمونه های بتن مسلح

 394. نقش پلاستیك ضایعاتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراكم حاوی میكروسیلیس و خاكستر بادی با امواج فراصوتی

 395. كاربرد امواج فراصوتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراكم دارای پت ضایعاتی، حاوی پودر سنگ آهك و خاكستر پوسته برنج

 396. بررسی تاثیر شكل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن

 397. ارزیابی مشخصات مكانیكی بتن سبك حاوی الیاف فولادی صنعتی وبازیافتی

 398. ارزیابی تغییرات مقاومت بتن خودتراكم حاوی زئولیت دردیوار بتنی

 399. بررسی تاثیر جنس سنگدانه در مدول الاستیسیته بتن پرمقاومت

 400. بررسی تاثیر جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری درمقاومت فشاری بتن پرمقاومت

 401. بررسی مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراكم

 402. مقاومت پیچشی بتن خودتراكم حاوی پودرسنگ و دوده سیلیسی

 403. بررسی رابطه بین سرعت موج فراصوتی و مقاومت بتن خود تراكم

 404. بررسی آزمایشگاهی تاثیر سطح مقطع بارگذاری آزمونه های بتنی بر مقاومت فشاری

 405. استفاده از دیاتومه درطرح اختلاط بتن در استان آذربایجان شرقی

 406. نقش تشكیل فاز جامد و تخلخل بهینه در بهبود كیفیت بتن سبك ( AAC ) اتوكلاو شده

 407. بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتكی

 408. بررسی اثر بزرگترین اندازه لیكا بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراكم

 409. مقایسه شبكه عصبی تركیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراكم

 410. اثر نوع و مقدار پودر سنگ آهكو گرانیت در خواص رئولوژی بتن خود تراكم

 411. بررسی ازمایشهای ارزیابی بتن خودتراكم و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود آنها

 412. بررسی تاثیر شكل آزمون ها برمقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی

 413. بررسی خود جمع شدگی بتن های با مقاومت بالا

 414. تاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان اولیه بر نسبت آب به سیمان نهایی جداول بتنی فشاری تر

 415. اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراكم

 416. بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مكانیكی بتن

 417. تاثیر استفاده از پوزولانهای مختلف دربتن كامپوزیتیT.R.Cجهت تسلیح بتن غلتكی روسازی

 418. نقش منحنی دانه بندی سبكدانه لیكا و میكروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبكدانه

 419. تأثیرعیار سیمان بر مشخصات مكانیكی بتن خودتراكم الیافی

 420. بررسی خواص بتن خود تراكم تازه حاوی PET بازیافتی

 421. امكان ساخت بتن خودتراكم پرمقاومت با استفاده از مصالح

 422. معرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آب

 423. ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی

 424. تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

 425. تاثیر پوزولان طبیعی چكنه و میكروسیلیس برمقاومت فشاری و جذب بتن درمعرض نفت كوره

 426. بررسی تاثیر محیط های سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن

 427. بررسی اثرات واكنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران

 428. تأثیر شرایط محیطی و عمرخدمت دهی بر محاسبات روكش بتنی درروش نیلینگ

 429. بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن برمقاومت سایشی و دوام بتن درسازه های هیدرولیكی

 430. بررسی تاثیر محیطهای سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن

 431. اثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمك

 432. بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمند

 433. بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالكتریكی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس

 434. تأثیر ابعاد و شكل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص

 435. بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اكسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب كل بتن

 436. بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن

 437. بررسی و پیش‌بینی اثر میكروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون كلرید به آزمونههای بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس

 438. استفاده از شاتكریت در ترمیم سازههای بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی

 439. ارزیابی خرابیهای موجود در بتنهای فلوم و لاینینگ كانال طرحهای آبیاری و زهكشی (دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی -D)

 440. بررسی خواص مكانیكی بتن های سبك پرلیتی حاوی الیاف فلزی وپلی پروپیلنی

 441. بررسی خواص الكتریكی و مكانیكی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میكروسیلیس دربتن حاوی الیاف پلی پروپیلن

