عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: اولين کنگره بين المللی بتن
تعداد زیر مجموعه ها: 1

مقالات انگلبسی اولين کنگره بين المللی بتنFiles:
آنالیز اجزای محدود دالهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای CFRP 451.09 KB
بررسی تقویت خمشی پایۀ پلهای بتنی مسلح با FRP به روش اجزای محدود 1.05 MB
تحلیل شكنندگی سازه های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت سه بعدی 392.59 KB
روشهای اخیر طرح اختلاط بتن غلتكی روسازی 273.89 KB
مطالعه روشها، بررسی ابزار و طراحی دستگاه بتن پلاستیك به منظور سنجش مدول الاستیسیته 699.12 KB
جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به كنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور 351.53 KB
مقاومت در برابر رشد ترك تحت بارگذاری مود تركیبی در تیرهای بتنی تحت خمش سه نقطه ای و چهارنقطه ای 265.92 KB
بررسی شكست بتن تحت مود II خالص با استفاده از قطعه دیسك برزیلی 770.69 KB
تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بكارگیری روش پیچش 193.15 KB
تخمین دمای اولیه بتن حجیم براساس نتایج اندازه گیری حرارت زایی بتن در محیط آدیاباتیك 321.56 KB
بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن 1.44 MB
تمهیدات لازم برای محافظت از بتن در برابر هوای سرد به منظور كسب نتایج مطلوب در زمینه كیفیت، زمان و هزینه پروژه 191.67 KB
دستیابی به بتن فوق توانمند 266.56 KB
استفاده از بتن فوق توانمند در سازه های هیدرولیكی برای مقابله با پدیده كاویتاسیون 235.65 KB
بررسی راههای كاهش ASR در سنگدانه های دارای پتانسیل واكنش زا 187.77 KB
ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی 167.89 KB
ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی 170.08 KB
ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی 191.14 KB
بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح 233.24 KB
بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل 332.15 KB
اجرای شاتكریت سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا) 393.77 KB
بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا 242.97 KB
تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن 311.3 KB
تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای 3.14 MB
ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی 376.96 KB
توسعه منحنی های شكنندگی برای پل واشنگتن قبل و بعد از مقاوم سازی با FRP 303.53 KB
بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن 1.02 MB
تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات 218.37 KB
ارائه الگوی بار جاانبی برای طراحی لرزه ای قابهای خمشی نامنظم 285.27 KB
مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی 443.06 KB
رفتار لرزه ای قابهای كوتاه با اتصالات نیمه گیردار 641.04 KB
بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن 163.64 KB
بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی 244.3 KB
بررسی روش اجزاء محدود و تفاضل محدود در كمانش سازه های جدار نازك 279.63 KB
كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی 374.07 KB
دیوارهای پیش ساخته ساختمانی از كامپوزیت های معدنی 2.64 MB
اجرای سازه های پیش ساخته مقاوم در برابر زلزله 3.79 MB
بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبك لیكا 375.56 KB
ارائه یك مدل ریاضی برای قالب بندی بهینه گنبدهای بتنی 189.37 KB
بررسی میزان تاثیرات لغزش بین سطوح بتنی، درصد میلگردهای عرضی و طولی و حالات اعمال بار ثقلی، در تحلیل ستونهای بتن آرمه دورگیری شده با پوشش بتنی، تحت بار جانبی 330.57 KB
مقاومت الكتریكی بتن 215.08 KB
ساخت بتون اسفنجی پیش ساخته غیر اتوكلاوی با استفاده از سیمانهای از نوع سرباره فعال شده با قلیا 749.08 KB
بررسی تحلیل رفتار بتن مسلح تقویت شده با بادبند فولادی خارج از صفحه قاب 223.72 KB
تولید بتن مقاومت بالا با مصالح استان سمنان 424.36 KB
اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبك 359.15 KB
مطالعه آزمایشگاهی ستونهای بتنی استوانه ای و منشوری توخالی دورپیچ شده با FRP 678.61 KB
استفاده از شیشه های زائد در بتن به صورت سنگدانه ریز 342.94 KB
اثر نوع، ابعاد، و درصد مصرف نانوسیلیس بر خواص ملات سیمان 499.88 KB
تحلیل غیرخطی و تعیین بارنهایی قابل تحمل برای سازه برج خنك كننده بتنی 481.03 KB
بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده سبك با دیوارهای توپر بتنی سبك 269.85 KB
بررسی تاثیر پوزلان شیشه بر پارامتر مقاومتی خمیر سیمان 146.95 KB
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مكانیكی ملات و بتن سبك ساخته شده از سبكدانه معدنی پومیس منطقه كرمان 205.46 KB
تاثیر مواد افزودنی (پوزولانی) در پیشگیری از خوردگی بتن 1006.22 KB
تاثیر خروج از مركزیت بر عملكرد لرزه ای ساختمانهای بتنی ایزوله شده 261.67 KB
پیشنهاد و تحقیق تاثیر سیستم مركب جداسازی جدید بر روی پلها 499.79 KB
بررسی رفتار دیوار برشی مقاوم سازی شده با FRP 305.14 KB
بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی 139.31 KB
بتن، راهی برای پیشرفت معماری در كشورها 810.36 KB
بررسی آزمایشگاهی تقویت دالهای تخت در برابر برش منگنه ای با استفاده از كامپوزیت های FRP 1.98 MB
رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از بتن خودمتراكم با آنالیز غیرخطی اجزاء محدود 213.2 KB
مطالعه آزمایشگاهی روی بتن زهكش با مقاومت بالا 176.7 KB
بررسی اثر افزودنی كلرید كلسیم برروی ویژگی های ملات سیمان 2.32 MB
بررسی تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت بتن حاصل از آن با استفاده از روش پیچش 217.36 KB
مطالعه تاثیر پوزولان ها در كاهش پدیده آب انداختگی بتن با استفاده از روش اولتراسونیك 264.33 KB
ارزیابی خواص مكانیكی بتن توانمند حاوی سیمان آمیخته 197.19 KB
تاثیر نسبت آب به سیمان بر روی خواص مكانیكی بتن خودتراكم 180.99 KB
فازی سازی چند كد وضعیت در ارزیابی فاضلابروهای بتنی 282.01 KB
امكان سنجی ساخت بتن سبك (مقاومت، چگالی، هزینه) 334.79 KB
كاربرد بتن های الیافی توانمند (HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها 1.64 MB
مقایسه آزمایشگاهی رفتار ستونهای استوانه ای بتنی توخالی و توپر محصور شده با GFRP,CFRP 879.27 KB
مطالعه خواص مكانیكی و دوام بتن های حاوی متاكائولین 446.42 KB
میكروساختارها SEM و مدول الاستیسیته بتن های با عملكرد برتر مقاومت خیلی زیاد با و بدون پوزولان 1.05 MB
بررسی اثر تغییر در عیار سیمان بر پارامتر های دوام بتن خودتراكم 288.35 KB
بررسی پارامترهای رئولوژی بتن SCC با عیارهای مختلف سیمان 285.91 KB
تاثیر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن 312.66 KB
انقباض بتنهای حاوی سیمان پوزولانی 206.62 KB
بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان 1.55 MB
سیستم های دانش محور: ابزاری برای توسعه طراحی و ساخت بتن های ویژه 175.19 KB
پارادایم های جدید در تكنولوژی بتن 167.33 KB
پیش بینی رشد مقاومتی ملات های فروسمنتی دارای نانوذرات سیلیس با بكارگیری شبكه های عصبی مصنوعی 218.28 KB
مسیر سایت : اولين کنگره بين المللی بتن

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند