عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

آب و فاضلاب

 1. فازی سازی چند كد وضعیت در ارزیابی فاضلابروهای بتنی

 2. مديريت بحران شريانهاي حياتي آب و فاضلاب

 3. ارزیابی سودمندی صافی های درشت دانه افقی (HRF) در تصفیه ثانویه فاضلاب

 4. استفاده از روشهای نوین در تصفیه فاضلاب شهری با هدف حذف نیتروژن و فسفر

 5. تعیین مكانیسم تصفیه در راكتور بیو فیلمی با بستر متحرك (MBBR ) جهت تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین

 6. تأثیرات شبكه جمع آوری فاضلاب برآلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق ساحلی

 7. بررسی استانداردهای EPAآمریكا در خصوص استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در زمین های كشاورزی

 8. بررسی تاثیر حفاری تونلمتروی خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران

 9. بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها

 10. روشهای پیشگیری از خوردگی لوله های بتنی شبکه های جمع آوری فاضلاب

 11. روش محافظت سازه های بتنی با تاکید بر لوله های فاضلاب

 12. بررسی عملكرد هیدرولیكی و قابلیت اطمینان در شبكه های جمع آوری فاضلاب شهری

 13. بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر بیوفیلم در تصفیه هوای فاضلاب

 14. رتبه بندی بهینه طرحهای فاضلاب با استفاده از مدلهای برنامه ریزی چند معیاره

 15. توسعه ساخت ملاتهای سبز سیمانی با بكارگیری سیستم تركیبی خاكستر لجن فاضلاب و نانوسیلیس

 16. بررسی كارایی سیستم SBR-GAC درتصفیه فاضلاب با بارآلودگی بالا

 17. بررسی عوامل فیزیكی موثر بر پخش و رقیق شدگی فاضلاب تخلیه شده در دریا

 18. بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاك در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز

 19. بازیافت فاضلاب خاكستری و بررسی كیفیت پساب تصفیه شده جهت استفاده مجدد در سطح خانگی در راستای توسعه پایدار منابع آب كشور

 20. بررسی غلظت الكیل بنزن سولفونات خطی(LAS) دررودخانه زاینده رود، چاههای حاشیه آن و تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان

 21. بررسی اثر دوز ازن و غلظت اولیه لجن بر كاهش جرم و حجم لجن فعال دفعی حاصل از تصفیه فاضلاب شهری

 22. معرفی و كارایی روش A2/O در حذف تركیبات نیتروژن و فسفردار از فاضلاب شهری

 23. بكارگیری سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در مكانیابی بركه های تثبیت فاضلاب (مطالعه مورد)

 24. تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده

 25. كاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی

 26. بررسی اثر هوادهی در راكتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

 27. حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از روش بیوجذب

 28. بررسی كارآیی راكتور بی هوازی ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضلاب حاوی رنگ آزو

 29. تعیین ارتفاع بهینه صافی چكنده بیولوژیكی با بستر طبیعی درتصفیه فاضلاب صنعتی مطالعه موردی كارخانه شیرپگاه

 30. تعیین پارامترهای تصفیه پذیری Y ، Kd ، K ، Ks فاضلاب شهری شیراز در راكتور ناپیوسته متوالی (SBR) لجن فعال

 31. تصفیه فاضلاب بیمارستانی توسط بیوراكتور غشایی مستغرق SMBR)

 32. بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میكروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری

 33. ارتقاء كیفی تاسیسات تصفیه فاضلاب به منظور حذف مواد مغذی درتصفیه خانه های موجود با فرآیند لجن فعال - مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب تبریز

 34. بررسی و تحلیل مشخصه های كمی و كیفی فاضلاب خام به منظور تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های جدید - مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب تبریز

 35. محاسبه و بررسی تنش برشی دردیواره های كانال فاضلاب

 36. بررسی تأثیر تصفیه پیشرفته به روش فیلتراسیون بر كیفیت پساب خروجی تصفیه-خانه فاضلاب و راندمان گندزدایی جهت استفاده مجدد

 37. امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی

 38. ارزیابی ریسك استفاده از فاضلاب درآبیاری كشاورزی با استفاده از روش AHP

 39. بررسی عملكرد بیوراكتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب شهری

 40. بررسی كارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرك صنعتی سلمانشهر در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب حاصل

 41. تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب

 42. مقایسه عملکرد RBC متداول با RBC بیودرام در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون

 43. تصفیه فاضلاب توسط گرانولهای هوازی در سیستم SBAR

 44. بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسك‌های راكتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

 45. کاهش حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب به روش امواج اولتراسونیك

 46. بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری

 47. بررسی الگوی جریان در آبگیر 55 درجه با گردشدگی ورودی بااستفاده از مدل SSIM2 و مقایسه آن با مدل فیزیكی

 48. بررسی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با گردشدگی ورودی با استفاده از مدل SSIIM 2

 49. واسنجی مدل ریاضی hec - hms و ارزیابی این مدل در پاسخگویی به سیلاب حوضه آبریز مارون

 50. ارزیابی مدل های رفتاری خاک های دانه ای سیمانی شده با نگرشی به آبرفت درشت دانه تهران

 51. بهینه یابی مسیر خط انتقال آب توسط هوش مصنوعی (منطق فازی (FDM) مطالعۀ موردی: آبرسانی به اراضی روستای سیاهپوش

 52. استفاده از روش شبه لاگرانژی برای حل معادلات آبهای كم عمق

 53. مدیریت کیفیت آب در مخازن سده ها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیر سازه ای

 54. مدل سازی سه بعدی جریان در اطراف آبشكن با مدل VOF

 55. بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف گروه شمع

 56. بررسی كارائی شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل و مقایسه نتایج با مدل های ریاضی معتبر

 57. محاسبه بهره وری و نرخ پیشروی دستگاه TBM در پروژه تونل انتقال آب كرج – تهران با استفاده از مدل های تجربی

 58. تحلیل پدیدة ضربة قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصة ضمنی

 59. تاثیر پوشش گیاهی غیر مستغرق در آبگذری رودخانه ها

 60. ارزیابی عملكرد هیدرولیكی طرح های سازه های تقاطعی آبخیزداری و حفاظت بستر در رودخانه های دره گاهان تفت

 61. بررسی پدیده نشت در سیستم های آبرسانی به روش تحلیل فركانس جریان ناماندگار

 62. ملاحظات فنّی در علاج نشت آب از شبكه های آبیاری و زهكشی: مطالعه موردی شبكه آبیاری و زهكشی مهاباد

 63. بررسی سرعت نشت و پتانسیل گرفتگی فیلترهای ژئوتكستایلی مورد استفاده در كانالهای آبیاری

 64. پهنه بندی آب و هوایی استان اصفهان برای استفاده از قیر مناسب بر اساس شاخص عملكردی یا ( Performance Grade ) PG

 65. تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری

 66. بررسی عددی هیدرولیك جریان در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به كمك نرم افزار FLUENT

 67. بررسی تغییرات سطح آب و ضریب دبی در طول سرریزهای جانبی مایل لبه پهن

 68. شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی - هیدرولیكی آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد

 69. تأثیر قیود كیفی در بهینه سازی شبكه های توزیع آب

 70. بررسی تغییرات زمانی آبشستگی موضعی در پایین دست جت های ریزشی سه بعدی

 71. بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی ارتفاع آب روی سد زیرزمینی وحجم مخزن در طراحی بهینه این نوع سدها

 72. شبیه سازی جریان در مجاری تحت فشار و شبكه های آبرسانی درحالت ناماندگار

 73. بررسی قابلیت های استاده از مهندسی ارزش در طرح های توسعه منابع آب

 74. تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیكی توسعه یافته در داخل تركها

 75. مدیریت مصرف در شبكه های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات كنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 76. مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از روش شبكه عصبی فازی تطبیقی و مقایسه آن با روش های شبكه عصبی و استنتاج فازی مطالعه موردی : حوضه آبریزلیقوان چای واقع دراستان آ شرقی

 77. تاثیر فاصله نصب آبپایه قطاعی بر روی حجم و عمق آب شستگی در پایین دست پایه پل با مقطع دایره ای شكل

 78. شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها در آبخوان ساحلی زیر حوضه تالار

 79. بررسی تغییرات متوسط تراز آب زیرزمینی در دشت تهران با استفاده از پویایی سیستم

 80. تعیین پهنه های مناسب جهت تصفیه فاضلاب به كمك زمین با استفاده از سیستمهای اطّلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی دشت جمع آبرود )

 81. مطالعه هیدرودینامیكی الگوی جریان در اطراف آبشكن ها در بازه های پیچانرودی با استفاده از مدل عددی سه بعدی و به صورت دو فازی

 82. بررسی هیدرودینامیكی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دوفازی

 83. ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

 84. اجرای شاتكریت سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا)

 85. بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

 86. مطالعه تاثیر پوزولان ها در كاهش پدیده آب انداختگی بتن با استفاده از روش اولتراسونیك

 87. تاثیر نسبت آب به سیمان بر روی خواص مكانیكی بتن خودتراكم

 88. تاثیر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن

 89. مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی

 90. ارزیابی تزریق در مقاوم سازی زمینهای آبرفتی

 91. ارزیابی روشهای مقابله با روانگرایی پی آبرفتی سدها

 92. بکارگيري ديواره هاي آب بند صفحات عايق GCL

 93. نقش عوامل تخريبي غير بارگذاري ديناميكي و راهکارهاي ژئوتکنيکي بهسازي زهكش ، راه آبه و باند فرودگاه (Runway ) (با مطالعه موردي فرودگاه مهرآباد تهران)

 94. بهسازي و مقاوم سازي خاكهاي رسي مساله دار و راهکارهاي بهسازي در خطوط و شبکه هاي انتقال آب(با مطالعه موردي طرح چند منظوره لنجان )

 95. مديريت بحران شريانهاي حياتي آب و فاضلاب

 96. مقاوم سازي زمين هاي آبرفتي با استفاده از تزريق

 97. مدل کارآمد تقاضای تابع فشار برای آنالیز سیستم های بزرگ توزیع آب

 98. بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

 99. بهسازي باند فرودگاه (Runway ) و راهکارهاي ژئوتکنيکي آن (با مطالعه موردي فرودگاه مهرآباد تهران)

 100. آنالیز قابلیت اطمینان مرتبه اول آبشستگی پایه های پل استوانه ای

 101. مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

 102. اثرات زلزله بر تاسیسات آبرسانی

 103. بررسی اثر طول پایه پل مستطیل شكل بر طول پروفیل فراآب

 104. بررسی آزمایشگاهی رابطه بین ابعاد حفره آبشستگی موضعی پاییت دست جت های ریزشی و حجم آن

 105. بررسی تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در خاك حاوی لایه های سست ماسه سیلتی پشت دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با استفاده از آزمایشهای میز لرزه

 106. بررسی تاثیر الیاف فولادی و فیلرهای معدنی بر آب بندی لولههای بتنی

 107. بررسی تاثیر شكل پایه پل و نسبت تنگ شدگی بر پروفیل سطح آب در بالادست سازه پل

 108. برآورد طول پرش هیدرولیكی و تعیین نیمرخ سطح آب با استفاده از تئوری ورود هوا به درون پرش هیدرولیكی و مدل سازی عددی آن

 109. برسی عوامل آلاینده آبهای سطحی و اثرات آن

 110. بررسی قابلیت پیش بینی تغذه گرایی پیكره های آبی با استفاده از روابط تجربی

 111. بهسازی سازندهای آب با رعایت حریم برداشت اصولی سنگدانه های بستر با مطالعه موردی رودخانه زاینده رود اصفهان

 112. بهسازی و مقابله با انواع خورگی و آسیب سطحی انباره های آب به عنوان بخشی از شریانهای حیاتی

 113. بتن های متاكائولنی با نسبت آب به مواد چسبنده كم

 114. جداسازی كروم از پساب صنایع آبكاری با استفاده از پوششها و كامپوزیت های پلیمری و مقایسه با جاذب های تجارتی

 115. كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب

 116. كاربرد GIS در منابع آب و DSS

 117. كنترل و حذف آلودگی منابع آب تجذیه پذیر و بازار یابی آنها (با مطالعه موردی حوزه آبریز زاینده رود )

 118. معرفی روش انرژی برای محاسبه عمق آبشستگی

 119. مدل بندی ریاضی هیدرولوژیكی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه)

 120. مدیریت و كنترل نشت در شبكه های آبرسانی شهری (یك دیدگاه استراتژیك)

 121. مقایسه ظرفیت باربری ستون های دایره ای در دو آئین نامه آبا و ACI

 122. مهندسی ارزش در نحوه اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیكی سد خارج از بسترقیقاج

 123. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دیوار ضد گرداب بر ناپایداری گرداب های شكل گرفته در آبگیرهای نیروگاه سد كارون 3

 124. پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای تصفیه آن

 125. روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی كوچك زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان

 126. سدهای خارج ازبستر رودخانه ،گامی در جهت انتقال آب بین حوضه ای معرفی سد خارج از بستر قیقاج

 127. تعیین پریودهای خشكسالی هیدرولوژیكی در حوضه آبریز شوراب

 128. مدل سازی هیدرولیك جریان در آبگیرهای كفی با استفاده از روش تفاضل محدود

 129. بررسی روند آسیب دیدگی منبع آب شرب 40 ساله شهر كبودر آهنگ

 130. خوردگی بتن در آب دریا

 131. تأثیرات شبكه جمع آوری فاضلاب برآلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق ساحلی

 132. در مدیریت منابع آب GIS مدل هیدرولوژیكی

 133. كاربرد GIS ومدل هیدرولوژیكی در برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره

 134. بررسی و تحلیل پدیده فرسایش و آبشستگی درمهندسی رودخانه به همراه مطالعه موردی وضعیت رسوبات رودخانه بارون ماكو

 135. مدیریت منابع آب؛ راهكاری برای بحران موجود در ایران

 136. خشكسالی، تاثیر آن بر منابع آب استان خراسان و راهكارهای كاهش اثرات آن

 137. تكنولوژی آبرسانی كویر: قنات و آب انبار

 138. بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی در جنوب تهران

 139. مطالعه آزمایشگاهی اثر تلة هیدرولیكی در كاهش انتقال آلودگی از مدفن زباله به سفره آب زیرزمینی از میان دو لایه خاك

 140. بررسی مشخصات شیمیایی آب دریاچه ارومیه در منطقه رشكان

 141. ارزیابی اهمیت بهره گیری از روش های بهینه در طراحی شبكه های توزیع آب شهری

 142. ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب

 143. مشكلات گردابها در آبگیرهای قدرت

 144. منابع آبی و جنگل

 145. تاثیر معماری در طرح سازه ، سازه های هیدرولیكی آب

 146. آنالیز عددی مجموعه پی و دیوار آب بند سد كرخه تحت بار زلزله

 147. تأثیر روش هایی كاربردی جهت بهبود بخشیدن دركاهش تبخیر آب از مكا نهای تازه بتن ریزی شده در آب و هوای گرم

 148. بررسی پتانسیل كارست در مسیر تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS

 149. مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی

 150. مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ

 151. مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو

 152. مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم

 153. ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحلیل عددی به روش ناپیوسته

 154. طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری

 155. تاثیر شرایط زهكشی برتوزیع فشار آب حفره ای و تنشهای پوشش در تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی

 156. ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ كرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

 157. تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

 158. تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

 159. مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی

 160. پیش بینی محدوده تاثیر هیدروژئولوژیكی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزكوه

 161. ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه

 162. بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب كاشان در شرایط آبدار

 163. تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج

 164. مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

 165. ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان

 166. تونلسازی مكانیزه در شرایط بحران آب وگاز مطالعه موردی: تونل بلند زاگرس

 167. بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و خصوصیات ژئومكانیكی توده سنگ برراندمان رودهدر - مطالعه موردی: تونل انتقال آب كاشان

 168. تعیین محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كانی سیب با استفاده از روش AHP

 169. بررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاكنش آبی در تونلهای تحت فشار

 170. معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور

 171. تاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگی

 172. مروری بر بحث خمش مطرح شده در آیین نامه بتن ایران (آبا)

 173. اثر رفتار غیر خطی مصالح بر پاسخ دینامیکی برجهای آبگیر متقارن محوری تحت تاثیر نیروی زلزله

 174. ارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانی

 175. ارزیابی سریع دوام بتنهای با مقاومت زیاد در مقابل یخ زدن و آب شدن با استفاده از روش تعیین مقاومت الکتریکی

 176. توسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوق

 177. نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب

 178. مدل مدیریت فشار در شبكه توزیع آب شهری

 179. تثبیت خاكهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهك و سیمان نوع 2

 180. بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاكهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهك و سیمان نوع 2

 181. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب شكن فرعی قائم بر آب شستگی دماغه ی اولین آب شكن

 182. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه ی آب شكن فرعی بر آب شستگی آب شكن اول

 183. مدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلی

 184. برآورد كوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری)

 185. بررسی شیار شدگی مسیر چرخ ها با توجه به نواحی آب و هوایی، میزان حجم ترافیك، وضعیت خاك وبستر و ضخامت لایه بتن آسفالتی

 186. مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان

 187. ارزیابی عملكرد آبشكنهای احداثی بر روی رودخانه ها در استان زنجان

 188. روانگرایی پی های آبرفتی سدها بر اثر زلزله و روشهای علاج بخشی آن

 189. استفاده از مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری

 190. مطالعات دریایی و مدل سازی ریاضی آبگیر مجتمع پرورش میگوی گمیشان

 191. تئوری پاسخ برای پیش بینی تعدیل رودخانه های آبرفتی تحت تغییرات محیطی و انسانی

 192. مقایسه عملكرد طوق در كاهش آب شستگی موضعی در گروه پایه های سری دوتایی و سه تایی استوانه ای شكل پل ها

 193. بررسی شكل و ابعاد محدوده سنگ چین اطراف پایه های استوانه ای پلها برای كنترل آب شستگی موضعی

 194. سدهای خاكی همگن كوتاه با عنصر آب بند كم عرض بتن بنتونیتی

 195. شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز وروندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 196. مطالعه و بررسی مشكلات آبگیرها در سدهای انحرافی و ارائه راه حل های مناسب برای مقابله با آن (مطالعه موردی آبگیر منطقه شرق شبكه آبیاری دز درسد انحرافی دز)

 197. افزایش راندمان حذف یون Cr(VI) با استفاده از احیاء به Cr(III) در تصفیه آب زیر زمینی شهر بیرجند

 198. اثر آبپایه های انتهایی بر عملكرد جهش هیدرولیكی در مقطع ذوزنقه ای

 199. بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آب

 200. مدل شبیه سازی و بهینه سازی روش پمپاژ- تصفیه در احیاء آبهای زیر زمینی آلوده به هیدروكرن های نفتی (TPH)

 201. شبیه سازی دینامیكی سیستم توزیع آب آشامیدنی در روند كاهش و كنترل آب به حساب نیامده فیزیكی شهرها

 202. ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفكیك خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهران

 203. برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب شادگان

 204. بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب به روش تكنولوژی پینچ آبی

 205. شبیه سازی و آنالیز عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه

 206. پیش بینی عمق آب شستگی اطراف لوله های زیر دریایی تحت اثر جریان

 207. بررسی كارایی حذف TOC در واحدهای مختلف تصفیه خانه آب تهرانپارس تاثیر فرایند های تصفیه روی شاخص های اندازه و تعداد ذرات

 208. تعبیر و تفسیر آزمونهای فشار آب (لوژان) در سنگهای با نفوذپذیری پایین

 209. ارزیابی پرده ی آب بند سرریز زرینه رود با استفاده از نفوذ پذیری و خورند سیمان

 210. مطالعه موردی علل تخریب دیوار ساحلی شهر محمودآباد از نظر ژئوتكنیكی

 211. امكان سنجی استفاده مجدد از پساب شستشوی معكوس صافی ها در جهت بهینه كردن استفاده از منابع آب

 212. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 213. بررسی كاربرد پلی كاتیون آلومینیوم در حذف كدورت كائولین از آب

 214. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 215. بررسی الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشكن متوالی با زاویه 60 درجه

 216. بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیكی آبگیرهای كفی

 217. تعیین مدل ریاضی برآورد ذخیره آب در خاك و دبی خروجی در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازی

 218. تعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به كمك مدل سازی حل عددی جریان دو بعدی

 219. مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مركب عمود بر جریانهای فراساحلی

 220. مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان

 221. تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز

 222. شناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارس

 223. تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود

 224. عملكرد هیدرولیكی مجموعه سازه های آبی تاریخی شوشتر در گذشته و حال

 225. بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها

 226. تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان

 227. تاثیر پارامترهای مختلف در دقت توابع MLS (Moving Least Squares( برای محاسبه ارتفاع آب در سفره آب زیر زمینی

 228. بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریار

 229. حذف نیترات از آب آشامیدنی با نانوفیلتراسیون

 230. برآورد حداكثر عمق آبشستگی حول آبشكنها با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

 231. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آبگیر جانبی باموقعیت 115 درجه در كانال U شكل

 232. كنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه با استفاده از پره های مستغرق

 233. كنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان

 234. بهینه سازی پارا مترهای لایه آبدار با الگوریتم ژنتیك در قیاس با روش تایس و هنتوش در تفسیر نتایج آزمون پمپاژ

 235. تاثیر حركت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه

 236. بررسی وضعیت تصفیه آب در شهرهای مختلف ایران و پیشنهادات لازم جهت بهبود آن

 237. تحلیل عددی جریان دو فاز آب و هوا در اطراف دریچه كشویی تخلیه كننده تحتانی

 238. بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد

 239. تاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان اولیه بر نسبت آب به سیمان نهایی جداول بتنی فشاری تر

 240. معرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آب

 241. بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمند

 242. تأثیر ابعاد و شكل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص

 243. بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اكسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب كل بتن

 244. ارزیابی خرابیهای موجود در بتنهای فلوم و لاینینگ كانال طرحهای آبیاری و زهكشی (دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی -D)

 245. ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهكشی اجرای سازه بتنی-F

 246. طراحی یك سیستم پشتیبان تصمیمگیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه بین المللی؛ مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد

 247. تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد

 248. آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یكسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد

 249. تعیین سطح مطلوب فعالیت فرودگاه مهرآباد با استفاده از آنالیز آلودگی صوتی توسط مدلسازی نرمافزار NEF

 250. شرایط بكارگیری نیوجرسیهای پلاستیكی (حفاظهای پر شده با آب)

 251. كاهش ریسك سدها بوسیله روشهای غیر سازه ای مطالعه موردی: آبگیری زود هنگام سد كرخه

 252. كاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد لتیان)

 253. بررسی میزان تاثیر اقدامات آبخیزداری در افزایش عمر مفید سدهای كشور

 254. بهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایران

 255. بررسی پتانسیل فرسایش هیدرولیكی در تونلهای آب بر

 256. برنامه ریزی توسعه منابع آب و برق، طرح های برق آبی زنجیره ای جنوب كشور و چالش های پیش رو

 257. شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی

 258. ارزیابی چند معیاره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایران

 259. مطالعه و منشأ یابی عوامل موثر در تغییر كیفیت آب مخزن سد پانزده خرداد و بررسی راههای جلوگیری از آن

 260. بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاك در حوزه آبریز سد كرخه

 261. مطالعات اجمالی محیط زیست نیروگاه برق آبی كرخه

 262. منابع مالی ” طرح تامین و انتقال آب شهری جزیره قشم”

 263. بكارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران

 264. ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری

 265. بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی

 266. ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا

 267. مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران

 268. مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك

 269. روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه

 270. بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی

 271. مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار

 272. عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور

 273. بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی

 274. تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایره

 275. ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی

 276. كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان

 277. ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)

 278. پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آب

 279. استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)

 280. حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر

 281. كاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب

 282. بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف

 283. تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

 284. مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده

 285. مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله

 286. ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك

 287. ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك

 288. رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع

 289. تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS

 290. بررسی راندمان حذف فنل سولفونیك اسید از پساب صنایع آبكاری با استفاده از نانوفیلتراسیون- مطالعه موردی فولاد مباركه اصفهان

 291. تخمین میزان تراوش آب زیرزمینی به تونل‌های حفاری‌شده در توده‌های سنگی با درنظرگرفتن اندركنش هیدرومكانیكی آب و توده

 292. تهیه مدل تعیین نشت لحظه‌ای در لوله‌های شبكه‌ توزیع آب با تلفیق مدل هیدرولیكی(WaterGEMS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 293. بررسی اثر طول و فاصله آبشكن‌ها بر فرسایش و رسوب كف

 294. تشدید امواج لرزه ای در آبرفت در سطح شهر مشهد

 295. بررسی وتشابه سازی عكس العملهای شبكه آبرسانی بم در هنگام زلزله

 296. بررسی جریان های گرانشی غیر مستغرق در عرصه های آبی-گیاهی غیر همگن

 297. نقش انواع مختلف لوله­ها و شدت­های متفاوت میدان مغناطیسی در كاهش ترسیب در لوله­های آبیاری تحت فشار در تصفیه مغناطیسی

 298. حفظ و بهبود محیط زیست آبزیان با بهره گیری از فن­آوری نوین تصفیه مغناطیسی آب

 299. ارزیابی پاسخ دینامیك غیر خطی سكوی دریایی شناور تطبیقی از نوع الوار لوله ای تحت اثر امواج ضربه ای زیر سطحی ناشی از انفجار زیر آب

 300. مقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردكان

 301. بررسی امكان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن

 302. شناسایی و ارزیابی ریسك آلاینده های هیدروكربنی موجود در آب خام مصرف شده و پساب خروجی از پالایشگاه

 303. توسعه نرم افزار SIPDRO جهت طراحی سیفون معكوس و آبشار

 304. بررسی كارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی

 305. مسیریابی جریان آب در شبكه‌های نامنظم

 306. ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاكی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد

 307. طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 308. بررسی پدیده آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند و مقایسه مدل آزمایشگاهی با نتایج حاصل از نرم افزار FLOW-3D

 309. بررسی اثر آبخور شناور و زاویه ی برخورد امواج در پاسخ شناور های چند پانتونی توزیع شده در سطح

 310. مكانیابی پاركینگهای عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از GIS و الگوی AHP

 311. تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه‌ای: كاربرد تئوری بازی‌ها

 312. تخمین پارامترهای جریان آب زیرزمینی با چگالی متغیر به كمك الگوریتم ژنتیك

 313. بررسی روش های كنترل نشت در عملیات حفاری مجاور سطح آب زیرزمینی

 314. مكانیابی‌ بهینه محل‌های پایش نشت از یك منبع آلودگی آب زیرزمینی و تحلیل داده‌های پایش با استفاده از شبكه های بیزی

 315. طراحی بهینه شبكه های توزیع آب شهری با تكیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبكه

 316. مدیریت كیفیت آب رودخانه‌ بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل‌های تجارت مجوز‌های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف

 317. مطالعه اثرات ساختگاه بر جنبش­های قوی زمین در نواحی آبرفتی مجاور بندر ماهشهر

 318. ارزیابی عملكرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­های آبرسانی به منظور مقاوم­سازی

 319. كاهش میزان تبخیرمنابع آب با استفاده از الكل جوجوبا

 320. بررسی و انتخاب مصالح مناسب تزریق در پی سدهای واقع بر تشكیلات حاوی آب زیر زمینی دارای سولفات

 321. شبیه سازی عددی آب شستگی موضعی در پایه پل های استوانه ایتحت جریان های غیر دائمی

 322. پهنه بندی ریسك لرزه­ای شبكه­های آبرسانی شهری

 323. اثر طول آب­شكن­ در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش كناره­ی سیلابدشت­ها به روش مدل فیزیكی

 324. تزریق آب به سفره­های آب زیرزمینی و تاثیر آن در نشست منطقه­ای

 325. پیاده سازی سیستم خبره برای كاهش تلفات جاده ای در اثر تغییرات آب و هوایی

 326. شبیه سازی بهره‌برداری سیستم چند‌مخزنه در شرایط كم‌آبی با استفاده از روش پویایی سیستم

 327. بررسی اثر موقعیت قرارگیری پایه پل استوانه ای بر عمق آبشستگی در قوس رودخانه ها

 328. تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی

 329. اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی سیستم بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبیاری (مطالعه موردی: شبكه های آبیاری استان خوزستان)

 330. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن

 331. بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاك در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز

 332. مقایسه روشهای اخیر ارائه شده جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی در پی آبرفتی

 333. كاهش میزان آبشستگی تكیه­گاه پل با استفاده از آبشكن محافظ

 334. كاربرد الگوریتم های فراابتكاری در بهینه سازی شبكه های توزیع آب شهری

 335. حذف آزمایشگاهی مواد نفتی از آب آلوده با كمك خاك دارای محتوی آلی بالا (Peat)

 336. بررسی انتقال رسوب و رسوب‌گرفتگی در آبگیرهای كفی با محیط متخلخل

 337. تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیكی كف حوضچه با استفاده از مدل فیزیكی

 338. مدلسازی سیر و حركت باكتری كلیفرم مدفوعی در حوزه آبریز رودخانه جاجرود

 339. مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان حول آبشكن در قوس 90 درجه

 340. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراكم و بهینه سازی آن با پودر خاكستر بادی

 341. ارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیكی

 342. شبیه سازی وضعیت بحران هیدرولوژیك و هیدرولیكی حوضه آبریز سراوان

 343. تحلیل حساسیت وبهینه سازی ضریب انتقال سیستمهای حمل آب و رسوب در حوضه هیدرولوژیكی آبریز رودخانه سراوان

 344. گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبكه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاكید بر شاخص های كیفی منابع

 345. بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه

 346. كاربرد روش بدون شبكه المانهای طبیعی با درون یاب Non-sibson در مدل سازی نشت آب از پی سد با دیواره آب بند

 347. محاسبه آب مورد نیاز الگوی كشتهای مختلف با روش پنمن مانتیث و مقایسه آن با نتایج سند ملی آب ایران

 348. بررسی كاربرد روش نقاط محدود در مدلسازی جریان آب های زیرزمینی

 349. ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجان غربی)

 350. شبیه سازی عددی تأثیر پارامترهای هیدرولیكی بر الگوی جریان درآبگیری جانبی از كانالهای قوسی

 351. ساخت مدل جایگزین بمنظور تقریب تابع هدف در مسائل بهینه سازی با استفاده از كمترین داده لازم جهت آموزش و كاربرد آن در حل مسأله تخصیص بهینه آب در سطح حوضه آبریز

 352. تعیین مسیر خط انتقال آب به كمك GISو تصاویر ماهواره ای با در نظر گرفتن اهداف فنی-اقتصادی و زیست محیطی

 353. بررسی آزمایشگاهی شكل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر كفی با محیط متخلخل

 354. حذف سرب از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر

 355. ارائه مدل بهره‌برداری از شبكه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی

 356. پیش بینی سطح ایستابی آب زیر زمینی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

 357. پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبكه های عصبی مصنوعی

 358. بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پارامتر های دما و بارش در حوضه آبریز كرخه

 359. آنالیز حساسیت ابعاد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی

 360. كنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود(

 361. روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CC

 362. بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

 363. مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی: رودخانه لردگان)

 364. بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مركزی ایران

 365. استفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سد

 366. برآورد عمق آب در لبه شیب­شكن دركانالهای با مقاطع مختلف با استفاده از معادله انرژی

 367. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشكن شكل در قوس ملایمT

 368. توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبكه‌های توزیع آب شهری: تدوین پردازشگر بهینه‌سازی

 369. بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیكی بر آبشستگی پایین‌دست جت‌های ‏ریزشی

 370. تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل

 371. طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

 372. بازیافت فاضلاب خاكستری و بررسی كیفیت پساب تصفیه شده جهت استفاده مجدد در سطح خانگی در راستای توسعه پایدار منابع آب كشور

 373. بررسی تراوش آب و مكانیزم پلاگ خاك در هنگام نصب شمع مكشی

 374. بررسی تاثیر سازه های منحرف كننده جریان بر روی آب شستگی موضعی در اطراف پایه های پل های استوانه ای

 375. بازنگری در سیاست های مدیریت منابع آب ایران با رویكرد تجارت آب مجازی

 376. شبیه سازی هیدروگراف سیل با استفاده از هیدروگراف واحد SCS و كلارك در حوضه آبریز كسیلیان

 377. كاربرد آستانه برای جلوگیری از آبشستگی اطراف كوله های پل

 378. پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكی

 379. برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و تاثیر آن بر نشست زمین (مطالعه موردی شهر كرمان)

 380. مدل تخصیص كمی-كیفی منابع آب سطحی در سطح حوضه آبریز

 381. ارزیابی مقایسه­ای مدلهای MLP،RBF ، ANFIS و MNLR در برآورد ابعاد حفره ­آبشستگی پائین­دست سرریز

 382. بررسی كارایی فیلتر ماسـه­ای كند با جریان افقی در تصفیهآب

 383. مقایسه معیار طراحی آتش­نشانی شبكه­های توزیع آب در ایران ( نشریه 3-117 ) با دیگر كشورها

 384. شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل HSPF مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه ابرو

 385. بررسی ارتباط هیدرولیكی رودخانه كارون (مخزن) در محل سد كارون3 و چشمه­های پایین دست قبل و بعد از آبگیری سد

 386. بررسی تاثیر خصوصیات هیدرولیكی جت بر ژئومتری تراژكتوری در جت‌های دایره‌ای مستغرق در منابع آب پذیرنده

 387. استفاده از منطق فازی جهت برآورد انتشار طولی در آبراهه­های طبیعی

 388. بررسی تأثیر بنتونیت و خاكستر بادی (Fly Ash) در كاهش آب انداختگی (Bleeding) دوغاب های سیمانی

 389. بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائم

 390. مطالعه آزمایشگاهی اثرعدد فرود جریان بر الگوی آبشستگی پیرامون آبشكن های T شكل مستقر در قوس 90 درجه

 391. حوضه های آبریز بوسیله مدل SWAT

 392. بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به كانال

 393. تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان

 394. بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد

 395. مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و كم آبی)

 396. تاثیر ترازپایاب سیستم مستهلك كننده انرژی از نوع فیلیپ باكت روی حفره آبشستگی

 397. بررسی اثر تغییر شكل طوق بر زمان تأخیر و تعادل آب‌شستگی پایه پل

 398. بررسی پدیده فرسایش و مناطق مستعد فرسایش توده ای در حاشیه سواحل رودخانه محمود آباد

 399. كاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی

 400. كاربرد روش‌های با دقت مرتبه‌ی بالا (NVD) در حل معادلات ضربه‌ی‌ قوچ در سیستم‌های آب‌رسانی

 401. كاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یك سفره ساحلی

 402. تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون

 403. بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas

 404. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداكثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه

 405. تعیین آبگذری سرریزجانبی لبه تیزمثلثی

 406. مطالعه و بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی آبشستگی سری هندسی آبشكن های L شكل درقوس 180 درجه در شرایط آب زلال

 407. توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود

 408. اصلاح خصوصیات خاك رس به منظور به كار گیری در دیوارهای آب بند سدها

 409. برآورد حداكثربرداشتمجاز از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان

 410. تعیین تغییرات مكانی ویژگی های كیفی آب های زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازروش های مختلف زمین آمار

 411. انتقال بین حوزه ای آب و چالشهای پیش روی آن

 412. تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیكی

 413. بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا

 414. بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه

 415. چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاكریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری

 416. بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با كنترل رسوب

 417. بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكل

 418. ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیك

 419. مقایسه كارایی فرآیند انعقاد الكتریكی در حذف رنگهای اسید مشكی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی

 420. بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمك پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام كننده جامی مستغرق دندانهدار

 421. ارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشكسالیهای اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

 422. بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تكیه گاه پل

 423. بررسی پارامترهای حجمی مخلوطهای آسفالت گرم اجرا شده دركشور طی 5 سال بهتفكیك شرایط آب و هوایی ایران

 424. ارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیكی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ

 425. مكانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبكه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها

 426. ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالی

 427. مكانیابی بهینه چاهك های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به كمك مدل های رفع اختلاف

 428. برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی : سد علویان

 429. بررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشكن طول تكیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگی

 430. تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحكیم خا ك های ریزدانه

 431. بررسی موانع قرار دادهای EPC درپروژه هایعمرانی مطالعه موردی احداث واحد فرآورش نفت نمكی آب تیمور اهواز

 432. ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی

 433. بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل

 434. بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتی

 435. مدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاك غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود

 436. مقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با كمك شبكه های عصبی

 437. بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیكی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع دركناره ی رودخانه ها

 438. بررسی سینتیك جذب نیكل از محیط آبی توسط جاذبهای كربن فعال خاك اره پوسته فندق و پوسته بادام

 439. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهران

 440. كاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی

 441. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازی

 442. ارزیابی تاثیر فیلر آهكی در كاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان

 443. كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی

 444. بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون

 445. ارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود

 446. مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(

 447. مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف

 448. اثرتغییرات كیفی آب برجمعیت كفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای 76-89

 449. بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب

 450. بررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4

 451. تكنیكهای جمعآوری آب در مناطق خشك و نیمه خشك

 452. افزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازی

 453. شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa

 454. پیش بینی محل نشت درشبكه های توزیع آب با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

 455. طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاك

 456. بهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینی

 457. بررسی تاثیر احداث بند آب برگردان در حفاظت از سواحل متاثر از جریان های بالارونده )مطالعه موردی دهنه سر سفیدرود

 458. بررسی مقایسهای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از دادههای ماهوارهای AVHRR/ و 3 MODISمطالعه موردی: حوزه آبریز طالقان

 459. مدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستم

 460. مدیریت منابع آب سطحی با استفاده از سازه های پخش و كنترل سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز هاركله لالی دراستان خوزستان

 461. مطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگن

 462. كاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی: تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخان

 463. بهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتی

 464. جذب سیانید محلولهای آبی با استفاده از زایدات گندم

 465. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی میزان آب مورد نیاز مخلوط های بتن غلتكی روسازی (RCCP

 466. بررسی عملكرد فرآیند الكتروانعقاد درحذف مواد شوینده ازمحلولهای آبی

 467. بررسی عددی مكانیسم رفتاری خاكهای غیر اشباع در اندركنش با رویه بتنی كانالهای انتقال آب

 468. تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D

 469. بررسی تغییرات فرم بستر آبراهه ناشی از برداشت شن و ماسه در رودخانه های فصلی )مطالعه موردی رودخانه جاماش(

 470. مدیریت به هم پیوسته منابع آب: ارائه راهكارهای عملیاتی

 471. بهینهسازی مخازن سطوح آبگیر منازل مسكونی در شهرها

 472. طبیعی سازی آبدهی ایستگاه های هیدرومتری با روش Cindex حذف ترندتعدیل شده

 473. بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی مصالح بر آبشستگی اطراف آبشكن T شكل مستغرق در قوس 09 درجه

 474. تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3

 475. بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود بر آبشستگی در آبشكن سرسپری جاذب مستغرق

 476. شبیه سازی اثرات افت سطح آب در رودخانه بر پایداری دایك ها با استفاده از PLAXIS

 477. مدل عددی انتشارآلودگی درآبراهه قشم

 478. شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول سری آب شكن های L شكل با دبی های مختلف به وسیله نرم افزار SSIIM

 479. مدیریت بهینه منابع آب با بهره جویی از مفاهیم كاربردی آب مجازی

 480. بررسی عددی تأثیر توأم پایه های مخروطی و ایجاد شكاف در پایه در كاهش پدیده آبشستگی

 481. بررسی تاثیر تغییر سطح آب زیر زمینی برروی ضریب اطمینان شمع های مدفون در خاك های رسی تحت اثر بار های قائم

 482. بررسی عدم قطعیت ضریب زبری درشبكه های آبرسانی

 483. بررسی عددی تاثیر شیب های آبشكن بركاهش آبشستگی اطراف آبشكن

 484. رژیم رودخانه ها با بسترشنی )مطالعه موردی: بررسی رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه(

 485. بررسی فرآیند فرسایش در پدیده آبگذری از روی كوله پل

 486. بررسی اثرگذر زمان درانجام واكنشهای شیمیایی برخصوصیات رئولوژی مخلوط آب و رس بنتونیت

 487. امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی

 488. اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه ها در حوضه آبریز ارومیه

 489. شبیه سازی اثرتغییرات قطر مجاری بزرگ درمسیر فرار آب درپی كارستی سد كوثر

 490. پیش بینی مصرف آب آشامیدنی روزانه با استفاده از سیستم منطق فازی

 491. بررسی خشكسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی(

 492. شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یك آبشكن مستغرق در كانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزارFLOW3D

 493. بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخازن در تغییرات سطح آب

 494. اثرپوزولانهای طبیعی كشوربردوام بتن خودتراكم دربرابر درجه حرارت های بالا مطالعه موردی روی توف سبز آبیك

 495. بررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی پایه پل ها درحضور لایه سپری

 496. بررسی مشخصات و پایداری توده سنگهای مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبزكوه

 497. كاربرد تئوری بازیها درمدیریت منابع آب زیرزمینی با تاكید بركنترل نوسانات تراز آب

 498. بررسی كاربرد زائدات كشاورزی برنج در حذف كادمیم و نیكل از محلول های آبی

 499. تخصیص منابع آب درمحدوده پروژه البرز با استفاده از مدل weap

 500. ارزیابی ریسك استفاده از فاضلاب درآبیاری كشاورزی با استفاده از روش AHP

 501. اثرشیب بستر نفوذناپذیر و گرادیان هیدرولیكی برآبدهی نسبی چاه درچندنوع خاك با دانه بندی های مختلف

 502. بررسی عذدی حساسیت سازه های مختلف آبگیر به كمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرمانذگار)مطالعه موردی شبكه آبیاری میان دربنذ كرمانشاه(

 503. بهینه یابی شبكه های آبرسانی فضای سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مطالعه موردی شهر اردل

 504. تخمین نوسان سطح آزاد سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبك ههای عصبی

 505. پیش بینی فشار هیدرودینامیكی در كف مخازن هوایی آب با استفاده از شبكه عصبی

 506. مقایسه روشهای آبگیری از لجن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره

 507. كاربرد تئوری تاسف درطراحی بهینه سامانه تشخیص آلاینده درشبكه توزیع آب شهری

 508. مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراكم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده

 509. مقایسه روشهای برنامه ریزی ژنتیكو شبكه عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی : حوضه آبریز رودخانه صوفی چای)

 510. بررسی تأثیر توأم ناهمسانی در مقاومت برشی و نفوذپذیری مصالح در پایداری و توزیع فشار آب حفرهای شیروانی های سنگی لایه لایه

 511. كربرد مدل MODSIM در ارزیابی طرح های توسعه منابع آب حوضه آبریز

 512. اثر آشفتگی بر سطح مقطع پایدار كانال های آبرفتی

 513. پیش بینی ماكزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام كننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار

 514. بهینهسازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

 515. مدلسازی روندتغییرات فشارآب منفذی و نشست درهسته سدخاكی كرخه حین ساخت و ابگیری

 516. بهبود اطلاعات ارتفاعسنجی ماهوارهای راداری در آبهای بسته از طریق دستهبندی شكل امواج بازگشتی )مطالعه موردی: تالاب لویزیانا

 517. بررسی تاثیر شكل و اندازه نمونه های بتنی دارای نسبتآببه سیمان خاصبرمقاومتویژه الكتریكی آنها

 518. حل مسائل آبدر خاكبا استفاده از روشبدون شبكه MLPG

 519. مدلسازی و بررسی رفتار مخازن زمینی بتنی ذخیره آب

 520. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر رقوم كارگذاری فونداسیون بر حداكثر آبشستگی اطراف پایه گروه كج

 521. مطالعه آزمایشگاهی اثر شكل فونداسیون بر حداكثر آبشستگی اطراف پایه گروه كج

 522. مطالعه موردی بتن پلاستیك دیوار آب بند سد سیلوه

 523. تاثیرمواد حباب زا بر جذب و نفوذ آب و یون كلرید در بتن

 524. تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الكتریكی بتن

 525. بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الكتریكی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد

 526. اثر دمای ریختن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداول بتنی پرسی خشك تهیه شده با سیمان پرتلند

 527. بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها

 528. اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الكتریكی بتن جداول پیش ساخته سنتی

 529. ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهی

 530. كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های كنترل شیب

 531. تخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی در زیرحوضه قره سو

 532. مطالعه وبررسی چگونگی جذب آب وتوزیع رطوبت در پرده های عایق GCL

 533. بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در بتن حاوی متاکائولن و دودة سیلیس

 534. مدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای كم عمق

 535. اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین دست دریچه كشویی

 536. بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب

 537. بررسی صدمات حاصل از اندرکنش آب و خاک بر روی ابنیه فنی و شیوه بهینه کنترل آن

 538. شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان احتمالاتی

 539. مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا

 540. افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آب

 541. ارزیابی کارآیی شبکه‌های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی

 542. بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها بر روی پاسخ های دینامیکی مخازن مستطیلی ذخیره آب

 543. فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی

 544. مدلسازی عددی جریان در محل كولة پل های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گردابهای افقی

 545. بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب

 546. به كارگیری مدل تركیبی ARIMA-ANNدر مدل سازی بارش-رواناب-رسوب حوضه آبریز اهرچای

 547. ردپای آب (Water footprint) ، شاخصی از تأثیر الگوی مصرف ملل

 548. سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD

 549. حل عددی شبکه های پیچیده آبرسانی در حالت ناماندگار

 550. بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر مشهد بر آبخوان و منابع آب

 551. ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی

 552. مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFIS)

 553. تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی

 554. بهینه­سازی شبکه­های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گره­ها

 555. تخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آب

 556. ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : آب چاه های بهارستان تربت حیدریه)

 557. مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری

 558. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیه

 559. تعیین پتانسیل بار آبی در بدنه سدهای خاکی با روش المان طبیعی(NEM)

 560. تخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی با استفاده از مدل MODPATH، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان

 561. تعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب بمنظور صیانت از حریم كیفی آب‌های زیرزمینی در ایران

 562. مطالعه شیب سطح آب در خم تند 90 درجه و نوع رابطه حاکم بر آن

 563. ارزیابی نتایج دو مدل صفرمعادله­ای لزجت گردابه­ای برای مدلسازی چرخه­های جریان کم عمق در پشت آبشکن­های عمود بر جریان درکانال مستقیم

 564. بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله

 565. بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور

 566. تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

 567. تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل

 568. مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد روش‌های ماشین‌های بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

 569. تاثیر تنگ شدگی مقطع بر تغییرات توپوگرافی بستر ناشی از آبشکن T شکل مستقر در انتهای قوس 90 درجه

 570. کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن

 571. تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی)

 572. بررسی عددی جریان های ناشی از موج در بندر امیرآباد

 573. مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین

 574. شبیه سازی عددی سیستم آبگیری حوضچه های خشک تعمیر کشتی

 575. مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو)

 576. بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شكاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها

 577. تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز)

 578. بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز

مسیر سایت : صفحه اصلی