 442. تأثیر جایگزینی متاكائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراكم

 443. تاثیر متاكائولن برخواص بتن خودتراكم سبك حاوی لیكا

 444. مطالعه ی اثر الیاف های صنعتی و بازیافتی بر خواص مهندسی بتن خودتراكم

 445. ارزیابی خواص مهندسی بتن خود تراكم توانمند حاوی پوزولان

 446. تاثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراكم

 447. بررسی تاثیر پوكه ی آتش فشان و متاكائولن برمقاومت فشاری بتن

 448. بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلن برروی رفتاربتن خودتراكم

 449. بررسی خواص مكانیكی بتن خودتراكم حاوی خرده لاستیك

 450. بررسی اثر افزایش مس به بتن حاوی دی اكسید تیتانیوم بروی مقاومت فشاری و فازهای حاصل از هیدراتاسیون

 451. مقایسه تاثیر استفاده از روان كننده با پایه های پلی كربوكسیلات ونفتالین بر روی خواص مكانیكی بتن های سبك تولیدی با سنگدانه اسكوریا

 452. مقایسه عملكرد افزودنی های فوق روان كننده مختلف بركارایی بتن خودتراكم برای كاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

 453. بررسی تاثیر افزودنی های معدنی برای كاهش نفوذپذیری بتن در آزمایش مقاومت الكتریكی

 454. خواص مكانیكی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاكائولن و زئولیت

 455. بررسی خواص مكانیكی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزین

 456. تاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و آهك برروی مقاومت فشاری بتن

 457. تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاكائولن برخواص بتن

 458. مقایسه عملكرد الیاف پلی پروپیلن بر خواص مقاومتی و كرنش بتن سبك غیرسازه ای

 459. تاثیر خاكستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراكم

 460. بررسی اثر زمان اختلاط میكروسیلیس در مقاومت فشاری بتن

 461. بررسی تاثیرالیاف پلی پروپیلن بربتن خودتراكم حاوی دوده سیلیس و خاكستر پوسته شلتوك برنج

 462. بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بربتن خودتراكم حاوی پوزولان های مختلف

 463. مروری بر خواص و كاركرد های رویه بتن فشرده غلطكیRCCP در ایران

 464. توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار

 465. بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی

 466. مطالعه ی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودتراكم تحت چرخهی عمل آوری با بخار به منظور كاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

 467. سیستم سازه ای دیوار پیش ساخته از مخلوط بتن سبك گازی حاوی دانه های (Ercolith) پلی استایرن

 468. ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهكشی اجرای سازه بتنی-F

 469. تاثیر پت ضایعاتی بعنوان سنگدانه بر بتن خودتراكم حاوی خاكستر پوسته برنج

 470. كاربرد پت ضایعاتی در بتن خودتراكم حاوی پودرسنگ آهك

 471. بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره كوره آهنگدازی دربرابر سولفات

 472. بررسی تاثیر بتن برروی پایداری تالابها

 473. بررسی آزمایشگاهی برخی ازخصوصیات مكانیكی بتن حاوی موی انسان

 474. استفاده از پسماند كارخانه كاغذ سازی (لطیف) برای ساخت بتن و ملات سبك

 475. تاثیر مقاومت بتن مادردوده سیلیسی و الیاف فولادی برمشخصات مكانیكی بتن های بازیافتی

 476. بازیافت نخاله های بتنی با بهره گیری از نمای بازیافتی بتنی جهت كاهش میزان آلاینده های محیط زیستی

 477. امكان سنجی استفاده از خرده بردهای الكترونیكی ضایعاتی به عنوان درشت دانه در بتن

 478. بررسی استفاده از ضایعات آجر های سفالی در بتن

 479. بررسی خواص مهندسی بتن خودتراكم حاوی ضایعات لوله های PVC

 480. بررسی خواص فیزیكی و مكانیكی بتن خودتراكم حاوی ضایعات ترموست و ترموپلاست

 481. بررسی خواص مكانیكی بتن حاوی سنگدانه ضایعاتی بتنی

 482. ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شكل پذیری های مختلف

 483. بررسی تأثیر حسابداری مدیریت در توسعه ی فعالیتهای آموزشی درون سازمانی در شركتهای تولید كننده ی مواد افزودنی بتن

 484. بررسی ویژگی های مصالح سنگی معادن مختلف استان گیلان و تاثیر آن بر خواص مكانیكی بتن

 485. بررسی تأثیر توسعهی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیندتصمیمگیری شركتهای تولیدكننده بتن آماده استاندارد استان تهران

 486. امكان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD

 487. ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف

 488. نرم افزار زمانبندی حركت قطارها SIMARail مبتنی بر رویكرد بهینه سازی بر پایه ی شبیه سازی

 489. اولویت بندی شاخصهای موثر در پیاده سازی رویكرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی TODبا بكارگیری تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی

 490. ارائه مدل توصیفی تاثیر سن رانندگان مقصر در افزایش شدت تصادفات مبتنی بر شبكه های عصبی مصنوعی

 491. اثر ارتفاع سازه بر رفتار غیر خطی سیستم قاب خمشی فولادی همراه با دیوار برشی بتن آرمه

 492. اثر صلیبت دال های بتنی در جلوگیری از خرابی پیش رونده سازه های فولادی

 493. ارزیابی عددی همسازی دال بتنی محاط كننده ستون با اتصالات نیمه صلب فولادی تحت بارگذاری مونوتونیك

 494. مقایسه منحنی های هیسترزیس روش های تجربی با روش مبتنی بر مولفه ها در اتصالات فولادی تیر به ستون

 495. بررسی بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتنی با عضو مهاری ضربدری دارای فیوز

 496. بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای واگرا با پیوند قائم جفت

 497. بهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایران

 498. روش پس سرمایش سدهای بتنی دو قوسی با نگرشی ویژه به سد كارون ۳

 499. بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم

 500. بتن ریزی توام با حفاری

 501. بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی

 502. مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك

 503. روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه

 504. بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی

 505. بررسی گرادیان هیدرولیكی مجاز بتن پلاستیك

 506. مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار

 507. ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی

 508. معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)

 509. بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای

 510. مقایسه بتن خودتراكم و بتن معمولی از لحاظ خصوصیات مكانیكی

 511. بررسی اثرتوف سربیشه بر روی خواص مكانیكی و دوام بتن در شرایط محیطی مهاجم

 512. بهینه‌سازی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم‌های گروه ذرات و ژنتیك

 513. مقایسه برخی از روش­های مختلف مدل­سازی سازه­های دارای دیوار برشی بتنی برای انجام تحلیل­های استاتیكی و دینامیكی غیرخطی

 514. ارزیابی مقاومت فشاری بتن با استفاده از روش غیر مخرب اولتراسونیك و به كمك سیستم شبكه عصبی مصنوعی GMDH

 515. بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیك و پودر لاستیك به همراه میكروسیلیس

 516. بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف

 517. بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع

 518. مدل ساختاری میكرو مكانیكی رفتار بتن در حالت سه بعدی و سه فازی

 519. تاثیر دانه بندی بر ویژگیهای رئولوژیكی و مكانیكی بتن خود تراكم حاوی پودر آهك

 520. بررسی خواص رئولوژیكی و مكانیكی بتن ریزدانه خودتراكم مسلح به الیاف پلی پروپیلن

 521. پیش بینی مقاومت های فشاری سنین مختلف و زمان ویبراسیون بتن غلتكی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

 522. بررسی عملكردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP

 523. كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX

 524. بررسی خواص مكانیكی بتن تقویت شده با الیاف نایلون ((NFRC

 525. بررسی روش­های كنترل تنش­های حرارتی در سازه­های بتن حجیم و قابلیت كاربرد آنها مطالعه موردی: سازه سرریز سد گتوند علیا

 526. بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیكل های یخبندان و ذوب یخ

 527. بررسی امكان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن

 528. ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتنی برشی با استفاده از توابع آماری بر مبنای شاخص خسارت پارك-انگ

 529. بررسی ناپایداری دینامیكی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی

 530. افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح -Tشكل سراسری ضعیف با نصب ورق های كمپوزیت CFRP

 531. بررسی نرم شدگی وسخت شدگی كرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شكل پذیری اعضاء فشاری

 532. رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداری

 533. ‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRP

 534. تأثیر آرماتورهای افقی و قائم در ظرفیت برشی تیر های عمیق بتن مسلح

 535. بررسی استهلاك انرژی در پدیده برخورد پرتابه با دال بتنی غیر مسلح و عمق نهایی نفوذ

 536. بررسی تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی

 537. بررسی اثر عمل آوری بتن با بخار بر احتمال خوردگی میلگرد در شرایط محیطی خلیج فارس

 538. توسعه­ مدل شاخص خسارت Park-Ang در مورد ستونهای بتن­آرمه

 539. تعیین تابع توزیع خسارت در قاب بتنی خمشی بر مبنای شاخص مبتنی بر انرژی

 540. آنالیز استاتیكی غیر خطی ساختمان‌‌های بتن مسلح با شكل پذیری معمولی و پلان نامنظم طراحی شده براساس آیین‌نامه‌های ایران

 541. تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی

 542. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن

 543. رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی

 544. بهینه یابی گنبدهای بتنی مسلح

 545. بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی همبسته در سطوح عملكردی مختلف

 546. بهسازی لرزه­ای ستونهای بتن مسلح با استفاده از غلاف فولادی

 547. بررسی تاثیرات میرایی ویسكوز بر پاسخ دینامیكی غیرخطی سیستم دال ودیوار بتنی

 548. رفتار لرزه ای ساختمان های مرتفع بتنی پیش ساخته دارای دیوار برشی فولادی

 549. تحلیل استاتیكی و دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی

 550. تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام

 551. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراكم و بهینه سازی آن با پودر خاكستر بادی

 552. ارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیكی

 553. بررسی ویژگی های بتن پلی استایرن منبسط شده سبك و بهینه سازی طرح اختلاط آن با استفاده از پودر سیلیس به عنوان فیلر

 554. بررسی اثر نوع كانی رس بر مقاومت فشاری بتن پلاستیك

 555. بررسی اثر فاصله درزهای انقباضی بر ریسك وقوع ترك حرارتی در سدهای بتن غلتكی

 556. نفوذپذیری بتن غلتكی

 557. اثرات آرایش میلگرد بر نحوه ترك خوردگی و بار جدا شدگی ورق در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات CFRP

 558. بررسی آنالیز عددی رفتار ستون لوله ای مربع شكل پر شده از بتن (CFT) تحت بار محوری

 559. بررسی تاثیر استفاده از سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین سنگدانه بر بتن غلتكی روسازی راه

 560. رفتار شناسی خمیر سیمان بتن خود تراكم در برابر تغییر مواد افزودنی معدنی

 561. توزیع تقاضای شكل‌پذیری ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی

 562. بررسی خواص مكانیكی بتن پلاستیك در آزمایش سه محوری

 563. تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتكی (RCC)

 564. ارزیابی خواص بتن خود متراكم حاوی خاكستر بادی و الیاف فولادی

 565. ارزیابی تحلیلی اتصال ممان گیر تیر به ستون پیش ساخته بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود

 566. بررسی رفتار هیسترزیس یك اتصال خارجی بتن‌آرمه تقویت شده با ورقه‌های الیافیCFRP به روش المان محدود

 567. تأثیر میانقابها با مصالح بنایی بر رفتار قابهای بتنی

 568. ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ترمیم و تقویت شده با ورق‌های CFRP

 569. ارائه مدل بهره‌برداری از شبكه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی

 570. تاثیركربناته شدن بتن برروی خوردگی میلگردهای فولادی در بتن

 571. بررسی اثر شرایط رویارویی بر آهنگ نفوذ یون كلرید به داخل بتن در محیط خلیج فارس

 572. مدل خرپایی غیرخطی جهت بررسی رفتار ستونهای كوتاه بتنی تحت بار جانبی

 573. نقش پوزولانهای طبیعی در افزایش دوام بتن ها در مقابل خوردگی ناشی از یونهای كلراید

 574. تحلیل حساسیت غیر خطی قابهای بتنی با تركیب اثرات محوری و خمشی

 575. مطالعه تجربی تاثیرات نسبت های اختلاط و سن نمونه بر مشخصات مكانیكی بتن پلاستیك با استفاده از آزمایش سه محوری

 576. مدلسازی عددی و بررسی تأثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح

 577. بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلی

 578. طراحی مستقیم بر اساس جابجایی سازه­های دارای سیستم دوگانه بتنی نزدیك گسل

 579. بررسی خواص مكانیكی بتن خود تراكم حاوی لاستیك های ضایعاتی

 580. طرح اختلاط بتن­ خودتراكم سبك بر اساس حجم فضای خالی بین سنگدانه­ها

 581. تاثیر اندازه ماكزیمم سنگدانه بر نفوذ­پذیری بتن غلتكی

 582. بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مكانیكی بتن سبك

 583. بررسی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری بتنی در آئین نامه 2800

 584. آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا مقاوم سازی شده با FRP

 585. مدل جدید تشابه خرپایی برای طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP

 586. تاثیر نانو سیلیس بر خواص مكانیكی و دوام بتن در مقایسه با میكرو سیلیس

 587. ارزیابی غیرخطی سازه دیوار كوپله بتن مسلح توسط المان رشته ای در مقایسه با مدلسازی معمول تیر-ستون

 588. بررسی وضعیت ترك‌خوردگی در هنگام بروز رفتار نهایی برج‌های خنك‌كننده بتنی تحت اثر بار باد

 589. ارائه منحنی شكنندگی لرزه ای یك نوع پل سه دهانه با شاهتیرهای بتنی پیوسته

 590. ارزیابی دوام بتن سبك حاوی دانه­های منبسط شده پلی استایرن(EPS) در محیط مخرب نمكی

 591. ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله

 592. بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

 593. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یك پل بتنی چند دهانه با تكیه گاههای الاستومری و درنظرگرفتن اندركنش خاك وسازه

 594. بررسی قابلیت اطمینان لرزه­ای در پلهای بتنی با استفاده از آنالیز دینامیكی فزاینده

 595. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدل­های تئوری

 596. بررسی تأثیر شكل و اندازه و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی

 597. بررسی خصوصیات مكانیكی و دوامی بتن های حاوی پودر سنگ آهك

 598. اثر لغزش وصله وعدم قطعیت در مقاومت مصالح و زمین لرزه روی منحنی شكست قابهای خمشی بتنی

 599. بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای عمیق بتن سبك مسلح تقویت شده با انواع FRP با روشهای تحلیلی موجود

 600. تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان

 601. تأثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیكی وارد بر سدهای بتنی وزنی

 602. بررسی دوام بتن مسلح در ناحیه پاششی(Splash Zone) وناحیه اتمسفری(Atmospheric Zone) محیط دریایی خورنده شدید

 603. بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیكی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به كمك آزمایش مودال تجربی

 604. اثر تركهای برشی و خمشی در خطی یا غیرخطی بودن میرایی تیرهای بتنی مسلح

 605. اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی

 606. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP

 607. تاثیر اندازه ماكزیمم سنگدانه بر روی خواص مكانیكی بتن غلتكی

 608. بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاری

 609. بررسی اجزاء محدود مقاوم سازی قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده ازپلیمرهای مسلح كربنی (CFRP)

 610. مقایسه مصرف انرژِی درساختمان های بتنی و فولادی با ساختمان های چوبی

 611. بررسی ارتباط مقاومت فشاری بتن با سایر پارامترهای مرتبط با آن در نمونه های آزمایشگاهی و كارگاهی

 612. مدل سازی و تحلیل غیرخطی اتصال تیر- ستون بروكلین در قاب خمشی بتن مسلح پیش ساخته تحت اثر بار جانبی یكنواخت

 613. طراحی و استفاده از روكش بتنی white topping به منظور بهبود مشخصات و بهسازی رویه آسفالتی بزرگراه شهیدبابایی تهران

 614. ارزیابی عملكرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیكی غیر خطی افزایشی

 615. تاثیر استفاده همزان از پودرشیشه ضایعاتی و پلیمر دراصلاح كارایی و دوام بتن های آسفالتی

 616. توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود

 617. ارزیابی تجربی تأثیر میكروسیلیس بر رفتار مكانیكی و پایداری ابعادی بتن خود متراكم

 618. تغییر شكل و شكل پذیری دیواربرشی كوتاه بتن آرمه

 619. مقاومت دیواربرشی كوتاه بتن آرمه

 620. مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم

 621. بررسی یكپارچگی و ارائه منحنی تغییرات نیرو نشست شمع بتنی پروژه برج خنك كننده پتروشیمی فجر با استفاده از نتایج آزمایش های استاتیكی و PIT

 622. تحلیل غیرخطی یك پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیكی

 623. كیفیت روشهای اجرایی اسلب تراك بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن

 624. بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكل

 625. بررسی تاثیر صفحات تقویتی CFRP در بهسازی لرزه ای اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح

 626. بررسی آزمایشگاهی اتصالات مفصلی بتنی مرسوم

 627. بررسی روشهایبهبود وترمیمتركپوششبتنیكانالها

 628. اثر آرایش آرماتورگذاری در مقاومت ضربه ای قاب های بتن آرمه موسوم به EPD با استفاده از نرم افزار Opensees

 629. ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت تخمین ضرایب مدلهای پیش بینی تصادفات

 630. ارزیابی عملكرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح نامنظم دارای پس رفتگی درارتفاع طراحی شده براساس آیین نامه 2800 ایران

 631. ارزیابیتاثیر سختی میان قابهای آجری برشاخص آسیب قابهای بتن مسلح

 632. بررسی پایداری بتن تازه در پوشش شیبدار كانالها

 633. بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده دارای بازشو

 634. پیش بینی میزان نفوذ یونكلر موجوددربتن حاوی نانو ولاستونیت با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS

 635. بررسی رفتار فاصله بین كلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تكیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام

 636. بررسی اثر میان قاب بنایی در آسیب پذیری قاب های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار

 637. رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روكش فولادی

 638. ارزیابی اثر ایجاد ظرفیت ذخیره دركاهش خسارت سیلاب با استفاده از مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برپویایی سیستم

 639. بررسی رفتار ستون تقویت شده فولادی پر شده با بتن (CFST) تحت تأثیر حرارت وپارامترهای مؤثر بر آن

 640. محاسبه پیچش تیرهای بتنی مسلح با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و آیین نامه بتن ایران

 641. آنالیز ابعادی اتصالات خارجی تیر ستونهای بتن مسلح

 642. تاثیر جایگزینی خاكستر پوسته برنج شلتوك با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر

 643. ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور سه بعدی برروی سازه های بتنی ازلحاظ دوری و نزدیكی به گسل

 644. تاثیر میراگرهای XADAS بر روی منحنی های شكنندگی ساختمان های بتن آرمه

 645. بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن تراورس

 646. تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترك خورده

 647. خواص و كاربرد بتن با الیاف كوتاه فولادی

 648. بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح

 649. آنالیز استا تیكی غیر خطی مودال قاب های بتنی با نامنظمی جرمی

 650. مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین

 651. بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی

 652. بررسی نفوذ پذیری بتن الیافی

 653. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفیت به تقاضا

 654. بتن سبك سازه ای مناسب برای محیطهای در معرض خوردگی

مسیر سایت : صفحه اصلی