عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: استاندارد بتن ACI
Files:
مشخصات فنی تلرانس های ساخت و مصالح بتن - متریک - استاندارد ACI-117M-10 435.7 KB
مشخصات فنی تلرانس های ساخت و مصالح بتن - استاندارد ACI-117-10 436.45 KB
راهنمای سیستم های کیفیت ساخت و ساز بتن مطابق با ISO 9001 - استاندارد ACI-121R-08 234.38 KB
راهنمای خواص حرارتی در سیستم های بتنی و بنایی - استاندارد ACI-122R-02 325.32 KB
راهنمای فرمت توصیه شده برای بتن در بانک اطلاعاتی مصالح املاک - استاندارد ACI-126.3R-99 260 KB
راهنمای اجرای بازرسی بصری از بتن در هنگام سرویس دهی - استاندارد ACI-201.1R-08 2.71 MB
راهنمای بتن با طول عمر بالا - استاندارد ACI-201.2R-08 394.67 KB
راهنمای بتن حجیم - استاندارد ACI-207.1R-05 369.19 KB
گزارش درباره اثر تغییر حرارتی و حجمی بر روی ترک خوردگی بتن حجیم - استاندارد ACI-207.2R-07 376.6 KB
شیوه های بررسی بتن در سازه های عظیم موجود در شرایط سرویس دهی - استاندارد ACI-207.3R-94 135.62 KB
سیستم های خنک کننده و عایق در بتن حجیم - استاندارد ACI-207.4R-05 189.39 KB
گزارش درباره بتن حجیم غلتکی - استاندارد ACI-207.5R-11 5.75 MB
گزارش درباره فاکتور های تأثیر گذار در انقباض و خزش بتن سخت شده - استاندارد ACI-209.1R-05 185.71 KB
راهنمای مدل سازی و محاسبه انقباض و خزش در بتن سخت شده - استاندارد ACI-209.2R-08 537.94 KB
پیش بینی اثر خزش، انقباض، و دما در سازه های بتنی - استاندارد ACI-209R-92 1.01 MB
فرسایش بتن در سازه های هیدرولیکی - استاندارد ACI-210R-93 849 KB
روش های استاندارد انتخاب تناسبات بتن های معمولی، سنگین و حجیم - استاندارد ACI-211.1-91 1.07 MB
روش های استاندارد انتخاب تناسبات بتن سازه ای سبک - استاندارد ACI-211.2-98 254.85 KB
راهنمای انتخاب تناسبات بتن بدون اسلامپ - استاندارد ACI-211.3R-02 422.66 KB
راهنمای انتخاب تناسبات بتن مقاومت بالا با استفاده از پورتلند CMT و دیگر سیمانی مواد - استاندارد ACI-211.4R-08 242.75 KB
راهنمای ثبت تناسبات بتن - استاندارد ACI-211.5R-01 81.81 KB
گزارش درباره مواد افزودنی شیمیایی بتن - استاندارد ACI-212.3R-10 867.27 KB
راهنمای بتن سازه ای با سنگدانه سبک - استاندارد ACI-213R-03 617.1 KB
راهنمای مغزه گیری و تفسیر نتایج مقاومت فشاری - استاندارد ACI-214.4R-10 203.27 KB
راهنمای ارزیابی نتایج تست استحکام بتن - استاندارد ACI-214R-11 185.85 KB
استاندارد تعیین مقاومت در برابر آتش بتن و مصالح مجموعه های ساختمانی بنایی (متریک) - استاندارد ACI-216.1M-07 479.42 KB
استاندارد تعیین مقاومت در برابر آتش بتن و مصالح مجموعه های ساختمانی بنایی - استاندارد ACI-216.1-07 470.9 KB
گزارش درباره واکنش پذیری سنگدانه قلیایی - استاندارد ACI-221.1R-98 1.41 MB
راهنمای استفاده از سنگدانه عادی و سنگین وزن در بتن - استاندارد ACI-221R-96 275.99 KB
خوردگی فولاد پیش تنیده - استاندارد ACI-222.2R-01 1.7 MB
راهنمای روش های طراحی و ساخت جهت کاهش خوردگی آرماتور در سازه های بتنی - استاندارد ACI-222.3R-11 233.73 KB
حفاظت از فولاد بتن در برابر خوردگی - استاندارد ACI-222R-01 324.56 KB
راهنمای استفاده از بتن جبران کننده انقباض - استاندارد ACI-223R-10 621.54 KB
علل، ارزیابی و ترمیم ترک در سازه های بتنی - استاندارد ACI-224.1R-07 429.34 KB
ترک در اعضای بتنی در کشش مستقیم - استاندارد ACI-224.2R-92 290.58 KB
اتصالات در ساخت و ساز بتنی - استاندارد ACI-224.3R-95 533.43 KB
کنترل ترک در سازه های بتنی - استاندارد ACI-224R-01 708.2 KB
راهنمای انتخاب و استفاده از سیمان هیدرولیک - استاندارد ACI-225R-99 246.7 KB
