عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

بارگذاری

 1. مروری بر روش های تخمین بارهای انفجاری و اثرات این نوع بارگذاری بر خواص مصالح

 2. ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای

 3. تشكیل طیف پاسخ برای بارگذاری ناشی از انفجار وطراحی دیوارهای مقاوم در برابر انفجار

 4. بهینه سازی تقویتی ها در صفحات مستطیلی شكل اثر بارگذاری برشی

 5. رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای

 6. مطالعه رفتار پیچ سنگهای تمام تزریقی در حالت برجا و تحت بارگذاری دینامیكی

 7. اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاری لرزه ای ایستگاه مترو

 8. محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روشهای تجربی آزمایش بارگذاری صفحه ای و ژئورادار

 9. بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای

 10. بررسی دیوارهای برشی در قاب های فولادی سرد نورد شده تحت بارگذاری یكنواخت

 11. تراز بندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سكوهای منطقه پارس جنوبی

 12. بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله در حوض خشك به روش برنامه ریزی غیر خطی (NLP)

 13. بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله در حوض خشك الف - روش پارامتر مشخصه

 14. توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فركانسی

 15. بررسی محافظت سازه ای ساختمانها در برابر بارگذاری ناشی از انفجار بمب جاسازی شده در یك وسیله نقلیه

 16. ارائه الگوی بارگذاری جدید برای قابهای فولادی با مهاربندی برون محور

 17. بررسی یك الگوی بارگذاری جانبی استاتیكی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

 18. بررسی یك الگوی بارگذاری جانبی استاتیكی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

 19. تاثیر حالات مختلف بارگذاری در تحلیل بار فزاینده سكوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس

 20. معادلات پارامتری ضرایب تمركز تنش (SCF) در اتصالات لوله ای چند صفحه ای KK تحت بارگذاری محوری تعادلی

 21. تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران

 22. بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای

 23. رفتار خرابی سازه ها كش بستی تخت تحت اثربارگذاری نامتقارن

 24. بررسی آزمایشگاهی تاثیر سطح مقطع بارگذاری آزمونه های بتنی بر مقاومت فشاری

 25. اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراكم

 26. بررسی رفتار لرزه ای اتصال براكت پیچی كایرز تحت بارگذاری لرزه ای عادی و نزدیك گسل

 27. بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی CONXL با تغییر آرایش پیچ ها تحت بارگذاری چرخه ای

 28. بكارگیری كنترلر نیمه فعال MR جهت كاهش پاسخ دینامیكی جكت سیری تحت بارگذاری لرزه ای

 29. ارزیابی عددی همسازی دال بتنی محاط كننده ستون با اتصالات نیمه صلب فولادی تحت بارگذاری مونوتونیك

 30. بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای

 31. مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله

 32. بررسی اثر مستهلك كننده های اصطكاكی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری ‌انفجاری

 33. بررسی تأثیر پارامترهای مكانیكی خاك و بارگذاری لرزه ای بر رفتار دینامیكی دیوارهای حایل خاك مسلح

 34. استفاده از بارگذاری دینامیكی در كشف عیوب صفحات با روش تبدیل موجك

 35. پیش بینی شكست ترد در سازه های حاوی ناچ U شكل تحت بارگذاری برش خالص

 36. تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی

 37. تعیین عمق مدفون در سپرهای بدون مهار جانبی در شرایط بارگذاری لرزه‌ای

 38. مقایسه بارگذاری آئین نامه های ایران و فرانسه بر مدت سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر به روش الاستیك

 39. بررسی پارامترهای موثر بر رفتار مصالح هسته های آسفالتی در بارگذاری سه محوری فشاری

 40. بررسی تأثیر سرعت وسائل نقلیه بر خرابی روسازی های انعطاف پذیر و ارائه متدولوژی انتخاب پارامترهای بارگذاری آزمایش شیارشدگی متناسب با سرعت عملكردی معابر

 41. مطالعه عددی رفتار صندوقه های مكشی تحت بارگذاری مورب در خاك ماسه ای

 42. ارزیابی و مطالعه عملكرد تیرهای RBS با كاهش در جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری لرزه ای

 43. بررسی الگوی تغییرشكل در اطراف گروه شمع تحت بارگذاری جانبی در ماسه به روش تصویری

 44. تأثیر بارگذاری دو جهته و پیچش بر منحنی های شكست سازه های نامنظم

 45. كاربرد روش بی­نیاز از از عملیات ماتریسی گالركین – حجم محدود در نرم افزار NASIR برای تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش­ صفحه ای

 46. ارائه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیكی خطی

 47. تحلیل دینامیكی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزین

 48. تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملكرد سازه های فلزی مهاربندی شده

 49. كاربرد روش پیش بارگذاری در اصلاح خاكهای نرم مطالعه موردی درمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

 50. مطالعه رفتار خاك و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیكی

 51. مقایسه پاسخ اتصالات فولادی متداول در ایران تحت بارگذاری انفجاری

 52. بررسی رفتار عرشه مركب اگزودرمیك پل با دال بتن مسلح تحت بارگذاری عرضی

 53. رفتار دینامیكی غیرخطی بتن تحت بارگذاری ضربه ای و بررسی پارامتریك مدل RHT

 54. ارائه نمودارهای طراحی برای تعیین مشخصات فنی دال خط در پروژه های قطار شهری -تحت شرایط بارگذاری مختلف

 55. مقایسه روشهای تعیین مدول توده سنگ با استفاده از داده های آزمایش بارگذاری صفحهای و تعیین آن با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 56. بررسی رفتار زهكشی نشده ماسه 161 فیروزكوه تحت بارگذاری های مونوتونیك به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتكنیكی

 57. شکل دهی و بارگذاری حدی خرپاهای فضاکار شکل یافته به روش پس تنیدگی

 58. تحلیل دینامیكی رفتار غیرخطی هندسی دیوارهای برشی كامپوزیت تحت اثر بارگذاری انفجاری

 59. بررسی رفتار دینامیکی شیب های خاکی میخ کوبی شده تحت بارگذاریهای مختلف هارمونیکی

 60. بررسی راندمان گروه شمع تحت بارگذاری مرکب

 61. بررسی عددی تأثیر سیکل بارگذاری بر روی رفتار پی نواری

 62. مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی(Dogbone) ، با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیرخطی

 63. بررسی عملکرد جداره­های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری­ پیچشی

 64. بررسی کرنش های برشی خاک اطراف شمع های قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی

 65. بررسی تاثیر الگو های مختلف بارگذاری جانبی در ارزیابی سازه های بتنی دارای سیستم دوگانه

 66. بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

مسیر سایت : صفحه اصلی