روش های تخمین مقاومت بتن در محل - استاندارد ACI-228.1R-03 492.67 KB
روش های غیر مخرب در ارزیابی بتن سازه ها - استاندارد ACI-228.2R-98 1.44 MB
مصالح کم مقاومت کنترل شده - استاندارد ACI-229R-99 278.44 KB
گزارش درباره خاک سیمان - استاندارد ACI-230.1R-09 4.22 MB
گزارش درباره ترک زودرس در بتن: علل، اندازه گیری و کاهش خطر - استاندارد ACI-231R-10 2.37 MB
گزارش درباره استفاده از پوزولان طبیعی خام یا فرآوری شده در بتن - استاندارد ACI-232.1R-12 723.74 KB
استفاده از خاکستر بادی در بتن - استاندارد ACI-232.2r-03 439.26 KB
سیمان سرباره ای در بتن و ملات - استاندارد ACI-233R-03 213.83 KB
راهنمای استفاده از سیلیکا فوم در بتن - استاندارد ACI-234R-06 2.27 MB
بتن خود تحکیم - استاندارد ACI-237R-07 1.91 MB
گزارش درباره اندازه گیری کارآیی و رئولوژی بتن تازه - استاندارد ACI-238.1R-08 3.24 MB
مشخصات فنی بتن سازه ای - متریک - استاندارد ACI-301M-10 512 KB
مشخصات فنی بتن سازه ای - استاندارد ACI-301-10 508.06 KB
راهنمای ساخت کف و اسلب بتنی - استاندارد ACI-302.1R-04 2.79 MB
راهنمای اسلب های بتنی دارای مواد کفپوش حساس در برابر رطوبت - استاندارد ACI-302.2R-06 2.73 MB
مشخصات فنی استاندارد برای بتن درجا با کاربرد معماری - استاندارد ACI-303.1-97 84.48 KB
راهنمای عملکرد بتن درجا معماری - استاندارد ACI-303-12 4.22 MB
راهنمای استفاده از بتن با مصالح سنگی پیش جایگذاری شده برای بتن سازه و بتن حجیم - استاندارد ACI-304.1R-92 355.58 KB
اجرای بتن با روش های پمپاژ - استاندارد ACI-304.2R-96 531.29 KB
بتن سنگین : اندازه گیری ، اختلاط ، حمل و اجرا - استاندارد ACI-304.3R-96 86.43 KB
اجرای بتن با تسمه نقاله ها - استاندارد ACI-304.4R-95 526.84 KB
راهنمای استفاده از ابزارهای اندازه گیری حجمی و اختلاط پیوسته بتن - استاندارد ACI-304.6R-09 1.71 MB
راهنمای اندازه گیری، مخلوط کردن، حمل و نقل، و اجرای بتن - استاندارد ACI-304R-00 617.47 KB
مشخصات فنی اجرای بتن در هوای گرم - استاندارد ACI-305.1-06 142.76 KB
بتن ریزی در هوای گرم - استاندارد ACI-305R-10 290.48 KB
استاندارد مشخصات فنی اجرای بتن در هوای سرد - استاندارد ACI-306.1-90 118.66 KB
بتن ریزی در هوای سرد - استاندارد ACI-305R-10 440.76 KB
استاندارد دودکش بتنی مسلح و تفسیر آن - استاندارد ACI-307-08 362.08 KB
مشخصات فنی عمل آوری بتن - متریک - استاندارد ACI-308.1M-11 113.29 KB
مشخصات فنی عمل آوری بتن - استاندارد ACI-308.1-11 115.91 KB
راهنمای عمل آوری بتن - استاندارد ACI-308R-01 875.73 KB
گزارش رفتار بتن تازه در هنگام ویبره - استاندارد ACI-309.1R-08 317.82 KB
شناسایی و کنترل اثرات قابل مشاهده تحکیم بر روی سطوح بتنی شکل گرفته - استاندارد ACI-309.2R-98 905.21 KB
متراکم سازی بتن غلتکی متراکم - استاندارد ACI-09.5R-00 343.98 KB
راهنمای تحکیم بتن ACI-309R-05 643.91 KB
راهنمای بازرسی بتن - استاندارد ACI-311.4R-05 109.31 KB
راهنمای بازرسی کارخانه بتن و آزمایش بتن آماده - استاندارد ACI-311.5-04 79.31 KB
مشخصات فنی خدمات آزمایش بتن آماده - متریک - استاندارد ACI-311.6M-09 103.89 KB
مشخصات فنی خدمات آزمایش بتن آماده - استاندارد ACI-311.6-09 107.18 KB
طراحی و ساخت سیلوهای بتنی ذخیره سازی مصالح گرانول - استاندارد ACI-313-97 456.83 KB
راهنمایی طراحی ساده ساختمان های بتن مسلح - استاندارد ACI-314R-11 3.36 MB
استاندارد ساختمانی مورد نیاز بتن سازه ای - متریک - استاندارد ACI-318-11 4.21 MB
مسیر سایت : استاندارد بتن ACI

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند